Ухвала
від 24.01.2018 по справі 904/235/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

25.01.2018м. ДніпроСправа № 904/235/18

за позовом Приватного підприємства "Дніпро Авто", м.Дніпро

до Відповідач-1 Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, м.Київ

Відповідач-2 Публічне акціонерне товариство "КристалБанк", м.Київ в особі філії у м.Дніпрі

про скасування рішення про державну реєстрацію прав їх обтяжень;

скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності №15160889

Суддя Кеся Н.Б.

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Дніпро Авто" (далі-Позивач) звернулась з позовом до Відповідача-1 Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, м. Київ та Відповідача-2 Публічне акціонерне товариство "КристалБанк", м. Київ в особі філії у м. Дніпрі, м. Дніпро (далі-Відповідач), в якому просить господарський суд:

скасувати рішення про державну реєстрацію прав їх обтяжень, індексний номер 30235928 від 29.06.2016р. 19:02:04, прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1, згідно з яким проведено державну реєстрацію права власності на нежитлової будівлі, будівлі автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 65,а на нового власника ПАТ "Кристалбанк" (код ЄДРПОУ 39544699);

скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності №15160889; дата, час державної реєстрації: 22.06.2016р. 19:12:39, державний реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_1, Київський міський нотаріальний округ, про реєстрацію за ПАТ "Кристалбанк" (код ЄДРПОУ 39544699) права власності на нежитлової будівлі, будівлі автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 65,а

витрати зі сплати судового збору покласти на відповідачів;

задовольнити клопотання Приватного підприємства "Дніпро Авто" про витребування доказів;

витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 усі наявні в нього на даний час документи, що подавались ПАТ "Кристалбанк" для здійснення 22.06.2016р. державної реєстрації права власності на нежитлової будівлі, будівлі автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м.Дніпро, Слобожанський, буд. 65, а на нового власника ПАТ "Кристалбанк" згідно договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки, укладеного 21.02.2011р. між ПАТ "Терра Банк" та ПП "Дніпро Авто".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.01.2018 р. позовну заяву залишено без руху.

Разом з позовною заявою Позивачем подано заяву № б/н від 19.01.2018р. про забезпечення позову шляхом заборони Публічному акціонерному товариству "Кристалбанк", в особі будь-яких його органів, посадових осіб, працівників та представників вчиняти будь-які дії спрямовані на відчуження переліченого нижче майна, користуватись ним, заходити до приміщень, укладати щодо нього договори іпотеки чи будь-яким іншим чином обтяжувати майно, передавати його як внесок до статутного капіталу юридичних осіб, а саме нежитлової будівлі, будівлі автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 65,а та заборони органам та суб'єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав згідно Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", вчиняти будь-які реєстраційні дії, що стосуються відчуження та реєстрації прав на наступне майно: нежитлову будівлю, будівлю автосалону загальною площею 425,2 кв.м., щорозташована за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 65,а Також шляхом заборони Публічному акціонерному товариству "Кристалбанк", в особі будь-яких його органів, посадових осіб, працівників та представників будь-яким чином перешкоджати Приватному підприємству Дніпро Авто у здійсненні володіння та користування наступним майном: нежитловою будівлею, будівлею автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 65,а та накладення арешту на майно, яке є предметом іпотеки, а саме на нежитлову будівлю, будівлю автосалону загальною площею 425,2 кв.м., щорозташована за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Дніпро, пр. Слобожанський , буд. 65,а;

Розглядаючи заяву Позивача про забезпечення позову, суд враховує наступне:

В обґрунтування заяви Приватне підприємство "Дніпро Авто" посилається на те, що існує реальна загроза відчуження майна (в тому числі без наміру створення правових наслідків), що є предметом іпотеки згідно Іпотечного договору, накладення на майно інших обтяжень та вчинення перешкод ПП "Дніпро Авто" у користуванні майном з метою ускладнення або унеможливлення відновлення порушеного права ПП "Дніпро Авто". На підтвердження вказаної загрози заявник вказує на факт неправомірної реєстрації банком за собою прав власності на об'єкти нерухомості, належні ПП Дніпро Авто після реєстрації на себе прав предмети іпотеки, належні іншим майновим поручителям, за рахунок вартості яких повністю погашено вимоги банку.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "Право на ефективний засіб юридичного захисту" встановлено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

При цьому, вжиття заходів до забезпечення позову має на меті запобігти утрудненню чи неможливості виконання рішення господарського суду, прийнятого за результатами розгляду справи.

Право вжиття тих чи інших заходів належить суду, який виходить із предмету спору, конкретних обставин справи та пропозицій заявника.

Необхідною умовою вжиття заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття відповідних заходів утруднить або зробить неможливим виконання судового рішення. Застосовуючи заходи забезпечення позову, суд діє за внутрішнім переконанням на підставі та у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Пунктом 1 частини 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

- наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної заяви, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

- запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

У постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" (підп. 7.1. п. 7) зазначено, що у позовному провадженні піддані арешту кошти слід обмежувати розміром суми позову та можливих судових витрат. Накладення господарським судом арешту на рахунки боржника чинним законодавством не передбачене, але господарський суд вправі накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках у банківських або в інших кредитно-фінансових установах, у межах розміру сум позовних вимог та можливих судових витрат. Відомості про наявність рахунків, їх номери та назви відповідних установ, в яких вони відкриті, надаються суду заявником.

З врахуванням наведеного, суд дійшов висновку, що невжиття заходів до забезпечення позову може суттєво утруднити виконання рішення суду у разі задоволення заявлених Позовних вимог або взагалі унеможливити його виконання.

За таких обставин, суд дійшов висновку про задоволення заяви Позивача про вжиття заходів забезпечення шляхом накладення арешту на майно, яке є предметом іпотеки, а саме на нежитлову будівлю, будівлю автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Дніпро, пр. Слобожанський , буд. 65,а.

Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для задоволення заяви Позивача в частині заборони шляхом Публічному акціонерному товариству "Кристалбанк", в особі будь-яких його органів, посадових осіб, працівників та представників вчиняти будь-які дії спрямовані на відчуження переліченого нижче майна, користуватись ним, заходити до приміщень, укладати щодо нього договори іпотеки чи будь-яким іншим чином обтяжувати майно, передавати його як внесок до статутного капіталу юридичних осіб, а саме нежитлової будівлі, будівлі автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 65,а та заборони органам та суб'єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав згідно Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", вчиняти будь-які реєстраційні дії, що стосуються відчуження та реєстрації прав на наступне майно: нежитлову будівлю, будівлю автосалону загальною площею 425,2 кв.м., щорозташована за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 65,а Також шляхом заборони Публічному акціонерному товариству "Кристалбанк", в особі будь-яких його органів, посадових осіб, працівників та представників будь-яким чином перешкоджати Приватному підприємству Дніпро Авто у здійсненні володіння та користування наступним майном: нежитловою будівлею, будівлею автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл.., м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 65,а

З наведеного, заява Позивача про вжиття заходів до забезпечення позову підлягає задоволенню частково.

Відповідно до вимог ст.140 ГПК України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Враховуючи вищевикладені вимоги Позивача про вжиття заходів до забезпечення позову та вимоги ст.136-141 ГПК України, суд не вбачає підстав для зустрічного забезпечення.

Керуючись ст.ст.136-141, 234 Господарського процесуального кодексу України.

УХВАЛИВ:

1. Заяву Приватного підприємства "Дніпро Авто" № б/н від 19.01.2018р. про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, яке є предметом іпотеки, а саме на нежитлову будівлю, будівлю автосалону загальною площею 425,2 кв.м., що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобожанський , буд. 65,а.

3. В решті вимог, наведених в заяві про забезпечення позову - відмовити.

4. Примірник ухвали, засвідчений гербовою печаткою суду, надіслати позивачу, копію ухвали - відповідачу рекомендованими листами з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Стягувач: Приватного підприємства "Дніпро Авто" (пр. Слобожанський, 65а, м. Дніпро, 49083, Код ЄДРПОУ 30172406)

Боржник: Публічне акціонерне товариство "КристалБанк", (04053, м. Київ, вул. Мечникова,4/1) в особі філії у м. Дніпрі, (49055 м. Дніпро, вул. Титова, буд. 8, Код ЄДРПОУ 39544699).

Ухвала набирає законної сили відповідно до приписів ст.235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана 25.01.2018р.

Суддя ОСОБА_2

Дата ухвалення рішення24.01.2018
Оприлюднено25.01.2018

Судовий реєстр по справі —904/235/18

Ухвала від 01.08.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 19.07.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 08.07.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 05.06.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 22.05.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 01.05.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Манько Геннадій Валерійович

Ухвала від 24.04.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Кеся Наталія Борисівна

Ухвала від 24.04.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Кеся Наталія Борисівна

Ухвала від 18.04.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Назаренко Наталія Григорівна

Судовий наказ від 18.04.2018

Господарське

Господарський суд Дніпропетровської області

Кеся Наталія Борисівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні