АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Номер провадження: 11-сс/785/172/18

Номер справи місцевого суду: 522/21667/17 1-кс/522/23615/17

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач Толкаченко О. О.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2018 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Толкаченка О.О.,

суддів Джулая О.Б., Прібилова В.М.,

за участю: секретаря с/з ОСОБА_2,

прокурора Мерет М.Д.,

представника ОСОБА_3,

слідчого Донченко-Пишкало М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_4, що діє інтересах директора ПП Моноліт - ОСОБА_5, на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12 грудня 2017 року про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів ПП МОНОЛІТ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015160500011799 від 10 грудня 2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12 грудня 2017 року було задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та наданий тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжних доручень, чеків, виписок по рахунку, товаро-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, тощо) укладених між ПП МОНОЛІТ та підприємствами, зазначеними в оскаржуваній ухвалі слідчого судді, що перебувають у володінні ПП МОНОЛІТ , яке розташоване за адресою: м.Одеса, Лідерсовський бульвар, 19/21.

Не погодившись із зазначеною ухвалою слідчого судді захисник ОСОБА_4, що діє інтересах директора ПП Моноліт - ОСОБА_5, подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, просить поновити йому строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді в зв'язку з тим, що директор ПП МОНОЛІТ ОСОБА_5 та її представник ОСОБА_4 не були присутніми в судовому засіданні суду першої інстанції під час розгляду клопотання слідчого, а копію ухвали слідчого судді захисник отримав лише 18 січня 2018 року.

Доводи апеляційної скарги обґрунтовує тим, що вилучення документів, зазначених в оскаржуваній ухвалі слідчого судді безперечно зупинить можливість виплат та погашення боргів по раніше укладених договорам, тим самим можуть позбавити суб'єкт господарювання можливості здійснювати свою діяльність. Також зазначив, що директору ПП МОНОЛІТ ОСОБА_5 або іншим співробітникам підприємства не було повідомлено про підозру. Розгляд клопотання слідчого слідчим суддею було здійснено в порушення вимог ч.1 ст.163 КПК України, а саме без виклику представника ПП МОНОЛІТ

Заслухавши суддю-доповідача, представника ПП Моноліт - адвоката ОСОБА_7, який підтримав клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, думку прокурора, який заперечував проти поновлення строків на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, апеляційний суд дійшов таких висновків.

Пунктом 8 ч.2 ст.129 Конституції України встановлено, що однією із основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Частина 1 ст.24 КПК України встановлює, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому КПК України.

Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Порядок звернення до суду за судовим захистом у кримінальному провадженні врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, подання апеляційної скарги на рішення слідчого судді, постановленого за наслідками розгляду скарги, заяви чи клопотання учасника кримінального провадження має відбуватись з дотриманням певних умов.

Відповідно до ч.3 ст.392 КПК України в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

Згідно із п.3 ч.2 ст.395 КПК України, апеляційна скарга, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Частина 3 цієї ж статті передбачає, якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому ст.382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Апеляційним судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 12 грудня 2017 року наданий тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам ПП МОНОЛІТ з іншими юридичними особами, що перебувають у володінні ПП МОНОЛІТ , за адресою: м.Одеса, Лідерсовський бульвар, 19/21.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_4 зазначив, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів було розглянуто без його участі та без участі інших представників ПП Моноліт .

15 січня 2018 року захиснику ОСОБА_4 з Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо про існування ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів ПП Моноліт . Проте, копію повного тексту оскаржуваної ухвали він отримав лише 18 січня 2018 року. З цих підстав адвокат ОСОБА_4 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, як такий, що був пропущений з поважних причин.

Разом з тим, в судовому засіданні прокурор Мерет М.Д. надав апеляційному суду копію ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 12 грудня 2017 року, на якій міститься розписка іншого представника ПП Моноліт , а саме юриста цього підприємства ОСОБА_8

Відповідно до вказаної розписки представник ПП Моноліт ОСОБА_9 отримала копію оскаржуваної ухвали слідчого судді у прокурора 15 грудня 2017 року о 16 год. 35 хв.

Вказана обставина спростовує доводи адвоката ОСОБА_4 про те, що його довіритель директор ПП Моноліт - ОСОБА_5 до 18 січня 2018 року (момент отримання копії ухвали адвокатом ОСОБА_4Я.) не знала про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 12 грудня 2017 року.

З 15 грудня 2017 року інші представники ПП Моноліт , або безпосередньо ОСОБА_5 мали можливість оскаржити ухвалу слідчого судді у передбачений КПК України строк, проте наданим їм правом не скористались.

При розгляді зазначеного кримінального провадження у відповідності до ст.17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини апеляційний суд застосовує Конвенцію Про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція ) та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), як джерело права.

В рішенні Європейського суду з прав людини від 29 жовтня 2010 року у справі Устименко проти України суд зазначив, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов'язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише тоді, коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами.

У цьому ж рішенні Європейський суд з прав людини зазначив, що необґрунтоване поновлення строку оскарження остаточного рішення по справі зі спливом значного періоду часу без обґрунтованих підстав порушує принцип правової визначеності, і як наслідок тягне порушення ст.6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Як відзначив суд у рішенні по спра ві Юніон Аліментаріа ОСОБА_10 проти Іспанії (1989), сторона зобов'язана демонструвати готовність брати участь у всіх етапах розгляду, що мають безпосередній стосунок до нього, утримуватися від використання прийомів для затягування процесу, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухань .

Європейський суд з прав людини наголошує, що особа, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Звертаючись з апеляційною скаргою, в якій порушується питання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 12 грудня 2017 року адвокат ОСОБА_4 не надав доказів про наявність у директора ПП Моноліт - ОСОБА_5 перешкод у реалізації свого права на оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у встановлений законом строк, а адвокат ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу в інтересах особи, яка достеменно знала про прийняте рішення, більш ніж через місяць з моменту набрання ухвалою законної сили, що є неприпустимим.

Докази, які б могли бути підставою для поновлення пропущеного з поважних причин строку, в матеріалах справи відсутні.

Статтею 422 КПК України передбачений порядок перевірки ухвал слідчого судді, однак в зазначеній нормі закону не передбачені дії судді-доповідача щодо апеляційних скарг, поданих після закінчення строку апеляційного оскарження та особою, яка не має право на подання апеляційної скарги.

При цьому, на думку судді-доповідача, в подібних випадках слід керуватися положеннями ч. 6 ст. 9 КПК України, відповідно до якої у випадках, коли положення цього кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.399 апеляційна скарга повертається, якщо вона подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку.

За таких обставин, оскільки адвокат ОСОБА_4, що діє в інтересах директора ПП Моноліт - ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді поза межами п'ятиденного строку на апеляційне оскарження, та у скарзі не навів реальних причин поважності пропуску вказаного строку, апеляційний суд дійшов висновку, що в даному випадку необхідно застосувати загальне правило, передбачене п.4 ч.3 ст.399 КПК України, та повернути апеляційну скаргу особі, що її подала.

Керуючись статтями 7, 9 п.4 ч.3, 399, 418, 419, 422 КПК України, апеляційний суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити адвокату ОСОБА_4, що діє в інтересах директора ПП Моноліт ОСОБА_5, в поновленні строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 12 грудня 2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Апеляційну скаргу разом з усіма доданими до неї матеріалами повернути особі, що її подала.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців з моменту набрання нею законної сили.

Судді апеляційного суду

Одеської області:

О.О. ОСОБА_11 ОСОБА_12 Джулай

Дата ухвалення рішення 30.01.2018
Оприлюднено 09.02.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 522/21667/17 1-кс/522/23615/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону