ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_____________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

про відкриття апеляційного провадження

08 лютого 2018 року Справа № 916/2980/17 м.Одеса

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Мишкіної М.А.,

суддів Будішевської Л.О., Величко Т.А.

Розглянувши матеріали апеляційної скарги ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.)

на ухвалу господарського суду Одеської області від 22 січня 2018 року про повернення без розгляду позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.)

до

- ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю РИВЕР ТРЕЙД ;

- ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю КВС ГРУП

про визнання недійсним договору поставки від 03.07.2015р.

у справі №916/2980/17

за позовом ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд

до

ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю ІЗТ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю КВС ГРУП

про стягнення 105599894,4грн.

встановив:

В провадженні господарського суду Одеської області знаходиться справа №916/2980/17 за позовом ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю ІЗТ , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю КВС ГРУП про стягнення 105599894,4грн.

15.01.2018р. ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. звернулась до суду першої інстанції з позовною заявою (зазначивши свій процесуальний статус як третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача) до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю КВС ГРУП , в якому просила визнати недійсним договір поставки від 03.07.2015р., укладений між ТОВом Ривер Трейд та ТОВом КВС ГРУП .

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору компанії GLENCORE AGRICULTURE B.V. (вх.№ 76/18 від 15.01.2018р.) до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю РИВЕР ТРЕЙД та ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю КВС ГРУП про визнання недійсним договору поставки від 03.07.2015 року повернуто заявнику без розгляду.

06.02.2018р. до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області надійшла апеляційна скарга ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) (вхідний номер суду першої інстанції 124/18 від 01.02.2018р.), в якій скаржник просить скасувати оскаржену ухвалу і направити справу для продовження розгляду до господарського суду Одеської області.

Відповідно до ст.262 ГПК України про відкриття апеляційного провадження у справі суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу. До відкриття апеляційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття апеляційного провадження. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, передбаченому статтею 260 цього Кодексу. В ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу та вирішується питання про витребування матеріалів справи. Якщо разом з апеляційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття апеляційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо апеляційна скарга подана з пропуском визначеного цим Кодексом строку, суд у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження.

Згідно із ч.1 ст.270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

Відповідно до ч.1 ст.252 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Відповідно до ст.263 ГПК України учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття апеляційного провадження. Відзив на апеляційну скаргу має містити: 1) найменування суду апеляційної інстанції; 2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, - за наявності; 3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги; 4) у разі необхідності - клопотання особи, яка подає відзив на апеляційну скаргу; 5) перелік матеріалів, що додаються. Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення суду першої інстанції. До відзиву додаються докази надсилання (надання) копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Оскільки апеляційна скарга, подана ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) відповідає вимогам ст.ст.258, 259 ГПК України, колегія суддів вважає за необхідне відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) господарського суду Одеської області від 22.01.2018р. у справі №916/2980/17.

Крім того, колегія суддів зазначає наступне.

Апеляційна скарга ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) була надіслана господарським судом Одеської області разом з матеріалами оскарження ухвали від 22.01.2018р.

Законом України Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів від 03.10.2017р. N2147-VIII (який набрав чинності 15.12.2017р.) Господарський процесуальний кодекс України викладено у новій редакції.

Пунктом 17.10 частини 17 Розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України №2147- VIII від 03.10.2017р. установлено, що у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6 - 8 , 10, 12 - 14, 17 - 21, 31 - 33 частини першої статті 255 цього Кодексу, чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) - до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.

Згідно із п.6 ч.1 ст.255 ГПК України окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції: про повернення заяви позивачеві (заявникові).

Відповідно до ч.1 ст.267 ГПК України суддя-доповідач у порядку підготовки справи до апеляційного розгляду : з'ясовує питання про склад учасників судового процесу; визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює; з'ясовує обставини, на які посилаються учасники справи як на підставу своїх вимог і заперечень; з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються учасниками справи; вирішує питання щодо поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції; за клопотанням сторін та інших учасників справи вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача; за клопотанням учасників справи вирішує питання щодо вжиття заходів забезпечення позову; вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи .

Оскільки судом першої інстанції апеляційна скарга ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) була передана суду апеляційної інстанції з матеріалами оскарження ухвали від 22.01.2018р., колегія суддів вважає за необхідне витребувати у господарського суду Одеської області матеріали справи №916/2980/17, зобов'язавши господарський суд Одеської області невідкладно направити Одеському апеляційному господарському суду матеріали справи №916/2980/17.

Керуючись ст.ст. 234, 255, 262, 263, 267 ГПК України, колегія суддів -

у х в а л и л а:

1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) на ухвалу господарського суду Одеської області від 22.01.2018р. у справі №916/2980/17.

2. Встановити іншим учасникам справи строк для подання суду апеляційної інстанції відзиву на апеляційну скаргу до 19.02.2018р. згідно з нормами ст.263 ГПК України з наданням з відзивом доказів його направлення іншим учасникам справи.

3. Витребувати у господарського суду Одеської області матеріали справи №916/2980/17, зобов'язавши господарський суд Одеської області невідкладно направити Одеському апеляційному господарському суду матеріали справи №916/2980/17.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання згідно ст.235 ГПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Мишкіна М.А.

Суддя Будішевська Л.О.

Суддя Величко Т.А.

Зареєстровано 09.02.2018
Оприлюднено 09.02.2018
Дата набрання законної сили 08.02.2018

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.02.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.01.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.01.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону