ВЕЛИКА ПАЛАТА ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

У Х В А Л А

22 лютого 2018 року

м. Київ

Справа № 904/2796/17

Провадження № 12-26 гс 18

Велика Палата Верховного Суду у складі:

судді-доповідача - Уркевича В. Ю.,

суддів Антонюк Н. О., Бакуліної С. В., Британчука В. В., Гудими Д. А., Данішевської В. І., Золотнікова О. С., Кібенко O. Р., Лященко Н. П., Прокопенка О. Б., Рогач Л. І., Саприкіної І. В., Ткачука О. С., Яновської О. Г.

перевірила наявність підстав для передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду справи № 904/2796/17 за позовом Обслуговуючого кооперативу Мандриківська 127 (далі - Кооператив)до Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Дніпровська зірка (далі - ОСББ Дніпровська зірка ) та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в особі відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації, про визнання недійсним рішення установчих зборів та скасування державної реєстрації, за касаційною скаргою ОСББ Дніпровська зірка на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 31 травня 2017 року та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28 вересня 2017 року та

в с т а н о в и л а:

У березні 2017 року Кооператив звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовомдо ОСББ Дніпровська зірка та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в особі відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації

про визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ Дніпровська зірка , оформлене як протокол від 15 грудня 2016 року № 1 установчих зборів Об'єднання

співвласників багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро,

вул. Мандриківська, 51М та скасування державної реєстрації ОСББ Дніпровська зірка . Позов обґрунтовано тим, що створення ОСББ Дніпровська зірка проведено з порушенням Закону України Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку , а саме щодо порядку повідомлення власників про проведення установчих зборів та порядку прийняття рішення про створення об'єднання, у зв'язку з чим його установчі документи підлягають визнанню недійсними, а державна реєстрація цього об'єднання підлягає скасуванню.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 31 травня 2017 року, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28 вересня 2017 року, позов задоволено повністю. Визнано недійсним рішення установчих зборів ОСББ Дніпровська зірка , оформлене як протокол від 15 грудня

2016 року № 1 установчих зборів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, та скасовано державну реєстрацію цього об'єднання.

Ухвалюючи таке судове рішення, суд апеляційної інстанції погодився із висновками суду першої інстанції про порушення порядку повідомлення власників про проведення установчих зборів та порядку прийняття рішення про створення ОСББ Дніпровська зірка ,встановлених статтею 6 Закону України Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та частиною восьмою статті 10 Закону України Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку , чим також порушені права та законні інтереси, як Кооперативу, так і його членів, представництво інтересів та захист яких є одним зі статутних завдань та видів діяльності кооперативу.

У жовтні 2017 року ОСББ Дніпровська зірка звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 31 травня 2017 року й постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28 вересня 2017 року у справі № 904/2796/17

та відмовити у задоволенні позову в повному обсязі. Скаржник вказує на порушення підвідомчості спору господарськими судами, невідповідність способу захисту прав та інтересів позивача вимогам чинного законодавства, відсутність порушеного права позивача та відсутність права на звернення до суду з даним позовом. Також

ОСББ Дніпровська зірка звертає увагу на належне повідомлення усіх власників квартир та нежитлових приміщень в будинку про проведення установчих зборів та оформлення результатів голосування ними за створення ОСББ Дніпровська зірка , як безпосередньо на зборах, так і шляхом опитування відповідно до вимог Закону України Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і наявність усіх, передбачених законом документів, які є підставою для створення та державної реєстрації ОСББ.

15 грудня 2017 року розпочав роботу Верховний Суд і набрав чинності Закон України Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII, яким Господарський процесуальний кодекс України викладено в новій редакції.

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України касаційні скарги (подання) на судові рішення у господарських справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного господарського суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 11 січня

2018 рокуприйнято касаційну скаргу ОСББ Дніпровська зірка до провадження та призначено її розгляд на 06 лютого 2018 року.

06 лютого 2018 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду передав справу № 904/2796/17 разом із касаційною скаргою ОСББ Дніпровська зірка на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Мотивуючи своє рішення про передачу справи до Великої Палати Верховного Суду Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду зазначив про те, що підставою оскарження вказаних судових рішень, зокрема, є порушення підвідомчості спору господарським судам через те, що, на думку скаржника, справа з даного спору не підлягає розгляду у господарських судах, оскільки право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов'язану з отриманням прибутку, а Кооператив та ОСББ Дніпровська зірка не є прибутковими організаціями, тому що не здійснюють комерційну діяльність. При цьому скаржник посилається на відповідний правовий висновок, викладений у постанові Верховного Суду України від 30 березня 2016 року у справі № 915/175/15 за позовом фізичної особи - підприємця Золотухіної Д. В. до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області про визнання недійсним і скасування рішення позачергових загальних зборів Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області від 17 лютого 2012 року.

У згаданій постанові Верховний Суд України висловив правову позицію про те, що відповідно до статті 1 Господарського процесуального кодексу України (в редакції станом на час розгляду справи) та статті 1 Закону України Про торгово-промислові палати в Україні від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність пов'язану із отриманням прибутку. Верховний Суд України зазначив, що Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської областіне є прибутковою організацією, оскільки не здійснює комерційну діяльність, відтак, згідно з пунктом 1 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (в редакції станом на час розгляду справи) господарський суд припиняє провадження у справі, зокрема якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України. Проте колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду не погоджується з таким висновком, викладеним у постанові Верховного Суду України від 30 березня

2016 року у справі № 915/175/15

Відповідно до підпункту 7 пункту 1 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України, суд, який розглядає справу в касаційному порядку

у складі колегії суддів або палати (об'єднаної палати), передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія або палата (об'єднана палата) вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України.

Згідно з частиною шостою статті 302 Господарського процесуального кодексу України справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.

Оскільки колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду висловила намір відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України, а учасник справи оскаржує судове рішення, окрім іншого, з підстав порушення правил суб'єктної юрисдикції, справа № 904/2796/17 має бути розглянута Великою Палатою Верховного Суду.

Відповідно до частини першої статті 301 Господарського процесуального кодексу України у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження. Частиною третьої цієї ж статті встановлено, що розгляд справ у суді касаційної інстанції здійснюється у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

За приписами частини другої статті 120 та частини другої статті 121 Господарського процесуального кодексу України суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання, якщо їх явка є не обов'язковою. При цьому ухвала, якою суд повідомляє про призначення судового засідання, повинна містити, зокрема, вказівку про те, що участь особи не є обов'язковою.

Ураховуючи наведене та керуючись підпунктом 7 пункту 1 розділу ХІ Перехідні положення , частиною другою статті 120, частиною другою статті 121, статтею 234, частинами першою та третьою статті 301, частиною шостою статті 302 Господарського процесуального кодексу України, Велика Палата Верховного Суду

у х в а л и л а:

1. Прийняти до розгляду справу № 904/2796/17 за позовом Обслуговуючого кооперативу Мандриківська 127 до Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Дніпровська зірка та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в особі відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації, про визнання недійсними рішення установчих зборів та скасування державної реєстрації, за касаційною скаргою Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Дніпровська зірка на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 31 травня 2017 року та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28 вересня 2017 року.

2. Призначити справу до розгляду Великою Палатою Верховного Суду в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи на 10 год. 30 хв. 21 березня 2018 року у приміщенні Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8.

3. Повідомити учасників справи, що їх явка не є обов'язковою.

4. Направити учасникам справи копії цієї ухвали до відома.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання й оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач В. Ю. Уркевич

Судді: Н. О. Антонюк Н. П. Лященко

С. В. Бакуліна О. Б. Прокопенко

В. В. Британчук Л. І. Рогач

Д. А. Гудима І. В. Саприкіна

В. І. Данішевська О. С. Ткачук

О. С. Золотніков О. Г. Яновська

О. Р. Кібенко

Дата ухвалення рішення 22.02.2018
Зареєстровано 01.03.2018
Оприлюднено 01.03.2018

Судовий реєстр по справі 904/2796/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 18.06.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 18.04.2018 Велика палата Верховного Суду Господарське
Постанова від 18.04.2018 Велика палата Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.02.2018 Велика палата Верховного Суду Господарське
Ухвала від 06.02.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.01.2018 Верховний Суд Господарське
Ухвала від 04.12.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Ухвала від 08.11.2017 Вищий господарський суд України Господарське
Постанова від 28.09.2017 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.07.2017 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.06.2017 Дніпропетровський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 07.06.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.05.2017 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону