МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2018 р. № 814/2113/17

м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді Птичкіної В.В., суддів Устинова І.А., Мороза А.О.,

розглянувши у письмовому провадженні в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕОДОРА", вул. Нікольська, 18 Б/3, м. Миколаїв, 54030

до відповідача: Державної фіскальної служби України, Львівська площа, 8, м. Київ, 04655

про: визнання протиправними дій відповідача; зобов'язання вчинити певні дії,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» (надалі – Товариство або позивач) звернулося до суду з адміністративним позовом, що містив вимоги:

визнати протиправними дії Державної фіскальної служби України (надалі – ДФС або відповідач) з коригування показників податкової звітності Товариства, які призвели до перевищення податкових зобов'язань Товариства на 299 000 грн. та на суму пені;

зобов'язати ДФС вилучити з Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» щодо Товариства запис про дію від 19.09.2017 за документом «override/03.2016» на суму 299 000 грн. та вилучити записи про нарахування пені;

зобов'язати ДФС забезпечити реєстрацію податкових накладних Товариства датами їх подання для такої реєстрації.

В обґрунтування позовних вимог Товариство вказало, що відповідач протиправно вніс зміни до даних системи електронного адміністрування ПДВ, в результаті чого було на 299 000 грн. зменшено суму, на яку позивач має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ця сума набула від'ємного значення), що призвело до неможливості реєстрації Товариством податкових накладних.

Після відкриття провадження у справі (02.11.2017) відповідач вніс до даних системи електронного адміністрування ПДВ інформацію про операцію «Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 03.2016», сума «-» 299 000 грн., а також інформацію про операцію «Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/ 03.2016», сума 598 000 грн.

Відповідач надав заперечення на позов та додаткові пояснення, в яких зазначив, що зменшення суми, на яку позивач має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (?Накл, згідно з пунктом 2001.13 статті 2001 Податкового кодексу України), відбулося після реєстрації в системі електронного адміністрування ПДВ (СЕА) операції «реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку» (показник ?Перевищ, згідно з пунктом пунктом 2001.13 статті 2001 Податкового кодексу України). Показник ?Перевищ розраховується автоматично після прийняття звітності від платника податку та при реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН із запізненням. ?Перевищ за березень 2016 року (override/03.2016) виникло в зв'язку з тим, що позивач 11.03.2016 зареєстрував розрахунок коригування № 1 на зменшення податкових зобов'язань в сумі 598 000 грн., який не знайшов свого відображення в податковій звітності за березень 2016 року.

Відповідно до частини третьої статті 194 Кодексу адміністративного судочинства України, суд розглянув справу в порядку письмового провадження.

Дослідивши письмові докази, суд

В С Т А Н О В И В:

Згідно з Витягом щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ (надалі – Витяг) № 11301539 від 11.10.2017, показник ?Накл мав значення 51 921 грн., після операції «override/03.2016» на суму 299 000 грн. (дата операції – 19.09.2017) цей показник набув від'ємного значення «-» 245 973,38 грн. (арк. спр. 12, 119).

02.11.2017 в системі електронного адміністрування ПДВ було відображені дві операції:

«Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/03.2016», сума операції «-» 299 000 грн.;

«Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/03.2016», сума операції 598 000 грн. (арк. спр. 119).

Відповідно, перша операція від 02.11.2017 на суму «-» 299 000 грн. знівелювала операцію від 19.09.2017 на суму 299 000 грн., проте, друга операція на суму 598 000 грн. призвела до збільшення показника ?Перевищ (Витяг від 06.11.2017, арк. спр. 42).

За поясненнями відповідача, операція 19.09.2017 на суму 299 000 грн. була помилковою, тому була виправлена 02.11.2017.

Позивач надав копії квитанції про неприйняття до реєстрації в ЄРПН податкової накладної від 24.10.2017 № 2 (арк. спр. 44), податкової накладної від 09.10.2017 № 1 та квитанції про неприйняття цієї накладної до реєстрації в ЄРПН (арк. спр. 100-101) – підтвердження того, що операції відповідача в системі електронного адміністрування ПДВ, які призвели до збільшення показника ?Перевищ, позбавили Товариство права реєструвати податкові накладні.

Як вказано вище, ДФС пояснила збільшення показника ?Перевищ тим, що позивач не зареєстрував в ЄРПН розрахунок коригування № 1 від 10.03.2016 до податкової накладної від 09.02.2016 № 1 на суму 598 000 грн. (арк. спр. 71-74).

При прийнятті рішення суд виходив з такого.

Згідно з пунктом 2001.13 статті 2001 Податкового кодексу України, платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку (?Накл), обчислену за такою формулою:

?Накл = ?НаклОтр+?Митн+?ПопРах+?Овердрафт-?НаклВид-?Відшкод-?Перевищ.

Відповідно, збільшення значення показника ?Перевищ зменшує значення показника ?Накл – суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.

?Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Отже, перевищення – це позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань, зазначених у податкових деклараціях, та сумою податку, зазначеною у зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних (розрахунках коригування).

У податковій накладній Товариства від 09.02.2016 № 1 вказана сума ПДВ – 598 000 грн. (арк. спр. 125-128).

Згідно з наданою позивачем інформацією про операції в системі електронного адміністрування ПДВ, податкова накладна від 09.02.2016 № 1 була зареєстрована в ЄРПН 10.03.2016 (арк. спр. 122).

Розрахунком коригування від 10.03.2016 № 1 до податкової накладної від 09.02.2016 № 1 Товариство зменшило суму податкового зобов'язання на 598 000 грн. (арк. 71-74).

Згідно з наданою позивачем інформацією про операції в системі електронного адміністрування ПДВ, розрахунок коригування від 10.03.2016 № 1 був зареєстрований в ЄРПН 11.03.2016 (арк. спр. 122).

Показник «усього податкових зобов'язань» (рядок 9) у податковій декларації Товариства з ПДВ за березень 2016 року – 299 000 грн. (арк. спр. 69-70).

Відповідно, матеріалами справи не підтверджено наявність позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань у декларації та сумою податку за зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування.

Крім того, відповідач не надав пояснень щодо того, які обставини призвели до зміни показника ?Перевищ саме 19.09.2016 та 02.11.2016, та відповідного правового обґрунтування.

З урахуванням викладеного суд дійшов висновку про те, що відповідач допустив відображення в СЕА некоректної інформації, що призвело до безпідставного зменшення показника ?Накл 19.09.2017 на 299 00 грн. та 02.11.2017 на 598 000 грн.

Оскільки, як вказано вище, відображення в СЕА операції «Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку override/03.2016», сума операції 598 000 грн. відбулося після відкриття провадження у справі (02.11.2016), проте законність та обґрунтованість цієї операції було перевірено в межах розгляду цієї справи, суд визнав за необхідне скористатися наданим йому частиною другою статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України правом виходу за межі позовних вимог, що, на думку суду, є необхідним для ефективного захисту прав та інтересів позивача.

Ефективним способом захисту прав Товариства є зобов'язання ДФС вилучити з даних системи електронного адміністрування ПДВ інформації про операції від 19.09.2017 «override/03.2016» та від 02.11.2017«override/03.2016».

Вимога Товариства про зобов'язання ДФС вилучити з АІС «Податковий блок» записи про нарахування пені, на думку суду, є безпідставною. Позивач не довів, що нарахування пені з ПДВ в сумі 417,78 грн. (арк. спр. 85) є наслідком зазначених вище операцій в СЕА.

          Обов'язок ДФС щодо строків реєстрації в ЄРПН надісланих платниками податку податкових накладних встановлений законодавством, тому суд дійшов висновку про відмову у задоволенні відповідної позовної вимоги Товариства.

          Керуючись статтями 2, 9, 19, 77, 139, 194, 241-243, 246, 250, 255, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

           1. Позов товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕОДОРА" (вул. Нікольська, 18 Б/3, м. Миколаїв, 54030, ідентифікаційний код 39452247) до Державної фіскальної служби України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04655, ідентифікаційний код 39292197) задовольнити частково.

2. Визнати протиправними дії Державної фіскальної служби України щодо внесення до даних системи електронного адміністрування ПДВ інформації про Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» (податковий номер 39452247, індивідуальний податковий номер 394522414033): «Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі; сума 299 000,00; реєстраційний номер документу, відповідно до якого відбулися останні зміни «override/03.2016»; дата реєстрації 19.09.2017».

3. Визнати протиправними дії Державної фіскальної служби України щодо внесення до даних системи електронного адміністрування ПДВ інформації про Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» (податковий номер 39452247, індивідуальний податковий номер 394522414033): «Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі; сума 598 000,00; реєстраційний номер документу, відповідно до якого відбулися останні зміни «override/03.2016»; дата реєстрації 02.11.2017».

4. Зобов'язати Державну фіскальну службу України вилучити з даних системи електронного адміністрування ПДВ інформацію про Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» (податковий номер 39452247, індивідуальний податковий номер 394522414033): «Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі; сума 299 000,00; реєстраційний номер документу, відповідно до якого відбулися останні зміни «override/03.2016»; дата реєстрації 19.09.2017».

5. Зобов'язати Державну фіскальну службу України вилучити з даних системи електронного адміністрування ПДВ інформацію про Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» (податковий номер 39452247, індивідуальний податковий номер 394522414033): «Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі; сума 598 000,00; реєстраційний номер документу, відповідно до якого відбулися останні зміни «override/03.2016»; дата реєстрації 02.11.2017».

           6. У задоволенні позовної вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» про зобов'язання Державної фіскальної служби України вилучити з Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» записи про нарахування пені відмовити.

7. У задоволенні позовної вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» про зобов'язання Державної фіскальної служби України забезпечити реєстрацію податкових накладних Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕОДОРА» датами їх подання для такої реєстрації відмовити.

8. Стягнути на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕОДОРА" (вул. Нікольська, 18 Б/3,Миколаїв,54030, ідетифікаційний код 39452247) судовий збір у сумі 1 600 грн., сплачений платіжною квитанцією від 27.10.2017 № ПН 8498, за рахунок бюджетних асигнувань ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕОДОРА" (Державної фіскальної служби України 39292197).

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду , або справу було розглянуто в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається учасниками справи відповідно до статті 297 Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням пункту 15.5 Розділу VII Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя В.В. Птичкіна

           Суддя І.А. Устинов

          Суддя           А.О. Мороз

Дата ухвалення рішення 02.03.2018
Оприлюднено 06.03.2018

Судовий реєстр по справі 814/2113/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 28.11.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.11.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.09.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 31.07.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.06.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 21.06.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.05.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 24.04.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Рішення від 02.03.2018 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.11.2017 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.11.2017 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.10.2017 Миколаївський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 814/2113/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону