ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua УХВАЛА м. Київ 15.03.2018Справа №  910/2437/18 Суддя Господарського суду міста Києва Ващенко Т.М., розглянувши матеріали позовної заяви Державного підприємства «Укркосмос» (01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20, оф. 210; ідентифікаційний код 24381357) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Телекомпанія «Телевсесвіт» (04119, м. Київ, вул. Сімї Хохлових, 15, офіс 508; ідентифікаційний код 35210849) про стягнення 1366064,97 грн., ВСТАНОВИВ: Державне підприємство «Укркосмос» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Телекомпанія «Телевсесвіт» про стягнення 1366064,97 грн. Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.03.18. позовну заяву за вхідним номером 2437/18 передано судді Ващенко Т.М. Дослідивши матеріали позовної заяви суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, зважаючи на наступне. Згідно ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Відповідно до ч. 2 ст. 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 162 ГПК України позовна заява повинна зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них. Однак позивачем не вказано способу захисту його прав. Позовна заява повинна містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи (п. 9 ч. 3 ст. 162 ГПК України). Однак, позовна заява не містить попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи. Приписами п. 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України встановлено, що позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову. Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів) (ч. 2 ст. 164 ГПК України). Разом з тим, не підтверджено жодними доказами посилання позивача на ненадходження від відповідача грошових коштів в оплату наданих послуг. Крім того, з матеріалів позовної заяви № 109/2018 від 27.02.18. вбачається, що в її прохальній частині позивачем не зазначено на користь кого він просить суд стягнути грошові кошти. Таким чином, суд дійшов висновку, про відсутність в позовній змісту самих позовних вимог. До позовної заяви не додано доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, оскільки згідно ч. 2 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Відповідно до п. 5.27 Національного стандарту України Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003 “Уніфікована системи організаційно-розпорядчої документації” (затверджена Наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів “згідно з оригіналом”, назви, посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту підпис. Але, додані до позовної заяви копії документів не відповідають вищезазначеним вимогам, оскільки взагалі не завірені, при цьому скріплення доданих до позовної заяви написом «прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою (57) п'ятдесят сім аркушів» не є засвідченням належним чином копій документів. Позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти (п. 2 ч. 3 ст. 162 ГПК України). Позивачем не зазначено номерів засобів зв'язку відповідача, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; не зауважено що такі відомості йому не відомі. У п. 10 ч. 3 ст. 162 ГПК України зазначено, що позовна заява повинна містити підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Дослідивши матеріали позовної заяви, суд встановив, що вона не містить підтвердження про те, що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав. Внаслідок вказаного в сукупності позовна заява підлягає залишенню без руху. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 164, 174, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, - УХВАЛИВ: 1. Залишити без руху позовну заяву Державного підприємства «Укркосмос». 2. Встановити Державному підприємству «Укркосмос» строк на усунення недоліків позовної заяви сім днів з дня вручення цієї ухвали, встановити спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом: - надання письмової заяви в якій вказати та обґрунтувати спосіб захисту прав позивача; докази направлення цієї заяви відповідачу; - подання до суду письмової заяви, яка буде містити попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи; докази направлення цієї заяви відповідачу; - надання доказів ненадходження від відповідача позивачу грошових коштів в оплату наданих послуг (відповідну банківську довідку, виписку, тощо); - подання окремої письмової заяви, в якій вказати зміст позовних вимог, а саме, на користь кого позивач просить суд стягнути з відповідача грошові кошти; докази направлення такої заяви відповідачу; - надання письмової заяви в якій вказати номерів засобів зв'язку відповідача, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти, чи в якій обґрунтувати доводи про те, що такі відомості не відомі. - подання до суду письмової заяви, яка буде містити: підтвердження про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав; докази направлення цієї заяви відповідачу; - подання  копій документів, доданих до позовної зави, у належним чином засвідченому вигляді. 3. Ухвала набрала законної сили 15.03.18. та оскарженню не підлягає. Суддя                                                                                                      Т.М. Ващенко

Дата ухвалення рішення 15.03.2018
Зареєстровано 15.03.2018
Оприлюднено 19.03.2018

Судовий реєстр по справі 910/2437/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 05.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.03.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.03.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону