ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

05.07.2018Справа № 910/2437/18

За позовом державного підприємства "УКРКОСМОС" (м. Київ)

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Телекомпанія "Телевсесвіт" (м. Київ)

Про стягнення 1 366 064,97 грн.

Суддя Ващенко Т.М.

Секретар судового засідання Шаповалов А.М.

Представники сторін:

Від позивача: Демкович Ю.П., Литвиненко Л.А.

Від відповідача: Сливка І.В., Голуб В.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОСМОС" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Телекомпанія "Телевсесвіт" про стягнення 1366064,97 грн., з яких: 1073381,36 грн. основного боргу, 147714,92 грн. пені, 26996,00 грн. 3% річних, 117972,69 грн. інфляційних втрат.

Позов обґрунтовано невиконанням відповідачем умов Контракту № 8/2015 від 01.12.15. про надання технічних послуг з підготовки та подачі ТВ сигналу на супутник.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.18. відкрито провадження у справі № 910/2437/18, призначено підготовче засідання у справі на 26.04.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.18. відкладено підготовче засідання на 08.05.18.

В судовому засіданні 08.05.18. відповідач підтримав подане ним 07.05.18. клопотання про затвердження мирової угоди, в задоволенні якого суд відмовив з підстав того, що подана відповідачем мирова угода підписана лише Товариством з обмеженою відповідальністю "Телекомпанія "Телевсесвіт" в односторонньому порядку, що суперечить суті, формі та змісту мирової угоди.

08.05.18. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про оголошення перерви в підготовчому засіданні до 22.05.18.

В судовому засіданні 22.05.18. судом встановлено, що під час підготовчого судового засідання вирішені питання, зазначені у частині другій статті 182 ГПК України, судом в порядку ч. 5 ст. ст. 185 ГПК України з'ясовано думку позивача та відповідача щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

22.05.18. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи № 910/2437/18 до судового розгляду по суті на 31.05.18.

31.05.18. відповідачем подано заяву, в якій заявник просить суд застосувати ч. 3 ст. 559 ЦК України та відмовити в задоволенні позову в частині стягнення пені.

31.05.18. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про оголошення перерви до 26.06.18.

26.06.18. судом без виходу до нарадчої кімнати постановлено ухвалу про оголошення перерви до 05.07.18.

27.06.18. позивачем подано заяву, в якій ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОСМОС" відмовляється від позовних вимог в частині стягнення з відповідача 147714,92 грн. пені та просить суд закрити провадження у справі в цій частині.

Решту позовних вимог позивач підтримує та просить суд покласти на відповідача судовий збір в сумі 20490,98 грн.

В судовому засіданні 05.07.18. позивачем підтримано подану ним заяву про відмову від позову в частині вимог про стягнення пені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.18. прийнято відмову державного підприємства "УКРКОСМОС" від позову в частині вимог про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Телекомпанія "Телевсесвіт" 147714,92 грн. пені, провадження у справі № 910/2437/18 в частині вимог про стягнення 147714,92 грн. пені закрито. На підставі ухвали повернуто державному підприємству "УКРКОСМОС" з Державного бюджету України судовий збір в сумі 1107,86 грн., сплачений платіжним дорученням № 2230 (131346951811) від 22.02.18. на суму 20490,98 грн.

З підстав відмови позивача від позову в частині стягнення 147714,92 грн. пені та прийняття такої відмови судом і закриття провадження у справі в цій частині, клопотання відповідача про застосування ч. 3 ст. 559 ЦК України та відмову в задоволенні позову в частині стягнення пені залишається без розгляду.

В судовому засіданні 05.07.18. позивачем підтримано свої позовні вимоги про стягнення з відповідача 1073381,36 грн. основного боргу, 26996,00 грн. 3% річних, 117972,69 грн. інфляційних втрат.

Відповідач не заперечував проти задоволення позову про стягнення основного боргу, 3% річних та інфляційних втрат.

Відповідно до ст. 219 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки поданих доказів.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 05.07.18. судом проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

01.12.15. між позивачем (Виконавець) та відповідачем (Замовник) було укладено Контракт № 8/2015 про надання технічних послуг з підготовки та подачі ТВ сигналу на супутник (далі - Контракт), за умовами якого (п. 1.1 в редакції Додаткової угоди № 1 від 01.01.17. до Контракту) Виконавець надає технічні послуги з підготовки та подачі ТВ сигналу Замовника на супутник та використання супутникового сегменту для (ре)трансляції телеканалу Телевсесвіт , відповідно до Ліцензії на мовлення Серія НР № 00614-м від 31.03.08. (далі - Послуги) через супутник AMOS-2/3 (4 градуси зх.д.). Під Послугами з використання супутникового сегменту для передачі ТВ сигналу Замовника сторони розуміють надання технічної можливості використовувати частотний ресурс у смузі частот супутника AMOS-2/3 (4 градуси зх.д.) через технічну лінійку Виконавця: Центральну передавальну супутникову станцію (далі - ЦПСС), що розташована за адресою: вул. Мельникова, 42 (п. 1.2 Контракту в редакції Додаткової угоди № 1 від 01.01.17. до Контракту).

Строк дії Контракту сторонами погоджено п. 11.1 з дати його підписання та діє до 31.12.16. За умов відсутності письмових вимог сторін щодо розірвання Контракту за п'ять календарних днів до закінчення строку дії Контракту, його чинність автоматично продовжується строком на один календарний рік (п. 11.3 Контракту).

Матеріали справи не містять і сторонами не заперечується, що письмових вимог про розірвання Контракту від сторін не надходило, з огляду на що Контракт було автоматично пролонговано до 31.12.17., 31.12.18.

З огляду на встановлений ст. 204 Цивільного кодексу України принцип правомірності правочину, суд приймає до уваги Договір як належну підставу, у розумінні норм ст. 11 названого Кодексу України, для виникнення у позивача та відповідача взаємних цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до п. 2.1 Контракту вартість щомісячних послуг Виконавця, які надаються замовнику згідно з п. 1.1. Контракту, визначена Протоколом погодження договірної ціни (додаток 1), який є невід'ємною частиною Контракту.

Додатком № 1 (в редакції від 01.01.17.) до Контракту погоджено Протокол погодження договірної ціни, відповідно до якого розмір щомісячної договірної ціни наданих Послуг (S) розраховується за формулою: S = (Ко * А1), де: S - ціна наданих Послуг в національній валюті на місяць на дату виставлення Рахунка Виконавцем згідно з п. 2.3 Контракту, включаючи розмір ПДВ, Ко - коефіцієнт перерахунку вартості Послуг за місяць, А1 - умовна вартість одного долара США (продаж, середньозважений) в українській гривні згідно з міжбанківським валютним курсом, зафіксованим на сайті http://mezhbank.org.ua , на дату виставлення Рахунку.

Коефіцієнт перерахунку вартості Послуг за місяць (Ко) Виконавця, які надаються Замовнику згідно з п. 1.1 Контракту у період січень-травень 2017 року: січень 2017 Ко = 500, лютий 2017 Ко = 4000, березень 2017 Ко = 4000,0 квітень 2017 Ко = 5750, травень 2017 Ко = 5750, починаючи з 01.06.17. Ко дорівнює 4000.

Додатковою угодою № 2 від 01.05.17. до Контракту сторони погодили, що у зв'язку з переходом на нові параметри мовлення на супутнику AMOS-7 (4 градуси зах.д.) та необхідністю пере налаштування мережі Замовником, а також для компенсації його витрат, пов'язаних із цим, сторони дійшли згоди про надання Виконавцем знижки на період з 01.06.17. по 30.06.17. у розмірі 80% від щомісячної вартості послуг.

Згідно з п. 2.4 Контракту оплата Послуг, вказаних в п. 1.1, здійснюється Замовником в термін не більше двох банківських днів з дати виставлення рахунку на оплату (далі - Рахунок), який надається Виконавцем не пізніше п'ятнадцятого числа кожного місяця за поточний місяць і направляється Замовнику по факту та/або електронною поштою, а його паперовий оригінал - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або іншим способом за погодженням між Виконавцем та Замовником. У разі, якщо Рахунок не буде наданий Виконавцем, або не буде отриманий Замовником, оплата послуг Замовником здійснюється на підставі цього Контракту, а саме шляхом визначення Замовником суми на оплату відповідно до Додатка 1 до цього Контракту станом на обраний Замовником день оплати Послуг. Рахунок є дійсним до оплати Виконавцем протягом 2-х (двох) банківських. У випадку, якщо відповідний Рахунок не буде сплачений Замовником протягом двох банківських днів, Виконавець надає Замовнику новий Рахунок.

Оплата проводиться шляхом перерахуванням на поточний рахунок Виконавця вартості Послуг згідно з п.2.1 цього Контракту в національній валюті. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця (п. 2.5 Контракту).

Пунктом 2.6 Контракту сторонами погоджено, що Акти здачі-приймання наданих Послуг (далі - Акт), передбачених п.1.1 Контракту, складаються Виконавцем щомісячно до 20 числа кожного місяця за поточний місяць і надаються для підписання Засновнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єром або іншим способом за погодженням між Виконавцем та Замовником. Після підписання і оформлення один примірник Акта повертається на адресу Виконавця рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єром або іншим способом за погодженням між Виконавцем та Замовником. У випадку, якщо Акт не буде підписаний Замовником, та Виконавцю не буде надіслано Замовником обґрунтовану відмову від підписання Акта протягом 10 календарних днів з дати отримання Акта, надані Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем було надано відповідачу послуг за Контрактом на загальну суму 1.073.381,36 грн. за період з квітня 2017 року по січень 2018 року включно, що підтверджується актами здачі-приймання наданих послуг за Контрактом: № 4 від 30.04.17. за квітень 2017 року на суму 154.330,00 грн., № 5 від 31.05.17. за травень 2017 року на суму 152.241,60 грн., № 6 від 30.06.17. за червень 2017 року на суму 20.817,76 грн., № 7 від 31.07.17. за липень 2017 року на суму 104.098,40 грн., № 8 від 31.08.17. за серпень 2017 року на суму 102.643,60 грн., № 9 від 30.09.17. за вересень 2017 року на суму 103.940,00 грн., № 10 від 31.10.17. за жовтень 2017 року на суму 106.431,20 грн., № 11 від 30.11.17. за листопад 2017 року на суму 106.314,00 грн., № 12 від 31.12.17. за грудень 2017 року на суму 108.747,20 грн., № 1 від 31.01.18. за січень 2018 року на суму 113.817,60 грн., які підписані сторонами та скріплені їх печатками без зауважень чи заперечень.

Оскільки вказані акти підписані відповідачем без зауважень чи заперечень, суд при розгляді справи приймає до уваги відсутність у відповідача, як Замовника за Контрактом, будь-яких заперечень та претензій щодо належного виконання позивачем прийнятих за Контрактом зобов'язань з надання послуг.

Зважаючи на викладені вище обставини та виходячи з положень ст. ст. 76, 77, 91 Господарського процесуального кодексу України, за висновками суду, представлені позивачем акти приймання-передачі послуг є належним доказом надання послуг відповідачу за Контрактом, а отже виконання позивачем своїх зобов'язань з надання послуг на загальну суму 1.073.381,36 грн. в межах Контракту здійснено належним чином.

Крім вказаного, позивачем до матеріалів справи подано рахунки на оплату послуг за пред'явлений до стягнення період, з наданням доказів їх направлення відповідачу (супровідним листом разом з актами здачі-приймання послуг за Контрактом).

У відповідності до наданих рекомендованих повідомлень про вручення відповідачу рахунків на оплату та актів, та враховуючи положення пункту 2.4 Контракту, строк оплати послуг за Контрактом, наданих за період з квітня 2017 року по січень 2018 року включно, є таким, що настав.

Оскільки вартість наданих послуг відповідач позивачу не оплатив, вказане і зумовило звернення позивача з даним позовом до суду.

Відповідно до частини 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі ст. ст. 76-77 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд відзначає наступне.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, договір є підставою виникнення цивільних прав та обов'язків. Цивільні права і обов'язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

Частинами 1, 3, 5 ст. 626 Цивільного кодексу України встановлено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору. Договір є відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом, або не випливає із суті договору.

Договір, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Цивільного Кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні положення містяться і в Господарському кодексі України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договорів, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Приписами ч. 1 ст. 173 Господарського кодексу України встановлено, що в силу зобов'язання одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно із ч. 1 ст. 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

За своєю правовою природою Договір є договором про надання послуг.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Згідно ч. 1 ст. 903 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Стаття 610 Цивільного кодексу України визначає, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до п. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Позивачем доведено належним чином, а відповідачем не спростовано факту існування у останнього заборгованості за надані послуги в розмірі 1.073.381,36 грн. за Контрактом за період з квітня 2017 року по січень 2018 року включно.

Оскільки відповідач прийняв замовлені ним послуги, однак не оплатив їх повної вартості, грошові кошти в розмірі 1.073.381,36 грн. підлягають стягненню з відповідача на користь позивача, а позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню повністю.

Позивач просить суд стягнути з відповідача 26996,00 грн. 3% річних, 117972,69 грн. інфляційних втрат.

Згідно зі статтею 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредитора вимагати сплати боргу з урахуванням індексу інфляції та процентів річних в порядку ст. 625 ЦК України є способами захисту його майнового права та інтересу, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних втрат від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові. (Відповідної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у постанові № 48/23 від 18.10.2011. та Верховний Суд України у постанові № 3-12г10 від 08.11.2010.).

При здійсненні перерахунку з врахуванням приписів пункту 2.4 Контракту та виставлених позивачем відповідачу рахунків, суд встановив, що здійснюючи нарахування 3% річних та інфляційних втрат позивач визначає період для їх нарахування з 21.04.17. по 21.02.18. на повну суму заборгованості 1.073.381,36 грн., однак, станом на 21.04.17. у відповідача була наявною тільки заборгованість з оплати послуг за квітень 2017 року на суму 154.330,00 грн., а заборгованість в загальній сумі 1.073.381,36 грн. прострочена до сплати відповідачем з 16.01.18. При цьому суд вираховував 3% річних та інфляційні втрати на заборгованість окремо по кожному місяцю з оспорюваного періоду.

Здійснивши перерахунок суд встановив, що з відповідача на користь позивача підлягають стягненню 15.780,06 грн. 3% річних та 72.686,21 грн. інфляційних втрат. 3% річних в сумі 11.215,94 грн. та інфляційні втрати в сумі 45.286,48 грн. нараховано безпідставно, з огляду на що суд відмовляє в позові в цій частині.

За вимоги про стягнення 1073381,36 грн. основного боргу, 26996,00 грн. 3% річних, 117972,69 грн. інфляційних втрат судовий збір становить 18.275,25 грн., який за приписами ст. 129 Господарського процесуального кодексу України стягується з відповідача на користь позивача пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а саме, в сумі 17.427,71 грн.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 76-80, 86, 129, 219, 220, 232, 233, 236-238, 240, 241 ГПК України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Телекомпанія "Телевсесвіт" (04119, м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, 15, офіс 508; ідентифікаційний код 35210849) на користь державного підприємства "УКРКОСМОС" (01024, м. Київ, вул. Лютеранська, 20, оф. 210; ідентифікаційний код 24381357) 1.073.381 (один мільйон сімдесят три тисячі триста вісімдесят одну) грн. 36 коп. - основного боргу, 15.780 (п'ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят) грн. 06 коп. - 3% річних, 72.686 (сімдесят дві тисячі шістсот вісімдесят шість) грн. 21 коп. - інфляційних втрат, 17.427 (сімнадцять тисяч чотириста двадцять сім) грн. 71 коп. - судового збору.

3. В іншій частині в позові відмовити.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно ч. 1 ст. 256 та п.п. 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Повне рішення складено 16.07.18.

Суддя Т.М. Ващенко

Дата ухвалення рішення 05.07.2018
Зареєстровано 16.07.2018
Оприлюднено 16.07.2018

Судовий реєстр по справі 910/2437/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 05.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.03.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.03.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону