ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"23" квітня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2980/17

Господарський суд Одеської області у складі: судді Д'яченко Т.Г.

отримавши матеріали справи № 916/2980/17

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд»

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ»

За участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача : Товариства з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП»

Про стягнення 105599864,40 грн.

За позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Компанія GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.)

До відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , Товариства з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП»

Про визнання недійсним Договору поставки від 03.07.2015р.

Встановив: Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» звернувся до господарського суду Одеської області 04.12.2017р. (вх .№ ГСОО 3196/17) з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про стягнення 105599894,40 грн.

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» обґрунтовано неналежним виконанням з боку Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» прийнятих на себе зобов'язань за умовами укладеного між сторонами Договору №DR-7/15 від 06.07.2015р. про надання послуг з приймання, сушіння, очищення і зберігання зернових, олійних, зернобобових і технічний культур та направлено на стягнення збитків у розмірі 105599894,40 грн.

Одночасно з подання позовної заяви до суду, позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» просив суд відстрочити сплату судового збору на певний строк, а саме до ухвалення судового рішення у справі.

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 07.12.2017р. порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду, відстрочено Товариству з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД" сплату судового збору до прийняття рішення у даній справі, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" та призначено розгляд справи у судовому засіданні.

15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147VІІІ, чинної з 15.12.2017р., передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до частини третьої статті 12 Господарського процесуального кодексу України, в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147VІІІ, чинної з 15.12.2017, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 15.01.2018р. справу № 916/2980/17 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі.

15.01.2018 р. до господарського суду Одеської області надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору: Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» та Товариства з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» про визнання недійсним договору, в якій третя особа, що заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, просить суд визнати недійсним Договір поставки від 03 липня 2015 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» .

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 22.01.2018р. позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» (вх. № 76/18 від 15.01.2018р.) до Товариства з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» та Товариства з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» про визнання недійсним договору поставки від 03.07.2015 року - повернуто без розгляду.

01 лютого 2018 року до Господарського суду Одеської області надійшла апеляційна скарга Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» на ухвалу суду від 22.01.2018р., у зв'язку з чим до Одеського апеляційного господарського суду 05.02.2018р. були направлені копії матеріалів справи №916/2980/17.

12 лютого 2018 року до Господарського суду Одеської області надійшов запит Одеського апеляційного господарського суду про направлення матеріалів справи №916/2980/17 до суду апеляційної інстанції.

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 13.02.2018р. провадження у справі № 916/2980/17 зупинено. Матеріали справи направлено до Одеського апеляційного господарського суду.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 12.03.2018р. апеляційну скаргу Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» задоволено, ухвалу господарського суду Одеської області від 22.01.2018р. у справі №916/2980/17 скасовано та направлено справу №916/2980/17 для продовження розгляду до суду першої інстанції (господарського суду Одеської області).

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 26.03.2018р. провадження у справі №916/2980/17 поновлено, прийнято до розгляду позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» та Товариства з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» , за участю відповідача за первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗТ" про визнання недійсним договору поставки від 03 липня 2015 року. Залучено до участі у справі №916/2980/17 третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору компанію « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» (Blaak 31, 3011 GA Rotterdam, The Netherlands) (адреса для кореспонденції: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, поверх 4) та підготовче засідання у справі призначено до розгляду у судовому засіданні.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 32 Господарського процесуального кодексу України, пункту 19 розділу VІІІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду, пункту 9, 10 Засад використання автоматизованої системи документообігу в Господарському суді Одеської області, в редакції від 22.12.2017р. (протокол №17-13/2017), у зв'язку з настанням обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді справи №916/2980/17, а саме: звільнення ОСОБА_1 з посади судді Господарського суду Одеської області у відставку з 03.04.2018р., згідно рішення Вищої ради правосуддя від 03.04.2018р. №982/0/15-18, Розпорядженням керівника апарату суду від 06.04.2018р. №108 було призначено повторний автоматичний розподіл справи №916/2980/17 згідно з пунктом 19 розділу VІІІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.04.2018р., справу №916/2980/17 передано на розгляд судді Д'яченко Т.Г.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.04.2018р. прийнято справу №916/2980/17 до свого провадження, розгляд справи почато спочатку та призначено підготовче засідання у справі №916/2980/17 на 08 травня 2018 року о 12:00.

20.04.2018р. до господарського суду Одеської області від Одеського апеляційного господарського суду надійшов запит щодо необхідності скерування до Одеського апеляційного господарського суду матеріалів оскарження ухвали та справи №916/2980/17, у зв'язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 12.03.2018р.

Відповідно до ч. 5 ст. 227 ГПК України, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадках: об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Приймаючи до уваги надходження запиту Одеського апеляційного господарського суду від 20.04.2018р., провадження у справі №916/2980/17 за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „ОСОБА_2 Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» про стягнення 105599864,40 грн. та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Компанія GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , Товариства з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» про визнання недійсним Договору поставки від 03.07.2015р., відповідно до ч. 5 ст. 227 ГПК України слід зупинити.

Керуючись п 5 ч.1 ст.227, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Провадження у справі №916/2980/17 за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» про стягнення 105599864,40 грн. та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Компанія GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , Товариства з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» про визнання недійсним Договору поставки від 03.07.2015р. - зупинити.

2.Направити матеріали справи №916/2980/17 до Одеського апеляційного господарського суду.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 23.04.2018 року та відповідно до п.п. 17.5. п. 17 Розділу ХІ „Перехідні положення» ГПК України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Копію ухвали суду направити на адресу:

- Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» : 07400, Київська обл., м.Бровари, вул. Черняхівського, буд. 20а, офіс 11;

- Товариства з обмеженою відповідальністю „Іллічівський зерновий термінал» : 68090, Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Шмідта,1;

- Товариства з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» : 07400, Київська обл., м.Бровари, вул. Черняхівського, буд. 20а, оф. 12;

- Компанія GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.): 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, 4 поверх.

Суддя Т.Г. Д'яченко

Зареєстровано 24.04.2018
Оприлюднено 24.04.2018
Дата набрання законної сили 23.04.2018

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.04.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 12.03.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.03.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.02.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.02.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 08.02.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.01.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 15.01.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону