ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 815/3667/17

УХВАЛА

11 травня 2018 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі колегії:

головуючого судді Марина П.П.

суддів Левчук О.А., Свиди Л.І.,

секретар судового засідання Станкова О.Ф.

за участю сторін:

від позивача: ОСОБА_1 (за ордером);

від відповідачів: Паршина А.О. (за довіреністю);

від третьої особи - не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву про самовідвід судді Марина П.П. по справі за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_4 про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Одеського окружного адміністративного суду перебуває справа за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_4 про визнання протиправним та скасування наказу Державної фіскальної служби України №133-дс від 23.06.2017 року "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", яким звільнено ОСОБА_3 із займаної посади; визнання протиправним та скасування наказу ГУ ДФС в Одеській області №836-0 від 26.06.2017 року "Про оголошення наказу ДФС України від 23.06.2017 року №133-дс", яким звільнено ОСОБА_3 із займаної посади; поновлення ОСОБА_3 на посаді начальника Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області; стягнення з Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області на користь ОСОБА_3 грошового забезпечення за час вимушеного прогулу за період з 23.06.2017 року по день фактичного поновлення на посаді.

Автоматизованою системою згідно протоколу розподілу справи між суддями, дану справу №815/3667/17 призначено головуючому судді Марину П.П.

Головуючим по справі суддею Мариним П.П., до прийняття провадження у справі та до початку судового розгляду адміністративної справи № 815/3667/17 по суті, з метою повного та об'єктивного розгляду справи, ненадання підстав які викликають сумнів у неупередженості судді заявлено про самовідвід головуючого по справі судді Марина П.П., яка обґрунтована наявністю дружніх стосунків з позивачем.

Завданням адміністративного судочинства, згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Підстави для відводу судді передбачені ст.ст. 36, 37 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 №2147-VIII).

Відповідно до ч.1 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства України суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу (самовідводу): 1) якщо він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи в цій чи іншій справі; 2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи; 3) якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу; 4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об'єктивності судді; 5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого статтею 31 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.36 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим (частина 3 статті 39 КАС України).

Водночас, варто зазначити, що суд, який розглядає справу має бути "безстороннім" і "незалежним" (ст.6 ч.1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод).

Зокрема, Європейський суд з прав людини диференціює чи в конкретній справі існує яке-небудь переконання або особиста зацікавленість даного судді та вимоги чи суддя забезпечує достатню гарантію, щоб виключити підозру в цьому (рішення у справах Piersack vs Belgium (заява № 8692/79), Grieves vs UK (заява № 57067/00)). Крім того, відповідно до принципу, який є стабільним та викладеним в Рішенні Європейського суду з прав людини у справі Le Compte, Van Leuven and De Meyere, заява № 7238/75, суд має бути неупередженим і безстороннім.

Особиста безсторонність судді презюмується, поки не надано доказів протилежного, про що зазначено у п. 43 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Веттштайн проти Швейцарії" (заява № 33958/96) та у п. 50 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Білуха проти України" (заява № 33949/02).

Загальна декларація з прав людини (ст. 10) та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ч. 1 ст. 14) гарантують право кожної особи на розгляд її справи компетентним незалежним та неупередженим судом у встановленому законом порядку. Незалежне суддівство є відповідальним за належну реалізацію цього права. Незалежність суддів передбачає, що судді повинні приймати безсторонні рішення, згідно з власною оцінкою фактів і знанням права, без будь-якого втручання, прямого або непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких причин.

Об'єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов'язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях, що супроводжують його прийняття (Розділ ІІ показник: Об'єктивність. Бангалорські принципи поведінки суддів).

Не є підставами для відводу судді заяви, які містять лише припущення про існування відповідних обставин, не підтверджених належними та допустимими доказами.

Так, поняття незалежності та об'єктивної безсторонності тісно пов'язані між собою.

З суб'єктивної точки зору, суд не повинен виявляти будь-яку упередженість або особисті переконання.

Об'єктивний підхід стосується надання судом необхідних гарантій для відсутності можливості будь-якого правомірного сумніву щодо безсторонності і незалежності суду.

У справі "Білуха проти України" (заява № 33949/02, рішення від 09.11.2006 р.) Європейський суд з прав людини звертає увагу на те, що стосовно об'єктивного критерію слід визначитися чи існують переконливі факти, які б могли свідчити про безсторонність судді. Це означає, що при вирішенні питання того чи є у цій справі обґрунтовані причини побоюватися, що суддя був небезсторонній вирішальним є те, чи можна вважати такі побоювання об'єктивно обґрунтованими.

Враховуючи викладене, з метою повного та об'єктивного розгляду справи, ненадання підстав які викликають сумнів у неупередженості судді, суд приходить до висновку що заява головуючого по справі судді Марина П.П. підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 36, 39-40 України, суд,-

У Х В А Л И В :

Заяву головуючого по справі судді Марина П.П. про самовідвід задовольнити.

Відвести головуючого по справі суддю Марина П.П. від розгляду адміністративної справи №815/3667/17 за позовом ОСОБА_3 до Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС в Одеській області, Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_4 про визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Справу передати до відділу документального забезпечення суду для вирішення питання в порядку ст. 31 КАС України.

Ухвала про самовідвід оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ :

Головуючий суддяпід П.П.Марин

Судді О.А.Левчук

Л.І Свида

Дата ухвалення рішення 11.05.2018
Оприлюднено 14.05.2018

Судовий реєстр по справі 815/3667/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 20.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 20.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 19.01.2022 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 12.07.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.07.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 01.04.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 28.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.05.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.05.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.02.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.02.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.02.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.01.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.12.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.11.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.11.2017 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/3667/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону