ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

18.06.2018 Справа № 910/4961/18 За заявою Приватного акціонерного товариства "Росава" (09108, м. Київ, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського,91, ідентифікаційний номер 30253385)

до приватного акціонерного товариства "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" (01010, м. Київ, вул.І.Мазепи,11-Б, ідентифікаційний номер 22950541)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

при секретарі судового засідання Кобельчуку О.І.

Представники:

від заявника -не з'явилися

від боржника -не з'явилися

розпорядник майна -Шмуйло А.Д.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У квітні 2018 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного акціонерного товариства "Росава" про банкрутство приватного акціонерного товариства "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від25.04.2018 № 910/4961/18 заяву Приватного акціонерного товариства "Росава" про банкрутство приватного акціонерного товариства "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 14.05.2018 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Шмуйло А.Д. зобов'язано подати заяву про участь у справі.

02.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Струк І.М. про участь у справі.

02.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Рудого А.М. про участь у справі.

03.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Захар'євої Я.В. про участь у справі.

04.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Кравченко Р.М. про участь у справі.

07.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Карасюка О.В. про участь у справі.

10.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. про участь у справі.

10.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Юрченка В.Я. про участь у справі.

10.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Козирицького А.С. про участь у справі.

10.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про участь у справі

11.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі.

11.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Іванова В.М. про участь у справі.

11.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Пісної Д.В. про участь у справі.

11.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Корницької О.О. про участь у справі

11.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Шмуйла А.Д. про участь у справі

14.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив боржника на заяву про порушення провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.05.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства ГОТЕЛЬ САЛЮТ (місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. І. Мазепи,11-Б, код ЄДРПОУ 22950541). Визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства Росава до приватного акціонерного товариства ГОТЕЛЬ САЛЮТ в розмірі 14 408 622,58грн. Введено процедуру розпорядження майном приватного акціонерного товариства ГОТЕЛЬ САЛЮТ (місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. І. Мазепи,11-Б, код ЄДРПОУ 22950541). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства ГОТЕЛЬ САЛЮТ (місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. І. Мазепи,11-Б, код ЄДРПОУ 22950541) за номером 51397 від 18.05.2018р. Призначено розпорядником майна приватного акціонерного товариства ГОТЕЛЬ САЛЮТ (місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. І. Мазепи,11-Б, код ЄДРПОУ 22950541) арбітражного керуючого Шмуйло Андрія Дмитровича( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 09.11.2015 року №1748). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 30.07.2018 р.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про скасування арештів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2018 призначено розгляд клопотання розпорядника майна про скасування арештів на 11.06.2018.

Судове засідання, призначене на 11.06.2018, не відбулось, у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці.

Після повернення судді Яковенко А.В. з відпустки, суд ухвалою від 12.06.2018 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 18.06.2018.

У судовому засіданні, що відбулось 18.06.2018, судом розглянуто клопотання розпорядника майна про скасування арештів та встановлено наступне.

Як зазначає розпорядник майна, предметом діяльності боржника є Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (Код КВЕД 55.10) . Здійснення діяльності боржника у сфері готельних послуг вимагає постійного руху грошових коштів.

Разом з тим, станом на сьогодні на банківських рахунках боржника наявні арешти, накладені в рамках виконавчого провадження № 55464799 згідно до постанов приватного виконавця - Мілоцького Олега Леонідовича від 11.01.2018 та від 30.03.2018, що в свою чергу, призвело до повного зупинення всіх фінансово- господарських (розрахункових) операцій за ними. Внаслідок чого ПРАТ "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" не може здійснювати оплату необхідних комунальних, податкових та інших поточних платежів, які вкрай потрібні для підтримання нормального функціонування готельного комплексу та продовження надання готельних послуг.

Згідно до ч.2 ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом одночасно з відкриттям провадження (проваджень) у справі про банкрутство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Мораторій на задоволення вимог кредиторів - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію (ч. ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ).

У відповідності до ч. 5 ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом дія мораторію на задоволення вимог кредиторів поширюється на вимоги поточних кредиторів; на виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов 'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; відшкодування шкоди, заподіяної здоров 'ю та життю громадян; на виплату авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги за виконавчими документами немайнового характеру, що зобов 'язують боржника вчинити певні дії чи утриматися від їх вчинення.

На думку розпорядника майна, накладення арешту на грошові кошти боржника у значних розмірах ускладнює поточну господарську діяльність ПРАТ "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" , призводить до накопичення поточної заборгованості та ставить під сумнів можливість подальшого відновлення платоспроможності.

Частиною 15 ст. 16 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом закріплено, що з моменту відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство арешт майна боржника чи інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути застосовані виключно господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство.

Наявність інституту розпорядження майном робить неефективним накладення арешту на рахунки та майно боржника, в силу того, що накладення арешту позбавляє можливості боржника займатися поточною господарською діяльністю.

Відповідно до ч. 7 ст. 22 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом господарський суд за заявою розпорядника майна скасовує арешти з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.

Слід наголосити, що порушення справи про банкрутство підприємства не тягне за собою припинення господарської діяльності боржника, а відтак, боржнику необхідно здійснювати поточні платежі, пов'язані з господарською діяльністю, з виплатою заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків (на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування), податків.

А тому, скасування зазначених обмежень спрямоване на ведення нормальної (ефективної) господарської діяльності боржника, унеможливлення подальшого ускладнення фінансово-господарського стану підприємства, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство.

Господарський суд за заявою розпорядника майна може скасувати арешти майна боржника та інші обмеження щодо розпорядження його майном незалежно від суб'єкта їх накладення, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають господарській діяльності боржника або відновленню його платоспроможності (п. 17 інформаційного листа Вищого господарського суду України № 01-06/606/2013 від 28.03.2013 Про Закон України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (у редакції Закону України від 22.12.2011 N 4212-УІ)).

Підстави для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини визначені частиною четвертою статті 59 Закону України Про виконавче провадження. В інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду (частина 5 ст. 59 Закону України Про виконавче провадження ).

Згідно зі ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" процедура розпорядження майном боржника являє собою систему заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника, з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника.

Отже, господарський суд у справі про банкрутство не позбавлений можливості застосовувати всі законні заходи, які, за переконанням суду, є необхідними та такі заходи мають відповідати цілям відновлення платоспроможності боржника і не перешкоджати здійсненню фінансово-господарської діяльності боржника, як юридичної особи.

Таким чином, на підставі викладеного суд приходить до висновку, що з метою забезпечення майнових інтересів всіх кредиторів у справі про банкрутство приватного акціонерного товариства "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" з наданням можливості виплати поточної заробітної плати і ведення фінансово-господарської діяльності боржника для відновлення платоспроможності боржника, задовольнити клопотання про скасування арешту з рахунків боржника.

Керуючись ст.ст.1, 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 232,234 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна приватного акціонерного товариства "ГОТЕЛЬ "САЛЮТ" арбітражного керуючого Шмуйло А.Д.

2.Скасувати арешт з рахунку №26004924420173 та грошових коштів, що містяться на такому рахунку, в АБ УКРГАЗБАНК , МФО 320478, код валюти рахунку: 980, з рахунку №26004924420173 та грошових коштів, що містяться на такому рахунку, в АБ УКРГАЗБАНК , МФО 320478, код валюти рахунку: 840, з рахунку №26004924420173 та грошових коштів, що містяться на такому рахунку, в АБ УКРГАЗБАНК , МФО 320478, код валюти рахунку: 978 і належать приватному акціонерному товариству ГОТЕЛЬ САЛЮТ (01010, м. Київ, вул.І.Мазепи,11 -Б, ідентифікаційний номер 22950541), накладений приватним виконавцем -Мілоцьким Олегом Леонідовичем згідно до постанови про арешт коштів боржника від 11.01.2018 в рамках виконавчого провадження № 55464799.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 25.06.2018 р.

Суддя А.В. Яковенко

Зареєстровано 26.06.2018
Оприлюднено 26.06.2018
Дата набрання законної сили 18.06.2018

Судовий реєстр по справі 910/4961/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.01.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 09.12.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.10.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.09.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.06.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.06.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.06.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.06.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.06.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.06.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.05.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону