ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 202/3518/18

Провадження № 1-кс/202/2520/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 12018040000000474, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018040000000474 від 13.05.2018 року, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20червня 2018року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 12018040000000474.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано слідчому судді 20 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, Східним офісом Держаудитслужби проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Казенного підприємства «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 01432150 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, якою встановлено фінансові порушення на загальну суму 9 952 207,59 грн, з них порушення, що призвели до втрат ресурсів, на суму 2 455 407,59 грн.

Встановлено, що протягом 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарські операції щодо оприбуткування товарів, робіт та послуг, які фактично не отримано Підприємством, внаслідок чого безпідставно перераховано кошти суб`єктам господарювання на загальну суму 1 589 899,0 грн, у тому числі: ТОВ «НОРМІНГ» на суму 760 000,0 грн, ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» - 300 000,0 грн, ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» - 227 884,0 грн, ТОВ «ФІРМА ВАЛЕНТРА» - 200 000,0 грн., ТОВ «СІТІ БУД ІНВЕСТ» - 102 015,0 гривень, ФОП ОСОБА_5 481000,0 грн., а також ТОВ «ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР» (ЄДРПОУ 40445479) по бухгалтерському обліку оприбутковано роботи, що не виконувались на суму 3014040,0 грн. В ході ревізії збитки не відшкодовано.

Зокрема встановлено, що в січні 2017 року КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено господарську операцію щодо оприбуткування будівельних матеріалів придбаних у ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» (товариство зареєстровано в м. Київ 05.10.2016, код ЄДРПОУ 40873865) на суму 3 009 412,56 грн. з ПДВ.

Відповідно до даних банківських виписок за 2017 рік Підприємством перераховано грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» в сумі 300 000,0 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до посадової інструкції головний інженер КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» ОСОБА_6 здійснював керівництво з питань забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами та за ремонтно - будівельними роботами. Головний інженер в поясненні зазначив, що не має інформації по вказаному контрагенту.

На письмовий запит Східного офісу (лист від 22.01.2018 №04-07-15/525) щодо надання первинних підтверджуючих документів зокрема: договору, рахунків, видаткових накладних, платіжних доручень або виписок банку та пояснень стосовно відсутності зазначених документів по контрагенту - ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» надано лише платіжні доручення. В листі-відповіді від 22.01.2018 №22/01-18 КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» повідомлено, що на Підприємстві відсутня інформація, щодо договорів з ТОВ «Інтер Опт Торг».

ДПІ у Шевченківському районі (лист-відповідь від 16.02.2018 № 4225/10/26-59-12-02-37) повідомлено, що ТОВ «Інтер Опт Торг» перебуває в них на обліку. Податкову декларацію по податку на додану вартість товариством подано лише за січень 2017 року. За місцем реєстрації товариство відсутнє. В журналі обліку договорів, КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 реєстрацію будь-яких договорів з ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» не здійснювало.

За інформацією наданою начальниками структурних підрозділів КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ», заявки на придбання товарів в ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» не подавали, товари від товариства не отримували.

В той же час, у січні 2017 року за даними бухгалтерського обліку КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» відображено оприбуткування товару по рахунку 201 «Сировина й матеріали» на суму 3 009 412,56 грн. без зазначення найменування та переліку товару.

Будь-яких інших первинних документів стосовно підтвердження отримання ТМЦ від ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» до ревізії не надано.

Таким чином, КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» в січні 2017 року відображено безтоварну операцію (без договору, прибуткової накладної, тощо) щодо оприбуткування матеріалів придбаних в ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ», внаслідок чого безпідставно перераховано суб`єкту господарювання кошти в сумі 300 000,0 грн, чим завдано збитків Підприємству.

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» з державного бюджету у подальшому перераховуються на фіктивні підприємства та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40873865), для здійснення взаємних розрахунків з КП «ПІВДЕНУКРГЕОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 1432150) в іноземній та національній валюті, використовувались банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40873865), відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, набуті кримінально-протиправним шляхом, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки власник рахунків може зняти кошти у будь-який момент, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40873865).

Просив розглядати клопотання без участі власника майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання про накладення арешту за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника власника рахунку, оскільки це необхідне з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з поданим клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно зч.2статті 173КПК України при вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розміршкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, згідно зі ст. ст.94,132,173 КПК України, враховує: достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та вважає, що слідчим доведено та обґрунтовано матеріалами клопотання, що гроші на рахунках ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40873865): № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, можуть бути набуті внаслідок кримінально-протиправних дій, а обмеження права власності є співмірним завданню кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, наявність підстав, передбачених КПК України, для накладання арешту на грошові кошти ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40873865) в ПАТ «СБЕРБАНК» на рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та його необхідність для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 12018040000000474 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40873865) в ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Зупинити видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Оголошення ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені та оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України

Направити копію ухвали ТОВ «ІНТЕР ОПТ ТОРГ» (ЄДРПОУ 40873865) не пізніше наступного дня після оголошення ухвали.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення 22.06.2018
Оприлюднено 22.02.2023

Судовий реєстр по справі 202/3518/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.06.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 27.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 27.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 20.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 16.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 13.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 11.05.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 11.04.2019 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 22.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.06.2018 Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 202/3518/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону