ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі про банкрутство

26 липня 2018 року м. Чернігів справа № 927/529/18

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка , розглянувши матеріали за заявою ліквідатора боржника БОРЖНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК НЕОН" 14013, м. Чернігів, вул. Лизогуба, 13 14000, АДРЕСА_1 (адреса ліквідатора) про відкриття справи про банкрутство боржника, що ліквідується власником

Представник боржника в судове засідання не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю БРОК НЕОН (надалі - боржник) подана заява про відкриття провадження у справі про банкрутство на підставі ст. ст. 11, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі - Закон про банкрутство).

В обґрунтування поданої заяви боржник вказує, що під час ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість задовольнити вимоги кредитора в сумі 95 000,00 грн., а тому він був зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 16.07.2018р. вказана вище заява була прийнята до розгляду з призначенням підготовчого засідання.

Боржник належним чином був повідомлений про дату, час та місце проведення підготовчого засідання, однак не скористався своїм процесуальним правом на участь у ньому.

За змістом ч. 1 ст. 16 Закону про банкрутство, неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Розглянувши подані документи і матеріали, господарський суд ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОК НЕОН" зареєстроване в якості суб'єкта господарювання 28.03.2003р., про що у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесені відомості за № 1 227 120 0000 001913.

Згідно ч. 1 ст. 59 Господарського кодексу України, припинення суб'єкта господарювання здійснюється відповідно до закону.

Юридична особа припиняється, зокрема, в результаті ліквідації (ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України).

У відповідності з п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону про банкрутство, боржник зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, зокрема, у разі якщо під час ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі.

Частиною 1 ст. 95 Закону про банкрутство встановлено, що якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.

За змістом ч. ч. 1, 3, 5 ст. 105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

ОСОБА_1 заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

У відповідності з ч. ч. 1, 2, 4 ст. 13 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань , інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цією статтею, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу до інформаційних систем:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, - відомостей про проведення такої реєстраційної дії;

Пенсійного фонду України - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку - відомостей про проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи та її відокремленого підрозділу, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для зняття їх з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства.

Положеннями п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України передбачено, що початок процедури припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є підставою для здійснення документальної позапланової перевірки.

Згідно п. п. 11.1, 11.5 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011р. за № 1562/20300, платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації ).

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.

У зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання, зокрема, відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи.

Відповідно до ч. ч. 3, 4, 7, 8 ст. 111 Цивільного кодексу України, під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.

Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

15 січня 2018 року загальними зборами учасників ТОВ "БРОК НЕОН" було прийняте рішення про припинення діяльності товариства шляхом ліквідації (протокол від 15.01.2018р.) з встановленням строку заявлення кредиторами вимог - до 19.03.2018р.); головою ліквідаційної комісії призначено ОСОБА_1

18 січня 2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесено запис про рішення загальних зборів учасників ТОВ "БРОК НЕОН" щодо припинення діяльності товариства шляхом ліквідації.

11 липня 2018 року загальними зборами учасників ТОВ "БРОК НЕОН" було прийняте рішення про звільнення від обов'язків голови ліквідаційної комісії товариства ОСОБА_1 з покладенням відповідних функцій на ОСОБА_2, починаючи з 12.07.2018р. (протокол від 11.07.2018р.).

Під час ліквідації ліквідатором проводилась інвентаризація майна боржника (наказ № 1 про проведення інвентаризації від 16.01.2018р.), в результаті чого встановлено відсутність майнових активів (протокол інвентаризаційної комісії від 17.01.2018р.).

Також, ліквідатором вживалися заходи щодо розшуку майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до реєструючих органів, внаслідок чого була встановлена відсутність у товариства будь - якого майна.

Даний факт підтверджується, зокрема довідками управління надання адміністративних послуг Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) від 12.02.2018р. № 1081-05/1/3-18; департаменту льотної придатності Державної авіаційної служби України (Державіаслужба) від 14.02.2018р. № 24.2.19-12499; Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві від 01.02.2018р. № 11.0/1626; територіального сервісного центру № 7441 Регіонального сервісного центру в Чернігівській області Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2018р. № 31/25/13-274; Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2018р. № 31/1760; управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради від 20.02.2018р. № 01-08/530; Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області від 06.02.2018р. № 01-13-29/814.

Факт відсутності зареєстрованого за ТОВ "БРОК НЕОН" нерухомого майна підтверджується також Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо ТОВ "БРОК НЕОН" , сформованою 05.02.2018р.

Згідно листа Головного управління ДФС у Чернігівській області від 12.02.2018р. № 1479/10/25-01-17-02-19 станом на 09.02.2018р. ТОВ "БРОК НЕОН" має відкритий рахунок в ПАТ СБЕРБАНК .

Згідно листів від 23.07.2018р. № 23/07-18-01 та від 24.07.2018р. № 24/07-18-01 станом на 23.07.2018р. всі рахунки в банках, якими користувалось ТОВ "БРОК НЕОН" , закриті; рахунки, на яких обліковувались цінні папери, належні боржникові, не відкривались; особи, що мають невиконані перед банкрутом зобов'язання, відсутні.

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором направлялись листи -повідомлення про ліквідацію товариства відомим (можливим) кредиторам із зазначенням строку пред'явлення кредиторських вимог, а саме: Чернігівському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області, Центральному об'єднаному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві, Чернігівському обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів, Головному управлінню ДФС у Чернігівській області; Головному управлінню ДФС у м. Києві, Центральному відділенню управління ВД ФСС України у м. Києві, Київському міському центру зайнятості, Чернігівському міському центру зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів м. Києва.

Також ліквідатором направлялись запити до Деснянського відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського управління юстиції та відділу державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції у місті Києві з метою отримання інформації щодо можливих відкритих виконавчих проваджень стосовно стягнення заборгованості з та/або на користь ТОВ "БРОК НЕОН" .

Протягом ліквідаційної процедури ліквідаційною комісією розглянуто та визнано грошові вимоги фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 в сумі 95 000,00 грн.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ "БРОК НЕОН" (протокол від 13.07.2018р.) був затверджений складений ліквідатором проміжний ліквідаційний баланс.

Як вбачається із балансу та розшифровки його рядків, станом на 13.07.2018р. боржник має поточні зобов'язання в сумі 95,0 тис. грн. (кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги). При цьому, вартість активів товариства становить 0,0 грн.

Також, загальними зборами учасників ТОВ "БРОК НЕОН" 13.07.2018р. було прийнято рішення про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство.

На офіційному веб - сайті Державної фіскальної служби України ( http://sfs.gov.ua/businesspartner ) міститься інформація про те, що станом на 11.07.2018р. щодо платника податків ТОВ "БРОК НЕОН" наявна інформація: перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється; станом на 10.07.2018р. платник податків має податковий борг.

Листом від 12.07.2018р. № 12/07-18-01 (а.с. - 87), голова ліквідаційної комісії ОСОБА_2 повідомив ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві про прийняття загальними зборами учасників ТОВ "БРОК НЕОН" рішення про ліквідацію товариства; одночасно на адресу податкового органу була направлена податкова звітність ТОВ "БРОК НЕОН" - податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 1-е півріччя 2018р. та фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (баланс на 01.07.2018р.).

Дані обставини підтверджують обізнаність контролюючого органу про початок процедури припинення юридичної особи - боржника.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про те, що боржником дотримано порядок ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України та існують ознаки неоплатності боржника. За таких обставин, наявні підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника.

У відповідності з ч. 3 ст. 7 Закону про банкрутство, залежно від категорії боржника, виду його діяльності та наявності у нього майна господарський суд застосовує загальний, спеціальний або спрощений порядок провадження у справі про банкрутство. Спрощений порядок застосовується під час ліквідації банкрута без застосування процедур розпорядження майном та санації.

Керуючись ст. ст. 7, 11, 16, 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , ст. ст. 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю БРОК НЕОН (код 32410195).

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Розгляд питання щодо наявності підстав для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури призначити в судовому засіданні на 08 серпня 2018 року на 15 год. 15 хв. у приміщенні господарського суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 20, зал судових засідань № 301 .

Викликати для участі в судовому засіданні представника боржника. Повідомити боржника, що неявка у судове засідання його представника не перешкоджає проведенню засідання.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Копії цієї ухвали надіслати боржнику в особі ліквідатора ОСОБА_2, Деснянському районному суду міста Чернігова (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 141), Чернігівському окружному адміністративному суду (14005, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, 16), Деснянському відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського управління юстиції (14030, м. Чернігів, вул. Шевченка, 118), Головному управлінню ДФС у Чернігівській області (14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11), відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (14032, м. Чернігів, вул. Рокосовського, 20 - а) та відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області (14005, м. Чернігів, проспект Миру, 49 - а, к. 703).

Суддя А.С.Сидоренко

Дата ухвалення рішення 26.07.2018
Оприлюднено 26.07.2018

Судовий реєстр по справі 927/529/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.03.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 22.01.2019 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 20.11.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.10.2018 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.10.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 13.09.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 11.09.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 20.08.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Постанова від 08.08.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 26.07.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське
Ухвала від 16.07.2018 Господарський суд Чернігівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 927/529/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону