ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

01.08.2018 м. ДніпроСправа № 904/2495/18

за позовом Першого заступника прокурора Дніпропетровської області (49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38; ідентифікаційний код 02909938) в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6; ідентифікаційний код 13467337)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" (01030, м. Київ, провулок Гергіївський, буд. 2, кімната 12; ідентифікаційний код 34775422)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітум 1" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 8, приміщення 8; ідентифікаційний код 39621652)

про витребування майна

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від прокуратури: Дидюк Н.О. - представник, посвідчення від 04.09.2017р. №047832;

від позивача: Конох Я.В. - представник, довіреність від 08.08.2017р. №42;

від відповідача-1: Кропов А.В. - представник, довіреність від 12.02.2018р. №б/н;

від відповідача-2: представник не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Перший заступник прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі позивача - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1- Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" та до відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітум 1" про витребування майна, в якому просить витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" на користь держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області будівлю гуртожитку, розташовану за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро та витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітум 1" на користь держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області нежитлове приміщення № 8 розташоване на І-му поверсі гуртожитку за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро, стягнути з відповідачів судовий збір на користь прокуратури Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2018р. було прийнято позовну заяву до розгляду (суддя Рудовська І.А.), відкрито провадження у справі №904/2495/18 та призначено справу до розгляду в підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження на 10.07.2018р. на 10:00 год.

Відповідач-1 у заяві (вх. №26995/18 від 21.06.2018р.) про застосування позовної давності просить застосувати пропуск позовної давності та відмовити у позові у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог Регіональним відділенням Фонду державного майна по Дніпропетровській області.

Також відповідач-1 у відзиві (вх. №29904/18 від 10.07.2018р.) просить застосувати пропуск строків позовної тдавності, відмовити у задоволенні позовної заяви у повному обсязі у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог та порушенням норм процесуального права, оскільки: - довідка про вартість майна без дати та номеру, виданою Правобережною товарною біржею не є документом, відповідно до якого може бути визначена ціна позову; - розгляд позовної заяви без проведення оцінки майна суперечить вимогам чинного законодавства; - позивач подав позов поза межами строків позовеої давності; - як у випадку пред'явлення позову самою особою, право якої порушене, так і в разі пред'явлення позову в інтересах зазначеної особи іншою уповноваженою на це особою відлік позовної давності обчислюється однаково - з моменту, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила; - наявні обставини, що достовірно підтверджують факт обізнаності Держави в особі РВ ФДМУ по Дніпропетровській області щодо вибуття витребуваних об'єктів нерухомого майна з права власності.

Розпорядженням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2018р. №397 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи" відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизховану ситстему документообігу суду було призначено повторний автоматичний розподіл справи №904/2495/18 у зв'язку зі звільненням судді Рудовської І.А.з посади.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.07.2018 року справу передано на розгляд судді Загинайко Т.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2018р. справу прийнято до провадження, призначено до розгляду у підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 01.08.2018р. на 11:00 год.

Прокурор у відповіді (вх. №32567/18 від 25.07.2018р.) на відзив не погоджується з доводами відзиву відповідача-2, вважає, що обгрунтовано звернувся до суду із позовом із дотриманням вимог матеріального та процесуального права, посилаючись на те, що: - вказаний відзив не містить жодних обставин, які мб свідчили про допущення прокурором порушень норм матеріального чи процесуального права при зверненні до суду з позовом; - довідка про оцінку майна містить дату визначення вартості нерухомого майна, ціна майна визначена станом на 17.05.2018р., тобто безпосередньо до моменту подання прокурором позову до суду; - довідка про оцінку майна, видана генеральним директором Правобережної товарної біржі Поляковим І.Г. на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності від 21.03.2017р. №225/17 Фонду державного майна України зі строком дії до 21.03.2020 та свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності від 28.08.2013р. №10420; - прокуратурою області вжито заходів до надання до суду належного і допустимого доказу з визначення ціни позову, від розміру якого прокуратурою сплачено до Державного бюджету України 272 738 грн. 69 коп. - судового збору; - основною метою визначення ціни позову є саме сплата до бюджету належних сум судового збору; - нормами чинного законодавства передбачено право суду та право відповідача здійснити власний розрахунок розміру судових витрат; - протягом 2008-2013 років Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області вживало послідовні заходи цивільно-правового характеру щодо повернення спірного нерухомого майна у державну власність, про що свідчать відповідні рішення судів, якими обгрунтовані позовні вимоги прокуратури області та на які посилається у своєму відзиві відповідач-1; - внаслідок неправомірних дій відповідачів, вчинених після набуття законної сили преюдиційних рішень судів, відбулось подальше відчуження спірного нерухомого майна, а саме: виділення із будівлі гуртожитку нежитлового приміщення №8, яке розташоване на І поверсі гуртожитку, та його передача до статутного капіталу ТОВ "Інітум 1"; - перебіг строку позовної давності у даній справі необхідно відраховувати від дати, коли прокуратура та позивач дізнались про подальше відчуження спірного нерухомого майна; - з моменту ознайомлення 19.04.2018р. прокуратурою з реєстраційними справами №266056512101 та №267270312101 як позивачеві так і прокуророві стало достовірно відомо про порушення прав позивача на мирне володіння державним майном та, відповідно, про необхідність звернення до суду з метою його поновлення; - відповідно до вимог статей 330, 388, 658 Цивільного кодексу України право власності на майно, яке було передане за угодами щодо його відчуження поза межами волі власника, не набувається, у тому числі й добросовісним набувачем, оскільки це майно може бути у нього витребуване; - право власності дійсного власника в такому випадку презюмується і не припиняється із втратою ним цього майна, воно підлягає захисту протягом усього часу наявності у особи титулу власника, а тому положення про позовну давність до заявлених позовних вимог про витребування майна у порядку статті 388 Цивільного кодексу України не застосовуються.

Відповідач-1 у запереченнях (вх. №33527/18 від 01.08.2018р.) на відповідь від 24.07.2018р. просить застосувати пропуск строків позовної давності, відмовити у задоволенні позовної заяви прокурора у повному обсязі у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог позивачем та порушенням норм процесуального права, посилається на те, що: - довідка про вартість майна без дати та номеру, надана Прокуратурою Дніпропетровської області, містить лише інформативний характер, а не висновки щодо вартості майна, як цього вимагають нормативно-правові акти України та методики розрахунків вартості нерухомого майна; - довідка містить розрахунок "вартості аналогічного майна" на ринку нерухомого майна, а не конкретно даного об'єкту, який витребується позивачем; - згідно до правовстановлюючих документів загальна площа об'єкту складає 749,5 кв.м, жила площа 238,2 кв.м; - нежиле приміщення №8 за адресою м. Дніпро, вул. К.Ольги, 8А входить до складу будинку літ. А-2, а, отже, й входить до загальної площі 749,5 кв.м; - довідка Правобережної товарної біржі містить недостовірні та дублюючі дані та невірну, завищену оцінку аналогічного майна; - вартість майна розрахована невірно; - прокуратурою області не було проведено незалежної оцінки майна, що є предметом спору, а надані лише довідка про середньоринкову вартість одного квадратного метру житлового будинку в центрі міста; - згідно з довідкою, що була надана прокуратурою області, вартість майна склала 18 182 579 грн. 40 коп, що є явно завищеною; - згідно Звіту про оцінку вартості нежитлового приміщення №8 загальною площею 126,6 кв.м по вул. Горького, 8а у м. Дніпрі, виготовленого Товарною біржою "Дніпропетровська Універсальна" 09.07.2018р. та Звіту про оцінку вартості частини житлового будинку №8 загальною площею 622,9 кв.м по вул. Горького, 8а у м. Дніпрі, виготовленого Товарною біржою "Дніпропетровська Універсальна" 09.07.2018р. реальна вартість майна становить 576 100 грн. 00 коп та 3 373 680 грн. 00 коп. = 3 949 780 грн. 00 коп.; - як у випадку пред'явлення позову самою особою, право якої порушено, так і в разі пред'явлення позову в інтересах зазначеної особи іншою уповноваженою на це особою, відлік позовної давності обчислюється однаково, а саме з моменту, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила; - оскільки вимоги прокурора є похідними від вимог органів державної влади, права та інтереси яких він захищає, то і пербіг строку позовної давності розпочинається з моменту, коли про порушення прав та інтересів держави дізнався саме відповідний орган державної влади, а не прокурор; - в позовній заяві про витребування майна прокуратурою Дніпропетровської області було зазначено про обізнаність РВ ФДМУ; - поділ спірного майна на частини, а також будь-які дії з ним не створюють нового моменту відліку позовної давності, оскільки про відчуження майна позивачу було відомо ще в 2008 році, а з того моменту вже сплинуло 10 років; - в статті 388 Цивільного кодексу України зазначено про право власника щодо витребування майна, яке вибуло з володіння власника, а спірний об'єкт вибув з володіння власника вже понад 10 років тому; - жодних належних доказів на підтвердження поважності причин пропуску позовної давності прокуратура та позивач не надали.

Прокурор, позивач та відповідач-2 витребуваних господарським судом заяв по суті у повному обсязі не надали, представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню підготовчого провадження.

У зв'язку з невиконанням прокурором, позивачем та відповідачем-2 у повному обсязі вимог суду, викладених в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2018р., суд вважає за необхідне оголосити перерву у підготовчому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись пунктом 2 частини 5 статті 183, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Оголосити перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 12.09.2018р. о 12:30 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. До судового засідання :

Прокурору, позивачу, відповідачу-1 - виконати у повному обсязі вимоги суду, викладені в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2018р.

3. Роз'яснити учасникам судового процесу, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані в строк, визначений в ухвалі.

4. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Звернути увагу учасників судового процесу на те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

7. Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя Т.В. Загинайко

Дата ухвалення рішення31.07.2018
Оприлюднено05.08.2018

Судовий реєстр по справі —904/2495/18

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 28.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 28.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 13.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 17.10.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 07.10.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Постанова від 22.09.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 02.09.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 11.08.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Парусніков Юрій Борисович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні