ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

справа № 813/1891/18

01 серпня 2018 року

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючий-суддя Костецький Н.В.,

секретар судового засідання Витвицька В.П.,

за участю:

представник позивача Богданов О.В.,

представник відповідача Ткачук Т.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові адміністративну справу за позовом приватного акціонерного товариства "КОНВЕЄР" до Головного управління ДФС у Львівській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

встановив:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНВЕЄР" (далі - позивач, ПРАТ "КОНВЕЄР" ) звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління ДФС у Львівській області (далі - відповідач, ГУ ДФС у Львівській області) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 25.01.2018 № 0031081231.

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що 07.02.2018 ПРАТ "КОНВЕЄР" отримало податкове повідомлення-рішення №0031081231 від 25.01.2018, винесене ГУ ДФС України у Львівській області на підставі акту від 25.01.2018 № 000446/13-01-12-31/5753754, згідно якого до товариства застосовано штраф у розмірі 10% в сумі 11 500,27 грн з податку на додану вартість за затримку реєстрації податкових накладних до 30 кал. днів та застосовано штраф у розмірі 30% у сумі 07 гривень 05 коп. за відсутність реєстрації податкових накладних. Загальна сума штрафу становить 11 507,32 грн. ПРАТ "КОНВЕЄР" не погоджується з вказаним податковим повідомленням-рішенням, оскільки затримки з реєстрацією податкової накладної від 22.11.2016 № 77, податкової накладної від 22.11.2016 № 76, податкової накладної від 22.11.2016 № 75, податкової накладної від 22.11.2016 № 72, податкової накладної від 22.11.2016 № 78, податкової накладної від 22.11.2016 № 80, податкової накладної від 22.11.2016 № 81 виникли не з вини ПРАТ "КОНВЕЄР" , а пов'язані із нестабільною роботою органів Державного казначейства під час зарахування коштів на казначейський рахунок. Зокрема, з метою реєстрації податкових накладних, позивач перерахував необхідну суму на банківський рахунок органів казначейства, проте грошові кошти не були зараховані у зв'язку з неправомірним втручання сторонніх осіб в роботу електронних систем органів Державного казначейства України (хакерською атакою) 06.12.2016. Відтак позивач свій обов'язок по сплаті коштів ПДВ на рахунок ПРАТ "КОНВЕЄР" виконало та вчасно здійснило реєстрацію податкових накладних, однак через протиправні дії органів казначейства, які не провели вчасно зарахування коштів на рахунок, на якому обліковуються кошти податку на додану вартість, у реєстрації податкових накладних було відмовлено. Враховуючи відсутність вини ПРАТ "КОНВЕЄР" у несвоєчасній реєстрації податкових накладних, позивач вважає оскаржуване податкове повідомлення-рішення протиправним та таким, що підлягає скасуванню.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, посилаючись на обставини, викладені в позові, просив суд позов задовольнити.

Відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що із позовною заявою не погоджується і вважає її такою, що не враховує всіх обставин справи та не базується на нормах чинного законодавства. Стверджує, що позивачем не надано жодних аргументів, які б свідчили про порушення з боку ДФС при винесенні оскаржуваного податкового повідомлення-рішення. У своїй позовній заяві позивач покликається виключно на некоректну, на його думку, роботу Державної казначейської служби, дії якої спричинили прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення. Також, відповідач зазначає, що несвоєчасну сплату по податкових накладних №№ 242, 263, 209, 55, 53, 49 та 46 позивач не пояснює взагалі. З огляду на вищенаведене, податкове повідомлення-рішення від 25.01.2018 № 0031081231, винесене ГУ ДФС України у Львівській області у межах своєї компетенції та у відповідності до чинного законодавства.

У судовому засіданні представник відповідача проти позову заперечив, надав пояснення аналогічні викладеним у відзиві на позовну заяву та просив у задоволенні позову відмовити повністю.

Заслухавши пояснення представника позивача та представника відповідача, дослідивши подані сторонами документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та пояснення сторін, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив таке.

ПРАТ "КОНВЕЄР" зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Головним управлінням державної фіскальної служби України у Львівській області проведено камеральну перевірку ПРАТ "КОНВЕЄР" з питань своєчасності реєстрації податкових накладних, за наслідками якої складено акт від 25.01.2018 № 000446/13-01-12-31/5753754. Відповідно до висновків акта перевірки ПРАТ "КОНВЕЄР" допустило порушення п.120 1 .1 ст.120 1 Податкового кодексу України, а саме платником податку на додану вартість у грудні 2016 року та травні 2017 року порушено граничні терміни реєстрації податкових накладних.

За результатами перевірки та на підставі складеного акта, відповідачем від 25.01.2018 винесено податкове повідомлення-рішення № 0031081231, яким за затримку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, визначених ст.201 ПК України та згідно ст120-1 ПК України, застосовано до платника податків штраф на загальну суму 11507, 32 грн.

Не погоджуючись з висновками акта перевірки, позивач провів процедуру адміністративного оскарження спірного податкового повідомлення-рішення шляхом подачі скарги до ДФС України.

Рішенням ДФС України від 12.03.2018 строк розгляду скарги продовжено.

Рішенням ДФС України від 18.04.2018 за результатами розгляду скарги у її задоволенні відмовлено.

Не погодившись із вищезазначеними рішеннями контролюючого органу, позивач звернувся до суду за захистом своїх прав.

Даючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд керувався таким.

Спірні правовідносини регулюються Конституцією України, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 із змінами і доповненнями, Податковим кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до п.201.10 ст.201 ПК України, реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені;

для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем).

Згідно з п.120-1.1 ст.120-1 ПК України, порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

10 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації до 15 календарних днів;

20 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації від 61 до 365 календарних днів;

50 відсотків суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування, - у разі порушення строку реєстрації на 366 і більше календарних днів.

Згідно акта перевірки, відповідачем встановлено, що у грудні 2016 року та травні 2017 року позивачем порушено граничні терміни реєстрації податкових накладних, передбачені п.201.10. ст.201 ПК України.

Так, як вбачається з акта перевірки перевіряючими було встановлено, що позивачем зареєстровано в Єдиному реєстрі такі податкові накладні:

- податкові накладні від 22.11.2016 року №№ 76, 80, 75, 77, 78, 81 зареєстровані 08.12.2016 (кількість днів порушення термінів реєстрації -1);

- податкова накладна від 21.11.2016 року № 72 зареєстрована 08.12.2016 (кількість днів порушення термінів реєстрації - 2);

- податкова накладна від 31.01.2017 № 242 зареєстрована 20.02.2017 (кількість днів порушення термінів реєстрації - 5);

- податкова накладна від 31.05.2017 № 263 зареєстрована 30.08.2017 (кількість днів порушення термінів реєстрації - 76);

- податкова накладна від 31.07.2017 № 209 зареєстрована 30.08.2017 (кількість днів порушення термінів реєстрації - 15);

- податкова накладна від 15.12.2017 № 55 зареєстрована 02.01.2018 (кількість днів порушення термінів реєстрації - 2);

- податкова накладна від 15.12.2017 № 53 зареєстрована 03.01.2018 (кількість днів порушення термінів реєстрації - 3);

- податкова накладна від 14.12.2017 № 49 зареєстрована 03.01.2018 (кількість днів порушення термінів реєстрації - 3);

- податкова накладна від 13.12.2017 № 46 зареєстрована 03.01.2018 (кількість днів порушення термінів реєстрації - 3).

В матеріалах справи наявні Квитанції про реєстрацію податкової накладної /розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних з яких вбачається, що позивачем було відправлено 07.12.2016 податкові накладні від 22.11.2016 №№76, 80, 75, 77, 78, 81, а також 06.12.2016 податкову накладну від 21.11.2016 № 72 до ДФС України через Автоматизовану систему Єдине вікно подання електронної звітності .

Як вбачається з наявних Квитанцій, згадані податкові накладні у день надіслання не були прийняті відповідачем, оскільки сума ПДВ в документі (6666.67) не може перевищувати суму ліміту на рахунку ПДВ (267.48) продавця .

В свою чергу, позивачем надано суду платіжні доручення від 06.12.2016 № 2793 на суму 17000 грн 00 коп. та від 07.12.2016 № 2804 на суму 73000 грн 00 коп., а також банківські виписки за 06.-07.12.2016 року, які свідчать про те, що платником податків вчасно було перераховано кошти на рахунок на якому обліковуються кошти податку на додану вартість.

Також, відповідно до листа Державної казначейської служби України від 14.06.2018 за №12-08/261-9780, 06.12.2016 на інформаційно-телекомунікаційну систему Казначайства була здійснена кібератака, що унеможливило виконання Казначейством зобов'язань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.2016 №569 Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість , зокрема, щодо функціонування системи електронного адміністрування ПДВ. Сертифікатом Торгово-промислової палати Україн6и від 12.12.2016 № 7083 засвідчено форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зокрема, протиправні дії третіх осіб, а саме: несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерної мережі Казначейства (кібератака). 07.12.2016 відновлено роботу автоматизованої системи взаємодії органів Казначейства з органами Державної фіскальної служби України в системі електронного адміністрування ПДВ.

Як передбачено п .129.6 ст. 129 ПК України, за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

За таких обставин, суд вважає, що, оскільки позивачем було перераховано кошти на рахунок на якому обліковуються кошти податку на додану вартість та своєчасно надіслано відповідачу для реєстрації податкові накладні, контролюючий орган помилково дійшов висновку про порушення граничного строку, передбаченого статтею 201 ПК України, для реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Таким чином, нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних від 22.11.2016 №№7 6, 80, 75, 77, 78, 81, а також податкової накладної від 21.11.2016 № 72 є протиправним.

Водночас при вирішенні даного спору, суд позбавлений можливості скасувати оскаржене рішення в частині, оскільки наслідком встановлення судом невідповідності частини рішення суб'єкта владних повноважень вимогам чинного законодавства є визнання такого акта частково протиправним, при умові, що цю частину може бути ідентифіковано (виокремлено, названо) та що без неї оспорюваний акт в іншій частині (частинах) не втрачає свою цілісність, значення. Зокрема, частково протиправним можна визнати якусь частину, пункт, речення рішення або рішення в частині нарахування певної суми окремого виду податку чи збору, накладення штрафних (фінансових) санкцій в якійсь сумі.

Разом з цим, суд не може підміняти державний орган, рішення якого оскаржується, приймаючи замість нього рішення, яке визнається протиправним, інше рішення, яке б відповідало закону, та давати вказівки, які б свідчили про вирішення питань, які належать до компетенції такого суб'єкта владних повноважень. Відтак рішення, в якому недійсну частину не можна виокремити, є недійсним в цілому.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Львівській області від 25.01.2018 № 0031081231 є протиправним та підлягає скасуванню.

Закріплений у ч. 1 ст. 9 КАС України принцип змагальності сторін передбачає, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 2 ст. 73 КАС України, предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно з ст. 90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

У розумінні ч. 2 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Матеріали справи свідчать, що відповідні положення відповідачем дотримані не були, що в свою чергу зумовило необхідність звернення позивача за захистом свого порушеного права до суду.

З огляду на викладене, суд вважає, що позовні вимоги є підставними та обґрунтованими, а тому позов підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Таким чином, сплачений ПРАТ "КОНВЕЄР" судовий збір у розмірі 1762,00 грн підлягає стягненню на користь позивача з ГУ ДФС у Львівській області за рахунок його бюджетних асигнувань.

Керуючись статтями 2, 9, 242- 246, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Львівській області від 25.01.2018 № 0031081231.

3. Судовий збір в розмірі 1762,00 грн присудити на користь приватного акціонерного товариства "Конвеєр" (вул. Шевченка, 317, м. Львів, 79069, ЄДРПОУ 05763754) за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Львівській області (вул. Стрийська, 35, м. Львів, 79003, ЄДРПРОУ 39462700).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду.

У судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Повний текст судового рішення складено 10.08.2018.

Суддя Костецький Н.В.

Дата ухвалення рішення 01.08.2018
Оприлюднено 14.08.2018

Судовий реєстр по справі 813/1891/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 05.12.2018 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.11.2018 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.10.2018 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2018 Львівський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 01.08.2018 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.05.2018 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 813/1891/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону