Ухвала
від 09.08.2018 по справі 331/3544/18
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

10.08.2018

Провадження № 1-кс/331/3965/2018

ЄУН 331/3544/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018081020000055від 06.04.2018 р., за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що 02.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення №150 від 02.04.2018р. котре оприлюднено на сайті ЗМР 06.04.2018 р. «Про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для організації будівництва по АДРЕСА_1 », згідно змісту якого вирішено залучити на договірних засадах Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для організації будівництва багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом укладенняінвестиційного договоруміж КП« ІНФОРМАЦІЯ_3 » іТовариством зобмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,предметомя кого участьСторін у будівництвіоб`єктубагатоповерхового житловогокомплекс звбудованими офісними приміщеннями,будівництво якогопланується наземельній ділянцізагальною площею0.6745га,розташованій в АДРЕСА_1 . кадастровий номер2310100000:01:012:0062.право орендиякою належитьЗамовнику відповіднодо рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ,з отриманняму власністьСторін відповіднихчасток уОб`єктіна умовах і впорядку,передбачених Договором.Водночас,виходячи зположень статейЦивільного кодексуУкраїни таЗакону України"Проінвестиційну діяльність",вказаний договірсуперечить вимогамзакону,що зумовлюєйого недійсність. Виходячи із вищенаведених приписів закону укладений договір спрямований на набуття права забудови земельної ділянки в обхід визначеної законом процедури, що є порушенням приписів ст.ст. 1,2 Закону України "Про інвестиційну діяльність", ст. 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", ст.ст. 124, 134 Земельного кодексу України, ст.ст. 203, 215 Цивільного кодексу України. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та стосуються взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала.

Представник виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що запит на отримання копій вказаних документів вони не отримували, що свідчить про порушення прокурором вимог ст. 93 КПК України. Крім того, просили врахувати, що частина документів є у вільному доступі на сайті та доступні для ознайомлення усім громадянам, а заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виконкому не надходили та не розглядались, тому видати іх прокурору немає об"єктивної можливості.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доч.5та ч.6ст.163КПК слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи:перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовомузасіданні встановлено,що 06.04.2018року Запорізькою місцевою прокуратурою №1 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018081020000055 за ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України.

Для з"ясування питання правомірності прийняття рішення про залучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до будівельних робіт багатоповерхового житлового будинку виникла необхідність у органу досудового розслідування у вивченні змісту прийнятих рішень, які були взяті до уваги посадовими особами міської влади, оскільки предметом вказаного злочину є можливе привласнення майна територіальної громади. Зазначені обставини слідчий суддя вважає обргунтованими та такими, що відповідають загальним цілям застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно пояснень представника ІНФОРМАЦІЯ_4 заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які просить надати прокурор, не надходили, відповідно, ніякі рішення про їх розгляду не виносились, тому підстав для задоволенні клопотання прокурора в цій частині немає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вищевказані документи мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та надання доступу до оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018081020000055від 06.04.2018 р., за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити частково

Надати дозвіл прокурору Запорізькоїмісцевої прокуратури№1 ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Олександрівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій без вилучення, а саме:

-рішення, прийнятого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 №150 від 02.04.2018 р. котре оприлюднено на сайті ЗМР 06.04.2018 р. «Про залучення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для організації будівництва по АДРЕСА_1 », згідно змісту якого вирішено залучити на договірних засадах Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для організації будівництва багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 шляхом укладення інвестиційного договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з додатком №1; додатків до вказаного рішення, а також копій документів, на підставі яких його прийнято, а також котрі стосуються процедури розгляду його проекту і прийняття.

В іншій частині клопотання прокурора відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 01 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення09.08.2018
Оприлюднено24.02.2023

Судовий реєстр по справі —331/3544/18

Ухвала від 15.08.2018

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Пивоварова Ю. О.

Ухвала від 15.08.2018

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Пивоварова Ю. О.

Ухвала від 15.08.2018

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Пивоварова Ю. О.

Ухвала від 14.06.2018

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Пивоварова Ю. О.

Ухвала від 07.06.2018

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Пивоварова Ю. О.

Ухвала від 07.06.2018

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Пивоварова Ю. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні