ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

10.08.2018

Провадження № 1-кс/331/3966/2018

ЄУН 331/3544/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Пивоварова Ю.О., при секретарі Федорович Ю.Г.., за участю прокурора Третяк О.А., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 юрист 1 класу Третяк О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018081020000055 від 06.04.2018 р., за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що 02.04.2018 виконавчим комітетом Запорізької міської ради прийнято рішення №150 від 02.04.2018р. котре оприлюднено на сайті ЗМР 06.04.2018 р. Про залучення ТОВ "АЗИМУТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" для організації будівництва по вул. Поштовій, 117 в м.Запоріжжя , згідно змісту якого вирішено залучити на договірних засадах ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗИМУТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" для організації будівництва багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими офісними приміщеннями за адресою: м.Запоріжжя, вул.Поштова, 117, шляхом укладення інвестиційного договору між КП "ПАРКУВАННЯ" і товариством з обмеженою відповідальністю АЗИМУТ ТРЕЙДІНГ ГРУП , предметомя кого участь Сторін у будівництві об'єкту багатоповерхового житлового комплекс з вбудованими офісними приміщеннями, будівництво якого планується на земельній ділянці загальною площею 0.6745 га, розташованій в Запорізькій області м. Запоріжжя вул. Поштова , 117. кадастровий номер 2310100000:01:012:0062. право оренди якою належить Замовнику відповідно до рішення Запорізької міської ради, з отриманням у власність Сторін відповідних часток у Об'єкті на умовах і в порядку, передбачених Договором. Водночас, виходячи з положень статей Цивільного кодексу України та Закону України "Про інвестиційну діяльність", вказаний договір суперечить вимогам закону, що зумовлює його недійсність. Виходячи із вищенаведених приписів закону укладений договір спрямований на набуття права забудови земельної ділянки в обхід визначеної законом процедури, що є порушенням приписів ст.ст. 1,2 Закону України "Про інвестиційну діяльність", ст. 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", ст.ст. 124, 134 Земельного кодексу України, ст.ст. 203, 215 Цивільного кодексу України. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів , які перебувають у володінні ТОВ Азимут Трейдинг Груп з приводу розроблення проектно-кошторисної документації щодо будівництва для з"ясування дотримання норм діючого законодавства.

Прокурор Третяк О.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала.

Представник ТОВ Азимут Трейдинг Груп ОСОБА_1 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що прокурором не доведено вчинення злочину будь-якими особами та необхідність вилучення документації підприємства. У передбаченому законом порядку прокурор до підприємства не звертався, тому вважає такий захід забезпечення кримінального провадження втручанням у діяльність господарюючого суб"єкта.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що 06.04.2018 року Запорізькою місцевою прокуратурою №1 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018081020000055 за ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України.

Для з"ясування питання правомірності прийняття рішення про залучення ТОВ "Азимут Трейдинг Груп" до будівельних робіт багатоповерхового житлового будинку виникла необхідність у органу досудового розслідування у вивченні змісту документів, на підставі яких готується початок будівництва, оскільки після його завершення забудовник буде мати право власності на частину об"єкту, який розашований на землях територіальної громади, що свдчить про можливе готування до злочину посадовими особами. Зазначені обставини слідчий суддя вважає обргунтованими та такими, що відповідають загальним цілям застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ознайомлення органом досудового слідства із оригіналами документів без їх вилучення не створить негативних наслідків для володільця майна та не порушить нічиїх прав та законних інтересів, тому доводи представника ТОВ Азимут Трейдинг Груп про необгрунтованість клопотання прокурора слідчий суддя віджкидає..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вищевказані документи мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора та надання доступу до оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 юрист 1 класу Третяк О.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42018081020000055 від 06.04.2018 р., за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 Третяк Олександрі Андріївні, а також слідчому СВ Олександрівського ВП ГУ НП в Запорізькій області Гуленко Марині Сергіївні або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві на тимчасовий доступ до документів в Товаристві з обмеженою відповідальністю Азимут Трейдінг Груп (код ЄДРПОУ 39962484) за адресою: 04050, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 77, без можливості вилучення, але із можливістю виготовлення копій

-договору між Комунальним підприємством Паркування (код ЄДРПОУ 32153610) в особі директора ОСОБА_6, який діє на підставі Статуту, яке іменується далі по тексту Замовник , з одного боку, та товариством з обмеженою відповідальністю АЗИМУТ ТРЕЙДІНГ ГРУП (код ЄДРПОУ 39962484) в особі директора ОСОБА_7, який діє на підставі Статуту, надалі за текстом Забудовник з іншого боку, предметом якого є участь Сторін у будівництві Об'єкту - Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими офісними приміщеннями, будівництво якого планується на Земельній Ділянці загальною площею 0,6745 га, розташованій в Запорізькій області, місто Запоріжжя, вул.Поштова, 117, кадастровий номер 2310100000:01:012:0062, право оренди якою належить Замовнику відповідно до рішення Запорізької міської ради від 30.06.2015рЛЧо40/74, з отриманням у власність Сторін відповідних часток у Об'єкті на умовах і в порядку, передбачених Договором, а саме - за умови виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором Замовник отримує приміщення (житлові приміщення), у побудованому Об'єкті (Приміщення Замовника), загальною площею 2% (два відсотки) від загальної проектної площі всіх приміщень в Об'єкті, решту отримує Забудовник (Приміщення Забудовника), додаткових угод до нього;

- документів, що підтверджують господарські відносини між Товаристві з обмеженою відповідальністю Азимут Трейдінг Груп (код ЄДРПОУ 39962484) та підрядними організаціями щодо розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкті Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими офісними приміщеннями, будівництво якого планується на Земельній Ділянці загальною площею 0,6745 га, розташованій в Запорізькій області, місто Запоріжжя, вул.Поштова, 117, кадастровий номер 2310100000:01:012:0062 (акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, платіжні доручення про перерахування грошових коштів та інші документи про оплату, листування з приводу виконання умов договорів, договори, угоди), а також із субпідрядними організаціями, що залучалися для виконання зазначених видів робіт та суб'єктами господарської діяльності, які здійснювали авторський та технічний нагляд за період з 06.04.2018 року до 10.08.2018 року;

- копії документів проектно-кошторисної документації по об'єкту - Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими офісними приміщеннями, будівництво якого планується на Земельній Ділянці загальною площею 0,6745 га, розташованій в Запорізькій області, місто Запоріжжя, вул.Поштова, 117, кадастровий номер 2310100000:01:012:0062;

-первинну звітну документацію на будівництво зазначеного об'єкта, документ про приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та металів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 01 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.О. Пивоварова

Дата ухвалення рішення 10.08.2018
Оприлюднено 16.08.2018

Судовий реєстр по справі 331/3544/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.08.2018 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 10.08.2018 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 10.08.2018 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 12.06.2018 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 05.06.2018 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне
Ухвала від 05.06.2018 Жовтневий районний суд м. Запоріжжя Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 331/3544/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону