КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

15 серпня 2018 року

Київ

справа №826/14368/16

адміністративне провадження №К/9901/51750/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача - Васильєвої І.А.,

суддів - Пасічник С.С., Юрченко В.П.,

перевіривши касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 03 квітня 2018 року у справі № 826/4368/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Союздрук Груп до Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою Верховного Суду від 14.06.2018 касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві було залишено без руху, оскільки, звертаючись до суду з касаційною скаргою та заявляючи клопотання про поновлення строку касаційного оскарження, скаржник посилався на те, що первісна касаційна скарга була подана в межах строку на касаційне оскарження, однак повернута ухвалою Верховного Суду, у зв'язку з тим, що остання була підписана представником відповідача, повноваження якого не підтверджені, проте копії конверта, яким направлялась копія ухвали про повернення касаційної скарги не надано, що унеможливлювало зробити висновок про намір податкового органу звернутись до суду повторно з касаційною скаргою у найкоротший строк. Скаржнику надано строк для усунення вищевказаного недоліку касаційної скарги протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху.

19.07.2018 (згідно зі штампом вхідної кореспонденції суду) скаржником на адресу суду було направлено копію конверта, яким направлялась первісна касаційна скарга, з штрихкодового ідентифікатора якого вбачається, що копію ухвали Верховного Суду було отримано 21.05.2018, а повторно скаржник звернувся 25.05.2018.

Зважаючи, що касаційна скарга первісно подана у межах строку касаційного оскарження й реалізація права повторного звернення до касаційного суду здійснена відповідачем без суттєвих затримок та зайвих зволікань, Верховний Суд приходить до висновку про поважність підстав пропуску цього строку податковим органом.

Перевіряючи доводи касаційної скарги колегія суддів виходить з наступного.

За приписами пункту 5 частини 1 статті 333 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо суд у порядку, передбаченому частинами другою, третьою цієї статті, дійшов висновку, що касаційна скарга є необґрунтованою.

В свою чергу, у відповідності до пункту 2 частини 2 статті 333 КАС України у справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), а також у випадку оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи), суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо правильне застосовування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

Так, у справі, що переглядається, постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13 листопада 2017 року адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю Союздрук Груп було задоволено.

Абзацом першим частини 2 статті 186 КАС України в редакції, чинній станом на день постановлення судом апеляційної інстанції оскаржуваної ухвали і подання апеляційної скарги, було встановлено, що апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Не погодившись із постановою суду першої інстанції, відповідач звернувся до суду з апеляційною скаргою, втім, ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 07 березня 2018 року апеляційну скаргу Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві залишено без руху, у зв'язку з несплатою судового збору та, у зв'язку з тим, що апелянтом пропущено строк подачі апеляційної скарги. Апелянту роз'яснено, що протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строку або вказати інші підстави для поновлення строку.

На виконання зазначеної ухвали, 26 березня 2018 року на адресу Київського апеляційного адміністративного суду надійшло клопотання про усунення недоліків, в якому апелянт просив поновити строк на апеляційне оскарження постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.11.2017 року. В обґрунтування поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження представник апелянта зазначив, що у зв'язку з обмеженим фінансуванням Державна податкова інспекція у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві не мала можливості сплатити судовий збір, що призвело до пропуску строку на апеляційне оскарження. Крім того, 30 березня 2018 року на адресу Київського апеляційного адміністративного суду податковий орган подав платіжне доручення № 104 від 20 березня 2018 року на суму 3931,45 грн.

Однак, зазначені апелянтом причин пропуску строку на апеляційне оскарження визнано неповажними, а обставини, на які посилався представник апелянта у своєму клопотанні не підтвердженні жодними належними та допустимими доказами.

А відтак, ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 03 квітня 2018 року відмовлено у відкритті апеляційного провадження у справі згідно з пунктом четвертим частини 1 статті 299 КАС України.

За змістом вищенаведеної норми процесуального права, суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження визнані судом неповажними.

Не погодившись з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 03 квітня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження у справі, відповідач подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати зазначене судове рішення як таке, що постановлене з порушення норм процесуального права та направити справу до суду апеляційної інстанції для продовження її розгляду.

Відповідно до частини 4 статті 189 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, яка діяла на момент прийняття ухвали судом апеляційної інстанції) апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 186 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без руху особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Відповідно до абзацу 2 частини 4 статті 189 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження.

Отже, у випадку пропуску строку апеляційного оскарження підставами для розгляду апеляційної скарги є лише наявність поважних причин (підтверджених належними доказами), тобто обставин, які є об'єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення відповідних дій.

Дотримання строків оскарження судового рішення є однією із гарантій додержання у суспільних відносинах принципу правової визначеності, як складової принципу верховенства права. Ці строки обмежують час, протягом якого такі правовідносини можуть вважатися спірними та після завершення таких строків, якщо ніхто не звернувся із скаргою до суду вищої інстанції, відносини стають стабільними.

Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України передбачала обов'язок осіб, які беруть участь у справі (учасників справи), добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки, зокрема, щодо сплати судового збору.

З метою виконання процесуального обов'язку дотримання строку на апеляційне оскарження судових рішень особа, яка має намір подати апеляційну скаргу, повинна вчиняти усі можливі та залежні від неї дії.

Це стосується і суб'єктів владних повноважень, які фінансуються з Державного бюджету України, зокрема, в частині видатків на оплату судового збору, а тому держава повинна створити належні фінансові можливості і заздалегідь передбачити відповідні кошти на вказані цілі у кошторисах установ. Отже, відсутність відповідного бюджетного фінансування щодо видатків на оплату судового збору не можуть впливати на дотримання строку апеляційного оскарження судових рішень і, як наслідок, не є поважною підставою пропуску цього строку.

Маючи намір добросовісної реалізації належного права на апеляційний перегляд справи, сторона повинна забезпечити неухильне виконання вимог процесуального закону, зокрема, стосовно строку подання апеляційної скарги, її форми та змісту, в тому числі щодо надання документа про сплату судового збору.

Відсутність у податкового органу коштів, призначених для сплати судового збору, як і наслідок, невиконання через це вимог закону і суду, своїх процесуальних обов'язків не може слугувати поважною підставою пропуску строку апеляційного оскарження судового рішення, оскільки кошти на вказані цілі повинні бути передбачені в кошторисі такої установи своєчасно та у повному обсязі з урахуванням здійснених видатків за минулий бюджетний період.

Державні органи є рівними перед законом і судом, поряд з іншими учасниками справи, та зобов'язані діяти вчасно та в належний спосіб, в тому числі при оскарженні судових рішень в апеляційному порядку, та не можуть зловживати наданими їм процесуальними правами.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що судом апеляційної інстанції обґрунтовано відмовлено у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження та відмовлено у відкритті апеляційного провадження.

Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження у цій справі, правильно застосував норми процесуального права і дійшов обґрунтованого висновку про неповажність вказаних відповідачем підстав для поновлення строку апеляційного оскарження, оскільки останні не є такими, що не залежать від волі особи, яка подає апеляційну скаргу, і не надають їй права у будь-який необмежений після спливу цього строку час реалізовувати право на апеляційний перегляд справи.

За таких обставин, подана Державною податковою інспекцією у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 03 квітня 2018 року у справі № 826/4368/16 касаційна скарга є необґрунтованою, оскільки, у даному випадку, правильне застосовування апеляційним судом норм процесуального права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо їх застосування чи тлумачення, що, в свою чергу, у розумінні пункту 5 частини 1 та частини 2 статті 333 КАС України є підставою для відмови у відкритті касаційного провадження у справі.

Керуючись статтею 333 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Визнати поважними підстави пропуску Державною податковою інспекцією у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві строку касаційного оскарження ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 03 квітня 2018 року у справі № 826/4368/16.

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві на ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 03 квітня 2018 року у справі № 826/4368/16.

Копію ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження разом з касаційною скаргою та доданими до скарги матеріалами направити особі, яка подала касаційну скаргу. Копію касаційної скарги залишити в суді касаційної інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: підписІ.А. Васильєва підписС.С. Пасічник підписВ.П. Юрченко

Зареєстровано 19.08.2018
Оприлюднено 19.08.2018
Дата набрання законної сили 15.08.2018

Судовий реєстр по справі 826/14368/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 30.11.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 20.11.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.08.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 14.08.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 03.07.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 14.06.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 10.05.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.04.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.03.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.03.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.01.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.12.2017 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону