ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про залишення позову без розгляду

"31" серпня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2980/17

Господарський суд Одеської області у складі судді Д'яченко Т.Г.

При секретарі судового засідання Воровіній Т.О.

розглядаючи справу №916/2980/17

За позовом: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд»

До відповідача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ»

За участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача : ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП»

Про стягнення 105599864,40 грн.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_2, ордер

Від відповідача: ОСОБА_3, ОСОБА_4, за довіреностями

Від 3-ї особи: не з'явився

Встановив : Позивач - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» звернувся до господарського суду Одеської області 04.12.2017р. (вх. № ГСОО 3196/17) з позовною заявою до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про стягнення 105599894,40 грн.

Позовні вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» обґрунтовано неналежним виконанням з боку ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» прийнятих на себе зобов'язань за умовами укладеного між сторонами ОСОБА_5 №DR-7/15 від 06.07.2015р. про надання послуг з приймання, сушіння, очищення і зберігання зернових, олійних, зернобобових і технічний культур, та направлено на стягнення з відповідача збитків у розмірі 105599894,40 грн.

Одночасно з поданням позовної заяви до суду, позивач - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» просив суд відстрочити йому сплату судового збору на певний строк, а саме до ухвалення судового рішення у справі.

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 07.12.2017р. було порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду, відстрочено ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД" сплату судового збору до прийняття рішення у даній справі, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" та призначено розгляд справи у судовому засіданні.

15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147VІІІ, чинної з 15.12.2017, передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до частини третьої статті 12 Господарського процесуального кодексу України, в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147VІІІ, чинної з 15.12.2017, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 15.01.2018р. справу № 916/2980/17 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі.

15.01.2018 р. до господарського суду Одеської області надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» до відповідачів: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» про визнання недійсним договору, в якій третя особа, що заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, просила суд визнати недійсним Договір поставки від 03 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» .

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 22.01.2018р. позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» (вх. № 76/18 від 15.01.2018р.) до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» про визнання недійсним договору поставки від 03.07.2015 року - повернуто без розгляду.

01 лютого 2018 року до Господарського суду Одеської області надійшла апеляційна скарга Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» на ухвалу суду від 22.01.2018р., у зв'язку з чим до Одеського апеляційного господарського суду 05.02.2018р. були направлені копії матеріалів справи №916/2980/17.

12 лютого 2018 року до Господарського суду Одеської області надійшов запит Одеського апеляційного господарського суду про направлення матеріалів справи №916/2980/17 до суду апеляційної інстанції.

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 13.02.2018р. провадження у справі № 916/2980/17 було зупинено. Матеріали справи направлено до Одеського апеляційного господарського суду.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 12.03.2018р. апеляційну скаргу Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» задоволено, ухвалу господарського суду Одеської області від 22.01.2018р. у справі №916/2980/17 скасовано та направлено справу №916/2980/17 для продовження розгляду до суду першої інстанції (господарського суду Одеської області).

15.01.2018р. (вх. № ГСОО 2-234/18) до господарського суду Одеської області від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ІЗТ" надійшло клопотання про витребування від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» наступних документів: договорів поставки № 03/07/15-1 та 03/07/15-3 від 03.07.2015р., укладених між TOB «КВС ГРУП» та ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» , доказів сплати ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» на користь ТОВ «КВС ГРУП» грошових коштів за договором поставки № 03/07/15-1 та 03/07/15-3 від 03.07.2015 р. у вигляді відповідних виписок з рахунку ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» , контракту № RA-0707 від 07.07.2015 р. між ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» та "ALASAR CORP. LP» , товарно-транспортних накладних щодо поставки ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» у 2015 році 8006731,00 кг. рапсу до сховищ TOB «ІЗТ» , складських документів на 8006731,00кг. ріпаку, поставленого ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» до ТОВ «ІЗТ» , або, у разі відсутності таких, звернення (вимоги) ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» , адресовані ТОВ «ІЗТ» з проханням видати зазначені документи на ріпак.

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 26.03.2018р. провадження у справі №916/2980/17 поновлено, прийнято до розгляду позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Компанії « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» до відповідачів: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» , за участю відповідача за первісним позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ІЗТ" про визнання недійсним договору поставки від 03 липня 2015 року. Залучено до участі у справі №916/2980/17 третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору компанію « GLENCORE AGRICULTURE B.V.» (Blaak 31, 3011 GA Rotterdam, The Netherlands) (адреса для кореспонденції: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24, поверх 4) та підготовче засідання у справі призначено до розгляду у судовому засіданні.

Також, вищевказаною ухвалою господарського суду Одеської області від 26.03.2018р. було витребувано у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД" оригінали (для огляду) та належним чином завірені копії (для долучення до матеріалів справи) наступних документів: договору поставки № 03/07/15-1 від 3 липня 2015 року, укладеного між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» ; товарно-транспортних накладних, які підтверджують поставку ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» ріпаку на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» за ОСОБА_5 поставки № 03/07/15-1 від 03 липня 2015 року; рахунків на оплату, які були виставлені за поставлений ріпак на підставі ОСОБА_5 поставки № 03/07/15-1 від 3 липня 2015 року, укладеного між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» ; платіжних документів (виписки з банківського рахунку), які підтверджують здійснення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» оплати на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» за поставлений ріпак відповідно до ОСОБА_5 поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015р., договору поставки № 03/07/15-3 від 03.07.2015р., укладеного між TOB «КВС ГРУП» та ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» , доказів сплати ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» на користь ТОВ «КВС ГРУП» грошових коштів за договором поставки № 03/07/15-1 та 03/07/15-3 від 03.07.2015 р. у вигляді відповідних виписок з рахунку ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» , контракту № RA-0707 від 07.07.2015 р. між ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» та "ALASAR CORP. LP» ., товарно-транспортних накладних щодо поставки ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» у 2015 році 8006731,00 кг. рапсу до сховищ TOB «ІЗТ» , складських документів на 8006731,00кг. ріпаку, поставленого ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» до ТОВ «ІЗТ» , або, у разі відсутності таких, звернення (вимоги) ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» , адресовані ТОВ «ІЗТ» з проханням видати зазначені документи на ріпак.

05.04.2018р.(вх. № ГСОО 2-1902/18) до господарського суду Одеської області від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» надійшла заява про відвід судді Никифорчука М.І.

06.04.2018р. (вх. № ГСОО 2-1915/18) до господарського суду Одеської області від Компанія GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) надійшла заява про відвід судді Никифорчука М.І.

Надалі, 11.04.2018р. до господарського суду Одеської області від Компанія GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) надійшло клопотання про залишення без розгляду відводу судді Никифорчуку М.І.

Також, 12.04.2018р. до господарського суду Одеської області від ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» надійшла заява про залишення без розгляду заяви про відвід судді Никифорчуку М.І.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статті 32 Господарського процесуального кодексу України, пункту 19 розділу VІІІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду, пункту 9, 10 Засад використання автоматизованої системи документообігу в Господарському суді Одеської області, в редакції від 22.12.2017р. (протокол №17-13/2017), у зв'язку з настанням обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді справи №916/2980/17, а саме: звільнення ОСОБА_6 з посади судді Господарського суду Одеської області у відставку з 03.04.2018р., згідно рішення Вищої ради правосуддя від 03.04.2018р. №982/0/15-18, Розпорядженням керівника апарату суду від 06.04.2018р. №108 було призначено повторний автоматичний розподіл справи №916/2980/17 згідно з пунктом 19 розділу VІІІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.04.2018р., справу №916/2980/17 передано на розгляд судді Д'яченко Т.Г.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.04.2018р., зокрема, прийнято справу №916/2980/17 до провадження. Розгляд справи ухвалено почати спочатку та призначено підготовче засідання у справі №916/2980/17 на 08 травня 2018 року о 12:00.

20.04.2018р. до господарського суду Одеської області надійшов запит щодо необхідності скерування до Одеського апеляційного господарського суду матеріалів оскарження ухвали та справи №916/2980/17, у зв'язку з надходженням касаційної скарги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 12.03.2018р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 23.04.2018р. провадження у справі №916/2980/17 за позовом: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» про стягнення 105599864,40 грн. та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору: Компанія GLENCORE AGRICULTURE B.V. (ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР Б.В.) до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» про визнання недійсним ОСОБА_5 поставки від 03.07.2015р. - зупинено, направлено матеріали справи №916/2980/17 до Одеського апеляційного господарського суду.

Постановою Верховного Суду від 05.06.2018р. касаційну скаргу ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Ривер Трейд" задоволено, Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 12.03.2018 у справі № 916/2980/17 скасовано, ухвалу Господарського суду Одеської області від 22.01.2018 залишено в силі.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 16.07.2018р. провадження у справі №916/2980/17 поновлено. Підготовче засідання у справі №916/2980/17 призначено на 06 серпня 2018р. о 12:30. Запропоновано відповідачу підготувати та надати до суду і одночасно надіслати позивачеві відзив на позов, оформлений з урахуванням вимог, встановлених ст.165 ГПК України, в строк до 01.08.2018р. Викликано учасників справи у підготовче засідання на 06.08.2018р. о 12:30.

06.08.2018р. до господарського суду Одеської області представником позивача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» надано заяву про зменшення позовних вимог, у якій позивач просив суд стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» збитки у розмірі 100903264,75 грн.(а.с. 172-180, т. 4).

Також, 06.08.2018р. до господарського суду Одеської області представником позивача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» надано заяву про відстрочення сплати судового збору (а.с. 196-200, т. 4).

Проте, у судовому засіданні, яке відбулось 06.08.2018р., представник позивача просив суд не розглядати по суті заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» про відстрочення сплати судового збору та залишити таку заяву позивача без розгляду.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги позицію та пояснення позивача, надані у судовому засіданні 06.08.2018р., судом заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» про відстрочення сплати судового збору від 06.08.2018р. не розглядається.

06.07.2018р. представником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» супровідним листом до матеріалів справи були залучені банківські виписки по особовому рахунку №26005011639514 та №26007011833620 (а.с. 201-206, т. 4).

06.08.2018р. до господарського суду Одеської області представником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» було подано клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, а саме позивачем було залучено до матеріалів справи копію реєстру накладних на прийняте зерно та копії товарно-транспортних накладних (а.с. 1-208, т. 5).

06.08.2018р. (вх. № ГСОО 2-3996/18) до господарського суду Одеської області представником відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» було подано заяву про залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду, у зв'язку з невиконанням ухвали господарського суду Одеської області від 26.03.2018р. про витребування доказів.

В обґрунтування поданої заяви відповідачем було зазначено суду, що ухвалою господарського суду Одеської області від 26.03.2018р., зокрема, було витребувано у позивача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» відповідні докази, які зазначені в відповідній ухвалі суду.

Проте, не зважаючи, що з дати постановлення вказаної ухвали суду сплинуло 3 місяці, позивачем - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» не було виконано покладений на нього обов'язок щодо виконання ухвали суду та подання до суду витребуваних оригіналів та копій документів, що, за твердженням відповідача, є підставою для залишення позову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 9 ст. 81, п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

На думку відповідача, підставою для залишення позову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду є встановлення судом сукупності наступних фактів, що мають місце в даному випадку: неподання позивачем по справі витребуваних судом доказів, об'єктивна необхідність вказаних доказів для вирішення спору між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , а також відсутність поважних причин неподання до суду витребуваних доказів.

Також відповідачем зазначалось суду, що витребувані ухвалою суду від 26.03.2108р. докази об'єктивно необхідні для вирішення справи, оскільки позивач, при обґрунтуванні своїх позовних вимог до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про відшкодування збитків, посилається на договір поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015р. , як на підставу свого позову, зазначаючи що відповідно до такого ОСОБА_5 Поставки у позивача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» нібито виникло право власності на ріпак у кількості 8041800 кг, придбаний ним у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП", що, нібито, було у подальшому передане ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , як поклажодавцем, на зерновий термінал ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» для зберігання, та, начебто, було втрачене Відповідачем.

Проте, як зазначає відповідач, на противагу вказаним бездоказовим твердженням позивача, відповідач надав суду докази на підтвердження того, що спірні 8041800 кг. ріпаку були придбані компанією „GLENCORE AGRICULTURE B.V.» на підставі декількох зовнішньо-економічних контрактів у „ALASAR CORP. LP» , як продавця, та в подальшому передавалися компанією „GLENCORE AGRICULTURE B.V.» на зерновий термінал для зберігання.

Як стверджує відповідач, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» ніколи не було власником спірного зерна, що було підтверджено, у тому числі, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2015 р. у справі №761/27255/15-к, та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» виступало лише в якості експортера від імені та в інтересах компанії „ALASAR CORP. LP» та здійснювало організацію поставки на користь поклажодавця „GLENCORE GRAIN B.V.» спірного зерна, що підтверджується змістом наданих відповідачем товарно-транспортних накладних, складених самим ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» .

Таким чином, відповідач стверджує суду, що ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» не є власником спірного зерна, у будь-якому разі, отже, у нього відсутні правові підстави для звернення з позовом про відшкодування збитків, спричинених нібито втратою спірного зерна.

На думку відповідача, головними обставинами, на яких ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» ґрунтує свої вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , та які підлягають доведенню у цій справі є: виникнення у позивача у даній справі права власності на спірне зерно, здійснення позивачем як власником поставки на свою користь (квоту) спірного зерна на зерновий термінал ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , та виникнення у позивача прав поклажодавця відносно спірного зерна, що має бути підтверджено відповідними складськими свідоцтвами.

Як зазначає відповідач, на момент подання позову до суду і станом на даний час позивачем - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» не було надано до суду жодного доказу на підтвердження вказаних обставин.

Крім того, як поясню відповідач, у випадку не надання доказів на підтвердження належності спірного зерна на праві власності ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» та виникнення у нього права поклажодавця щодо вказаного зерна, у позивача взагалі відсутнє право на пред'явлення вимоги до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про відшкодування збитків у зв'язку з нібито втратою цього зерна.

Саме для з'ясування вказаної обставини, господарським судом Одеської області було витребувано у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зазначені вище докази. На думку відповідача, не надання таких доказів позивачем після їх витребування судом свідчить про відсутність таких доказів. Також ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зверталась увага суду на те, що позивачем не наведено та не доказано існування об'єктивних причин, які зумовили не надання до суду витребуваних доказів.

06.08.2018р. до господарського суду Одеської області представником відповідача надано заяву про залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду у зв'язку з невиконанням ухвали господарського суду Одеської області від 11.05.2018р.

Ґрунтуючи дану заяву, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» було зазначено суду, що дійсно при порушенні провадження у справі, на момент коли діяла редакції ГПК України до 15.12.2017р., тобто на момент подання позовної заяви до суду, судом було задоволено заяву позивача та відстрочено сплачу судового збору.

Проте, у зв'язку зі звільненням судді Никифорчука М.І. у відставку, господарським судом у новому складі було прийнято справу до провадження, проте, доказів сплати судового збору у справі позивачем до суду надано не було.

Також відповідачем зверталась увага, що позивачем - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» не надано будь-яких доказів та документів, які підтверджують скрутне матеріальне становище позивача та надають суду підстави для надання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» відстрочення сплати судового збору.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 226 ГПК України заявник - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» просив суд залишити позовну заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду.

Розглянувши дану заяву відповідача суд зазначає, що ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» звернулось до господарського суду Одеської області 04.12.2017р. з позовною заявою до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про стягнення 105599894,40 грн. Одночасно з поданням позовної заяви до суду, позивач - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» просив суд відстрочити сплату судового збору на певний строк, а саме до ухвалення судового рішення у справі.

Ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Никифорчук М.І.) від 07.12.2017р. порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду, відстрочено ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД" сплату судового збору до прийняття рішення у даній справі, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" та призначено розгляд справи у судовому засіданні.

15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Відповідно до ст. 8 Закону України „Прло судовий збір» (у редакції, які діяла на момент подання позовної заяви до суду) враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Тобто, на момент подання відповідної позовної заяви, діючим на той час законодавством було передбачено таку процесуальну можливість, як надання відстрочення сплати судового збору.

Приймаючи до уваги вищенаведене, суд залишає заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду у зв'язку з невиконання ухвали господарського суду Одеської області від 11.05.2018р. - без задоволення.

06.08.2018р. до господарського суду Одеської області представником відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» надано заяву про визнання дій ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зловживанням процесуальними правами, застосування до нього заходів процесуального примусу та залишення позовної заяви без розгляду.

Ґрунтуючи дану заяву, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» було зазначено суду, що 07.12.2017р. господарським судом Одеської області (суддя - Никифорчук М.І.), було постановлено ухвалу, якою порушено провадження у даній справі №916/2980/17 за позовною заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» , про стягнення збитків у розмірі 105599894 грн. 40 коп. (вхідний номер позовної заяви - № 3196).

Одночасно з порушенням провадження у цій справі господарським судом Одеської області було задоволено клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» та відстрочено йому сплату судового збору до прийняття рішення у справі.

Як стало відомо відповідачу, одночасно з відкриттям провадження у цій справі, 15.12.2017р. до господарського суду Одеської області за вх. № 3371/17 надійшла ще одна ідентична позовна заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про стягнення збитків у розмірі 105599894грн. 40 коп. В результаті автоматизованого розподілу, справа №916/3141/17 за вказаним ідентичним позовом була передана судді Демешину О.А.

Як зазначає відповідач, у зазначеному ідентичному позові, як і в позовній заяві у цій справі, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» просило відстрочити йому сплату судового збору на строк до ухвалення рішення у справі.

18.12.2017р. господарський суд Одеської області у складі судді Демешина О.А., розглянувши матеріали ідентичного позову постановив ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» про відстрочення сплати судового збору до ухвалення судового рішення, залишив без руху позовну заяву (вх. №3371/17 від 15.12.2017 р.) за ідентичним позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про стягнення збитків у розмірі 105599894 грн. 40 коп. та надав строк ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ОСОБА_7 сплати судового збору в розмірі 240000,00 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області позовну заяву у справі №916/3141/17 за ідентичним позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» було повернуто позивачу у зв'язку з несплатою судового збору.

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» вважає, що одночасне подання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» двох ідентичних позовів до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» є підставою для визнання таких дій ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зловживанням процесуальними правами та застосування до нього правових наслідків, передбачених ч. З ст. 43 ГПК України, у вигляді залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду.

Враховуючи вказані обставини, 12.01.2018р. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» було подано до господарського суду Одеської області у цій справі заяву про визнання дій ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зловживанням процесуальними правами, застосування до нього заходів процесуального примусу та залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду.

Як зазначає відповідач, діями ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , що свідчать про зловживання процесуальними правами, є - одночасне подання до господарського суду Одеської області двох однакових позовних заяв до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» за вх. №3196, справа №916/2980/17 в результаті автоматизованого розподілу була передана судді Никифорчуку МІ., та за вх. №3371/17, справа №916/3141/17 в результаті автоматизованого розподілу була передана судді Демешину О.А.

Обидва позови, пред'явлені до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , є ідентичними, оскільки вони пред'явленні до одного і того ж відповідача, мають однаковий предмет - стягнення з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» збитків у розмірі 105599894, 40 грн., обидва позови виникли з тих саме підстав, а саме ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» у них посилається на нібито виникнення у нього права власності на 8041800, 00 кг. ріпаку за договором поставки від 03.07.2015 р. між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» ; укладання між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» договору від 06.07.2015 р. № DR-7/15 про надання послуг з приймання, сушіння, очищення і зберігання зернових, олійних, зернобобових і технічних культур; здійснення поставки до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» 8006731,00 кг. ріпаку; подальше накладання на нього арешту на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 22.07.2015 р. та скасування вказаного арешту ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2015 р.; звернення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» з вимогою про повернення вказаного майна, яка не була виконана ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , що, на думку позивача у даній справі, свідчить про втрату терміналом зазначеного зерна.

Таким чином, як зазначає ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , матеріально-правова вимога позивача у обох провадженнях виникла з одних і тих же фактичних обставин, а отже підстави цих позовів є також ідентичними.

Відповідач пояснює суду, що в порушення завдань та засад (принципів) господарського судочинства, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» було подано до Господарського суду Одеської області два абсолютно однакових позови до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» .

На думку відповідача, очевидно, що вказані дії ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» були спрямовані на маніпулюванням суддями, з метою збільшення вірогідності порушення провадження у справі за позовом, без сплати судового збору та без надання доказів неможливості його сплати, втручання в автоматизований розподіл справ між суддями.

Також відповідачем вказувалось, що у обох ідентичних позовах ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» не було сплачено судовий збір, замість цього, у п. 1 прохальних частин позовних заяв ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» просило суд відстрочити сплату судового збору на певний строк, а саме до ухвалення судового рішення у справі.

В обґрунтування клопотання про відстрочення сплати судового збору ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» посилалось на те, що у позивача на даний час існує скрутне матеріальне становище, яке обумовлене призупиненням господарської діяльності та відсутністю коштів, що, в свою чергу, перешкоджає сплаті вказаного судового збору.

На підставі вищевикладеного, відповідач ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» просило суд визнати дії ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» щодо подання до господарського суду одеської області двох позовів до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» з тим самим предметом та з тих самих підстав - зловживання процесуальними правами та залишити без розгляду позовну заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» у даній справі.

В судовому засіданні 31.08.2018р. представником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» було подано клопотання про залучення до матеріалів справи документів, які підтверджують позицію відповідача щодо зазначеної вище заяви, та про огляд оригіналів таких документів в судовому засіданні (а.с. 36-127, т. 10).

Розглянувши заяву відповідача суд зазначає, що дійсно, як встановлено судом, 04.12.2018р. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» . Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями позовну заяву вх. № ГСОО 3196/17 було передано на розгляд судді Никифорчуку М.І., який ухвалою господарського суду Одеської області від 07.12.2017р. відповідно до положень ст. 64 ГПК України (у редакції, яка діяла до 15.12.2017р.), зокрема, порушив провадження у даній справі та прийняв позовну заяву до розгляду.

Поряд з цим, зі Спеціальної програми „Діловодство спеціалізованого суду» вбачається, що ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Демешин О.А.) від 18.12.2017р. в задоволенні клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» про надання відстрочення сплати судового збору до ухвалення судового рішення - відмовлено, позовну заяву (вх. № 3371/17 від 15.12.2017р.) ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про стягнення збитків у розмірі 105599894,40 грн. залишено без руху. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зобов'язано усунути недоліки, встановлені при поданні позовної заяви, в строк не більше десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху, а саме: надати суду докази сплати судового збору у встановленому порядку в розмірі 240000 грн. Роз'яснено ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , що при невиконанні вимог даної ухвали, позовна заява вважається неподаною та повертається заявнику.

У подальшому, ухвалою господарського суду Одеської області (суддя Демешин О.А.) від 17.01.2018р. позовну заяву (вх. суду № 3371/17 від 15.12.2017 року) за позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про стягнення збитків у розмірі 105599894,40 грн. з підстав неналежного виконання умов ОСОБА_5 поставки від 03.07.2015 року № 03/07/15-1 - вирішено вважати не поданою та повернуто позивачу.

Приймаючи до уваги вищенаведене, враховуючи що господарським судом повернуто позовну заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» у справі №916/3141/17, суд приходить до висновку, що наразі відсутні підстави для залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду з підстав та доводів, викладених у заяві відповідача від 06.08.2018р. вх.№ ГСОО 2-3933/18, у зв'язку з чим заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про визнання дій ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зловживанням процесуальними правами, застосування до нього заходів процесуального примусу та залишення позовної заяви без розгляду з цих підстав - залишається судом без задоволення.

31.08.2018р. до господарського суду Одеської області ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» було надано заяву про залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду, у зв'язку з невиконанням ухвали господарського суду Одеської області від 26.03.2018р. про витребування доказів, в доповнення до заяви від 06.08.2018р.

В обґрунтування поданої заяви відповідачем було зазначено, суду, що в судовому засіданні, яке відбулося 06.08.2018р., під час надання пояснень щодо заяви від 06.08.2018р., представник позивача пояснив, що витребувані ухвалою докази відсутні у позивача, оскільки вони нібито були вилучені слідчим в межах кримінального провадження №32015100000000191 від 22.01.2015 р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Однак, як зазначає відповідач, на підтвердження вказаного твердження ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» не було надано до суду ані ухвалу слідчого судді про надання слідчому доступу до оригіналів нібито вилучених документів у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , ані протокол тимчасового доступу до речей та документів, ані опис речей, які нібито були вилучені у Позивача.

Також не було надано жодних доказів того, що ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» було вчинено будь-які дії, спрямовані на повернення оригіналів вказаних документів (у випадку, якщо такі документі дійсно існували і були вилучені).

При цьому, відповідно до тверджень відповідача, згідно до долучених до заяви позивача від 06.08.2018 р. про зменшення розміру позовних вимог ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.10.2017 р. у справі №761/34961/17 та ухвали Апеляційного суду м. Києва від 14.12.2017 р., вбачається, що вказане кримінальне провадження було відкрите у зв'язку з наявністю у діях посадових осіб ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» ознак фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо крупному розмірі , а отже посадові особи Позивача мають можливість ознайомитися з матеріалами вказаного кримінального провадження та зняти фотокопії з вилучених доказів, у випадку якщо витребувані Ухвалою суду докази дійсно існують і в дійсності були вилучені слідчим у Позивача.

На думку відповідача, не існує будь-яких об'єктивних перешкод для надання витребуваних судом доказів оплати товару, оскільки такі докази (копії платіжних доручень, банківські вписки та інформацію про рух грошових коштів) Позивач міг легко отримати в обслуговуючому банку. Звичайно, за умови, що такі платежі насправді здійснювалися.

Таким чином, у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» не було жодних складнощів у тому, щоб отримати від банківської установи, у якій у Позивача відкриті рахунки, докази на підтвердження факту розрахунків з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» за ОСОБА_5 Поставки, якщо така поставка і таки розрахунки в дійсності мали місце.

Таким чином, як зазначає відповідач, враховуючи неподання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без поважних причин витребуваних судом доказів та неможливість встановлення дійсних обставин у справи без цих доказів, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» вважає, що позовна заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» повинна бути залишена судом без розгляду.

31.08.2018р. до господарського суду Одеської області представником позивача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» надано клопотання про витребування доказів.

У поданому клопотання про витребування доказів, заявник - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зазначаючи суду про неможливість позивачем надати самостійно докази втрати відповідачем товару у кількості 356105 кг., який залишився у сховищах відповідача після виконання ним ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.03.2017р. № 761/8829/17, просив суд:

- Витребувати у Відповідача довідку про кількість насіння ріпаку неподрібненого вищого та/або 1-го та/або 2-го класів ТОВ „Ривер Трейд» , який станом на 31.08.2018р. знаходиться на зберіганні TOB „ІЗТ» і який у кримінальному провадженні № 32015100000000191 від 22.07.2015р. визнано речовими доказами.

- Витребувати копію договору зберігання, укладеного між ТОВ „ІЗТ» та Державною фіскальною службою України або будь-яким іншим органом або інший документ, на підставі якого ТОВ „ІЗТ» здійснюється зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 32015100000000191 від 22.07.2015р.

Клопотання про витребування доказів обґрунтоване наступним.

Як зазначає позивач, 06.07.2015р. між позивачем та відповідачем укладено Договір №DR-7/15 про надання послуг з приймання, сушіння, очищення і зберігання зернових, олійних, зернобобових і технічних культур.

Згідно пунктів 1.1 та 1.2 ОСОБА_5, Відповідач приймає від Позивача зернові, зернобобові, олійні і технічні культури (надалі - Зерно) залізничним і автотранспортом для сушіння, очищення і зберігання з наступним відпуском/перевалюванням на судна або переоформлення на третю особу. Причому, Відповідач за плату, зобов'язався забезпечити надання послуг по доведенню Зерна (товару) до відповідних кондицій згідно ДСТУ, ТОСТ і його зберігання до 30 червня 2016 року.

Відповідно до вимог п. 6.1. ОСОБА_5, Відповідач несе відповідальність за забезпечення збереження товару, що зберігається. У разі погіршення якості, псування, недостачі товару, що зберігається, з вини Відповідача, він відшкодовує Позивачу збитки, згідно з актом-розрахунком, перераховані у вартісному виражені за діючими закупівельними цінами.

Як зазначає Позивач, у відповідності до вищевказаного ОСОБА_5, Позивачем завезено, а Відповідачем прийнято насіння ріпаку неподрібненого вищого та/або 1-го та/або 2-го класів у кількості, що була визначену шляхом зважування на вагах Відповідача загальної кількості 8041800 кг.

За результатом проведення Відповідачем робіт із сушіння переданого Позивачем товару, в порядку п.1.2. ОСОБА_5 зберігання, що підтверджується попереднім актом № 3 від 31.07.2016р. на сушіння ріпаку 1 кл. 2015 року врожаю, фізична вага партії зменшилася, і становить 8006731,00 кг.

Як зазначає позивач, факт укладання Позивачем та Відповідачем ОСОБА_5 та часткове його виконання з боку Відповідача, підтверджується, зокрема, прийняттям у період з 08.07.2015р. по 21.07.2015р. товару у кількості 8041800, 00 кг. на зберігання, здійснення робіт із сушіння та прийняття від Позивача оплати за надані послуги на умовах, передбачених ОСОБА_5, що підтверджується випискою ПАТ „УКРСОЦБАНК» Броварське відділення по особовому рахунку № 26005011639514 за період з 13.07.2015р. по 17.07.2018р.

Окрім того, за посиланням позивача, факт надходження від Позивача відповідної кількості товару безпосередньо підтверджується (визнається) Відповідачем у відповідній переписці, товарно-транспортними накладними, а також процесуальними документами Відповідача у справі № 910/7737/16, що розглядалась Господарським судом міста Києва, зокрема, Заявою третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, про вступ у справу №910/7737/16 на стороні відповідача від 30 травня 2016 р. №185-05, Відзивом третьої особи на позовну заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» про стягнення боргу за договором поставки без номера, без дати по справі №910/7737/16 від 22 червня 2016 р., довідкою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» про наявність на зберіганні партії насіння ріпаку вищого та/або 1-го класу та/або 2-го класу, придатного для виробництва олії, врожаю 2015 р., переданого (доставленого) ТОВ „Ривер Трейд» від 06.07.2016 р.

Також позивач у поданому клопотанні зазначав суду, що 22.07.2015р. слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва винесено ухвалу № 761 /20591/15-к, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу KP СУФР ГУДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8, внесеного по кримінальному провадженню №32015100000000191 від 22.07.2015р., за ознаками кримінальних порушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 5 ст.27, ч.З ст. 212 КК України та накладено на товар арешт.

На підставі протоколу виконання ухвали про арешт майна та акту приймання- передачі арештованого майна, складеного 23.07.2015р., старшим слідчим з ОВС першого відділу KP СУФР ГУДФС у м. Києві старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_8, арештований товар прийнятий Відповідачем на відповідальне зберігання.

Також, вказаним старшим слідчим у цей же день винесено постанову про визнання товару речовими доказами у кримінальному провадженні №32015100000000191, та встановлено місце його зберігання до прийняття рішення судом за адресою: Одеська обл., м.Іллічівськ, с. Малодолинське, вул. Паромна, 1, тобто, за місцем знаходження Відповідача.

За посиланням позивача, 21.09.2015р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/27255/15-к, скасовано арешт на товар, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.07.2015р.

У зв'язку із скасуванням арешту, Позивачем на адресу Відповідача направлено вимоги про повернення товару, зокрема, 17.03.2016р. Позивачем на адресу Відповідача направлено вимогу № 1 про повернення товару, яка залишилась без відповіді та задоволення.

Також, як пояснює позивач, метою здійснення звірки розрахунків між Позивачем та Відповідачем за ОСОБА_5 зберігання, Позивачем на адресу Відповідача направлено лист №3 від 25.10.2016р. та підписаний Акт звірки розрахунків. Проте, як зазначає позивач, відповідач зазначений Акт звірки розрахунків не підписав і відповіді на лист не надав.

Крім того, Позивачем на адресу Відповідача повторно направлено вимогу № 1 від 26.10.2016р. про повернення товару, яка також залишилась без відповіді та задоволення.

Пізніше, 09.06.2017р. Позивачем на адресу Відповідача направлено черговий лист за №09/06 про повернення товару, у відповідь на який, на адресу Позивача надійшов лист Відповідача від 13.07.2017р. за № 344-07, яким було відмовлено Позивачу у поверненні товару з огляду, на відсутність належним чином оформлених складських документів.

Разом із тим, Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 23.03.2017р. № 761/8827/17 задоволено скаргу Підприємства з іноземними інвестиціями „ОСОБА_9 Україна» та зобов'язано слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100000000191, передати підприємству з іноземними інвестиціями „ОСОБА_9 Україна» частину товару у кількості 7650626 кг.

Також позивачем було зазначено суду, що відповідно інформації, отриманої від слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві, решта товару у кількості 365105 кг. у кінці липня 2018 року також була незаконно відчужена Відповідачем та передана на зберігання філії ПАТ „ДПЗКУ» Кремидівське КХП. Зазначене підтверджується листом Відповідача від 16.07.2018р. № 288-07.

На думку позивача, внаслідок порушення відповідачем договірних зобов'язань та втрати товару позивача, останній зазнав збитки в розмірі вартості втраченої всієї кількості товару, які підлягають відшкодуванню.

Також позивач пояснював суду, що ним на адресу Відповідача було направлено адвокатський запит № 31/07 з проханням надати інформацію про кількість насіння ріпаку неподрібненого вищого та/або 1-го та/або 2-го класів та пшениці ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , які станом на 31.07.2018р. знаходиться на зберіганні ОСОБА_1 з обмеженою відповідалньістю „ІЗТ» і які у кримінальному провадженні №32015100000000191 від 22.07.2015р. визнано речовими доказами.

Проте, зазначений адвокатський запит, без належного правового обґрунтування, залишено Відповідачем без задоволення.

Також, 31.07.2018р. ТОВ РИВЕР ТРЕЙД на адресу органу досудового розслідування направлено лист від 31.07.2018р. щодо надання на ознайомлення матеріалів кримінального провадженні № 32015100000000191 від 22.07.2015р.

Проте, 30.08.2018р. позивач отримав відповідь за підписом слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яким відмовлено ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» у наданні на ознайомлення матеріалів кримінального провадженні № 32015100000000191 від 22.07.2015р.

На підставі вищенаведеного, позивач - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» звернувся з до господарського суду Одеської області з відповідним клопотанням про витребування у відповідача у даній справі доказів, перелік яких наведено у відповідному клопотанні.

Крім того, 31.08.2018р. до господарського суду Одеської області представником позивача супровідним листом було залучено до матеріалів справи копію адвокатського запиту №14.08.2018р. №14/08 (а.с. 30-32, т. 10).

Розглянувши клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» від 31.08.2018р. про витребування доказів суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У поданому клопотанні позивач - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» зазначаючи суду про неможливість позивачем надати самостійно докази втрати відповідачем товару у кількості 356105 кг., просить суд витребувати у Відповідача довідку про кількість насіння ріпаку неподрібненого вищого та/або 1-го та/або 2-го класів ТОВ „Ривер Трейд» , який станом на 31.08.2018р. знаходиться на зберіганні TOB „ІЗТ» і який у кримінальному провадженні №32015100000000191 від 22.07.2015р. визнано речовими доказами та Витребувати копію договору зберігання, укладеного між ТОВ „ІЗТ» та Державною фіскальною службою України або будь-яким іншим органом або інший документ, на підставі якого ТОВ „ІЗТ» здійснюється зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 32015100000000191 від 22.07.2015р.

Тобто, зі змісту поданого клопотання випливає, що позивач наполягає на необхідності витребування вказаних ним доказів саме у відповідача, проте, слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Посилаючись на факт того, зокрема, що спірне майно у кримінальному провадженні №32015100000000191 від 22.07.2015р. визнано речовими доказами, а також зазначаючи суду, що спірне майно перебуває на зберіганні у відповідача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» , позивач обирає для себе саме такий спосіб доказування, шляхом витребування відповідних доказів саме у відповідача.

Проте, позивачем у поданому клопотанні не зазначено обставини, які можуть підтвердити витребувані ним докази, позивачем не наведено обґрунтованих доводів та тверджень, відповідно до яких суд може дійти висновку, що позивач вжив усіх можливих заходів за для отримання таких доказів.

Наданий в якості таких доказів: Адвокатський запит від 31.07.2018р. №31/07, який надсилався представником позивача на ім'я Директора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» ОСОБА_10, не було залишено з боку відповідача без задоволення, а було залишено без виконання, оскільки долучена до Адвокатського запиту від 31.07.2018р. №31/07 копія ордеру серії УВ №291083 не відповідала вимогам Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Рішенню Ради адвокатів України №162 від 04.08.2017р., про що відповідачем було надано письмову відповідь.

У відповіді ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» на зазначений адвокатський запит було зазначено, що разом зі зазначеним адвокатським запитом було надано тільки копію титульної частини ордеру серії УВ №291083, без його зворотної частини, у якій повинно бути зазначено про наявність або відсутність обмежень повноважень адвоката.

На підставі вищенаведеного ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» об'єктивно та з незалежних від нього причин було позбавлене можливості розглянути по суті адвокатський запит за вих. №31/07 від 31.07.2018р., що не може свідчити про позбавлення позивача самостійно отримати необхідні докази, з приводу витребування яких ним заявлено суду клопотання від 31.08.2018р.

На підставі вищенаведеного, суд приходить до висновку, що позивачем не доведено суду наявність поважних причин неможливості самостійно отримати та надати витребувані докази.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 2,ч. 3 ст. 80 ГПК України, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Однак, Позивачем не було заявлено суду клопотання про поновлення встановленого законом строку на подання відповідного клопотання про витребування доказів.

На підставі усього вищенаведеного, суд приходить до висновку про залишення клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» від 31.08.2018р. без задоволення.

Під час розгляду даної справи судом неодноразово ставилось питання, щодо відсутності у матеріалах справи доказів, які, перш за все, підтверджують наявність підстав у позивача на звернення до суду з відповідним позовом щодо стягнення збитків за втрачений товар.

У поданій позовній заяві позивачем зазначено, що між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» 03.07.2015р. було укладено Договір поставки за №03/07/15-1.

Як зазначає позивач, на виконання умов зазначеного договору ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» поставлено, а позивачем прийнято товар - насіння ріпаку не подрібнене вищого та/або 1-го класу та або 2-го класу, з сумарним вмістом ерукової кислоти не більше 2%, придатне для виробництва олії, врожаю 2015 року, українського походження у кількості 8041800 кг., який відповідає ДСТУ 4966:2008, на умовах СРТ- ТОВ „ІЗТ» .

У позовній заяві зазначено, що метою поставки товару було його доведення до відповідних кондицій та подальша реалізація.

За посиланням ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , після здійснення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» поставки товару на адресу позивача, 06.07.2015р. між позивачем та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» було укладено Договір №DR 7/15 про надання послуг з приймання, сушіння, очищення, зберігання зернових, олійних, зернових і технічних культур.

І як зазначає позивач, внаслідок порушення відповідачем договірних зобов'язань та втрати товару ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , останній зазнав збитків в розмірі вартості втраченого товару, які підлягають відшкодуванню позивачу в повному обсязі.

Проте, слід зазначити, що матеріали справи не містять а ні копії, а ні оригіналу вказаного договору від 03.07.2015р. №03/07/15-1 , на підставі якого позивач вважає себе власником майна, за втрату якого він просить відшкодувати збитки у розмірі його вартості.

У судовому засіданні, яке відбулось 31.08.2018р., представником позивача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» було суду усно заявлено клопотання про витребування доказів.

В усному клопотанні про витребування доказів представник ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» просив суд витребувати у Головного управління ДФС у м.Києві Держаної фіскальної служби України або у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» наступні документи:

- договір поставки № 03/07/15-1 від 3 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» ;

- платіжні документи (виписки з банківського рахунку), які підтверджують здійснення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» оплати на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» за поставлений ріпак відповідно до ОСОБА_5 поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015р.;

- докази сплати ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» на користь ТОВ «КВС ГРУП» грошових коштів за договором поставки № 03/07/15-1 та 03/07/15-3 від 03.07.2015 р. у вигляді відповідних виписок з рахунку ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» .

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї .

Відповідно до ч. 2,ч. 3 ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви . Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст. 169 ГПК України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Усне клопотання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» , яке було заявлено представником позивача у судовому засіданні 31.08.2018р., залишається судом без задоволення, оскільки, відповідне клопотання заявлено понад строку, визначеного ч.ч. 2,3 ст. 80 ГПК України, та у судовому засіданні представником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» не було подано відповідне клопотання про поновлення позивачу такого строку, як то і не обґрунтовано неможливості подання такого клопотання у встановлений законом строк.

Крім того, на переконання суду, враховуючи вимоги статті 81 ГПК України щодо умов і підстав подання клопотань в порядку цієї статті, та вимог, які ставляться до подібного роду клопотань, таке клопотання повинно бути оформлено саме в письмовій формі, однак, позивачем не було дотримано порядку оформлення та подання клопотання про витребування доказів, у зв'язку з чим у суду відсутні підстави для його задоволення.

Щодо заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» від 06.08.2018р. про залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду, у зв'язку з невиконанням ухвали господарського суду Одеської області від 26.03.2018р. про витребування доказів та заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» від 31.08.2018р. про залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду, у зв'язку з невиконання ухвали господарського суду Одеської області від 26.03.2018р. про витребування доказів (доповнення до заяви від 06.08.2018р.) суд зазначає наступне.

Як встановлено судом, ухвалою господарського суду Одеської області від 26.03.2018р., зокрема, було витребувано у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД" оригінали (для огляду) та належним чином завірені копії (для долучення до матеріалів справи) наступних документів:

-договір поставки № 03/07/15-1 від 3 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» ;

-товарно-транспортні накладні, які підтверджують поставку ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» ріпаку на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» за ОСОБА_5 поставки № 03/07/15-1 від 03 липня 2015 року;

-рахунки на оплату, які були виставлені за поставлений ріпак на підставі ОСОБА_5 поставки № 03/07/15-1 від 3 липня 2015 року, укладеного між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» ;

-платіжні документи (виписки з банківського рахунку), які підтверджують здійснення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «РИВЕР ТРЕЙД» оплати на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «КВС ГРУП» за поставлений ріпак відповідно до ОСОБА_5 поставки №03/07/15-1 від 03.07.2015р.;

- договір поставки №03/07/15-3 від 03.07.2015р., укладений між TOB «КВС ГРУП» та ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» ;

- докази сплати ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» на користь ТОВ «КВС ГРУП» грошових коштів за договором поставки №03/07/15-1 та 03/07/15-3 від 03.07.2015 р. у вигляді відповідних виписок з рахунку ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» ;

- контракт № RA-0707 від 07.07.2015 р. між ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» та "ALASAR CORP. LP» ;

- товарно-транспортні накладних щодо поставки ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» у 2015 році 8006731,00 кг. рапсу до сховищ TOB «ІЗТ» ;

- складські документи на 8006731,00кг. ріпаку, поставленого ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» до ТОВ «ІЗТ» , або, у разі відсутності таких, звернення (вимоги) ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» адресовані ТОВ «ІЗТ» з проханням видати зазначені документи на ріпак.

Як встановлено судом, ухвала господарського суду Одеської області якою, зокрема, було витребувано у ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» докази, була постановлена судом 26 березня 2018 року.

Як вбачається з матеріалів справи, 27.03.2108р. вказана ухвала суду від 26.03.2108р. у справі №916/2980/17 була направлена на адресу ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» за реєстраційною адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Черняховського, 20а, оф. 11.

Проте, ухвала господарського суду Одеської області від 26.03.2018р. повернулась до суду 12.04.2018р. (вх. № ГСОО 13606/18) без вручення, у зв'язку з закінчення терміну зберігання, про що було зазначено поштовою організацією на відповідному рекомендованому повідомленні, примірник якого наявний в матеріалах справи. (а.с. 79-82, т. 4).

За умовами п. 4 ч. 6 ст. 242 ГПК України, днем вручення судового рішення є: день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Відповідно п. 4 ч. 2 ст. ст. 42 ГПК України, учасники справи зобов'язані: подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

Сам лише факт не отримання стороною справи кореспонденції, якою суд, з дотриманням вимог процесуального закону , надсилав копії судових рішень (в даному випадку ухвали суду від 26.03.2018 року) за належною позивачу адресою, та яка повернулася до суду у зв'язку з її неотриманням адресатом, не може вважатися поважною причиною невиконання позивачем вимог суду, викладених в ухвалі, оскільки зумовлений не об'єктивними причинами, а суб'єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка надходила на його адресу .

Відповідно до ч. 7 ст. 81 ГПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 9 ст. 81 ГПК України).

Положеннями п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України визначено, що суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з'явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Дослідивши обставини спору, судом було встановлено факт невиконання позивачем - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» вимог, покладених на нього судом ухвалою господарського суду Одеської області від 26.03.2018р., у вигляді неподання суду витребуваних документів.

Матеріали справи не містять також і доказів, що позивачем було повідомлено суд про неможливість поданням ним витребуваних судом доказів.

На підставі вищенаведеного, суд приходить до висновку щодо необхідності задоволення заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» від 06.08.2018р. про залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду, у зв'язку з невиконанням ухвали господарського суду Одеської області від 26.03.2018р. про витребування доказів та заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» від 31.08.2018р. про залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду, у зв'язку з невиконанням ухвали господарського суду Одеської області від 26.03.2018р. про витребування доказів (доповнення до заяви від 06.08.2018р.) та залишає позовну заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» (від 04.12.2017р. вх. № 3196/17) без розгляду, на підставі п.4 ч. 1 ст. 226 ГПК України.

Крім того, слід зазначити, що 06.08.2018р. до господарського суду Одеської області представником ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» надано заяву про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідача - Компанію „GLENCORE AGRICULTURE B.V.

Також, 06.08.2018р. особисто Компанією „GLENCORE AGRICULTURE B.V. до господарського суду Одеської області було подано заяву про вступ у справу №916/2980/17 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

Відповідно ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про їх вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги те, що суд дійшов висновку про необхідність залишення позовної заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» (від 04.12.2017р. вх. № 3196/17) без розгляду, аналізуючи положення ст. 50 ГПК України, суд не вбачає обґрунтованих підстав та обставин, які б засвідчували та вказували на необхідність залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору на стороні відповідача - Компанію „GLENCORE AGRICULTURE B.V., у зв'язку з чим заява ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» вх. №ГСОО 2-3963/18 та заява Компанії „GLENCORE AGRICULTURE B.V. вх. №ГСОО 2-3947/18 - залишаються судом без задоволення.

Керуючись п. 4 ч.1 ст.226, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» від 06.08.2018р. та заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „ІЗТ» від 31.08.2018р. про залишення позову ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» без розгляду - задовольнити.

2.Позовну заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» (від 04.12.2017р. вх. № 3196/17) - залишити без розгляду.

Повний текст ухвали складено 04 вересня 2018 р.

Ухвала набрала чинності 31.08.2018р. та відповідно до п.п. 17.5. п. 17 Розділу ХІ „Перехідні положення» ГПК України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повного тексту.

Копію ухвали суду направити на адресу:

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд» : 07400, Київська обл., м.Бровари, вул. Черняховського, буд. 20а, офіс 11;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „Іллічівський зерновий термінал» : 68090, Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Шмідта,1;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю „КВС ГРУП» : 07400, Київська обл., м.Бровари, вул. Черняховського, буд. 20а, оф. 12.

Суддя Т.Г. Д'яченко

Зареєстровано 05.09.2018
Оприлюднено 05.09.2018
Дата набрання законної сили 31.08.2018

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 31.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 06.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.07.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 05.06.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.05.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.04.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 12.03.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.03.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону