ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відмову у забезпеченні позову

12.09.2018м. ДніпроСправа № 904/2495/18

За заявою Першого заступника прокурора Дніпропетровської області про забезпечення позову

у справі

за позовом Першого заступника прокурора Дніпропетровської області (49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38; ідентифікаційний код 02909938) в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6; ідентифікаційний код 13467337)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" (01030, м. Київ, провулок Гергіївський, буд. 2, кімната 12; ідентифікаційний код 34775422)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітум 1" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 8, приміщення 8; ідентифікаційний код 39621652)

про витребування майна

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від прокуратури: ОСОБА_1, посвідчення № 036676 від 11.12.2015р., представник;

від позивача: ОСОБА_2, довіреність № 64 від 20.11.2017р., представник;

від відповідача-1: ОСОБА_3, довіреність № б/н від 03.09.2018р., представник;

від відповідача-2: представник не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Перший заступник прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі позивача - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1- Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" та до відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітум 1" про витребування майна, в якому просить витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" на користь держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області будівлю гуртожитку, розташовану за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро та витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітум 1" на користь держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області нежитлове приміщення № 8 розташоване на І-му поверсі гуртожитку за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро, стягнути з відповідачів судовий збір на користь прокуратури Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2018р. було прийнято позовну заяву до розгляду (суддя Рудовська І.А.), відкрито провадження у справі №904/2495/18 та призначено справу до розгляду в підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження на 10.07.2018р. на 10:00 год.

Відповідач-1 у заяві (вх. №26995/18 від 21.06.2018р.) про застосування позовної давності просить застосувати пропуск позовної давності та відмовити у позові у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог Регіональним відділенням Фонду державного майна по Дніпропетровській області.

Також відповідач-1 у відзиві (вх. №29904/18 від 10.07.2018р.) просить застосувати пропуск строків позовної давності, відмовити у задоволенні позовної заяви у повному обсязі у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог та порушенням норм процесуального права, оскільки: - довідка про вартість майна без дати та номеру, виданою Правобережною товарною біржею не є документом, відповідно до якого може бути визначена ціна позову; - розгляд позовної заяви без проведення оцінки майна суперечить вимогам чинного законодавства; - позивач подав позов поза межами строків позовної давності; - як у випадку пред'явлення позову самою особою, право якої порушене, так і в разі пред'явлення позову в інтересах зазначеної особи іншою уповноваженою на це особою відлік позовної давності обчислюється однаково - з моменту, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила; - наявні обставини, що достовірно підтверджують факт обізнаності Держави в особі РВ ФДМУ по Дніпропетровській області щодо вибуття витребуваних об'єктів нерухомого майна з права власності.

Розпорядженням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2018р. №397 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи" відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду було призначено повторний автоматичний розподіл справи №904/2495/18 у зв'язку зі звільненням судді Рудовської І.А. з посади.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.07.2018р. справу передано на розгляд судді Загинайко Т.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2018р. справу прийнято до провадження судді Загинайко Т.В., призначено до розгляду у підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 01.08.2018р. на 11:00 год.

Прокурор у відповіді (вх. №32567/18 від 25.07.2018р.) на відзив не погоджується з доводами відзиву відповідача-2, вважає, що обґрунтовано звернувся до суду із позовом із дотриманням вимог матеріального та процесуального права, посилаючись на те, що: - вказаний відзив не містить жодних обставин, які б свідчили про допущення прокурором порушень норм матеріального чи процесуального права при зверненні до суду з позовом; - довідка про оцінку майна містить дату визначення вартості нерухомого майна, ціна майна визначена станом на 17.05.2018р., тобто безпосередньо до моменту подання прокурором позову до суду; - довідка про оцінку майна, видана генеральним директором Правобережної товарної біржі ОСОБА_4 на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності від 21.03.2017р. №225/17 Фонду державного майна України зі строком дії до 21.03.2020р. та свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності від 28.08.2013р. №10420; - прокуратурою області вжито заходів до надання до суду належного і допустимого доказу з визначення ціни позову, від розміру якого прокуратурою сплачено до Державного бюджету України 272 738 грн. 69 коп. - судового збору; - основною метою визначення ціни позову є саме сплата до бюджету належних сум судового збору; - нормами чинного законодавства передбачено право суду та право відповідача здійснити власний розрахунок розміру судових витрат; - протягом 2008-2013 років Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області вживало послідовні заходи цивільно-правового характеру щодо повернення спірного нерухомого майна у державну власність, про що свідчать відповідні рішення судів, якими обґрунтовані позовні вимоги прокуратури області та на які посилається у своєму відзиві відповідач-1; - внаслідок неправомірних дій відповідачів, вчинених після набуття законної сили преюдиційних рішень судів, відбулось подальше відчуження спірного нерухомого майна, а саме: виділення із будівлі гуртожитку нежитлового приміщення №8, яке розташоване на І поверсі гуртожитку, та його передача до статутного капіталу ТОВ "Інітум 1"; - перебіг строку позовної давності у даній справі необхідно відраховувати від дати, коли прокуратура та позивач дізнались про подальше відчуження спірного нерухомого майна; - з моменту ознайомлення 19.04.2018р. прокуратурою з реєстраційними справами №266056512101 та №267270312101 як позивачеві так і прокуророві стало достовірно відомо про порушення прав позивача на мирне володіння державним майном та, відповідно, про необхідність звернення до суду з метою його поновлення; - відповідно до вимог статей 330, 388, 658 Цивільного кодексу України право власності на майно, яке було передане за угодами щодо його відчуження поза межами волі власника, не набувається, у тому числі й добросовісним набувачем, оскільки це майно може бути у нього витребуване; - право власності дійсного власника в такому випадку презюмується і не припиняється із втратою ним цього майна, воно підлягає захисту протягом усього часу наявності у особи титулу власника, а тому положення про позовну давність до заявлених позовних вимог про витребування майна у порядку статті 388 Цивільного кодексу України не застосовуються.

Відповідач-1 у запереченнях (вх. №33527/18 від 01.08.2018р.) на відповідь від 24.07.2018р. просить застосувати пропуск строків позовної давності, відмовити у задоволенні позовної заяви прокурора у повному обсязі у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог позивачем та порушенням норм процесуального права, посилається на те, що: - довідка про вартість майна без дати та номеру, надана Прокуратурою Дніпропетровської області, містить лише інформативний характер, а не висновки щодо вартості майна, як цього вимагають нормативно-правові акти України та методики розрахунків вартості нерухомого майна; - довідка містить розрахунок "вартості аналогічного майна" на ринку нерухомого майна, а не конкретно даного об'єкту, який витребується позивачем; - згідно до правовстановлюючих документів загальна площа об'єкту складає 749,5 кв.м, жила площа 238,2 кв.м; - нежиле приміщення №8 за адресою м. Дніпро, вул. К.Ольги, 8А входить до складу будинку літ. А-2, а, отже, й входить до загальної площі 749,5 кв.м; - довідка Правобережної товарної біржі містить недостовірні та дублюючі дані та невірну, завищену оцінку аналогічного майна; - вартість майна розрахована невірно; - прокуратурою області не було проведено незалежної оцінки майна, що є предметом спору, а надані лише довідка про середньоринкову вартість одного квадратного метру житлового будинку в центрі міста; - згідно з довідкою, що була надана прокуратурою області, вартість майна склала 18 182 579 грн. 40 коп., що є явно завищеною; - згідно Звіту про оцінку вартості нежитлового приміщення №8 загальною площею 126,6 кв.м по вул. Горького, 8а у м. Дніпрі, виготовленого Товарною біржею "Дніпропетровська Універсальна" 09.07.2018р. та Звіту про оцінку вартості частини житлового будинку №8 загальною площею 622,9 кв.м по вул. Горького, 8а у м. Дніпрі, виготовленого Товарною біржею "Дніпропетровська Універсальна" 09.07.2018р. реальна вартість майна становить 576 100 грн. 00 коп. та 3 373 680 грн. 00 коп. = 3 949 780 грн. 00 коп.; - як у випадку пред'явлення позову самою особою, право якої порушено, так і в разі пред'явлення позову в інтересах зазначеної особи іншою уповноваженою на це особою, відлік позовної давності обчислюється однаково, а саме з моменту, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила; - оскільки вимоги прокурора є похідними від вимог органів державної влади, права та інтереси яких він захищає, то і перебіг строку позовної давності розпочинається з моменту, коли про порушення прав та інтересів держави дізнався саме відповідний орган державної влади, а не прокурор; - в позовній заяві про витребування майна прокуратурою Дніпропетровської області було зазначено про обізнаність РВ ФДМУ; - поділ спірного майна на частини, а також будь-які дії з ним не створюють нового моменту відліку позовної давності, оскільки про відчуження майна позивачу було відомо ще в 2008 році, а з того моменту вже сплинуло 10 років; - в статті 388 Цивільного кодексу України зазначено про право власника щодо витребування майна, яке вибуло з володіння власника, а спірний об'єкт вибув з володіння власника вже понад 10 років тому; - жодних належних доказів на підтвердження поважності причин пропуску позовної давності прокуратура та позивач не надали.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.08.2018р. оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 12.09.2018р. о 12:30 год.

Перший заступник прокурора Дніпропетровської області у заяві (вх. № 24873/18 від 08.06.2018р.) про забезпечення позову просить накласти арешт на нерухоме майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Лепар" (ідентифікаційний код юридичної особи - 34775422), а саме будівлю гуртожитку, розташовану за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро, загальною площею 749,5 кв.м., що складається з літ. А-2 - будівля гуртожитку, літ. а - сходи, літ. а1, а2 - ганки (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 266056512101); накласти арешт на нерухоме майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Інітум 1" (ідентифікаційний код юридичної особи - 39621652), а саме нежитлове приміщення № 8, що розташоване на І поверсі будівлі гуртожитку, за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро, загальною площею 126,6 кв.м., яке складається з поз. 1-12, літ. а - ганок (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 267270312101).

В обґрунтування заяви про забезпечення позову заявник посилається на те, що: - предметом позову є витребування будівлі та складових гуртожитку, розташованого за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро, які незаконно вибули з державної власності; - вибуття вказаного майна з державної власності порушує права та інтереси держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області; - у випадку невжиття заходів забезпечення позову у вигляді накладання арешту на спірне нерухоме майно та заборони вчиняти певні дії, виконання рішення, постановленого за позовом прокурора, буде унеможливлено, оскільки володілець вказаного спірного нерухомого майна має реальні можливості відчужити майно.

Господарський суд, розглянувши заяву Першого заступника прокурора Дніпропетровської області про забезпечення позову, вважає її такою, що не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Заходи забезпечення позову застосовуються господарським судом за заявою сторони, прокурора, або з ініціативи господарського суду як гарантія реального виконання рішення суду.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Пунктами 1, 2 частини 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України, позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; заборонити відповідачу вчиняти певні дії.

Зі змісту пунктів 3, 4 частини 1 статті 139 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності.

Умовою застосування заходів забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо).

Відповідно до частини 1 статті 74 статті Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Заявником не доведено (доказів не надано), що відповідачами вчиняються будь-які дії, пов'язані з реалізацією майна чи дії щодо відчуження зазначеного у заяві майна.

Згідно із заявою про забезпечення позову, прокурором не підтверджена наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову, прокурором лише зазначено у заяві, що у випадку невжиття заходів забезпечення позову у вигляді накладення арешту на спірне нерухоме майно та заборони вчиняти певні дії, виконання рішення, поставновленого за позовом прокурора, буде унеможливлено, оскільки володілець вказаного спірного нерухомого майна має реальні можливості відчужити майно.

Таким чином, заявником не наведено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вжиття заходів до забезпечення позову, суду не надано жодного доказу в підтвердження того, що відповідачами вчиняються будь-які дії, пов'язані з відчуженням спірного майна, а припущення прокурора щодо можливості відчуження майна не є підставою для вжиття заходів щодо забезпечення позову.

Крім того, як вбачається із матеріалів справи, заявником не надано суду доказів направлення сторонам копії заяви про забезпечення позову.

Відповідно до частини 6 статті 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, суд не вбачає підстав для вжиття заходів до забезпечення позову, у зв'язку з чим відмовляє у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Керуючись статтями 136, 137, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити Першому заступнику прокурора Дніпропетровської області в задоволенні заяви про забезпечення позову.

Ухвала набирає законної сили - 12.09.2018р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_5

Дата ухвалення рішення11.09.2018
Оприлюднено13.09.2018

Судовий реєстр по справі —904/2495/18

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 28.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 28.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 13.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 17.10.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 07.10.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Постанова від 22.09.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 02.09.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 11.08.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Парусніков Юрій Борисович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні