СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

УХВАЛА

Справа № 464/403/18

пр.№ 1-кс/464/2142/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., секретар судового засідання Комарницька Р.В., з участю слідчого Артиша В.Д., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження (ЄРДР № 32017140000000112 від 27.12.2017) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Кріцак Ю.Л., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: копій документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_3; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_3 за період з 27.05.2016 по даний час в паперовому та електронному вигляді; копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_3 за період з 27.05.2016 по даний час; комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_3, а також зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) у ПАТ ВіЕс Банк , що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, буд.11.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував узагальнений матеріал Держаної служби фінансового моніторингу України, скерований 26.12.2017 ГСУ ДФС України. Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в період 2016-2017 років з власних рахунків, відкритих в банківських установах ПАТ Артем-Банк , ПАТ ОТП Банк , ПАТ АКБ Львів , ПАТ Банк Кредит Дніпро , ПАТ ВіЕс Банк , ПАТ РВС Банк , знято готівкові кошти на загальну суму 181,01 млн. грн., які надходили від групи компаній, зокрема: ПП Інтер-Імідж , ПП Зіра , ТОВ Актив-Універсал , ТОВ Екопрод-ПУ , ТОВ Олаф-Груп , ТОВ Ян-Агро , ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Неотерік , ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, в якості оплати наданих послуг та реалізованих будівельних матеріалів. Згідно відомостей ГУ ДФС у Львівській області за період 2013-2017 років ФОП ОСОБА_4 задекларовано дохід в розмірі 0,95 млн. грн., що не відповідає проведеним банківськими операціям. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 років фізичними особами ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, без відображення показників господарської діяльності у податковій звітності суб'єктів господарювання. В ході досудового розслідування розкрито банківську таємницю по рахунках, відкритих в банківських установах ФОП ОСОБА_4 Проведеним оглядом руху коштів ФОП ОСОБА_4 за період 2016-2017 років встановлено, що за період з 15.08.2016 по 30.11.2016 з рахунку № НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_4 в ПАТ АКБ Львів , знято кошти готівкою на загальну суму 130,15 млн. грн., з призначення платежу: Видача готівки . Зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_4 в ПАТ АКБ Львів , здійснювалось безпосередньо власником рахунку згідно грошових чеків з призначенням витрат чистий дохід приватного підприємця та за паспортом громадянина України серії НОМЕР_4, виданим 04.07.1997 Радехівським РВ УВМС України в Львівській області. Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_4 в ПАТ АКБ Львів , були кошти, отримані від підприємств ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Актив-Універсал , ТОВ Екопрод-ПУ , в якості оплати за товар та надані послуги. Допитаний в якості свідка керівник ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Актив-Універсал ОСОБА_7 надала показання, що зазначені підприємства в період 2016-2017 років фактичної господарської діяльності не здійснювали. Згідно отриманої інформації з Личаківської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Актив-Універсал за період 2016-2017 років не звітувались. В ході досудового розслідування розкрито банківську таємницю по рахунках, відкритих в банківських установах ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Актив-Універсал . Проведеним оглядом руху коштів по відкритих рахунках в банківських установах встановлено, що підприємствами в період 2016-2017 років проводились фінансово-господарські операції, в тому числі з ФОП ОСОБА_4, які керівником ОСОБА_7 не відображались в податковій звітності суб'єктів господарювання. Зокрема, проведеним оглядом руху коштів по банківському рахунку ТОВ Захід Трейд Груп № 26003000018375, відкритому в банку ПАТ ВіЕс Банк за період з 27.05.2016 по 09.08.2017 встановлено, що на банківський рахунок фізичної особи ОСОБА_3 НОМЕР_3, відкритий в ПАТ ВіЕс Банк , зараховано кошти у розмірі 31 114 091,00 гривень з призначенням платежів Перерахунок коштів згідно договору; Оплата згідно договору . Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 на запитання слідчого щодо господарської діяльності, проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Актив-Універсал , відображення їх в податковій звітності, в порядку ст.63 Конституції України відмовився від надання відповідей на запитання. Таким чином, в ПАТ ВіЕс Банк зберігаються оригінали документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків, інформація щодо руху коштів, видаткові ордери та корінці касових чеків, дані про трансакції з використанням електронного ключа, матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків. З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, повноти відображення в податковій звітності ТОВ Захід Трейд Груп , ФОП ОСОБА_4, ТОВ Актив-Універсал , результатів проведених господарських операцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_3, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій в господарській діяльності ТОВ Захід Трейд Груп , ТОВ Актив-Універсал , з метою ухилення від сплати податків, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, у зв'язку із чим, звертається із вказаним клопотанням.

У суді слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним, просить таке задовольнити.

Представник ПАТ ВіЕс Банк в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України, доводить наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України. З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артишу Василю Даниловичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Боровцю Ростиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Уличу Володимиру Васильовичу, старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Ткачишину Василю Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копій документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) за період з 27.05.2016 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) за період з 27.05.2016 по даний час;

- комп'ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

- копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), а також зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) у ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, буд.11.

Обов'язок виконання даної ухвали покласти на юридичну ПАТ ВіЕс Банк (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Грабовського, буд.11.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Б.Р. Мичка

Дата ухвалення рішення 02.10.2018
Оприлюднено 04.10.2018

Судовий реєстр по справі 464/403/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.12.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 09.11.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 02.10.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 19.09.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне
Ухвала від 14.05.2018 Сихівський районний суд м.Львова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 464/403/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону