ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_____________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

16 жовтня 2018 року Справа № 916/2980/17 м.Одеса

Південно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді М.ОСОБА_1

суддів О.Ю. Аленіна, Я.Ф. Савицького

Розглянувши матеріали апеляційної скарги ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд

на ухвалу господарського суду Одеської області від 31 серпня 2018 року

у справі №916/2980/17

за позовом ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд

до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю ІЗТ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю КВС ГРУП

про стягнення 105599894,4грн.

встановив:

Ухвалою господарського суду Одеської області від 31.08.2018р. (повний текст складено 04.09.2018р.) залишено без розгляду позовну заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд до ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю ІЗТ , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю КВС ГРУП про стягнення 105599894,4грн.

21.09.2018р. до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області надійшла апеляційна скарга ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю Ривер Трейд (надіслана скаржником поштою 13.09.2018р.) на вищезазначену ухвалу, в якій скаржник просить скасувати оскаржену ухвалу та направити справу до господарського суду Одеської області для продовження розгляду.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 26.09.2018р. відкрито апеляційне провадження у справі, встановлено учасникам процесу строк для подання заяв по суті справи протягом 5 днів з дня отримання ухвали; роз'яснено учасникам справи про їх право протягом 5 днів з дня отримання ухвали подати до суду заяви по суті справи чи клопотання з процесуальних питань.

Указом Президента України №454/2017 від 29.12.2017р. Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах ліквідовано Одеський апеляційний господарський суд та утворено Південно-західний апеляційний господарський суд.

Згідно із ч.6 ст.147 ЗУ Про судоустрій і статус суддів суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті Голос України повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018р. в газеті Голос України опубліковано повідомлення про початок роботи Південного-західного апеляційного господарського суду.

Відповідно до ч.5 ст.31 ГПК України у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

На виконання положень абз.2 ч.6 ст.147 ЗУ Про судоустрій і статус суддів , ч. 5 ст. 31 ГПК України, матеріали справи №916/2980/17 передані до Південно-західного апеляційного господарського суду.

11.10.2018р. апеляційна скарга зареєстрована відповідальним працівником відділу документообігу (канцелярії) Південно-західного апеляційного господарського суду(вх. №67/18).

У відповідності до вимог ч.1 ст.32 ГПК України за результатами автоматизованого розподілу справ між суддями, оформленого протоколом від 11.10.2018р., для розгляду даної справи сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді М.А. Мишкіної, суддів О.Ю. Аленіна, Я.Ф. Савицького.

Відповідно до ч.ч.1-3, 10, 14 ст.32 ГПК України визначення судді, а в разі колегіального розгляду - судді-доповідача для розгляду конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою під час реєстрації документів, зазначених в частині другій статті 6 цього Кодексу, а також в інших випадках визначення складу суду на будь-якій стадії судового процесу, з урахуванням спеціалізації та рівномірного навантаження для кожного судді, за принципом випадковості та в хронологічному порядку надходження справ. Справа, розгляд якої відповідно до цього Кодексу здійснюється колегією суддів в обов'язковому порядку, розглядається постійною колегією суддів відповідного суду, до складу якої входить визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою суддя-доповідач. Персональний склад постійних колегій суддів визначається зборами суддів відповідного суду. Для кожної постійної колегії суддів збори суддів відповідного суду визначають резервних суддів строком на один рік. Якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені цим Кодексом, заміна такого судді з ініціативи судді-доповідача за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою з числа резервних суддів. У разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. У разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження.

Відповідно до ч.2 ст.281 ГПК України процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.

Вивчивши матеріали справи, та враховуючи що під час проведення підготовки справи до апеляційного розгляду Одеським апеляційним господарським судом учасниками справи не було надано відзиву на апеляційну скаргу (відповідачем та третьою особою) або будь-яких клопотань, колегія суддів Південно-західного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя М.А. Мишкіна, судді О.Ю. Аленін, Я.Ф. Савицький, вважає за необхідне прийняти справу №916/2980/17 до провадження зі стадії підготовки справи до апеляційного розгляду.

Керуючись ст. 31, 32, ч.2 ст.232, 234, 235, 236, 267, 270, 281 ГПК України,

колегія суддів -

у х в а л и л а:

1.Прийняти справу №916/2980/17 до провадження та розпочати апеляційний розгляд справи колегією суддів Південно-західного апеляційного господарського суду у складі: головуючого судді М.А. Мишкіної, суддів О.Ю. Аленіна, Я.Ф. Савицького зі стадії підготовки справи до апеляційного розгляду.

2. Встановити іншим учасникам справи згідно з нормами ст.263 ГПК України строк для подання відзиву (з доказами його направлення учасникам справи) на апеляційну скаргу до 01.11.2018р.

3. Роз'яснити іншим учасникам справи їх право в строк до 01.11.2018р. подати до суду разом з відзивом на апеляційну скаргу або окремо будь-які заяви чи клопотання з процесуальних питань (призначення експертизи, витребування доказів, судових доручень щодо збирання доказів, залучення у справі спеціаліста, перекладача, вжиття заходів забезпечення позову, відводів, затвердження мирових угод тощо), оформлені відповідно до ст.170 ГПК України, разом з доказами направлення копій таких заяв чи клопотань іншим учасникам справи. Попередити учасників справи про наслідки подання письмових заяв чи клопотань без додержання вимог частини першої та другої вказаної вище статті, або не у строк, встановлений судом, у вигляді їх повернення чи залишення без розгляду.

4. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання згідно ст.235 ГПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя М.А. Мишкіна

Суддя О.Ю. Аленін

Суддя Я.Ф.Савицький

Зареєстровано 17.10.2018
Оприлюднено 17.10.2018
Дата набрання законної сили 16.10.2018

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.10.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.09.2018 Одеський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 31.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 06.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 16.07.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 05.06.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.05.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.04.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.04.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону