ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про забезпечення адміністративного позову

19 жовтня 2018 року м. Київ № 826/16334/18

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді Арсірія Р.О., розглянувши заяву Приватного підприємства "Маркон" про забезпечення адміністративного позову

за позовом Приватного підприємства "Маркон" до треті особи Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Товариство з обмеженою відповідальністю "КАДОРР-УКРАЇНА" Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркон-Строй" про визнання протиправними дій, зобов'язати вчинити дії ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Маркон" звернулось до суду з даним позовом в якому просить :

визнати протиправними дії Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) з призначення та проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на об'єкті "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва" завершеної 29.05.2018;

визнати протиправними дії Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) щодо складання Протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 29.05.2018 стосовно Приватного підприємства "Маркон" щодо об'єкта "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва";

визнати протиправним та скасувати припис Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 29.05.2018, що винесений Приватному підприємству "Маркон" щодо об'єкта "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва";

визнати протиправним та скасувати припис Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 29.05.2018, що винесений Приватному підприємству "Маркон" щодо об'єкта "Будівництво готельного комплекту із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва";

визнати протиправним та скасувати наказ №152 від 12.06.2018 Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчою органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) "Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт", яким анульовано дозвіл на виконання будівельних робіт "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту, за адресою:-Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі м.Києва від 14.10.2010 №2230-Пд/К, замовник - Приватне підприємство "Маркон".

Ухвалою суду від 08.10.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене позовне провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Ухвалою суду від 18.10.2018 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркон-Строй".

18.10.2018 позивачем через канцелярію суду подано заяву про забезпечення позову шляхом :

Зупинення дії припису Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 29.05.2018, що винесений Приватному підприємству "Маркон" щодо об'єкта "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва";

Зупинення дії припису Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 29.05.2018, що винесений Приватному підприємству "Маркон" щодо об'єкта "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва";

Зупинення дії Наказу №152 від 12.06.2018 Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) "Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт", яким анульовано дозвіл на виконання будівельних робіт "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту за адресою: Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі м.Києва від 14.10.2010 №2230-Пд/К, замовник - Приватне підприємство "Маркон".

Позивач зазначає, що зупинення виконання робіт на об'єкті будівництва призведе до значних витрат та негативних наслідків щодо робіт, які вже виконані. В тому числі через вплив погодних умов, зупинення будівельних робіт призведе до руйнування недобудованих елементів об'єкту і як наслідок неможливості реалізації наступних етапів будівництва.

Таким чином, за переконанням позивача очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам позивача свідчить про необхідність термінового вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваних приписів.

Суддя, дослідивши матеріали справи та оцінивши їх у сукупності, вважає необхідним задовольнити заяву позивача про вжиття заходів забезпечення позову з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.150 Кодексу адміністративного судочинства України суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо: 1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю (ч.2 ст.150 Кодексу адміністративного судочинства України).

Забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, до вирішення адміністративної справи по суті позовних вимог, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому постанови суду, якщо її буде прийнято на користь позивача.

Крім того, вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів. Також суд має враховувати співрозмірність вимог заяви про забезпечення позову заявленим позовним вимогам та обставинам справи.

Аналогічна позиція викладена в Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ" від 06.03.2008 № 2.

Водночас, будь-яке забезпечення позову в адміністративній справі є наданням тимчасового захисту до вирішення справи по суті, який застосовується у виключних випадках за наявністю об'єктивних обставин, які дозволяють зробити обґрунтоване припущення, що невжиття відповідних заходів потягне за собою більшу шкоду, ніж їх застосування.

У вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Судом встановлено, що Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) проведено позапланову перевірку об'єкту "Будівництво готельного комплексу із закладами громадською харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва", яку завершено 29.05.2018.

Відповідачем за результатами перевірки складено Протокол порушення у сфері містобудівної діяльності від 29.05.2018, де зазначено, що позивачем не виконано вимоги припису Департаменту про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 05.01.2018, підпункт "а" пункту 3 частини 3 ст.41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Також, за результатами перевірки відповідачем складено Припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 29.05.2018, яким вимагалось у термін до 29.06.2018 усунути виявлені порушення у відповідності до законодавства.

Крім того, за результатами перевірки відповідачем складено Припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 29.05.2018, яким вимагалось з 29.05.2018 зупинити виконання будівельних робіт до усунення допущених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Наказом №152 від 12.06.2018 Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) "Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт з посиланням на ч.6 ст.37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", на підставі актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт за №б/н. складених 05.01.2018, 29.05.2018 вирішено анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту за адресою: Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі м.Києва від 14.10.2010 №2230-1 Ід/К. Замовник - Приватне підприємство "Маркон".

При цьому як слідує з змісту заяви про забезпечення позову, Департаментом з питань державного архітекгурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) вже проводилась позапланова перевірка об'єкту "Будівництво готельного комплексу із закладами громадською харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва", результати якої оформлено 05.01.2018.

Відповідачем за результатами перевірки виявлено порушення містобудівного законодавства, складено акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм стандартів і правил від 05.01.2018.

Також, за результатами перевірки відповідачем складено Припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 05.01.2018р. яким вимагалось у термін до 05.02.2018 усунути виявлені порушення у відповідності до законодавства.

Крім того, за результатами перевірки відповідачем складено Припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 05.01.2018, яким вимагаюсь з 05.01.2018 зупинити виконання будівельних робіт до усунення допущених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Не погоджуючись із зазначеними приписами Приватне підприємство "Маркон" оскаржило їх до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва вії 06.03.2018 у справі №826/2234/18 за адміністративним позовом Приватного підприємства "Маркон" до Департаменту з питань Державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) позовні вимоги задоволено.

Крім того, ухвалою Окружного адміністративного суду міста Кінва від 21.02.2018 у справі №826/2234/18 задоволено клопотання Приватного підприємства "Маркон" про вжиття заходів забезпечення позову Приватному підприємству "Маркон" щодо об'єкта "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом дія легковою автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва".

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 23.04.2018 ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.02.2018 залишено без змін.

Ухвалою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 05.06.2018 відмовлено у відкритті касаційного провадження за скаргою Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.02.2018 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 23.04.2018.

При цьому, судами встановлено, що зупинення виконання робіт на об'єкті будівництва призведе до значних втрат та негативних наслідків щодо робіт, які вже виконані. В тому числі через вплив погодних умов, зупинення будівельних робіт призведе до руйнування недобудованих елементів об'єкту і як наслідок неможливості реалізації наступних етапів будівництва, що підтверджується листом ТОВ "Кадорр-Україна" від 18.01.2018 № 21, що виконував комплекс підрядних робіт на зазначеному будівництва.

Позивач зазначає, що зупинення виконання робіт на об'єкті будівництва призведе до значних витрат та негативних наслідків щодо робіт, які вже виконані. В тому числі через вплив погодних умов, зупинення будівельних робіт призведе до руйнування недобудованих елементів об'єкту і як наслідок неможливості реалізації наступних етапів будівництва.

Наведене підтверджується листом ТОВ "Кадорр-Україна" від 18.01.2018 № 21, що виконує комплекс підрядних робіт на зазначеному будівництві.

У разі ухвалення в подальшому судового рішення, за наслідком розгляду судом по суті заявлених позовних вимог, на користь позивача, останньому необхідно буде докласти значних зусиль та витрат для відновлення своїх порушених прав та інтересів шляхом повернення об'єктів будівництва до стану, який мав місце на момент зупинення будівництва на підставі оскаржуваних рішень.

До того ж, листом Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" (КП "СУППР") від 01.02.2018 № 324-08/78 визначено, що роботи з влаштування підпірної стіни, передбаченої в проекті готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 у Подільському районі м. Києва з боку садиби на Андріївському узвозі, 16 повинні бути закінченими, як першочергові до основного будівництва.

Вищезазначене свідчить про нагальну необхідність термінового вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваних приписів та наказу, оскільки існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам позивача, а у випадку невжиття цих заходів захист прав та інтересів позивача стане неможливим або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат. Крім того, невжиття таких заходів і фактичне зупинення будівельних робіт може призвести до негативних непередбачуваних наслідків, як для позивача так і невизначеного кола осіб.

З огляду на викладене, а також беручи до уваги, що невжиття заходів забезпечення адміністративного позову може істотно ускладнити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, адже в наслідок зупинення будівництва існує обґрунтована імовірність завдання шкоди правам та інтересам позивача, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви про забезпечення позову.

Забезпечення позову у вищезазначений судом спосіб відповідає критеріям розумності, обґрунтованості і адекватності, забезпечення збалансованості інтересів учасників спірних правовідносин, запобігання порушенню у зв'язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних інтересів учасників процесу та відповідають інституту забезпечення позову в адміністративному процесі.

Керуючись ст.ст. 150, 154, 241-243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Заяву про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову задовольнити.

2. Вжити заходи забезпечення адміністративного позову.

3. Зупинити дію припису Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил від 29.05.2018, що винесений Приватному підприємству "Маркон" щодо об'єкта "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва".

4. Зупинити дію припису Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 29.05.2018, що винесений Приватному підприємству "Маркон" щодо об'єкта "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту на Андріївському узвозі, 14-16 Подільського району міста Києва".

5. Зупинити дію наказу №152 від 12.06.2018 Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) "Про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт", яким анульовано дозвіл на виконання будівельних робіт "Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту за адресою: Андріївський узвіз, 14-16 у Подільському районі м.Києва від 14.10.2010 №2230-Пд/К, замовник - Приватне підприємство "Маркон"

до вирішення даного спору по суті заявлених позовних вимог та набранням рішенням по даній справі законної сили.

6. Ухвала є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню.

7. Строк пред'явлення ухвали до виконання - до 19 жовтня 2021 року.

8. Стягувач: Приватне підприємство "Маркон" (02068, м.Київ, вул.Урлівська, б.21, кв.86, код ЄДРПОУ 31747476).

Боржник: Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) ( 01001, м.Київ, вул.Трьохсвятительська, б.4-в, код ЄДРПОУ 40224921).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення у порядок, визначений статтею 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Р.О. Арсірій

Зареєстровано 22.10.2018
Оприлюднено 22.10.2018
Дата набрання законної сили 19.10.2018

Судовий реєстр по справі 826/16334/18

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Постанова від 26.04.2019 Касаційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.04.2019 Касаційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.02.2019 Касаційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 16.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 16.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.12.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 21.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.12.2018 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.10.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 18.10.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 08.10.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону