ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

______________________________________________________________________________________________ ___________

УХВАЛА

01.02.10 Спра ва № 18/91-1697

Львівський апеляційний господарський суд в складі к олегії

головуючого - судді - О .Л. Мирутенко

суддів - Г .М. Гнатюк

- Н.М . Кравчук

Розглядаючи апеляційну ск аргу ТзОВ «Озон ЛХЗ»

на рішення господарськ ого суду Тернопільської обл асті від 26.11.2009 року.

у справі № 18/91-1697

за позовом: ВАТ «Агропро мтехніка»

до 1: ТзОВ «Озон ЛХЗ»

до 2: Бучацької районної державної адміністрації

до 3: Підзамочківської сі льської ради

про: скасування розпор яджень Бучацької районної де ржавної адміністрації, визна ння недійсним договору оренд и земельної ділянки

З участю представникі в :

від позивача - Максимов ич В.В. - представник (довір еність №3 від 29.01.2010р.)

Оринник О.М. - директор.

від відповідача 1 - Пр імєрова Н.Г. - представник (до віреність №б/н від 01.12.2009р.)

від відповідача 2, 3 - не з ' явилися.

Встановив:

В судове засідання 01.0 2.2010р. прибули лише представник и позивача та апелянта.

Від відповідачів -2, 3 пр едставники не з' явилися, пр ичин своєї неявки суду не пов ідомили, хоча були належним ч ином повідомлені про час та м ісце судового розгляду.

З огляду на викладене суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи з метою всебі чного дослідження всіх обста вин справи та забезпечення п роцесуальних прав сторін.

На підставі наведен ого, апеляційний суд, керуючи сь ст.ст. 77, 86 ГПК України

УХВАЛИВ:

1. Розгляд апеляційної ск арги ТзОВ «Озон ЛХЗ»відкласт и на 22.02.2010р. о 11 год. 00 хв.

2. Зобов' язати Підзамочків ську сільську раду надати ап еляційному суду обґрунтован ий письмовий відзив на подан у апеляційну скаргу.

3. Зобов' язати Бучацьку рай онну державну адміністрацію надати апеляційному суду об ґрунтований письмовий відзи в на подану апеляційну скарг у та надати довідку або копію розпорядження про вилучення з постійного користування В АТ «Агропромтехніка»земель ної ділянки на користь ТзОВ « Озон ЛХЗ».

4. Явка повноважних представ ників на розсуд сторін. У випа дку неявки представників сто рін справа буде розглянута з а наявними матеріалами.

Головуючий-суддя О.Л . Мирутенко

Суддя Г.М. Гнатюк

Н.М. Кравчук

Дата ухвалення рішення 01.02.2010
Оприлюднено 22.04.2010

Судовий реєстр по справі 18/91-1697

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.06.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 07.06.2010 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 19.04.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.02.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.12.2009 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 26.11.2009 Господарський суд Тернопільської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 18/91-1697

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону