ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2018 Справа № 904/3699/18

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Кеся Н.Б. за участю секретаря судового засідання Хавіної О.С.

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА", м.Дніпро

до Публічного акціонерне товариства "ДНІПРОВАЖМАШ", м.Дніпро

про стягнення 23 410 грн.

Представники:

Від Позивача: ОСОБА_1, довіреність №1 від 02.07.2018р., представник

Від Відповідача: представник не з'явився

СУД ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА" (далі-Позивач) 16.08.2018р. звернулося з позовом до Публічного акціонерне товариства "ДНІПРОВАЖМАШ" (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача заборгованість у сумі 23410, 00 грн. та судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1762, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням Відповідачем грошових зобов'язань за Договором про виконання робіт з ремонту електрообладнання №10 від 19.08.2013р.

2. Процесуальні питання, вирішені судом

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.08.18р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.18р. закрито підготовче провадження, розгляд справи призначено до судового розгляду по суті.

Відповідач в судові засідання призначені на 11.09.18р., 09.10.18р. та 30.10.18р. не з'явився, відзив на позов не подав, про дату та час слухання справи повідомлений належним чином за юридичною адресою, що підтверджується поштовими повідомленнями (арк.с. 23, 29, 37).

Відповідно до ч.1, п.3 ч.3 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі, зокрема, неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Враховуючи неявку представника Відповідача, належним чином сповіщеного про судове засідання, яким про причини неявки не повідомлено, враховуючи відсутність у справі даних про мирне врегулювання між сторонами спору, а також те, що матеріали справи містять достатньо документів для його вирішення по суті, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутністю представника Відповідача.

В судовому засіданні 30.10.18р. проголошено вступну та резолютивну частини судового рішення в порядку ст. 240 ГПК України.

3. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті

Між товариством з обмеженою відповідальністю "ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА" (далі-Підрядник) та Публічним акціонерним товариством "ДНІПРОВАЖМАШ" (далі-Замовник) укладено Договір про виконання робіт з ремонту електрообладнання №10 від 19.08.2013р. (далі-Договір), відповідно до умов якого Підрядник зобов'язується провести роботи з ремонту електрообладнання (далі-обладнання), відповідно до заявок, які надійшли від Замовника протягом дії даного договору, а Замовник своєчасно прийняти та оплатити виконані роботи, вартість та строки виконання яких, зазначені в Специфікації, яка є невід'ємною частиною даного договору (п. 1.1 Договору).

Остаточна вартість робіт по ремонту обладнання та вартість витрачених матеріалів визначається Підрядником після проведення Підрядником дефектировки обладнання та зазначається в актах приймання-передачі виконаних робіт (п. 2.1 Договору).

Відповідно до п. 3.1 Договору Замовник зобов'язаний попередньо (до виконання робіт Підрядником) оплатити не менше 50% від кошторисної вартості робіт обладнання, наданого Підрядником в ремонт (з урахуванням вартості матеріалів, ПДВ), з повним розрахунком по закінченню ремонту, згідно вартості робіт, зазначених у відповідних актах виконаних робіт.

Підрядник виставляє Замовнику рахунок на суму передоплати після дефектировки та оформлення акту приймання обладнання в ремонт. Замовник зобов'язаний здійснити передоплату протягом 5 днів, розраховуючи від дати отримання від Підрядника зазначеного вище рахунка (п. 3.2 Договору).

Строк ремонту обладнання - до 30 діб з моменту передоплати (п. 5.1 Договору).

Цей договір вступає в силу, починаючи із зазначеної в преамбулі даті його підписання та діє до 31.12.2013 року включно. Закінчення строку дії договору не є підставою відмови будь-якої із сторін від повного виключення зобов'язань по цьому договору, якщо зобов'язання виникли, але не були виконані до моменту закінчення строку дії договору (п. 10.1 Договору).

Так, відповідно до умов договору Позивач виконав роботи з ремонту електрообладнання на загальну суму 46820,00 грн., що підтверджується підписаним між сторонами та скріпленим печатками підприємств актом здачі-приймання виконаних робіт №05/02 від 02.02.2017р. (арк.с. 12).

Відповідач свої зобов'язання по повній та своєчасній оплаті отриманих робіт здійснив частково в сумі 23410,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №20114 від 15.12.206р. (арк.с. 13), внаслідок чого у останнього виникла заборгованість в сумі 23410,00 грн. основного боргу.

04.07.18р. Позивач направив на адресу Відповідача вимогу вих.№0199-К про оплату решти суми ремонту (арк.с. 14), яка останнім отримана 06.07.18р., що підтверджується витягом з офіційного сайту Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень, вимога Позивача була вручена за довіреністю 06.07.18р. (арк.с. 16).

За вимогою Позивача Відповідач кошти не сплатив.

Під час розгляду справи Відповідач доказів погашення заборгованості не надав.

4. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення

Спірні правовідносини між сторонами ґрунтуються на договорі підряду, який регулюється статтями 837-886 ЦК України.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦК України).

Відповідно до приписів ст. ст. 525, 526 ЦК України та ст. 193 ГК України цивільні та господарські зобов'язання мають бути виконані належним чином і у встановлений договором строк, а одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 2 ст. 530 ЦК України встановлено: якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно з частинами 1 і 7 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору; а одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається крім випадків, передбачених законом.

Із матеріалів справи вбачається, що строк розрахунків по закінченню ремонту умовами договору не встановлений, але Позивач направив листа на адресу Відповідача про здійснення цих розрахунків, яке ним не виконано.

5 . Висновки господарського суду за результатами вирішення спору

Оскільки факт виконання Позивачем робіт та неоплату їх Відповідачем у повному обсязі за законною вимогою Позивача доводиться матеріалами справи, позовні вимоги Позивача про примусове стягнення з Відповідача суми 23410,00грн. основного боргу суд визнає обґрунтованими і тому задовольняє їх у повному обсязі, з покладенням на Відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України судових витрат.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

Позов товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА" до Публічного акціонерне товариства "ДНІПРОВАЖМАШ" про стягнення 23410,00 грн. задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Публічного акціонерне товариства "ДНІПРОВАЖМАШ" (49000, м.Дніпро, вул.Сухий острів, 3, код ЄДРПОУ 00168076) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРО ЕЛЕКТРОСИЛА" (49000, м.Дніпро, вул.Качалова, 1, код ЄДРПОУ 38752278) заборгованість у сумі 23410, 00 грн. та судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1762, 00 грн.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у строки та порядку, встановлені ст.241 Господарського процесуального кодексу України, та може бути оскаржено в двадцятиденний строк з дня складення повного тексту рішення до Центрального апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено 05.11.2018

Суддя ОСОБА_2

Дата ухвалення рішення 30.10.2018
Оприлюднено 06.11.2018

Судовий реєстр по справі 904/3699/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 14.01.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.01.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.12.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 30.10.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.10.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.08.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/3699/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону