ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

   ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД   У Х В А Л А про призначення справи до розгляду                12.11.2018 року                                       м. Дніпро                   Справа № 904/2495/18                   Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:           головуючий суддя          Вечірко І.О. (доповідач)           судді                        Березкіна О.В., Кузнецов В.О.           перевіривши матеріали апеляційної           скарги           Першого заступника прокурора Дніпропетровської області           на ухвалу            Господарського суду  Дніпропетровської області від 12.09.2018 року           за результатами розгляду           заяви                    Першого заступника  прокурора Дніпропетровської області           про                    забезпечення позову           у справі           № 904/2495/18 (суддя -  Загинайко Т.В.,  м. Дніпро)           за позовом           Першого заступника прокурора Дніпропетровської області           в інтересах          держави           в особі          Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області                     до                    Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар", м. Київ;                               Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітум 1", м. Дніпро           про                    витребування майна           ВСТАНОВИВ:            Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2018 року у даній справі відмовлено Першому заступнику прокурора Дніпропетровської області в задоволенні заяви про забезпечення позову.           Не погодившись із вказаною ухвалою, Перший заступник прокурора Дніпропетровської області подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу, задовольнити заяву Першого заступника  прокурора Дніпропетровської області про забезпечення позову  в повному обсязі, стягнути з відповідачів на користь прокуратури Дніпропетровської області судовий збір за подання апеляційної скарги.           Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 23.10.2018 року апеляційну скаргу Першого заступника прокурора Дніпропетровської області на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2018 року в даній справі було залишено без руху з підстав відсутності надсилання учасникам провадження у справі копії скарги і доданих до неї документів, листом з опису вкладення. Судом встановлено строк для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом подання відповідних доказів до суду - протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення апеляційної скарги без руху.            08.11.2018 року, тобто, в межах встановленого судом для усунення недоліків від скаржника надійшло клопотання про усунення недоліків, до якого додано докази надсилання учасникам провадження у справі копії скарги і доданих до неї документів, листом з опису вкладення.           Відповідно до статті 262 Господарського процесуального кодексу України про відкриття апеляційного провадження у справі суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу. До відкриття апеляційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття апеляційного провадження. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, передбаченому статтею 260 цього Кодексу.  В ухвалі про відкриття апеляційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на апеляційну скаргу. Одночасно, в апеляційній скарзі скаржник просить суд поновити пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження. Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження скаржник мотивує тим, що оскаржувана ухвала отримана  його представником лише 18.09.2018 року. Відповідно до статті 256 Господарського процесуального кодексу України учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження:  рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом десяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду (частина 2). Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині 2 статті 261 цього Кодексу (частина 3).   Згідно з частиною 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Таким чином, апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2018 року, скаржник мав подати у строк до 24.09.2018 року включно. Частиною 1 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість його поновлення. З наданих скаржником та наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що копію повного тексту ухвали суду першої інстанції від 12.09.2018 року представник скаржника отримав  18.09.2018 року. Враховуючи, що скаржник подав дану апеляційну скаргу в межах десятиденного строку з урахуванням вихідних днів з дня ознайомлення зі змістом та мотивами ухваленого судового рішення, існують правові підстави для визнання причини пропуску строку на апеляційне провадження поважною, задоволення вказаного клопотання та поновлення  скаржнику строку на апеляційне оскарження. Заперечень проти відкриття апеляційного провадження на час постановлення даної ухвали від учасників провадження у справі до суду не надійшло. Беручи до уваги, що апеляційна скарга відповідає вимогам статті 258 Господарського процесуального кодексу України, то підстави для її  залишення без руху, повернення або відмови у відкритті апеляційного провадження відсутні. В зв'язку з чим, апеляційний господарський суд вважає за можливе відкрити апеляційне провадження у даній справі. Керуючись статтями 232, 234, 235, 256, 262, 263, 267-270 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд - УХВАЛИВ: Поновити  пропущений строк на апеляційне оскарження.           Відкрити апеляційне провадження у справі.           Розгляд апеляційної скарги призначити в судовому засіданні на  05 грудня 2018 року о 12:20.             Повідомити учасників провадження у справі, що засідання відбудеться  в приміщенні Центрального апеляційного господарського суду за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 65, зал засідань № 209.           Учасникам провадження у справі:   - забезпечити явку в судове засідання повноважних представників; - в судове засідання подати оригінали документів в обґрунтування своїх доводів та заперечень. Учасникам провадження у справі - в строк до 29.11.2018 року (включно) подати суду відзив на апеляційну скаргу (письмові пояснення).           Роз'яснити учасникам провадження у справі, що відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду судового рішення. Відзив має бути оформлений з дотриманням вимог статті 263 Господарського процесуального кодексу України.           Скаржник має право подати до суду відповідь на відзив протягом п'яти днів з дня вручення йому відзиву на апеляційну скаргу.           Учасники провадження у справі протягом п'яти днів з дня вручення копії даної ухвали мають право подати до суду клопотання та заяви (за наявності), додаткові докази (за наявності) та обґрунтування щодо неможливості надати їх до суду першої інстанції. Заперечення на заяви та клопотання подаються протягом п'яти днів з дати отримання відповідного клопотання чи заяви.            До всіх документів, що подаються до суду, додаються докази направлення їх копій та доданих до них документів іншим учасникам справи.           Учасники провадження у справі при наданні відповіді на відзив, заперечень, пояснень тощо на відповідні документи, отримані від інших учасників справи, повинні надати суду докази в підтвердження дати отримання таких документів для перевірки судом встановлених вище строків.  Попередити учасників провадження у справі, що заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду. Згідно з частиною 2 статті 169 Господарського процесуального кодексу України заяви, клопотання і заперечення подаються тільки в письмовій формі. У разі ненадання заперечень, пояснень, клопотань, заяв, додаткових доказів у встановлений судом  строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Відсутність вказаних документів не перешкоджає перегляду судового рішення. Неявка представників учасників провадження у справі, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.           Головуючий суддя                              


                    І.О. Вечірко           Суддя                                                  
                    О.В. Березкіна           Суддя                                                  
                    В.О. Кузнецов                           

Дата ухвалення рішення11.11.2018
Оприлюднено12.11.2018

Судовий реєстр по справі —904/2495/18

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 28.11.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 28.11.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 13.11.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 17.10.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 07.10.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Загинайко Тетяна Володимирівна

Постанова від 22.09.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 02.09.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 11.08.2019

Господарське

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Парусніков Юрій Борисович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні