ЧЕРКАСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року справа № 2340/3857/18

м. Черкаси

Черкаський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Паламаря П.Г., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження з проведенням першого судового засідання адміністративну справу за позовом ТОВ «НВП «Академія медтехнологій» до Головного управління ДФС у Черкаській області про визнання протиправним та скасування наказу,

ВСТАНОВИВ:

21.09.2018 до Черкаського окружного адміністративного суду звернулося ТОВ «НВП «Академія медтехнологій» (20704, Черкаська область, м. Сміла, вул. Менделєєва, 41) з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Черкаській області (18002, м.Черкаси, вул. Хрещатик, 235) в якому просить:

-визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління Державної фіскальної служби України в Черкаській області № 1742 від 18 вересня 2018 року про проведення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «НВП «Академія медтехнологій» з 19.09.2018 року;

-зобов'язати Головне управління Державної фіскальної служби України в Черкаській області утриматись від вчинення дій по проведенню позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ «НВП «Академія медтехнологій» з 19.09.2018 року.

08.11.2018 перейдено до розгляду справи у письмовому провадженні.

В обґрунтування позовних вимог представник позивача зазначив, що ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" надійшов запит від ГУ ДФС у Черкаській області № 26001/23-00-14-1014 від 19.06.2018 щодо надання інформації та її документального підтвердження. Однак, у зв'язку з тим, що запит контролюючого органу не відповідав п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, позивач відмовився надавити документи згідно приписів цього пункту Кодексу. Проте, всупереч вимогам Податкового кодексу України контролюючим органом протиправно призначено позапланову документальну виїзну перевірку за відсутності підстав у її проведенні.

Представник відповідача надав до суду відзив на позов, у якому заперечує проти позову. У відзиві, зазначено, що на адресу ТОВ Академія Медтехнологій направлено запит про надання інформації (пояснення та інших документів підтвердження) №26001/23-00-14-1014, який отримано 26.06.2018. Проте, позивачем було надано відповідь лише 20.07.2018 порушуючи п.п.78.1.4 п. 78.1 ст.78 ПК України, так-як граничний термін надання документів на запит є - 11.07.2018. Разом з тим наголошено, що у листі ТОВ Академія медтехнологій зазначає, що підстав для надання відповіді на запит відсутні, так-як запит складено з порушенням вимог зазначених в абзаці 1.2 п 73.3 ст.73 ПК України. Таким чином, ГУ ДФС у Черкаській області вбачає, що наказ № 1742 від 18.09.2018 був виданий у відповідності до норм ПК України.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд зазначає таке.

ТОВ «НВП «Академія медтехнологій» , як суб'єкт господарювання - юридична особа, ідентифікаційний код 35057087 зареєстроване 27.04.2007, за основним видом діяльності «Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації» , місцезнаходження: 20704, Черкаська область, м. Сміла, вул. Менделєєва, 41.

26.06.2018 у відповідності до рекомендованого повідомлення про вручення №1850101172284, до ТОВ «НВП «Академія медтехнологій» від Головного управління ДФС у Черкаській області надійшов запит від 19.06.2018 за вих. № 26003/23-00-14-1014 щодо надання протягом 15 днів в порядку ст. 73, 78 ПК України пояснень та документів про здійснення господарської діяльності з ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" .

20.07.2018 за вх. № 13445/10 від ТОВ «НВП «Академія медтехнологій» до Головного управління ДФС у Черкаській області надійшов лист від 18.07.2018 № 5 Про надання відповіді , згідно якого підприємство повідомило контролюючий орган про те, що запит складений з порушенням вимог п. 73.3 ПК України.

Так, позивач в відповіді зазначив, що До оформлення запиту абз.1 та 2 пункту 73.3 Податковий кодекс України висуває певні вимоги: письмовий запит повинен бути підписаний керівником (заступником керівника) органу ДПС і містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що їх підтверджують, а також підстави для надіслання запиту. Підстави для надання запиту зазначені в п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України. Підстава яка зазначена в запиті, який отриманий ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" : виявлено факти, що свідчать про порушення ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" норм п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України, внаслідок відображення недостовірних даних, що містяться у податковій декларації з податку на додану вартість за квітень 2016 року, а саме: внаслідок відображення податкового кредиту від ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" (код 39783878) з придбання товарів (робіт, послуг) відсутня в п. 73.3 ст.73 Податкового кодексу України. .

18.09.2018 Головним управлінням ДФС у Черкаській області винесено наказ за №1742 Про проведення документальної позапланової перевірки ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" .

А саме, наказом визначено, провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" з 19 вересня 2018 року тривалістю 5 робочих днів, за період діяльності з 01.04.2016 по 30.04.2016 року з метою дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" .

Не погоджуючись з прийнятим рішеннями ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" оскаржило його до суду.

Суд звернув увагу, що підставою для направлення запиту слугував вирок Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017 у справі № 757/30497/17-к, яким визнано ОСОБА_1 винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємнитво.

Згідно інформації з ЄДРПОУ ОСОБА_1 - керівник ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" .

Надаючи правову оцінку правовідносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з такого.

Згідно п. 71.1 ст. 71 ПК України, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів - комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла від платників податків та податкових агентів, зокрема інформація за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку(пп. 72.1.6 п. 72.1 ст. 72 ПК України).

Пунктом 73.1 ст. 73 ПК України визначено, що інформація, визначена у статті 72 цього Кодексу, безоплатно надається контролюючим органам періодично або на окремий письмовий запит контролюючого органу у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.

У відповідності до пп. 73.3.1 п. 73.3 ст. 73 ПК України, контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу. Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків.

Запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу. Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). (п. 73.3 ст. 73 ПК України).

Пунктом 42.2 ст. 42 ПК України унормовано, що документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані у порядку, визначеному пунктом 42.4 цієї статті, надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків (його представнику).

З аналізу наявного запиту, суд зазначає, що останній відповідає критеріям визначеним ПК України та виготовлений у відповідності з наявними підставами, а твердження позивача на невідповідність запиту п. 73.3 ПК України спростовуються наявним матеріалами справи.

Таким чином, запит є належним та врученим у встановленому порядку.

Крім того, судом не встановлено порушень вимог, визначених абзацами першим - п'ятим пункту 73.3 ст. 73 ПК України при складанні запиту, а тому платник податків не звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит. (п. 73.3 ст. 73 ПК України).

При цьому, позивачем надано відповідь порушуючи п.п. 78.1.4 п. 78.1 ст.78 ПК України, тобто після спливу граничного терміну надання пояснень та документів на запит.

ПК України встановлено, що документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 ПК України).

Оскільки, позивачем у визначений строк на письмовий запит контролюючого органу не надано пояснення, податковим органом правомірно винесено наказ про призначення документальна позапланова перевірки.

Таким чином, призначаючи перевірку, працівники податкового органу діяли у спосіб, передбачений чинним податковим законодавством та в межах своїх функцій і повноважень, а тому вимоги не підлягають до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

При цьому в силу положень частини 2 статті 77 вказаного кодексу, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідно до ст. 139 КАС України, судові витрати, зі сплати судового збору не підлягають відшкодуванню.

Керуючись статтями 6, 14, 242-245, 255, 295 КАС України, суд,

ВИРІШИВ:

У задоволенні адміністративного позову відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана до Шостого апеляційного адміністративного суду через Черкаський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя П.Г. Паламар

Зареєстровано 16.11.2018
Оприлюднено 16.11.2018
Дата набрання законної сили 14.11.2018

Судовий реєстр по справі 2340/3857/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.02.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 14.11.2018 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.09.2018 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону