ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 2340/3857/18

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

Судді-доповідача: Бужак Н. П.

Суддів: Костюк Л.О., Мельничука В.П.

За участю секретаря: Івченка М.В.

розглянувши у порядку письмового провадження апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" на рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2018 року, суддя Паламар П.Г., у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" до Головного управління Державної фіскальної служби України в Черкаській області про визнання протиправним та скасування наказу,-

У С Т А Н О В И Л А:

товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" звернулось до Черкаського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби України в Черкаській області, в якому просило:

- визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління Державної фіскальної служби України в Черкаській області № 1742 від 18 вересня 2018 року про проведення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" з 19.09.2018 року;

- зобов'язати Головне управління Державної фіскальної служби України в Черкаській області утриматись від вчинення дій по проведенню позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" з 19.09.2018 року.

Позовні вимоги позивач мотивує тим, що ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" надійшов запит від ГУ ДФС у Черкаській області № 26001/23-00-14-1014 від 19.06.2018 року щодо надання інформації та її документального підтвердження. Однак, у зв'язку з тим, що запит контролюючого органу не відповідав п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України, позивач відмовився надавити документи згідно приписів цього пункту Кодексу. Проте, всупереч вимогам Податкового кодексу України контролюючим органом протиправно призначено позапланову документальну виїзну перевірку за відсутності підстав у її проведенні.

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2018 року у задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

В матеріалах справи достатньо письмових доказів для вирішення апеляційної скарги, а особиста участь сторін у розгляді справи не обов'язкова.

З огляду на викладене, колегія суддів визнала можливим розглянути справу в порядку письмового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 308 КАС України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом першої інстанції встановлено, що ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ", як суб'єкт господарювання - юридична особа, ідентифікаційний код 35057087 зареєстроване 27.04.2007 року, основний вид діяльності: "Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації", місцезнаходження: 20704, Черкаська область, м. Сміла, вул. Менделєєва, 41.

26.06.2018 року у відповідності до рекомендованого повідомлення про вручення №1850101172284, до ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" від Головного управління ДФС у Черкаській області надійшов запит від 19.06.2018 року за вих. № 26003/23-00-14-1014 щодо надання протягом 15 днів в порядку ст. 73, 78 ПК України пояснень та документів про здійснення господарської діяльності з ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" .

20.07.2018 року за вх. № 13445/10 від ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" до Головного управління ДФС у Черкаській області надійшов лист від 18.07.2018 року № 5 Про надання відповіді , згідно якого підприємство повідомило контролюючий орган про те, що запит складений з порушенням вимог п. 73.3 ПК України.

Також, позивач в відповіді зазначив, що До оформлення запиту абз.1 та 2 пункту 73.3 Податковий кодекс України висуває певні вимоги: письмовий запит повинен бути підписаний керівником (заступником керівника) органу ДФС і містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що їх підтверджують, а також підстави для надіслання запиту. Підстави для надання запиту зазначені в п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України. Підстава яка зазначена в запиті, який отриманий ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" : виявлено факти, що свідчать про порушення ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" норм п. 198.1 ст. 198 Податкового кодексу України, внаслідок відображення недостовірних даних, що містяться у податковій декларації з податку на додану вартість за квітень 2016 року, а саме: внаслідок відображення податкового кредиту від ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" (код 39783878) з придбання товарів (робіт, послуг) відсутня в п. 73.3 ст.73 Податкового кодексу України. .

18.09.2018 року Головним управлінням ДФС у Черкаській області винесено наказ за №1742 Про проведення документальної позапланової перевірки ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" .

Зокрема, наказом визначено, провести документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" з 19 вересня 2018 року тривалістю 5 робочих днів, за період діяльності з 01.04.2016 року по 30.04.2016 року з метою дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" .

Вважаючи наказ про проведення перевірки протиправним, а свої права порушеними, позивач звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

Надаючи правову оцінку обставинам справи суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з п. 61.1 ст. 61 Податкового кодексу України податковий контроль - це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Відповідно до п. 62.1 ст. 62 Податкового кодексу України податковий контроль здійснюється шляхом інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Згідно з п. 73.3 ст.73 ПК України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Аналогічні положення закріплені в п. 9 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року № 1245.

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 ПК України письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин, зокрема, коли: за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених ст. 39 цього Кодексу; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; у разі проведення зустрічної звірки; в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Згідно з абз. 11 п. 73.3 ст.73 ПК України платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Як убачається із матеріалів справи, 26.06.2018 року у відповідності до рекомендованого повідомлення про вручення №1850101172284, до ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" від Головного управління ДФС у Черкаській області надійшов запит від 19.06.2018 року за вих. № 26003/23-00-14-1014 щодо надання протягом 15 днів в порядку ст. 73, 78 ПК України пояснень та документів про здійснення господарської діяльності з ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" за період з 01.04.2016 року по 30.04.2016 року.

Підставою для направлення запиту слугував вирок Печерського районного суду м. Києва від 20.06.2017 у справі № 757/30497/17-к, яким визнано ОСОБА_2 винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємнитво. Згідно інформації з ЄДРПОУ ОСОБА_2 - керівник ТОВ "ГОЛДЕН ПЛЮС" .

Колегія суддів зазначає, що запитувані податковим органом пояснення та їх документальне підтвердження позивачем не надано.

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної податкової служби.

Згідно з п. 75.1.2 ст. 75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України встановлено, що документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема, отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

У відповідності до підпункту 78.1.4 пункту 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється у разі якщо виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Таким чином, за приписами вказаних норм, виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки для усунення сумнівів контролюючого органу, у випадку надіслання на адресу платника обов'язкового письмового запиту з пропозицією надати пояснення та їх документальні підтвердження, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства.

Отже, у разі призначення перевірки відповідно до приписів зазначених норм, суд повинен перевірити правомірність та обгрунтованість висновків суб'єкта владних повноважень щодо не обгрунтованості або документальної не підтвердженості платником податків пояснень, наданих на запит податкового органу,тобто, наявність обставин, за яких податковий орган позбавлений можливості без проведення позапланової перевірки, встановити відповідні факти на підставі наданих на запит пояснень та їх документального підтвердження.

Пунктом 78.4 статті 78 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) встановлено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

З метою дотримання балансу публічних і приватних інтересів встановлені умови та порядок прийняття контролюючими органами рішень про проведення перевірок, зокрема, документальних позапланових невиїзних. Лише їх дотримання може бути належною підставою наказу про проведення перевірки.

Таким чином, враховуючи, що позивачем на запит податкового органу не надано пояснення та документи на їх підтвердження, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що перевірку позивача призначено за наявності підстав визначених пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України.

Щодо доводів апелянта про те, що у запиті на отримання інформації не вказано належні підстави для направлення такого запиту, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до п. 72.1.1.3 п. 72.1 ст. 72 Податкового кодексу України для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла: від платників податків та податкових агентів, зокрема інформація: про фінансово-господарські операції платників податків.

Згідно з п. 73.1 ст. 73 Податкового кодексу України інформація, визначена у статті 72 цього Кодексу, безоплатно надається контролюючим органам періодично або на окремий письмовий запит контролюючого органу у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.

Порядок подання інформації контролюючим органам визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 73.3. ст. 73 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав, зокрема: виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків.

Як вірно встановлено судом першої інстанції та вбачається із запиту, він відповідає критеріям визначеним . 73.3 ПК України та виготовлений у відповідності з наявними підставами.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що оскаржуваний наказ Головного управління Державної фіскальної служби України в Черкаській області № 1742 від 18 вересня 2018 року про проведення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" з 19.09.2018 року є обґрунтованим та прийнятий відповідно до норм Податкового кодексу України.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Відповідно до ст. 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Доводи апеляційної скарги зазначених вище висновків суду попередньої інстанції не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом першої інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права, а тому не можуть бути підставою для скасування рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2018 року.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 315 КАС України за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право залишити апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення - без змін.

Відповідно до ст. 316 КАС України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а рішення або ухвалу суду - без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

За таких підстав апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Керуючись ст. ст. 241, 242, 243, 308, 311, 315, 316, 321, 322, 325, 329 КАС України, колегія суддів,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "НВП "АКАДЕМІЯ МЕДТЕХНОЛОГІЙ" залишити без задоволення, а рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 14 листопада 2018 року - без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду у строк визначений ст. 329 КАС України.

Судя-доповідач: Бужак Н.П.

Судді: Костюк Л.О.

Мельничук В.П.

Зареєстровано 15.02.2019
Оприлюднено 15.02.2019
Дата набрання законної сили 14.02.2019

Судовий реєстр по справі 2340/3857/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 14.02.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.01.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 14.11.2018 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.09.2018 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону