ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 567/169/15-к

УХВАЛА

"30" листопада 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі: головуючої судді Жуковської О.Ю.,

секретаря судового засідання Стехи М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони обвинувачння у кримінальному провадженні №22015180000000001 від 11.01.2015 відносно обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.3 ст.368 КК України,-

за участю: прокурора - Данілея В.Д., обвинуваченого - ОСОБА_1, захисника обвинуваченого ОСОБА_2,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор заявив декілька клопотань про долучення до матеріалів кримінального провадження документів, доказів і їх дослідження, а також в порядку ст.290 КПК України повідомив про відкриття матеріалів стороні захисту, а саме: - Листа ГУБКОЗ СБУ України від 28.08.2018 №14/1/4-7493 про направлення на адресу прокуратури Рівненської області розсекречених матеріалів, вх.№04/2/4-1804вх-18 на 1 арк.; - клопотання ГУБКОЗ СБУ в Рівненській області від 02.10.2014 №14/1/4-кл- 2346 на адресу голови Апеляційного суду м. Києва, на 4 арк., прим. №2; - клопотання ГУБКОЗ СБУ в Рівненській області від 02.10.2014 №14/1/4-кл- 2346 на адресу голови Апеляційного суду м. Києва, на 4 арк., прим. №3; - клопотання ГУБКОЗ СБУ в Рівненській області від 05.08.2014 №14/1/4-кл- 1671 на адресу голови Апеляційного суду м. Києва, на 3 арк., прим. №2; - клопотання ГУБКОЗ СБУ в Рівненській області від 05.08.2014 №14/1/4-кл- 1671 на адресу голови Апеляційного суду м. Києва, на 3 арк., прим. №3; - клопотання ГУБКОЗ СБУ в Рівненській області від 18.11.2014 №14/1/4-кл- 2868 на адресу голови Апеляційного суду м. Києва, на 4 арк., прим. №2; -лист УСБУ в Рівненській області від 12.08.2015 №13/2170-вих на адресу прокуратури Рівненської області про направлення розсекречених матеріалів проведення оперативно-розшукових заходів у формі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтролю особи, вх. №21/2-406вх-15 від 25.08.2015; -протокол №13/2167 від 10.08.2015 на 27 арк., нетаємно; - оптичний носій CD-R Arena №13/288 від 10.08.2015, нетаємно; - протокол №13/2168 від 11.08.2015 на 33 арк., нетаємно; -оптичний носій CD-R Метогех №13/88 від 01.10.2014, нетаємно; протокол №13/2169 від 11.08.2015 на 24 арк., нетаємно; оптичний носій CD-R Метогех №13/89 від 05.12.2014, нетаємно. Крім того: - лист Апеляційного суду м. Києва №01-1/1163цт від 19.07.2018; - запит прокурора від 25.10.2018 №04/2/4-1383 вих-18; - відповідь УСБ України в Рівненській області від 25.10.2018 №13/2740 з додатком - оптичними дисками DVD-R марки X Digital №13/1524 від 25.10.2018 (серійний номер 11 2 1 1 120130423-28) та №13/1525 від 25.10.2018 (серійний номер 11 2 1 1 120130421-95), поміщений в паперовий конверт, опечатаний печаткою УСБУ в Рівненській області Для довідок №1

08 листопада 2018 року прокурор заявив клопотання про залучення по справі спеціаліста з числа працівників Лабораторії цифрової криміналістики та відновлення даних GROSS (м. Луцьк, вул. Ковельська,2), щоб мати можливість відтворити цифровий носій інформації (із записами проведення оперативно-розшукового засобу у формі аудіо-відео контролю особи 11.01.2015 відносно ОСОБА_1О.) із застосуванням спеціального технічного обладнання.

30.11.2018 прокурор ще заявив клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів: - запиту прокурора від 16.11.2018; - відповідь начальника відділу документального забезпечення прокуратури Рівненської області від 16.11.2018; -ухвалу Острозького районного суду Рівненської області від 16.03.2015 у справі №567/206/15-к на 4 арк.

Просить клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні просить відмовити в задоволенні клопотання прокурора, а саме: 1) 10 жовтня 2018 року - в складі: супровідного листа заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України (з вих.№14/1/4-7493 від 28 серпня 2018 року) з додатком п'яти клопотань про надання дозволу на проведення ОРЗ від 05 серпня, 02 жовтня та 18 листопада 2014 року (за №№14/1/4-кл-2346; 14/1/4-кл-2346; 14/1/4-кл-1671; 14/1/4-кл-1671; 14/1/4-кл-2868, відповідно); супровідного листа заступника начальника ВБКОЗ СБ України в Рівненській області (з вих.№13/2170-вих. від 12 серпня 2015 року) з додатком протоколів (№№13/2167 від 10 серпня 2015, а також - 13/2168 та 13/2169 - від 11 серпня 2015 року) та оптичних дисків; 26 жовтня 2018 року - в складі: запит прокурора від 24 жовтня 2018 року за вих. № 04/2/4-1435вих-18 на 1 арк.; лист СВ УСБ України в Рівненській області за вих. №6/249-3787 від 25 жовтня 2018 року, з додатком - завіреною копією супровідного листа СВ УСБ України в Рівненській області від 12 січня 2015 року (за вих. №6/249-16) про передачу матеріалів кримінального провадження №22015180000000001 (на 1 арк.); запит прокурора від 12 жовтня 2018 року (прим. - так зазначено самим прокурором, в документі - 12 жовтня) за вих. №04/2/4-1371вих-18 на 1 арк.; лист УСБ України в Рівненській області за вих. №13/2737вих від 25 жовтня 2018 року, з додатком - оптичним носієм (DVD-R диском « Artex» №13/1523 від 22 жовтня 2018 року; запит прокурора від 25 жовтня 2018 року за вих. №04/2/4-1438вих-18 на 1 арк.; відповідь УСБ України в Рівненській області за вих. №13/2740 від 25 жовтня 2018 року, з додатком - оптичними носіями (DVD-R дисками « X Digital» №13/1524 та №13/1525 від 25 жовтня 2018 року; лист Апеляційного суду м. Києва №01/1/1163цт від 19 липня 2018 року,припинивши їх дослідження на підставі ч. 2 ст. 89 КПК України.

Також просить відмовити в задоволенні клопотання прокурора про залучення по справі спеціаліста з числа працівників Лабораторії цифрової криміналістики та відновлення даних GROSS (м. Луцьк, вул. Ковельська, 2), а також відмовити в клопотанні від 30.11.2018, оскільки ухвалою суду від 10.10.2018 обмежено строк подачі прокурором доказів, згідно ст.114 КПК України: до 26.10.2018 включно. До того ж зазначений прокурором диск стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України не пред'являвся.

Обвинувачений підтримав позицію захисника.

Вирішуючи заявлені клопотання, суд вважає наступне.

Після повторного авто розподілу кримінальне провадження № 22015180000000001 від 11.01.2015 за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч.3 ст.368 КК України перебуває в провадженні Дубенського міськрайонного суду Рівненської області з 26.09.2016. Судовий розгляд розпочався 09.03.2017.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ч.1 ст. 91 КПК України, покладається на прокурора. Згідно ч.1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Впродовж вісімнадцяти місяців прокурори в даному кримінальному провадженні не надали суду усіх, які вважали за необхідне, доказів зі сторони обвинувачення, незважаючи на те, що суд, згідно ч.6 ст. 22 КПК України, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків. В зв'язку з чим Дубенським міськрайонним судом Рівненської області ухвалою від 10.10.2018 задоволено клопотання сторони захисту і згідно ст. 114 КПК України встановлення строк стороні обвинувачення для подання доказів у кримінальному провадженні №22015180000000001 від 11.01.2015 за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч.3 ст.368 КК України, - до 26.10.2018 включно.

Клопотання про залучення спеціаліста для ймовірного відновлення даних, що містяться на пошкодженому диску, який не відтворився під час дослідження в судовому засіданні 05.10.2018 - заявлено 08.11.2018, тобто поза межами встановленого строку для подання доказів. При цьому, клопотання про необхідність повторного дослідження вказаного диску прокурор не заявляв, а сторона захисту також не вбачає для цього підстав. В зв'язку з чим суд відмовляє в цій частині прокурору в задоволенні клопотання. Аналогічно суд відмовляє і в задоволенні клопотання про долучення речових доказів, яке прокурор заявив 30.11.2018 як таке, що надійшло після 26.10.2018, тобто поза межами встановленого стороні обвинувачення строку подання доказів.

10.10.2018 прокурор заявив клопотання про надання стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України додаткових матеріалів, після чого 25 жовтня 2018 року заявив клопотання про долучення до справи їх як доказів: супровідного листа заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України (з вих.№14/1/4-7493 від 28 серпня 2018 року) з додатком п'яти клопотань про надання дозволу на проведення ОРЗ від 05 серпня, 02 жовтня та 18 листопада 2014 року (за №№14/1/4-кл-2346; 14/1/4-кл-2346; 14/1/4-кл-1671; 14/1/4-кл-1671; 14/1/4-кл-2868, відповідно); супровідного листа заступника начальника ВБКОЗ СБ України в Рівненській області (з вих.№13/2170-вих. від 12 серпня 2015 року) з додатком протоколів (№№13/2167 від 10 серпня 2015, а також - 13/2168 та 13/2169 - від 11 серпня 2015 року) та оптичних дисків.

Згідно ст.290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом'якшенню покарання.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів прокурор або слідчий за його дорученням повідомляє потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, після чого останній має право ознайомитися з ними за правилами, викладеними в цій статті.

Сторони кримінального провадження зобов'язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Згідно ч.11 ст.290 КПК України сторони кримінального провадження зобов'язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду. Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази (ч.12 ст.290 КПК України).

Сторона захисту наполягає, що прокурор намагається долучити як докази у даному кримінальному провадженні матеріали, які були зібрані навіть до внесення відомостей до ЄРДР у заведеній 25.07.2014 оперативно-розшуковій справі №134, а частина протоколів складена 10-11 серпня 2015 року вже після направлення обвинувального акту в суд і всупереч тому, що згідно ст. 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", максимальний строк ведення оперативної справи - 6 місяців. ОСОБА_1 знаходився під спостереженням правоохоронних органів з липня 2014 року, а відфільтровані результати сторона обвинувачення намагається долучити після 3 років судового розгляду кримінального провадження і при цьому в протоколах відсутні обставини, які складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_1 надійшов до суду 17.03.2015. Тобто, станом на 17.03.2015 прокурор вважав достатнім зібрані докази. При цьому, сторона обвинувачення просить через 3,5 роки долучити їх до кримінального провадження, хоч вони почали існувати станом на липень 2014 року та надалі, частина з них перебувала безпосередньо у розпорядженні прокуратури Рівненської області з 25.08.2015 згідно реєстрації вхідного документа і що підтвердив прокурор. А стороні захисту не надавались до 10.10.2018-26.10.2018, навіть незважаючи на те, що після повторного авто розподілу кримінального провадження 26.09.2016, - судовий розгляд розпочався по-новому.

У ч.12 ст.290 КПК фактично передбачено санкцію, яка реалізується в разі невиконання сторонами обов'язку щодо відкриття матеріалів. Вона полягає в тому, що в майбутньому суд не має права допустити відомості як докази в невідкритих матеріалах. Суд вважає, що не вправі задовольнити клопотання прокурора і досліджувати відомості як докази, які існували на момент завершення досудового розслідування, але не були відкриті стороні кримінального провадження.

Натомість, сторона захисту ставить під сумнів допустимість інших доказів через відсутність ухвали слідчого судді апеляційного суду, на підставі якої вони збирались згідно позиції сторони обвинувачення. На що прокурор звернувся з відповідним запитом і отримав на нього відповідь. Оскільки, суд згідно ч.6 ст. 22 КПК України, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, в цій частині клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Також суд відмовив у дослідження дисків - додатків до протоколу огляду місця події від 11.01.2015, які взагалі не були упаковані, хоч згідно ч.1 ст. 105 КПК України особа, яка проводить процесуальну дію, до протоколу долучає додатки. А відповідно до ч.2 ст. 106 КПК України до складу слідчої дії входять також дії щодо належного упакування. Після чого прокурор звернувся до начальника УСБУ в Рівненській області про надання відеозапису першочергової слідчої дії - огляду місця події від 11.01.2015, на що отримав у відповідь диски, упаковані та опечатані печаткою УСБУ. Враховуючи, що згідно ч. 3 ст. 110 КПК України резервні копії технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії, зберігаються окремо, подані прокурором в упакованому виді до спливу строку, встановленого судом для подання доказів сторони обвинувачення, в цій частині клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, суд робить висновок, про можливість долучення до матеріалів кримінального провадження та дослідження в суді листа Апеляційного суду м. Києва №01-1/1163цт від 19.07.2018; запиту прокурора від 25.10.2018 №04/2/4-1383 вих-18; відповідь УСБ України в Рівненській області від 25.10.2018 №13/2740 з додатком - оптичними дисками DVD-R марки X Digital №13/1524 від 25.10.2018 (серійний номер 11 2 1 1 120130423-28) та №13/1525 від 25.10.2018 (серійний номер 11 2 1 1 120130421-95), поміщеними в паперовий конверт, опечатаний печаткою УСБУ в Рівненській області Для довідок №1 . В іншій частині прокурору відмовити в задоволенні клопотань.

Керуючись ст.ст. 22, 91, 92, 105, 106, 110, 290, 350, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора задовольнити частково: долучити до матеріалів судового провадження та дослідити лист Апеляційного суду м. Києва №01-1/1163цт від 19.07.2018; запит прокурора від 25.10.2018 №04/2/4-1383 вих-18; відповідь УСБ України в Рівненській області від 25.10.2018 №13/2740 з додатком - оптичними дисками DVD-R марки X Digital №13/1524 від 25.10.2018 (серійний номер 11 2 1 1 120130423-28) та №13/1525 від 25.10.2018 (серійний номер 11 2 1 1 120130421-95), поміщений в паперовий конверт, опечатаний печаткою УСБУ в Рівненській області Для довідок №1 .

У іншій частині в задоволенні клопотань - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 30.11.2018
Зареєстровано 04.12.2018
Оприлюднено 04.12.2018

Судовий реєстр по справі 567/169/15-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.11.2021 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 09.11.2021 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 09.11.2021 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 15.06.2021 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2021 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 18.02.2021 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 11.06.2020 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 01.10.2019 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 01.10.2019 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 30.07.2019 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 30.11.2018 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 30.11.2018 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 10.10.2018 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 13.08.2018 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Постанова від 19.02.2018 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Постанова від 08.02.2018 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Постанова від 23.11.2017 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 31.10.2017 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 31.07.2017 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне
Ухвала від 04.04.2017 Дубенський міськрайонний суд Рівненської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 567/169/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону