ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 466/3494/18

Провадження № 2-з/761/641/2018

У Х В А Л А

29 листопада 2018 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., розглянувши матеріали заяви ОСОБА_1 про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії, накладення арешту, зупинення виконання рішення суду у справі за позовом ОСОБА_1 до акціонерного товариства БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ , філії Західне регіональне управління Публічного акціонерного товариства БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ , в особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ , ОСОБА_2, треті особи: приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Коцюбинський Андрій Володимирович, Громадська організація Львівське Ставропігійське братство про зобов`язання вчинити дії та стягнення коштів в порядку регресу, -

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Львова надійшла вказана позовна заява.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 29 травня 2018 року справу передано за підсудністю до Шевченківського районного суду м. Києва.

03 липня 2018 року протоколом автоматичного розподілу судової справи між суддями матеріали позову передані на розгляд судді Фролової І.В.

Ухвалою від 07 вересня 2018 року у справі відкрито провадження, у порядку загального позовного провадження.

28 листопада 2018 року до суду надійшла заява про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії, накладення арешту, зупинення виконання рішення суду.

Заява вмотивована тим, що предметом позовної заяви, із якою звернувся позивач до суду, є: визнання припиненими зобов'язання по кредитному договору № 05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року укладеному між ОСОБА_2 та ТОВ Банк Фінанси та Кредит , правонаступником якого є АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" ; зобов'язати вчинити дії; визнання припиненими правовідносини іпотеки за договором іпотеки №б/н від 06 листопада 2006 року, укладеним на забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року, між ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ТОВ Банк Фінанси та Кредит , посвідченим приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Коцюбинським А.В., зареєстрованим в реєстрі за №2160, стосовно житлового будинку АДРЕСА_4, загальною площею 320,9 кв.м., житловою 158,0 кв.м.; земельної ділянки, реєстраційний номер 3-1 №295, кадастровий номер 10603014, наданої для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_4, площею 0,1000 га; визнання припиненими правовідносини іпотеки за договором іпотеки №б/н від 07.11.2006 року, укладеним на забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року, між ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ТОВ Банк Фінанси та Кредит , посвідченим приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Коцюбинським А.В., зареєстрованим в реєстрі за №2166, стосовно нежитлових приміщень загальною площею 262.4 кв.м., та знаходяться за адресою: АДРЕСА_5; в порядку зворотної вимоги (регресу) стягнення з ОСОБА_2 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1, АДРЕСА_6) на користь ОСОБА_1 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_2, АДРЕСА_4) заборгованість по тілу кредиту в розмірі 383129,12 доларів США що відповідно до курсу Національного Банку України від 12 березня 2018 року становить еквівалент в гривні 9995838,74 грн., заборгованість за нарахованими процентами 157983,03 доларів США що відповідно до курсу Національного Банку України від 12 березня 2018 року становить еквівалент в гривні 4121777,25 грн. заборгованість 2000000,00 грн. пені за простроченими нарахованими процентами та тілом кредиту. У позовній заяві ОСОБА_1 посилається на те, що нею погашена заборгованість по кредитному договору № 05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року укладеному між ОСОБА_2 та ТОВ Банк Фінанси та Кредит , правонаступником якого є АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" в повному обсязі. У зв'язку із припиненням основного зобов'язання по кредитному договору № 05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року, є припиненими похідні зобов'язання (у тому числі іпотека) від основного зобов'язання за кредитним договором. Враховуючи те, що продаж права вимоги по кредитному договору №05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року, заплановано на 11 грудня 2018 року, позивач вважає, що у разі відчуження майна іпотекодавця по фактично погашеному кредиту, вказане може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду, у разі задоволення позову. Крім того, враховуючи, що у позові заявлено вимогу про стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 загальної суми заборгованості у розмірі 16117615,99 грн., то необхідним вжиття заходів забезпечення позову також в частині накладення арешту на майно ОСОБА_2, адже наявний ризик продажу нерухомості ОСОБА_2 для уникнення відповідальності. Також, позивач просить зупинити виконання рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 12 вересня 2012 року у цивільній справі №2-160/2011 за позовом АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" до ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ТзОВ Львів'янка про стягнення заборгованості за кредитним договором №05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року.

Згідно положень ч. 1 ст. 153 ЦПК України розгляд заяви про забезпечення позову розглядається судом без повідомлення учасників справи.

Суд, дослідивши матеріали заяви та додані до неї матеріали, матеріали цивільної справи, дійшов до висновку, що подана заява підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

За умовами ч. 1 ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Згідно положень п. 1,2 ч. 1 ст. 150 ЦПК України, позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною вчиняти певні дії.

Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (ч. 2 ст.149 ЦПК України).

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову від 22 грудня 2006 року розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Отже, метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб'єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов'язаних з ним інших осіб з метою забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача (заявника).

Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі Пантелеєнко проти України зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі Дорани проти Ірландії Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття ефективний засіб передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. Причому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі Н. проти Нідерландів , ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи Каіч та інші проти Хорватії (рішення від 17 липня 2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту але без його практичного застосування. Таким чином, обов'язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Як вбачається із поданого позову, позивачем заявлено вимогу про визнання припиненим зобов'язання по кредитному договору, стягнення у порядку регресу з кредитора кредитної заборгованості. Позовні вимоги мотивує тим, що ним погашено кредитну заборгованість у повному обсязі.

Натомість, по кредитному договору №05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року заплановано продаж права вимоги на 11 грудня 2018 року, що підтверджується паспортом торгів з переліком організаторів торгів.

Крім того, відповідачеві було направлено повідомлення-вимогу від ПАТ Банк Фінанси та Кредит про необхідність погашення кредитної заборгованості, а в разі невиконання - попереджено про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову від 22 грудня 2006 року розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Відтак, суд приходить до висновку, що вказані обставини свідчать про існування ризику ускладнення чи неможливості виконання рішення суду, адже у випадку продажу права вимоги по якому припинено основне зобов'язання, третя особа матиме вимоги як до Банку так і до боржника, у зв'язку із чим очевидно будуть наявні обставини, що утруднять виконання рішення суду по даному позову, у разі його задоволення.

Крім того, з поданого позову та заяви про його забезпечення вбачається, що позивачем заявлено вимогу про стягнення у порядку регресної вимоги заборгованості з ОСОБА_2 у загальному розмірі 16117615,99 грн., та на даний момент є підстави вважати, що відповідач може відчужити належне йому майно з метою уникнення обов'язку повернення суми боргу.

Як вбачається із витягу з Реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_2 є засновником та власником ПП Занзібар Холдинг .

За умовами ч. 3 ст. 150 ЦПК України, заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі Іатрідіс проти Греції ). Поняття законність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року передбачає дотримання відповідних положень національного законодавства та принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справах Антріш проти Франції та Кушоглу проти Болгарії ).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами щодо захисту основоположних прав конкретної особи. Про необхідність досягнення такого балансу йдеться в ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод1950 року. Баланс не буде забезпечений якщо на особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. рішення у справі Спорронг та Льонрот проти Швеції ). Інакше кажучи, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти (див. рішення у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства ).

Враховуючи, що позивачем заявлено вимогу про стягнення заборгованості у загальному розмірі 16117615,99 грн., при цьому, існує ризик відчуження відповідачем належного йому майна, то суд приходить до висновку, про необхідність накладення арешту на вказане майно.

За таких обставин, дослідивши матеріали справи та враховуючи її обставини, характер правовідносин, предмет та підстави позову, а також з метою ефективного захисту прав позивача в майбутньому, суд приходить до висновку, що невжиття зазначених позивачем заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду, а також ефективний захист прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду, крім того заявлений захід забезпечення позову є співмірним із заявленими позивачем вимогами, а тому заява про накладення арешту на майно, заборону здійснення продажу права вимоги по кредитному договору, заборону АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи іншим юридичним та фізичним особам здійснювати відчуження (реєстрацію, продаж, перереєстрацію), чи дії щодо відчуження (реєстрації, продажу, перереєстрації) об'єктів іпотеки, підлягає задоволенню.

Разом із тим, заявником заявлено вимогу про зупинення виконання рішення суду Шевченківського районного суду м. Львова від 12 вересня 2012 року у цивільній справі №2-160/2011 за позовом АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" до ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ТзОВ Львів'янка про стягнення заборгованості за кредитним договором №05/06-ЛВ від 06 листопада 2006 року.

Умовами ч. 1 ст. 150 ЦПК України не передбачено такого виду забезпечення позову, як зупинення виконання рішення суду.

При цьому, з метою недопущення утруднення чи унеможливлення виконання майбутнього рішення суду, у разі задоволення позову, судом вжито відповідні види забезпечення позову, а саме: заборона здійснення продажу права вимоги по кредитному договору, заборона здійснювати відчуження (реєстрацію, продаж, перереєстрацію), чи дії щодо відчуження (реєстрації, продажу, перереєстрації) об'єктів іпотеки, а також накладення арешту на майно відповідача ОСОБА_2

Враховуючи, що ЦПК України не наділено суд правом зупинення виконання рішення суду, як виду забезпечення позову, в цій частині подана заява задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 149, 150 ЦПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії, накладення арешту, зупинення виконання рішення суду у справі за позовом ОСОБА_1 до акціонерного товариства БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ , філії Західне регіональне управління Публічного акціонерного товариства БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ , в особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ , ОСОБА_2, треті особи: приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Коцюбинський Андрій Володимирович, Громадська організація Львівське Ставропігійське братство про зобов`язання вчинити дії та стягнення коштів в порядку регресу - задовольнити частково.

Заборонити Відділу примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Товариству з обмеженою відповідальністю Е-ТЕНДЕР (Код ЄДРПОУ - 39484263, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 39, оф. 204), товариству з обмеженою відповідальністю ЗАКУПКИ\.ПРОМ\.УА (Код ЄДРПОУ - 40283641, 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, корп. 2-А, літ Ф , оф. 114), АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (Код ЄДРПОУ - 09807856, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60), Товарній біржі УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА (Код ЄДРПОУ - 37027819, 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 44), Товарній біржі ПОЛОНЕКС (Код ЄДРПОУ - 39205429, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33-Б, оф. 4), Товарній біржі БІРЖА ОНЛАЙН (Код ЄДРПОУ - 35665701, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд.56, оф.602), товариству з обмеженою відповідальністю ДЕРЖЗАКУПІВЛІ\.ОНЛАЙН (Код ЄДРПОУ - 39008321, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, пов. 4), товарній біржі ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ (Код ЄДРПОУ - 30949125, 04108, м. Київ,вул. Мостицька, буд. 20), Товарній біржі КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД (Код ЄДРПОУ - 36024932, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 8, пов.4), товариству з обмеженою відповідальністю НЬЮТЕНД (Код ЄДРПОУ - 39196252, 04071, м. Київ, пров. Ярославський, буд. 1/3), Товарній біржі КАТЕРИНОСЛАВСЬКА (Код ЄДРПОУ - 23364874, 49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 49), Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Код ЄДРПОУ - 30116577, 02140, м. Київ, проспект Бажана, буд. 14А, пов.4), Товарній біржі ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ (Код ЄДРПОУ - 37732456, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Код ЄДРПОУ - 21708016, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), товариству з обмеженою відповідальністю ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП (Код ЄДРПОУ - 34925642, 03056, м. Київ, пров. Індустріальний, буд. 23, оф. 301), товариству з обмеженою відповідальністю НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА (Код ЄДРПОУ - 38811542, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2-Ара А), Товарній біржі ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА (Код ЄДРПОУ - 38667701, 01054, м. Київ, вул. Волоська , 11-А, поверх 1), приватному підприємству ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО (Код ЄДРПОУ - 32892500, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/8, пов.3), Товариству з обмеженою відповідальністю МТ-ТЕХ ВІДОЛ (Код ЄДРПОУ - 37139873, 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 9), товарній біржі СТАТУС ЕКСПЕРТ (Код ЄДРПОУ - 31472470, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40), Товарній біржі ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА УКРАЇНА (Код ЄДРПОУ - 35252391, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-Д), Товарній біржі ІННЕКС (Код ЄДРПОУ - 32388652, 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70, кім.1103), товарній біржі КМФБ (Код ЄДРПОУ - 35141681, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5-Б), Товариству з обмеженою відповідальністю ОСБП (Код ЄДРПОУ - 37569564, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, бул. 33-Б, нежиле приміщення 27), Товарній біржі УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА (Код ЄДРПОУ - 36391957, 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 55, оф. 811), Товариству з обмеженою відповідальністю МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ (Код ЄДРПОУ - 40492927, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд.52, оф.10), Товариству з обмеженою відповідальністю ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ (Код ЄДРПОУ - 38738824, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд.7, оф.3), товариству з обмеженою відповідальністю ЗАКУПІВЛІ ЮА (Код ЄДРПОУ - 40381929, 04071, м. Київ, вулиця Кожум'яцька, буд.12-Г), ЦЕНТРАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ (Код ЄДРПОУ - 32996161, 36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, буд. 36, оф. 214), товариству з обмеженою відповідальністю ІТ КОНТРАКТ (Код ЄДРПОУ - 39230785, 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 32) ), товариству з обмеженою відповідальністю "ТАБ ЮА" (Код ЄДРПОУ - 40514924, 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 9-А), АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код ЄДРПОУ - 14360570, 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д ), ТОВАРНІЙ БІРЖІ "УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА" (Код ЄДРПОУ - 34532715, 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2А), МІЖНАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ ТОВАРНО-СИРОВИННІЙ БІРЖІ "ЕПСІЛОН" (Код ЄДРПОУ - 23397632, 03680, м. Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6 ), УКРАЇНСЬКІЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ ТОВАРНІЙ БІРЖІ "ВІДРОДЖЕННЯ" (Код ЄДРПОУ - 31815954, 03049, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 10, квартира 3 ), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕР-ТАС" (Код ЄДРПОУ - 35588329, 61024, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВСЬКА, будинок 20), ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "НАВЧАЛЬНО - КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" (Код ЄДРПОУ - 32461192, 03087, м. Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 13 А ), товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОФЕСІОНАЛ" (Код ЄДРПОУ - 30761636, 61037, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА, будинок 126/1, офіс 17 ), ТОВАРНІЙ БІРЖІ "ПРОЗОРА" (Код ЄДРПОУ - 37536686, 21019, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ЯКОВА ШЕПЕЛЯ, будинок 1 ), ТОВАРНІЙ БІРЖІ "УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА" (Код ЄДРПОУ - 32069037, 01021, м. Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 11-А, квартира 6), Товариству з обмеженою відповідальністю "РЕЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА" (Код ЄДРПОУ - 39352245, 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139), приватному підприємству "ТІРЕКС" (Код ЄДРПОУ - 24589138, 04208, м. Київ, ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, будинок 5-А, офіс 4), ТОВАРНІЙ БІРЖІ "ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА "ГАЛКОНТРАКТ" (Код ЄДРПОУ - 35359891, 79000, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок 36/2), ТОВАРНІЙ БІРЖІ "ЗЕМЕЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ПРОМИСЛОВА БІРЖА" (Код ЄДРПОУ - 33740619, 01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 40-Б, кімната 23), ТОВАРНІЙ БІРЖІ "КИЇВ МЕРКЕНТАЙЛ ЕКСЧЕЙНДЖ" (Код ЄДРПОУ - 31725063, 01601, м. Київ, ПЛОЩА СПОРТИВНА, будинок 3), Товариству з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ - 21534148, 01010, м. Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 17-Й ПОВЕРХ, будинок 32/2), Товариству з обмеженою відповідальністю "СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ" (Код ЄДРПОУ - 41536886, 36007, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 26), УКРАЇНСЬКІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ БІРЖІ (Код ЄДРПОУ - 25158707, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 52), ТОВАРНІЙ БІРЖІ "АУКЦІОНІСТ" (Код ЄДРПОУ - 35010836, 04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 21 А), Товариству з обмеженою відповідальністю БІДДІНГ ТАЙМ (Код ЄДРПОУ - 41500048, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2 А, офіс 402), Товариству з обмеженою відповідальністю МАЙТЕНДЕР УКРАЇНА (Код ЄДРПОУ - 41989411, 01042 м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 2/1, квартира 226), Державному підприємству СЕТАМ (Код ЄДРПОУ - 39958500, 01001 м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6), Товариству з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА (Код ЄДРПОУ - 35649564, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21), Спільному підприємству товариству з обмеженою відповідальністю ДРАГОН КАПІТАЛ (Код ЄДРПОУ - 30965875, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.36-Д), Товариству з обмеженою відповідальністю КАПІТАЛ ТАЙМС (Код ЄДРПОУ - 34431730, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б), Товариству з обмеженою відповідальністю ФІРМА МОТОР-ДІЛЕР (Код ЄДРПОУ - 24513000, 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21), Товариству з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КУБ (Код ЄДРПОУ - 32999754, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 121, 7 поверх, офіс 29) здійснювати продаж права вимоги по кредитному договору №05/06-ЛВ від 06.11.2006 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", вчиняти будь-які дії щодо продажу права вимоги по кредитному договору №05/06-ЛВ від 06.11.2006 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", вчиняти будь-які дії по лоту № F07GL35791 в тому числі дії щодо продажу права вимоги по кредитному договору №05/06-ЛВ від 06.11.2006 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", а також будь яким іншим особам у будь який інший спосіб здійснювати продаж права вимоги по кредитному договору №05/06-ЛВ від 06.11.2006 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", вчиняти будь-які дії щодо продажу права вимоги по кредитному договору №05/06-ЛВ від 06.11.2006 року укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", до набрання законної сили рішенням у цивільній справі № 466/3494/18.

Заборонити АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (Код ЄДРПОУ - 09807856, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Код ЄДРПОУ - 21708016, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) чи іншим юридичним та фізичним особам здійснювати відчуження (реєстрацію, продаж, перереєстрацію), чи дії щодо відчуження (реєстрації, продажу, перереєстрації) об'єктів іпотеки, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 262.4 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 (сім), Житлового будинку АДРЕСА_4, загальною площею 320,9 кв.м., житловою 158,0 кв.м., земельної ділянки, реєстраційний номер 3-1 №295, кадастровий номер 10603014, наданої для будівництва та обслуговування житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_4, площею 0,1000 га. на підставі та в порядку статтей 37, 38 Закону України "Про Іпотеку", до набрання законної сили рішенням у цивільній справі № 466/3494/18.

Накласти арешт на майно ОСОБА_2 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1, АДРЕСА_6), а саме: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАНЗІБАР ХОЛДИНГ" (Код ЄДРПОУ - 42154296, 79008, Львівська обл., місто Львів, ПЛОЩА РИНОК, будинок 43), до набрання законної сили рішенням у цивільній справі № 466/3494/18.

Стягувач: ОСОБА_1, місце проживання - АДРЕСА_4, ідентифікаційний номер - НОМЕР_2.

Боржник: Відділ примусового виконання рішень департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ -00015622, м. Київ, вул. Городецького, 13), АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (Код ЄДРПОУ - 09807856, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60), Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Код ЄДРПОУ - 21708016, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), ОСОБА_2 (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1, АДРЕСА_6), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАНЗІБАР ХОЛДИНГ" (Код ЄДРПОУ - 42154296, 79008, Львівська обл., місто Львів, ПЛОЩА РИНОК, будинок 43), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е\-ТЕНДЕР" (Код ЄДРПОУ - 39484263, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 39, оф. 204), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ\.ПРОМ\.УА" (Код ЄДРПОУ - 40283641, 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, корп. 2-А, літ Ф , оф. 114), Товарна біржа УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА (Код ЄДРПОУ - 37027819, 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 44), Товарна біржа ПОЛОНЕКС (Код ЄДРПОУ - 39205429, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33-Б, оф. 4), Товарна біржа БІРЖА ОНЛАЙН (Код ЄДРПОУ - 35665701, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд.56, оф.602), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ\.ОНЛАЙН" (Код ЄДРПОУ - 39008321, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 56, пов. 4), ТОВАРНА БІРЖА "ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ" (Код ЄДРПОУ - 30949125, 04108, м. Київ,вул. Мостицька, буд. 20), ТОВАРНА БІРЖА "КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД" (Код ЄДРПОУ - 36024932, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 8, пов.4), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЬЮТЕНД" (Код ЄДРПОУ - 39196252, 04071, м. Київ, пров. Ярославський, буд. 1/3), ТОВАРНА БІРЖА "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА" (Код ЄДРПОУ - 23364874, 49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 49), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО\-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (Код ЄДРПОУ - 30116577, 02140, м. Київ, проспект Бажана, буд. 14А, пов.4), ТОВАРНА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА\-КОММОДІТІ" (Код ЄДРПОУ - 37732456, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП" (Код ЄДРПОУ - 34925642, 03056, м. Київ, пров. Індустріальний, буд. 23, оф. 301), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА" (Код ЄДРПОУ - 38811542, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2-Ара А), Товарна біржа ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА (Код ЄДРПОУ - 38667701, 01054, м. Київ, вул. Волоська , 11-А, поверх 1), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО" (Код ЄДРПОУ - 32892500, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 4/8, пов.3), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТ\-ТЕХ ВІДОЛ" (Код ЄДРПОУ - 37139873, 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 9), ТОВАРНА БІРЖА "СТАТУС ЕКСПЕРТ" (Код ЄДРПОУ - 31472470, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40), ТОВАРНА БІРЖА "ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА "УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ - 35252391, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-Д), Товарна біржа ІННЕКС (Код ЄДРПОУ - 32388652, 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70, кім.1103), ТОВАРНА БІРЖА "КМФБ" (Код ЄДРПОУ - 35141681, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5-Б), Товариство з обмеженою відповідальністю ОСБП (Код ЄДРПОУ - 37569564, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, бул. 33-Б, нежиле приміщення 27), Товарна біржа УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА (Код ЄДРПОУ - 36391957, 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 55, оф. 811), Товариства з обмеженою відповідальністю МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ (Код ЄДРПОУ - 40492927, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд.52, оф.10), Товариство з обмеженою відповідальністю ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ (Код ЄДРПОУ - 38738824, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд.7, оф.3), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ ЮА" (Код ЄДРПОУ - 40381929, 04071, м. Київ, вулиця Кожум'яцька, буд.12-Г), ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА (Код ЄДРПОУ - 32996161, 36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, буд. 36, оф. 214), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ КОНТРАКТ" (Код ЄДРПОУ - 39230785, 04107, м. Київ, вул. Печенізька, 32) ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАБ ЮА" (Код ЄДРПОУ - 40514924, 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 9-А), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код ЄДРПОУ - 14360570, 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д), ТОВАРНА БІРЖА "УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА" (Код ЄДРПОУ - 34532715, 04071, м. Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2А), МІЖНАЦІОНАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА "ЕПСІЛОН" (Код ЄДРПОУ - 23397632, 03680, м. Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 6), УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА "ВІДРОДЖЕННЯ" (Код ЄДРПОУ - 31815954, 03049, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 10, квартира 3), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕР\-ТАС" (Код ЄДРПОУ - 35588329, 61024, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВСЬКА, будинок 20), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАВЧАЛЬНО \- КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" (Код ЄДРПОУ - 32461192, 03087, м. Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 13 А), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФЕСІОНАЛ" (Код ЄДРПОУ - 30761636, 61037, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА, будинок 126/1, офіс 17 ), ТОВАРНА БІРЖА "ПРОЗОРА" (Код ЄДРПОУ - 37536686, 21019, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ЯКОВА ШЕПЕЛЯ, будинок 1), ТОВАРНА БІРЖА "УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО\-СИРОВИННА БІРЖА" (Код ЄДРПОУ - 32069037, 01021, м. Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 11-А, квартира 6), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА" (Код ЄДРПОУ - 39352245, 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТІРЕКС" (Код ЄДРПОУ - 24589138, 04208, м. Київ, ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, будинок 5-А, офіс 4), ТОВАРНА БІРЖА "ТОВАРНО\-СИРОВИННА БІРЖА "ГАЛКОНТРАКТ" (Код ЄДРПОУ - 35359891, 79000, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГАЗОВА, будинок 36/2), ТОВАРНА БІРЖА "ЗЕМЕЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ПРОМИСЛОВА БІРЖА" (Код ЄДРПОУ - 33740619, 01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 40-Б, кімната 23), ТОВАРНА БІРЖА "КИЇВ МЕРКЕНТАЙЛ ЕКСЧЕЙНДЖ" (Код ЄДРПОУ - 31725063, 01601, м. Київ, ПЛОЩА СПОРТИВНА, будинок 3), Товариство з обмеженою відповідальністю "КПМГ-УКРАЇНА" (Код ЄДРПОУ - 21534148, 01010, м. Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, 17-Й ПОВЕРХ, будинок 32/2), Товариство з обмеженою відповідальністю "СУЧАСНІ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ" (Код ЄДРПОУ - 41536886, 36007, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ КОВПАКА, будинок 26), УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА (Код ЄДРПОУ - 25158707, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 52), ТОВАРНА БІРЖА "АУКЦІОНІСТ" (Код ЄДРПОУ - 35010836, 04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, будинок 21 А), Товариство з обмеженою відповідальністю БІДДІНГ ТАЙМ (Код ЄДРПОУ - 41500048, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2 А, офіс 402), Товариство з обмеженою відповідальністю МАЙТЕНДЕР УКРАЇНА (Код ЄДРПОУ - 41989411, 01042 м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 2/1, квартира 226), Державне підприємство СЕТАМ (Код ЄДРПОУ - 39958500, 01001 м. Київ, вул. Стрілецька, буд. 4-6), Товариство з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА (Код ЄДРПОУ - 35649564, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21), Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю ДРАГОН КАПІТАЛ (Код ЄДРПОУ - 30965875, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.36-Д), Товариство з обмеженою відповідальністю КАПІТАЛ ТАЙМС (Код ЄДРПОУ - 34431730, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 12 Б), Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА МОТОР-ДІЛЕР (Код ЄДРПОУ - 24513000, 69068, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21), Товариство з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КУБ (Код ЄДРПОУ - 32999754, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 121, 7 поверх, офіс 29).

Ухвала про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Строк пред'явлення ухвали до виконання протягом трьох років.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м. Києва. У разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повна ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 29.11.2018
Оприлюднено 05.12.2018

Судовий реєстр по справі 466/3494/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.06.2019 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 09.04.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 26.03.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 13.03.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 11.03.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 01.03.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 01.03.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 25.02.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.02.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 19.02.2019 Київський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 29.11.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 07.09.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 09.07.2018 Шевченківський районний суд міста Києва Цивільне
Ухвала від 29.05.2018 Шевченківський районний суд м.Львова Цивільне
Ухвала від 10.05.2018 Шевченківський районний суд м.Львова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 466/3494/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону