ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ХЕРСОНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року м. Херсон

Справа № 766/1615/18

Провадження № 22-ц/819/134/18

Херсонський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючого (суддя - доповідач)Воронцової Л. П. суддів:Ігнатенко П. Я., Полікарпової О. М. секретарПісоцька Т. І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_5 на ухвалу Білозерського районного суду Херсонської області у складі судді Кусік І. В. від 02 липня 2018 року у справі за позовом ОСОБА_5 до Херсонського міського суду Херсонської області, третя особа - суддя Херсонського міського суду Херсонської області Дорошинська Валерія Едуардівна про відшкодування шкоди, заподіяної особі бездіяльністю органу державної влади, її посадовою особою або службовою особою,

В С Т А Н О В И В:

У січні 2018 року ОСОБА_5 звернулася до суду з позовом до Херсонського міського суду Херсонської області, третя особа - суддя Херсонського міського суду Херсонської області Дорошинська Валерія Едуардівна про відшкодування шкоди, заподіяної особі бездіяльністю органу державної влади, її посадовою особою або службовою особою.

Ухвалою Білозерського районного суду Херсонської області від 07 червня 2018 року позовна заява ОСОБА_5 залишена без руху з наданням позивачу строку для усунення недоліків, а саме: уточнення кола відповідачів по справі з урахуванням вимог чинного законодавства України; зазначення повних даних відповідача та третьої особи, відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 175 ЦПК України; надання підтвердження про те, що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Ухвалою Білозерського районного суду Херсонської області від 02 липня 2018 року позовну заяву ОСОБА_5 визнано неподаною та повернуто позивачу.

В апеляційній скарзі на ухвалу суду ОСОБА_5, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, просила її скасувати, справу направити до суду першої інстанції для відкриття провадження.

В обґрунтування апеляційної скарги зазначила, що судом порушено її право на доступ до правосуддя та безпідставно визнано апеляційну скаргу неподаною та повернуто їй.

Заслухавши доповідача, пояснення скаржника, перевіривши доводи апеляційної скарги матеріалами справи, колегія суддів вважає апеляційну скаргу підлягаючою задоволенню з наступних підстав.

Визнаючи неподаною та повертаючи позивачу позовну заяву, суд першої інстанції виходив з того, що ОСОБА_5 не усунула недоліки позовної заяви у встановлений строк та не уточнила коло відповідачів по справі з урахуванням вимог чинного законодавства України, при цьому, заявою від 22 червня 2018 року ОСОБА_5 повідомила, що свідомо заявила відповідачем по справі Херсонський міський суд Херсонської області, що унеможливлює розгляд справи про відшкодування шкоди, заподіяної особі бездіяльністю органу державної влади, її посадовою або службовою особою, а так само, бездіяльністю суду.

Колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції з наступних підстав.

Згідно вимог ЦПК України, суддя, отримавши позовну заяву, повинен перевірити дотримання позивачем вимог статей 175 і 177 ЦПК України щодо форми та змісту позовної заяви.

Відповідно до ч. 1 ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Частиною 3 статті 175 ЦПК України визначено, що позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв'язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 51 ЦПК України, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Як роз'яснено в постанові Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 року Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції , пред'явлення позову до неналежного відповідача не є підставою для залишення заяви без руху, оскільки заміна неналежного відповідача здійснюється в порядку, визначеному статтею 33 ЦПК (ст. 51 ЦПК України від 15 грудня 2017 року).

Тобто, пред'явлення вимог до неналежного відповідача може бути підставою для відмови в задоволенні позову, проте не є підставою для визнання позову таким, що не відповідає вимогам закону щодо форми та змісту, якщо формально він складений з дотриманням таких вимог.

Суд першої інстанції вищевказані норми закону не врахував, не звернув уваги на те, що стаття 175 ЦПК України не встановлювала обмежень щодо кола осіб, які можуть бути зазначеними як відповідачі у спорі, та будь-яких інших вимог щодо суб'єктного складу спору та передчасно дійшов висновку про невідповідність поданого позову вимогам статті 175 ЦПК України і необхідність визначитися позивачу із суб'єктним складом із зазначенням повних даних відповідача та третьої особи. Позивачем було визначено коло осіб, які були зазначені у позові в якості відповідача та третьої особи.

За наведених обставин висновок суду першої інстанції про повернення позовної заяви ОСОБА_5 з підстав невідповідності позовної заяви вимогам ст. ст. 175, 177 ЦПК України, визначених в ухвалі про залишення позовної заяви без руху, не ґрунтується на вимогах цивільного процесуального законодавства.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 379 ЦПК України, підставою для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції порушення норм процесуального права чи неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали.

На підставі вище зазначеного, колегія суддів дійшла висновку про те, що ухвала суду підлягає скасуванню з направленням справи для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 374, 379, 382 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу Білозерського районного суду Херсонської області від 02 липня 2018 року скасувати, справу направити для продовження розгляду та вирішення питання про відкриття провадження у справі до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий Л. П. Воронцова Судді: П. Я. Ігнатенко О. М. Полікарпова

Дата складання повного судового рішення 06 грудня 2018 року.

Дата ухвалення рішення 06.12.2018
Зареєстровано 09.12.2018
Оприлюднено 09.12.2018

Судовий реєстр по справі 766/1615/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.04.2019 Білозерський районний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 22.02.2019 Білозерський районний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 20.02.2019 Білозерський районний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 18.02.2019 Білозерський районний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 20.12.2018 Білозерський районний суд Херсонської області Цивільне
Постанова від 06.12.2018 Херсонський апеляційний суд Цивільне
Вирок від 06.12.2018 Херсонський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 18.10.2018 Херсонський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 25.09.2018 Апеляційний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 18.09.2018 Апеляційний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 20.08.2018 Апеляційний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 02.07.2018 Білозерський районний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 07.06.2018 Білозерський районний суд Херсонської області Цивільне
Ухвала від 18.05.2018 Апеляційний суд Херсонської області Цивільне
Постанова від 11.05.2018 Апеляційний суд Херсонської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону