ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ справа №  18/157 29.05.08 За позовом          Благодійної організації «Фонд пам'яті «Бабин Яр»; до                    Київської міської ради (відповідач 1);                     Головного управління земельних ресурсів Київської міської ради (відповідач 2); про          визнання права на оренду земельних ділянок та визнання договору укладеним. Суддя: Мандриченко О.В. Представники Від позивача:                    Циганенко О.С., представник, довіреність б/н від 21.05.2008 р.; Від відповідача 1:          Тхорик С.М., представник, довіреність №225-КР-415 від 22.04.2008 р.; Від відповідача 2:          Рогожинська І.В., представник, довіреність №06-34/36110 від 02.11.2007 р. ОБСТАВИНИ СПРАВИ: Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить право останнього на оренду земельних ділянок по вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва; визнати укладений договір оренди земельної ділянки №1 для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд меморіального комплексу з об'єктами релігійного та соціального призначення з додатковими приміщеннями та паркінгом та визнати укладеним договір оренди земельної ділянки №2 для облаштування та озеленення прилеглої зеленої зони на вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва, укладені між позивачем та відповідачем 1; зобов'язати відповідача 2 зареєструвати вищезазначені договори оренди з мотивів, вказаних у позовній заяві. У судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити в повному обсязі. Відповідач 1 у наданому відзиві на позов та представник останнього у судовому засіданні позовні вимоги позивача заперечує, у задоволенні позову просить відмовити, посилаючись на те, що згідно з пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»вирішення відповідно до Закону питань земельних відносин є виключною компетенцією пленарних засідань сільських, селищних, міських рад. Положеннями статті 9 Земельного кодексу України передбачено, що розпорядження землями територіальної громади міста, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок відноситься до повноважень Київської міської ради. Статтею 124 Земельного кодексу України визначено, що передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки. Відповідач 1 зазначає про те, що останній не приймав рішення відносно надання позивачеві в оренду земельних ділянок у м. Києві по вул. Мельникова, 48, у зв'язку з чим вважає відсутніми правові підстави для укладення договір оренди. Відповідач 2 у наданому відзиві на позов та представник останнього у судовому засіданні позовні вимоги позивача заперечує, у задоволенні позову просить відмовити, посилаючись на те, що відповідач 2 не порушував права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки до відповідача 2 не надходив підписаний обома сторонами договір оренди земельної ділянки по вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва. Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд,— В С Т А Н О В И В: Пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України визначено, що до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади. Відповідно до частини 1 ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Згідно частини 5 ст. 16 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради. Відповідно до ч. 1 ст. 116 Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом. Порядок надання земельних ділянок у користування в м. Києві, затверджений рішенням Київради від 15.07.2004 №457/1867.  На виконання зазначених вимог законодавства, Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр” звернулась до Київської міської ради з клопотанням (К-5276 від 9 вересня 2005 року) про виділення в оренду земельних ділянок на вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд меморіального комплексу з об'єктами релігійного та соціального призначення з додатковими приміщеннями та паркінгом та для облаштування та озеленення прилеглої зеленої зони. На підставі клопотання було отримано згоду Київського міського голови (Д-1574 від 14.04.2006) на розроблення проекту відведення земельних ділянок на вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва. На підставі зазначеної згоди Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр” замовила розробку відповідного проекту відведення у Приватного підприємства „Студія лад”, яке має відповідні ліцензії на землевпорядні роботи. В результаті роботи Приватного підприємства „Студія лад”, підготовлено проект відведення земельних ділянок Благодійній організації „Фонд пам'яті „Бабин Яр” для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд меморіального комплексу з об'єктами релігійного та соціального призначення з додатковими приміщеннями та паркінгом та для облаштування та озеленення прилеглої зеленої зони. Відповідно до частини 6 статті 123 Земельного кодексу України проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк і, в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, приймають рішення про надання земельної ділянки. На виконання цієї норми законодавства зазначений проект відведення був погоджений із зазначеними органами, про що свідчать їх позитиві висновки. Також, даний проект відведення відповідно до вимог Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації” пройшов державну землевпорядну експертизу (висновок від 09.11.2007 №1063-07). Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав. Згідно зі ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Стаття 123 Земельного кодексу України встановлює, що державна адміністрація або сільська, селищна, міська ради у місячний строк і, в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, приймають рішення про надання земельної ділянки. Тобто законодавець в імперативній формі встановив, що при встановленні відповідності проекту відведення земельної ділянки вимогам законодавства рада (в даному випадку Київська міська рада) приймає рішення про передачу земельної ділянки. Київська міська рада протягом одного місяця не прийняла відповідного рішення, тобто вбачається бездіяльність Київської міської ради, що призвела до порушення права Позивача на оформлення землі. Статтею 181 Господарського кодексу України визначений загальний порядок укладання господарських договорів, відповідно до якого господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором. Частиною третьою статті 181 Господарського кодексу України передбачено, що сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог частини першої цієї статті і повертає один примірник договору другій стороні. Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр” звернулась до Київської міської ради з проханням укласти договори оренди земельних ділянок на вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд меморіального комплексу з об'єктами релігійного та соціального призначення з додатковими приміщеннями та паркінгом та для облаштування та озеленення прилеглої зеленої зони та додала підписані 4 примірники договорів оренди.   Протягом встановленого строку з боку Київської міської ради не надано жодних зауважень до договорів оренди землі. Приймаючи до уваги вищевикладене, є всі підстави стверджувати, що договори оренди земельних ділянок між Благодійною організацією „Фонд пам'яті „Бабин Яр” та Київською міською радою є укладеними, однак їм не надано письмової форми, оскільки Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр” не отримала своїх примірників договорів оренди землі. Таким чином, на виконання статті 181 Господарського кодексу України договори оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд меморіального комплексу з об'єктами релігійного та соціального призначення з додатковими приміщеннями та паркінгом та для облаштування та озеленення прилеглої зеленої зони на вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва були підписані Благодійною організацією „Фонд пам'яті „Бабин Яр” та передані на підпис Київському міському голові, який у двадцятиденний термін зобов'язаний був їх підписати або надати Благодійній організації „Фонд пам'яті „Бабин Яр” чотири примірники протоколу розбіжностей разом з підписаними договорами. Вказані договори оренди земельних ділянок залишаються не підписаними до теперішнього часу. Частиною 9 статті 123 Земельного кодексу України встановлено, що відмову органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду в установлений строк може бути оскаржено в судовому порядку.   Зазначена норма Земельного кодексу встановлює, що у випадку встановлення відповідності проекту відведення земельної ділянки вимогам законодавства, питання про передачу земельної ділянки вирішується судом. Відповідно до статті 1 Закону України „Про оренду землі” оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Відповідно до ст. 10 Господарського процесуального кодексу України спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення господарського суду. Відповідно до ст. 187 Господарського кодексу України спори, що виникають при укладанні господарських договорів за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть бути предметом розгляду суду у разі, якщо це передбачено угодою сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський договір на підставі укладеного між ними попереднього договору. Відповідно до ч. 5 ст. 188 Господарського кодексу України визначено, якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду. Ст. 8 Цивільного кодексу України визначає, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Враховуючи те, що відповідно до ст.123 Земельного кодексу України  та ст. 15 Закону України „Про оренду землі” Благодійна організація  „Фонд пам'яті „Бабин Яр” вчинила всі передбачені законодавством дії, спрямовані на оформлення землі, а відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України право користування посвідчується договором оренди землі, то за наявності всіх підстав для укладання договорів, та зважаючи на те, що одна із сторін ухиляється від укладання договорів, інша сторона чиє право на оформлення землі порушується може звернутись до суду та просити суд визнати право користування на землю. В даному випадку Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр” просить визнати договори укладеними, оскільки  право користування посвідчується договором. Щодо Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), слід зазначити, що відповідно до ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею. Відповідно до Положення про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), що затверджене рішенням Київської міської ради від 19 грудня 2002 р. №182/342, дане управління організовує видачу державних актів на право власності на землю і право користування землею, оформлення та видачу договорів оренди земельних ділянок та здійснює їх реєстрацію. За таких обставин, суд приходить до висновку, що позовні вимоги Благодійної організації „Фонд пам'яті „Бабин Яр” є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі. Державне мито, судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідачів. Керуючись статтями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва, - В И Р І Ш И В: 1.   Позов задовольнити повністю. 2.           Визнати право Благодійної організації „Фонд пам'яті „Бабин Яр” на оренду земельних ділянок на вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва згідно з проектом відведення та висновками, які містяться в ньому, який погоджений в порядку, встановленому законодавством. 3. Вважати укладеними договори оренди земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд меморіального комплексу з об'єктами релігійного та соціального призначення з додатковими приміщеннями та паркінгом та для облаштування та озеленення прилеглої зеленої зони на вул. Мельникова, 48 у Шевченківському районі м. Києва між Благодійною організацією „Фонд пам'яті „Бабин Яр” та Київською міською радою в редакції, яка підписана Благодійною організацією „Фонд пам'яті „Бабин Яр” та відповідає вимогам Закону України „Про оренду землі” та Типовому договору оренди землі, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 №220 та переданими дані земельні ділянки з моменту набрання чинності судового рішення на умовах визначених договором: ДОГОВІР оренди земельної ділянки №1 Київська міська рада (м. Київ, вул. Хрещатик, 36) –далі у тексті –„Орендодавець”, в особі Київського міського голови Черновецького Леоніда Михайловича, який діє на підставі ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” –з однієї сторони, та Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр” (01021, м. Київ, вул.Мечникова, 14/1, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.05.2005 року за №1 070 120 0000 009336) –далі у тексті –„Орендар”, в особі голови правління  Рабіновича Вадима Зіновійовича, що діє на підставі Статуту, - з другої сторони, уклали договір оренди земельної ділянки (далі у тексті –Договір) про нижченаведене: 1. Предмет Договору 1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає  в оренду (строкове платне користування) земельну ділянку (далі –об'єкт оренди або земельна ділянка), визначену цим Договором. 2. Об'єкт оренди 2.1. Об'єктом оренди відповідно до цього Договору є Земельна ділянка з наступними характеристиками: - місце розташування –вул. Мельникова,48 у Шевченківському районі м.Києва; - розмір –22300 кв.м; - цільове призначення –для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд меморіального комплексу з об'єктами релігійного та соціального призначення з додатковими приміщеннями та паркінгом; - кадастровий номер – 8 000 000 000:91:105:005. 2.2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки - згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 2.3. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню. 3. Строк дії Договору 3.1. Договір укладено на 25 (двадцять п'ять) років. 4. Орендна плата 4.1. Визначена цим Договором орендна плата за Земельну ділянку становить платіж, який Орендар самостійно розраховує та вносить Орендодавцеві за користування Земельною ділянкою у грошовій формі. 4.2. Річна орендна плата за Земельну ділянку, відповідно до рішення Київради від 21 грудня 2000 року №118/1095 „Про орендну плату за землю в м. Києві” встановлюється у розмірі 3 (трьох) відсотків від її нормативної грошової оцінки. 4.3. Розмір орендної плати може змінюватись за згодою сторін шляхом прийняття відповідного рішення Київською міською радою та внесення змін до цього Договору. 4.4. Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього Договору у порядку та у випадках, передбачених законодавством України. 4.5. Орендна плата вноситься Орендарем за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом тридцяти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця на рахунок 33216812700011, КЕКД 13050200 у ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019. Отримувач: УДК в Шевченківському  р-ні м. Києва, ідентифікаційний код 26077968. 4.6. Зміна отримувача орендної плати та його банківських реквізитів може здійснюватися Орендодавцем в односторонньому порядку і не потребує внесення змін до цього Договору. Орендар зобов'язується уточнювати банківські реквізити і назву отримувача орендної плати. 4.7. Розмір орендної плати може переглядатись у випадках, передбачених законом, за згодою сторін, але не частіше, ніж один раз у рік. 4.8. За несвоєчасне внесення орендної плати справляється пеня в розмірі 120 (ста двадцяти) відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого боргу або на день його (його частини) погашення, при цьому для розрахунку використовується більша із зазначених ставок. Розрахунок пені здійснюється на дату погашення суми боргу (частини боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. 4.9. Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати, нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати та її стягнення здійснює районний податковий орган за місцем розташування земельної ділянки. 5. Умови використання та обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки 5.1. Умови збереження стану об'єкта оренди: - на Земельній ділянці не дозволяється діяльність, не пов'язана з цільовим призначенням Земельної ділянки. Зміна цільового призначення Земельної ділянки можлива лише в разі прийняття Київською міською радою рішення про затвердження проекту відведення Земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення Земельної ділянки та внесення відповідних змін до Договору. Роботи по розробці проекту відведення сплачує Орендар; 5.2. Обмеження та сервітути щодо Земельної ділянки на день підписання цього Договору відсутні.   6. Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду 6.1. Земельна ділянка є переданою з моменту державної реєстрації цього Договору. 6.2. Право на оренду Земельної ділянки виникає після державної реєстрації цього Договору. 7. Умови повернення земельної ділянки 7.1. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку. 8. Права та обов'язки Сторін 8.1. Орендодавець має право вимагати від Орендаря: - використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим Договором; - дотримання місцевих правил забудови; - своєчасного внесення орендної плати; - дострокового розірвання цього Договору; - відшкодування понесених збитків, в тому числі не отриманих доходів, відповідно до чинного законодавства у разі розірвання цього Договору. 8.2. Орендодавець зобов'язаний: - повідомити в письмовій формі Орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається; - не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися земельною ділянкою; - передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору. 8.3. Орендар має право: - самостійно господарювати на землі з дотриманням вимог чинного законодавства України та умов цього Договору; - за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди; - у разі розірвання цього Договору, за погодженням сторін, має право вимагати відшкодування нанесених збитків відповідно до чинного законодавства; - після закінчення строку, на який було укладено цей Договір при умові належного виконання обов'язків відповідно до умов цього Договору, Орендар має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору; - переважне право на купівлю Земельної ділянки у разі її продажу. 8.4. Орендар зобов'язаний: - приступати до використання земельної ділянки в строк, встановлений цим Договором, та після підписання цього Договору та державної реєстрації Договору; - використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення; - своєчасно вносити орендну плату; - повернути Земельну ділянку Орендодавцю у стані, придатному для її подальшого використання після припинення дії цього Договору; - у строки, встановлені чинним законодавством, звітувати перед податковими органами району за місцем розташування Земельної ділянки про сплату орендної плати; - забезпечити вільний доступ до земельної ділянки представнику контролюючих органів; - завершити забудову земельної ділянки, в строки встановлені проектною документацією на будівництва, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше, ніж через три роки, з моменту державної реєстрації Договору; - забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки; - питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених насаджень від 01.06.2006 №69-п) та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку; - питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 №271/431 „Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва”; - виконати вимоги, викладені в листах Шевченківської районної у місті Києві ради від 19.06.2006 №983, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 27.03.2007 №19-2779, від 13.04.2007 №09-3480, Київської міської санепідстанції від 11.09.2006 №5488, Державного управління екології та природних ресурсів в м.Києві від 21.07.2006 №06-6-25/3877, Головного управління охорони культурної спадщини від 06.04.2007 №2174, ВАТ „Київпроект” ДП „Інститут генерального плану міста Києва” від 26.10.2005 №2485, Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Києва від 15.08.2007 №148-1682; -у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію цього Договору до районного податкового органу за місцем розташування земельної ділянки. 8.5. Сторони також мають інші права і несуть інші обов'язки, визначені законодавством України. 9. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар. 10. Страхування об'єкта оренди Сторони домовилися про те, що Орендар має право застрахувати об'єкт оренди. 11. Зміна умов договору та припинення і поновлення Договору 11.1. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться за згодою сторін. Згодою або запереченням Орендодавця на зміни та/або доповнення до цього Договору, є його рішення, прийняте в установленому законодавством порядку. 11.2. Витрати, пов'язані з внесенням зміни та/або доповнення до цього Договору, сплачує Орендар. 11.3.Договір оренди припиняється в разі: - закінчення строку, на який його було укладено; - викупу Земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження Земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законодавством України; - поєднання в одній особі власника Земельної ділянки та орендаря; - ліквідації юридичної особи –орендаря. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом. 11.4. Припинення Договору шляхом розірвання. Договір може бути розірваний: - за взаємною згодою сторін; - за рішенням суду, в порядку, встановленому законом; - в односторонньому порядку за ініціативою Орендодавця, із звільненням Орендодавця від відповідальності, згідно з Господарським кодексом України, в разі, коли Орендар використовує земельну ділянку способами, які суперечать екологічним вимогам, не за цільовим призначенням, систематично не сплачує орендну плату (протягом півроку),  порушення строків завершення забудови, встановлених п.8.4 Договору, здійснення без згоди Орендодавця передачі або відчуження права користування земельною ділянкою третім особам; 11.5. Договір може бути достроково розірваний у разі невиконання або неналежного виконання Орендарем обов'язків, визначених у пунктах 8.4 та 5.1 цього Договору. 11.6. Розірвання цього Договору не потребує укладення додаткової угоди. Договір вважається розірваним з моменту прийняття Орендодавцем відповідного рішення, якщо інше не встановлено  рішенням. 11.7. Поновлення Договору: - Після закінчення строку, на який було укладено цей Договір, Орендар, за умови належного виконання своїх обов'язків, має за інших рівних умов переважне право на поновлення Договору. У цьому разі Орендар повинен не пізніше, ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку дії Договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. - У разі поновлення Договору на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. 11.8. У разі припинення або розірвання цього Договору Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві земельну ділянку, на умовах, визначених цим Договором. У разі невиконання Орендарем обов'язку щодо умов повернення Орендодавцеві земельної ділянки Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцеві завдані збитки. 11.9.Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до третьої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору. 12. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору та вирішення спорів 12.1. У разі невиконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством. 12.2. У разі невиконання орендарем умов цього Договору та обов'язків, передбачених законодавством України, Договір може бути достроково розірваний. 12.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 12.4. Усі спори, що пов'язані із виконанням умов цього Договору,  вирішуються судами України, при неможливості досудового врегулювання спорів, що виникають при виконанні умов цього Договору. 13. Суборенда земельної ділянки 13.1. Орендар має право передати земельну ділянку або її частину у суборенду  виключно за письмовою згодою Орендодавця. 13.2. Орендодавець надає свою згоду чи заперечення щодо передачі земельної ділянки або її частини у суборенду шляхом прийняття в установленому законодавством порядку відповідного рішення.   13.3.Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами даного Договору і не суперечити йому. 14. Прикінцеві положення 14.1. Цей Договір складений у двох примірниках. Один примірник –для зберігання у Орендаря, один –для Орендодавця (знаходиться на зберіганні у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 14.2. Невід'ємною частиною цього Договору є: - план земельної ділянки; - кадастровий план земельної ділянки; - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - акт приймання-передачі земельної ділянки. Орендодавець –Київська міська рада      Орендар - Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр”     ДОГОВІР оренди земельної ділянки №2 Київська міська рада (м. Київ, вул. Хрещатик, 36) –далі у тексті –„Орендодавець”, в особі Київського міського голови Черновецького Леоніда Михайловича, який діє на підставі ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” –з однієї сторони, та Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр” (01021, м. Київ, вул. Мечникова, 14/1, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.05.2005 року за №1 070 120 0000 009336) –далі у тексті –„Орендар”, в особі голови правління  Рабіновича Вадима Зіновійовича, що діє на підставі Статуту, - з другої сторони, уклали договір оренди земельної ділянки (далі у тексті –Договір) про нижченаведене: 1. Предмет Договору 1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає  в оренду (строкове платне користування) земельну ділянку (далі –об'єкт оренди або земельна ділянка), визначену цим Договором. 2. Об'єкт оренди 2.1. Об'єктом оренди відповідно до цього Договору є Земельна ділянка з наступними характеристиками: - місце розташування –вул. Мельникова,48 у Шевченківському районі м. Києва; - розмір –54753 кв.м.; - цільове призначення –для облаштування та озеленення прилеглої зони; - кадастровий номер – 8 000 000 000: 91:005:039. 2.2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки - згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 2.3. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню. 3. Строк дії Договору 3.1. Договір укладено на 5 (п'ять) років. 4. Орендна плата 4.1. Визначена цим Договором орендна плата за Земельну ділянку становить платіж, який Орендар самостійно розраховує та вносить Орендодавцеві за користування Земельною ділянкою у грошовій формі. 4.2. Річна орендна плата за Земельну ділянку, відповідно до рішення Київради від 21 грудня 2000 року №118/1095 „Про орендну плату за землю в м. Києві” встановлюється у розмірі 3 (трьох) відсотків від її нормативної грошової оцінки. 4.3. Розмір орендної плати може змінюватись за згодою сторін шляхом прийняття відповідного рішення Київською міською радою та внесення змін до цього Договору. 4.4. Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього Договору у порядку та у випадках, передбачених законодавством України. 4.5. Орендна плата вноситься Орендарем за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом тридцяти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця на рахунок 33216812700011, КЕКД 13050200 у ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019. Отримувач: УДК в Шевченківському  р-ні м. Києва, ідентифікаційний код 26077968. 4.6. Зміна отримувача орендної плати та його банківських реквізитів може здійснюватися Орендодавцем в односторонньому порядку і не потребує внесення змін до цього Договору. Орендар зобов'язується уточнювати банківські реквізити і назву отримувача орендної плати. 4.7. Розмір орендної плати може переглядатись у випадках, передбачених законом, за згодою сторін, але не частіше, ніж один раз у рік. 4.8. За несвоєчасне внесення орендної плати справляється пеня в розмірі 120 (ста двадцяти) відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого боргу або на день його (його частини) погашення, при цьому для розрахунку використовується більша із зазначених ставок. Розрахунок пені здійснюється на дату погашення суми боргу (частини боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи день такого погашення. 4.9. Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати, нарахування пені за несвоєчасну сплату орендної плати та її стягнення здійснює районний податковий орган за місцем розташування земельної ділянки. 5. Умови використання та обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки 5.1. Умови збереження стану об'єкта оренди: - на Земельній ділянці не дозволяється діяльність, не пов'язана з цільовим призначенням Земельної ділянки. Зміна цільового призначення Земельної ділянки можлива лише в разі прийняття Київською міською радою рішення про затвердження проекту відведення Земельної ділянки у зв'язку зі зміною цільового призначення Земельної ділянки та внесення відповідних змін до Договору. Роботи по розробці проекту відведення сплачує Орендар; 5.2. Обмеження та сервітути щодо Земельної ділянки на день підписання цього Договору відсутні.   6. Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду 6.1. Земельна ділянка є переданою з моменту державної реєстрації цього Договору. 6.2. Право на оренду Земельної ділянки виникає після державної реєстрації цього Договору. 7. Умови повернення земельної ділянки 7.1. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку. 8. Права та обов'язки Сторін 8.1. Орендодавець має право вимагати від Орендаря: - використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з цим Договором; - дотримання місцевих правил забудови; - своєчасного внесення орендної плати; - дострокового розірвання цього Договору; - відшкодування понесених збитків, в тому числі не отриманих доходів, відповідно до чинного законодавства у разі розірвання цього Договору. 8.2. Орендодавець зобов'язаний: - повідомити в письмовій формі Орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається; - не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися земельною ділянкою; - передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору. 8.3. Орендар має право: - самостійно господарювати на землі з дотриманням вимог чинного законодавства України та умов цього Договору; - за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди; - у разі розірвання цього Договору, за погодженням сторін, має право вимагати відшкодування нанесених збитків відповідно до чинного законодавства; - після закінчення строку, на який було укладено цей Договір при умові належного виконання обов'язків відповідно до умов цього Договору, Орендар має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору; - переважне право на купівлю Земельної ділянки у разі її продажу. 8.4. Орендар зобов'язаний: - приступати до використання земельної ділянки в строк, встановлений цим Договором, та після підписання цього Договору та державної реєстрації Договору; - використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення; - своєчасно вносити орендну плату; - повернути Земельну ділянку Орендодавцю у стані, придатному для її подальшого використання після припинення дії цього Договору; - у строки, встановлені чинним законодавством, звітувати перед податковими органами району за місцем розташування Земельної ділянки про сплату орендної плати; - забезпечити вільний доступ до земельної ділянки представнику контролюючих органів; - забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки; - питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених насаджень від 01.06.2006 №69-п) та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку; - питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 №271/431 „Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва”; - виконати вимоги, викладені в листах Шевченківської районної у місті Києві ради від 19.06.2006 №983, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 27.03.2007 №19-2779, від 13.04.2007 №09-3480, Київської міської санепідстанції від 11.09.2006 №5488, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 21.07.2006 №06-6-25/3877, Головного управління охорони культурної спадщини від 06.04.2007 №2174, ВАТ „Київпроект” ДП „Інститут генерального плану міста Києва” від 26.10.2005 №2485, Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Києва від 15.08.2007 №148-1682; - земельну ділянку використовувати з урахуванням рішення Київради від 19.07.2005 №806/3381; -у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію цього Договору до районного податкового органу за місцем розташування земельної ділянки. 8.5. Сторони також мають інші права і несуть інші обов'язки, визначені законодавством України. 9. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини 9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар. 10. Страхування об'єкта оренди 10.1. Сторони домовилися про те, що Орендар має право застрахувати об'єкт оренди. 11. Зміна умов договору та припинення і поновлення Договору 11.1. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору вносяться за згодою сторін. Згодою або запереченням Орендодавця на зміни та/або доповнення до цього Договору, є його рішення, прийняте в установленому законодавством порядку. 11.2. Витрати, пов'язані з внесенням зміни та/або доповнення до цього Договору, сплачує Орендар. 11.3.Договір оренди припиняється в разі: - закінчення строку, на який його було укладено; - викупу Земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження Земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законодавством України; - поєднання в одній особі власника Земельної ділянки та орендаря; - ліквідації юридичної особи –орендаря. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом. 11.4. Припинення Договору шляхом розірвання. Договір може бути розірваний: - за взаємною згодою сторін; - за рішенням суду, в порядку, встановленому законом; 11.5. Договір може бути достроково розірваний у разі невиконання або неналежного виконання Орендарем обов'язків, визначених у пунктах 8.4 та 5.1 цього Договору. 11.6. Поновлення Договору: - Після закінчення строку, на який було укладено цей Договір, Орендар, за умови належного виконання своїх обов'язків, має за інших рівних умов переважне право на поновлення Договору. У цьому разі Орендар повинен не пізніше, ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку дії Договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. - У разі поновлення Договору на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. 11.7. У разі припинення або розірвання цього Договору Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві земельну ділянку, на умовах, визначених цим Договором. У разі невиконання Орендарем обов'язку щодо умов повернення Орендодавцеві земельної ділянки Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцеві завдані збитки. 11.8. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до третьої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору. 12. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору та вирішення спорів 12.1. У разі невиконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством. 12.2. У разі невиконання орендарем умов цього Договору та обов'язків, передбачених законодавством України, Договір може бути достроково розірваний. 12.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 12.4. Усі спори, що пов'язані із виконанням умов цього Договору,  вирішуються судами України, при неможливості досудового врегулювання спорів, що виникають при виконанні умов цього Договору. 13. Суборенда земельної ділянки 13.1. Орендар має право передати земельну ділянку або її частину у суборенду  виключно за письмовою згодою Орендодавця. 13.2. Орендодавець надає свою згоду чи заперечення щодо передачі земельної ділянки або її частини у суборенду шляхом прийняття в установленому законодавством порядку відповідного рішення.   13.3.Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами даного Договору і не суперечити йому. 14. Прикінцеві положення 14.1. Цей Договір складений у двох примірниках. Один примірник –для зберігання у Орендаря, один –для Орендодавця (знаходиться на зберіганні у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 14.2. Невід'ємною частиною цього Договору є: - план земельної ділянки; - кадастровий план земельної ділянки; - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - акт приймання-передачі земельної ділянки. Орендодавець –Київська міська рада      Орендар - Благодійна організація „Фонд пам'яті „Бабин Яр”    3.          Зобов'язати Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (інд. 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а) зареєструвати договір оренди земельної ділянки № 1 та договір оренди земельної ділянки № 2 з усіма додатками, що є їх невід'ємними частинами, між Орендодавцем –Київською міською радою та Орендарем –Благодійною організацією „Фонд пам'яті „Бабин Яр”, у встановленому порядку. Видати наказ. 4.          Стягнути з Київської міської ради (інд. 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36) на користь Благодійної організації „Фонд пам'яті „Бабин Яр” (інд. 01021, м. Київ, вул. Мечникова, 14-1, код ЄДРПОУ 33547081) 85 (вісімдесят п'ять) грн. витрат по сплаті державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ. 5.          Накази видати після набрання рішенням законної сили. 6.          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття. СуддяО.В. Мандриченко

Дата ухвалення рішення 29.05.2008
Зареєстровано 20.12.2018
Оприлюднено 21.12.2018

Судовий реєстр по справі 18/157

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.04.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 12.03.2011 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 11.01.2011 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 23.12.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Постанова від 21.12.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.11.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Ухвала від 04.11.2010 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.08.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 12.01.2010 Господарський суд Івано-Франківської області Господарське
Рішення від 29.05.2008 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.05.2008 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.05.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 22.05.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 08.04.2008 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.03.2008 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.01.2008 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 09.10.2007 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 26.03.2007 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.03.2007 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону