ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"14" січня 2019 р.                     Справа № 911/63/19

Господарський суд Київської області у складі судді Лопатін А.В., розглянувши матеріали

позовної заяви Першого заступника керівника Києво-Святошинської місцевої

прокуратури Київської області, Київська область, Києво-Святошинський

район, с.Софіївська Борщагівка

до           Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОРГРУП”, Київська область,

           м.Обухів

про           стягнення 4158,12 грн.

встановив:

Перший заступник керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області (позивач) звернувся до господарського суду Київської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОРГРУП” (відповідач) про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами у розмірі 4158,12 грн.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.01.2019 р. вказану позовну заяву передано для розгляду судді Лопатіну А.В.

Згідно з частиною першою статті 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали даної позовної заяви, суд дійшов висновку, що вони є достатніми для прийняття її до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного).

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження (ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України).

Проаналізувавши матеріали позовної заяви Першого заступника керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, суд дійшов висновку, що справа за вказаним позовом підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Відкриттям провадження у справі починається підготовче провадження (частина друга ст. 177 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до частини першої статті 181 Господарського процесуального кодексу України, для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Крім того, в реквізитах позовної заяви позивач визначає третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача, Управління Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області.

Відповідно до частин другої та четвертої 50 ГПК України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Здійснивши аналіз обґрунтувань позовних вимог, суд встановив, що Управління Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області підлягає залученню до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Законом № 1401-III від 2 червня 2016 року “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)” розділ XV. Перехідні положення Конституції України доповнено пункт 161 підпунктом 11, яким передбачено, що представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 1311 та 1312 Конституції здійснюється виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.

Господарський суд Київської області звертає увагу, що відповідно п. 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 12, 176, 177, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1.          Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

3.          Призначити підготовче засідання на "06" лютого 2019 року о 10 год. 15 хв. (засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, зал № 1).

4. Залучити до участі у провадженні з розгляду заяви про стягнення 4158,12 грн. у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача – Управління Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області (03135, м. Київ, Проспект Перемоги, будинок 14; ідентифікаційний номер 39816845).

5. Зобов'язати позивача направити копію позовної заяви третій особі, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, на юридичну адресу, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.          Зобов'язати позивача подати для огляду та/або долучення до матеріалів справи:

- оригінали доданих до позовної заяви документів;

-          оригінали та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких діє позивач (установчий договір, статут, положення), свідоцтво про державну реєстрацію.

7.          Роз'яснити позивачу, що він вправі до закінчення підготовчого засідання збільшити або зменшити розмір позовних вимог, а також змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

8.          Попередити позивача про те, що у разі подання ним заяви про збільшення або зменшення позовних вимог, про зміну предмету або підстав позову, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи.

9.          Попередити позивача, що суд може залишити позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з'явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору.

10.          Зобов'язати відповідача подати для огляду та/або долучення до матеріалів справи оригінали та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких діє відповідач (установчий договір, статут, положення).

11.          Роз'яснити відповідачу, що в строк до 30.01.2019 р., він має право надіслати суду відзив на позовну заяву (пред'явити зустрічний позов), а також докази, що підтверджують заперечення проти позову, у разі подання ним відзиву на позовну заяву (зустрічного позову), докази направлення їх копій позивачу подати до суду.

12.          Попередити відповідача, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

13.          Роз'яснити сторонам, що позивач може відмовитись від позову, а відповідач – визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в окремій письмовій заяві.

14.          Роз'яснити сторонам, що на будь-якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову угоду, зробивши спільну письмову заяву і повідомити про це суд.

15.          Попередити учасників справи про те, що у разі неможливості виконання вимог цієї ухвали, необхідно подати письмову заяву (клопотання) із зазначенням причин.

16.          Попередити учасників справи про можливість застосування судом заходів процесуального примусу у разі:

- порушення порядку під час судового засідання, невиконання розпоряджень судді;

-          невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;

-          зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

-          неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин та ін.

17.          Явку представників учасників справи визнати обов'язковою.

18.          Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи.

Дата підписання 14.01.2019 р.

Суддя                               А.В. Лопатін

Зареєстровано 15.01.2019
Оприлюднено 16.01.2019
Дата набрання законної сили 14.01.2019

Судовий реєстр по справі 911/63/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.07.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 19.06.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.05.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 15.04.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 03.04.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 13.03.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 06.02.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.01.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону