ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

"13" березня 2019 р. Справа № 911/63/19

за позовом Першого заступника керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГРУП» , Київська область, м.Обухів

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_1 Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області,

м. Київ

про стягнення 4158,12 грн.

Суддя Лопатін А.В.

За участю секретаря Ковальової Л.В.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

Перший заступник керівника Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області (позивач) звернувся до господарського суду Київської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГРУП» (відповідач) про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами у розмірі 4158,12 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.01.2019 р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання на 06.02.2019 р., залучено до участі у провадженні з розгляду заяви про стягнення 4158,12 грн. у якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - ОСОБА_1 Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. розгляд справи у підготовчому засіданні відкладено на 13.03.2019 р.; роз'яснено відповідачу, що в строк до 27.02.2019 р., він має право надіслати суду відзив на позовну заяву (пред'явити зустрічний позов), а також докази, що підтверджують заперечення проти позову, у разі подання ним відзиву на позовну заяву (зустрічного позову), докази направлення їх копій позивачу подати до суду; роз'яснено позивачу, що в строк до 06.03.2019 р. він має право надіслати суду відповідь на відзив, копію якого направити відповідачу, докази чого надати суду; встановлено строк до 27.02.2019 р. для подання третьою особою пояснень та аргументів відносно предмету спору.

У судовому засіданні 13.03.2019 р., розглянувши матеріали справи та заслухавши присутнього прокурора, судом встановлено наступне:

В ході судового засідання вирішувалось питання про надання пояснень прокурором щодо правового обґрунтування порушення інтересів держави відповідачем.

Так, відповідно до частини третьої статті 4 ГПК України до господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. До таких осіб процесуальний закон відносить прокурора та визначає підстави участі цієї особи у господарській справі.

Відповідно до частин третьої - п'ятої статті 53 ГПК України у визначених законом випадках прокурор звертається до суду з позовною заявою, бере участь у розгляді справ за його позовами, а також може вступити за своєю ініціативою у справу, провадження у якій відкрито за позовом іншої особи, до початку розгляду справи по суті, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах.

Водночас пункт 3 частини першої статті 131-1 Конституції України передбачає можливість представництва прокурором інтересів держави у виключних випадках.

В постанові Верховного Суду від 13 лютого 2019 року у справі № 906/296/18 зазначено, що захищати інтереси держави повинні насамперед відповідні суб'єкти владних повноважень, а не прокурор. Щоб інтереси держави не залишилися незахищеними, прокурор виконує субсидіарну роль, замінює в судовому провадженні відповідного суб'єкта владних повноважень, який всупереч вимог закону не здійснює захисту або робить це неналежно. У кожному такому випадку прокурор повинен навести (а суд перевірити) причини, які перешкоджають захисту інтересів держави належним суб'єктом, і які є підставами для звернення прокурора до суду.

Аналіз частини третьої статті 23 Закону України "Про прокуратуру" дає підстави стверджувати, що прокурор може представляти інтереси держави в суді лише у двох випадках: якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження; у разі відсутності такого органу.

Прокурор не може вважатися альтернативним суб'єктом звернення до суду і замінювати належного суб'єкта владних повноважень, який може і бажає захищати інтереси держави, у зв'язку з чим, суд вирішив зобов'язати позивача надати письмові пояснення щодо правового обґрунтування порушення інтересів держави відповідачем та необхідності захисту прокурором прав та інтересів ОСОБА_1 Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області, яке є суб'єктом з відповідною процесуальною дієздатністю щодо здійснення прав та охоронюваних законом інтересів держави у судовому порядку.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав.

Згідно із частиною третьою ст. 177 Господарського процесуального кодексу України у виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті строк підготовчого провадження може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Господарський суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного Господарським процесуальним кодексом України строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою ст. 202 цього Кодексу, а також в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні, як це передбачено п. 1 та п. 3 частини другої ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи, що розгляд справи по суті як стадія позовного провадження за приписами ГПК України передбачає розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому засіданні матеріалів і обмежує учасників справи подавати докази, а також заявляти клопотання чи заяви після переходу до розгляду справи по суті (ст. 207 ГПК), суд, врахувавши неявку представника відповідача, з метою уникнення порушень процесуальних прав учасників судового процесу, для забезпечення принципів змагальності сторін, диспозитивності та пропорційності у господарському судочинстві, враховуючи відсутність заперечень представника позивача щодо відкладення підготовчого засідання, вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження у даній справі та відкласти підготовче засідання на 03.04.2019 р.

Керуючись ст. ст. 177, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Продовжити строк підготовчого провадження.

2. Розгляд справи у підготовчому засіданні відкласти на "03" квітня 2019 року о 12 год. 00 хв.

3. Зобов'язати позивача у строк до 02.04.2019 р. надати письмові пояснення щодо правового обґрунтування порушення інтересів держави відповідачем, необхідності захисту прокурором прав та інтересів ОСОБА_1 Державної служби України з безпеки на транспорті у Запорізькій області., яке є суб'єктом з відповідною процесуальною дієздатністю щодо здійснення прав та охоронюваних законом інтересів держави у судовому порядку.

4. Викликати для участі в засіданні уповноважених представників учасників справи. Явку представників учасників справи визнати обов'язковою.

5. Повторно зобов'язати позивача подати для огляду оригінали доданих до позовної заяви документів.

6. Повторно роз'яснити позивачу, що він вправі до закінчення підготовчого засідання збільшити або зменшити розмір позовних вимог, а також змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

7. Повторно попередити позивача про те, що у разі подання ним заяви про збільшення або зменшення позовних вимог, про зміну предмету або підстав позову, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи.

8. Повторно попередити позивача , що суд може залишити позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з'явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору.

9. Повторно зобов'язати відповідача подати для огляду та/або долучення до матеріалів справи оригінали та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких діє відповідач (установчий договір, статут, положення).

10. Роз'яснити відповідачу, що в строк до 26.03.2019 р., він має право надіслати суду відзив на позовну заяву (пред'явити зустрічний позов), а також докази, що підтверджують заперечення проти позову, у разі подання ним відзиву на позовну заяву (зустрічного позову), докази направлення їх копій позивачу подати до суду.

11. Попередити відповідача, що у разі ненадання ним відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

12. Роз'яснити позивачу , що в строк до 02.04.2019 р. він має право надіслати суду відповідь на відзив, копію якого направити відповідачу, докази чого надати суду.

13. Роз'яснити сторонам, що позивач може відмовитись від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в окремій письмовій заяві.

14. Роз'яснити сторонам, що на будь-якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову угоду, зробивши спільну письмову заяву і повідомити про це суд.

15. Попередити учасників справи про те, що у разі неможливості виконання вимог цієї ухвали, необхідно подати письмову заяву (клопотання) із зазначенням причин.

16. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи.

Дата підписання 18.03.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін

Зареєстровано 19.03.2019
Оприлюднено 19.03.2019
Дата набрання законної сили 13.03.2019

Судовий реєстр по справі 911/63/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.07.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 19.06.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.05.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 15.04.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 03.04.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 13.03.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 06.02.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 14.01.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону