ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

17.01.2019 Справа № 920/917/18 Господарський суд Сумської області у складі судді Спиридонової Н.О. при секретарі судового засідання Гребенюк С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/917/18 в порядку загального позовного провадження

за позовом: керівника Шосткинської місцевої прокуратури (41100, м. Шостка, Сумська область, вул. Свободи, буд. 65) в інтересах держави в особі позивача:

Державної служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845),

до відповідача: Приватного підприємства Завод Сател (41133, Сумська область, Шосткинський район, с. Собичеве, вул. Жовтнева, буд. 9, ідентифікаційний код 32064547),

про стягнення 64801,89 грн. плати за проїзд автомобільними дорогами транспортними засобами на підставі Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 879 від 27.06.2007,

представники сторін:

прокурор - Дубова О.В.,

позивача - не з'явився,

відповідача - ОСОБА_1 згідно ордеру серії СМ № 3/19/С/ від 17.01.2019.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор в інтересах позивача подав позовну заяву до відповідача, в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 64801,89 грн. плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування на підставі Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 879 від 27.06.2007; та стягнути з відповідача на користь прокуратури Сумської області кошти, витрачені на сплату судового збору у розмірі 1762,00 грн.

Ухвалою суду від 21.11.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання на 18.12.2018, а ухвалою від 18.12.2018 у справі № 920/917/18 відкладено підготовче засідання на 17.01.2019.

19.12.2018 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву б/н, б/д (вх. № 8931 від 19.12.2018), в якому відповідач не погоджується з позовними вимогами, вважає їх необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню та зазначає, що прокурором у позовній заяві зазначено про факт несвоєчасного неподання до суду органом Державної служби України з безпеки на транспорті позову про стягнення з відповідача плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю, свідчить про неналежне здійснення таким органом владних повноважень, у зв'язку з чим прокурор звертається до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством. При цьому, як зазначає відповідач, позивач не звертався з даним позовом, оскільки має переконання, що прокурор заявить позовні вимоги в інтересах позивача, що вбачається з листа Управління Укртрасбезпеки в Одеській області від 03.10.2018. тому на думку відповідача, прокурор не може вважатися альтернативним суб'єктом звернення до суду і замінювати належного суб'єкта владних повноважень, який може захищати інтереси держави. В обґрунтування наведеного відповідач посилається на позицію Верховного Суду, викладену в ухвалі від 19.07.2018 у справі № 822/1169/17.

Відповідач зазначає, що прокурор не навів належного та достатнього обґрунтування того, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, а також визначені законом підстави для звернення до суду прокурора із зазначеним позовом за можливості такого звернення Державною службою України з безпеки на транспорті.

Також відповідач у відзиві на позов зазначає, що надані прокурором письмові докази викликають у відповідача сумнів у їх достовірності, оскільки більшість документів є копіями з копій, походження яких відповідачу невідоме.

27.12.2018 від представника позивача до суду надійшла відповідь на відзив б/н від 22.12.2018 (вх. № 9095 від 27.12.2018), у якому останній зазначає, що відповідно до пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 103 від 11.02.2015, позивач відповідно до покладених на нього повноважень здійснює нарахування та вживає заходи щодо стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю. Відповідно до частини третьої статті 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Суб'єкт владних повноважень має діяти виключно в межах та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами, як це передбачено частиною другою статті 19 Конституції України, оскільки він виконує державні функції, і лише держава шляхом законодавчого регулювання визначає його завдання, межі його повноважень та спосіб, у який він здійснює ці повноваження. Розширене тлумачення суб'єктом владних повноважень способів здійснення своїх повноважень не допускається. У зв'язку з цим, визначений законом предмет позову, з яким суб'єкт владних повноважень може звернутись до суду при здійсненні ним владних управлінських функцій, не підлягає розширеному тлумаченню.

Таким чином, як зазначає представник позивача, Укртрансбезпека може звертатись до суду з позовом до фізичної або юридичної особи виключно у випадках, коли це прямо передбачено законом та з метою виконання покладених на неї завдань і функцій, Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті затверджено підзаконним нормативно-правовим актом, а саме постановою Кабінету Міністрів України; дане твердження підтверджується правовою позицією ОСОБА_2 Верховного Суду, викладеною у постанові від 06.06.2018 у справі № 820/1203/17, де зазначено, що ані Конституцією України, ані законами України Укртрансбезпеку не наділено правом звернення до суду щодо стягнення грошових коштів за проїзд транспортного засобу з перевищенням нормативних вагових параметрів.

02.01.2019 від Шосткинської місцевої прокуратури до суду надійшла відповідь на відзив № 104-7911вих18, де керівник Шосткинської місцевої прокуратури зазначає, що прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це у позовній заяві і в такому разі набуває статусу позивача.

В даному випадку, прокурором до суду скеровано позовну заяву в інтересах позивача через неналежне здійснення останнім повноважень щодо захисту інтересів держави, зокрема, пов'язаних із вжиттям заходів щодо стягнення плати за проїзд великогабаритним транспортом, які є передбаченими Положенням про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженим Постановою Уряду №103 від 11.02.2015. Встановивши бездіяльність вказаного органу через невжиття заходів щодо захисту інтересів держави, прокурором на адресу структурного підрозділу позивача спрямовано листа від 27.09.2018 про виявлені в ході реалізації функції представництва інтересів держави порушення законодавства та про надання інформації щодо самостійного вжиття ним відповідних заходів та зазначення причин про їх невжиття. Структурний підрозділ позивача листом від 03.10.2018 повідомив прокурора про неможливість самостійного вжиття заходів щодо стягнення з відповідача плати за проїзд з огляду на відсутність належного фінансування щодо сплати судового збору.

Стосовно наданих разом із позовом письмових доказів прокурор зазначає, що ним до суду спрямовано позовну заяву з доказами, а саме документами, які належним чином завірені позивачем, при цьому, у самому тексті позовної заяви прокурором зазначено, що оригінали письмових доказів перебувають у володінні позивача. У відповідності до частини шостої статті 91 Господарського процесуального кодексу України, якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.

Таким чином, місцева прокуратура вважає, що позовна заява керівника Шосткинської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті до Приватного підприємства Завод Сател про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами транспортними засобами є обґрунтованою, аргументованою та вмотивованою, у зв'язку із чим вона підлягає до задоволення.

Представник позивача в підготовче засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання був повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення форми № 119, повернуте на адресу суду відділенням поштового зв'язку.

17.01.2019 від представника відповідача надійшло клопотання б/н, б/д (вх. № 126к від 17.01.2019) про надання оригіналів документів, доданих до позовної заяви, в якому представник відповідача просить суд, керуючись статтею 91 Господарського процесуального кодексу України, витребувати у позивача оригінали усіх письмових доказів, доданих до позовної заяви.

Враховуючи вищевикладене суд, відповідно до норми частини шостої статті 91 Господарського процесуального кодексу України, якою передбачено, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотання учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу, задовольняє клопотання представника відповідача та вважає за доцільне витребувати у позивача для огляду у наступному судовому засіданні оригінали документів (письмових доказів), копії яких додано до позовної заяви.

Відповідно до частини другої, третьої статті 119 Господарського процесуального кодексу України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Згідно частини першої статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до частини третьої статті 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи те, що шістдесяти денний строк проведення підготовчого засідання з дня відкриття провадження у даній справі спливає 21.01.2019 та враховуючи необхідність витребування у сторін доказів та пояснень для об'єктивного розгляду даної справи по суті, суд з власної ініціативи вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого засідання на тридцять днів з 21 січня 2019 року до 20 лютого 2019 року.

За приписами статті 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного Господарським процесуальним кодексом України строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 Господарського процесуального кодексу України, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на вище наведене, з метою справедливого, неупередженого, повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи для її правильного вирішення суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного частиною третьою статті 177 Господарського процесуального кодексу України строку підготовчого провадження.

Керуючись статтями 46, 91, 119, 120, 177, 182, 183, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника відповідача - Приватного підприємства Завод Сател (41133, Сумська область, Шосткинський район, с. Собичеве, вул. Жовтнева, буд. 9, ідентифікаційний код 32064547) б/н, б/д (вх. № 126к від 17.01.2019) про надання оригіналів документів, доданих до позовної заяви задовольнити.

2. Продовжити строк проведення підготовчого засідання на тридцять днів з 21 січня 2019 року до 20 лютого 2019 року.

3. Відкласти підготовче засідання на 19 лютого 2019 року об 11 год. 00 хв. з повідомленням учасників справи.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судових засідань №4.

4. Зобов'язати позивача - Державну службу України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845) надати суду для огляду та дослідження в наступне судове засідання оригінали письмових доказів, доданих до позовної заяви.

5. Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов'язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

6. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Повну ухвалу складено 21 січня 2019 року.

Суддя Н.О. Спиридонова

Примітка. Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

2. Учасники справи зобов'язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою;

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.

3. У випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 42 Господарського процесуального кодексу України,учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.

Положення частини сьомої цієї статті застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.

Зареєстровано 22.01.2019
Оприлюднено 22.01.2019
Дата набрання законної сили 17.01.2019

Судовий реєстр по справі 920/917/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.11.2019 Касаційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Касаційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 24.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 10.05.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 17.01.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.12.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.11.2018 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону