ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

07.02.2019 м. ДніпроСправа № 904/2495/18

за позовом Першого заступника прокурора Дніпропетровської області (49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38; ідентифікаційний код 02909938) в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро, вул. Центральна,6; ідентифікаційний код 13467337)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" (01030, м. Київ, провулок Гергіївський, буд. 2, кімната 12; ідентифікаційний код 34775422)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідавльністю "Інітіум" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги,8, приміщення 8; ідентифікаційний код 39621652)

про витребування майна

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від прокуратури: Богомол О.М. - представник, посвідчення від 11.12.2015р. №036676;

від позивача: Савіна О.І. - представник, довіреність від 21.11.2018р. №45;

від відповідача-1: Кропов А.В. - представник (адвокат), договір від 05.02.2019р. № б/н;

від відповідача-2: представник не з'явився.

Перший заступник прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі позивача - Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1- Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" та до відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітіум 1" про витребування майна, в якому просить витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" на користь держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області будівлю гуртожитку, розташовану за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро та витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітіум 1" на користь держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області нежитлове приміщення № 8 розташоване на І-му поверсі гуртожитку за адресою: вул. Княгині Ольги, 8А у м. Дніпро, стягнути з відповідачів судовий збір на користь прокуратури Дніпропетровської області.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2018р. було прийнято позовну заяву до розгляду (суддя Рудовська І.А.), відкрито провадження у справі №904/2495/18 та призначено справу до розгляду в підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження на 10.07.2018р. на 10:00 год.

Відповідач-1 у заяві (вх.№26995/18 від 21.06.2018р.) про застосування позовної давності просить застосувати пропуск позовної давності та відмовити у позові у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог Регіональним відділенням Фонду державного майна по Дніпропетровській області.

Також відповідач-1 у відзиві (вх.№29904/18 від 10.07.2018р.) просить застосувати пропуск строків позовної давності, відмовити у задоволенні позовної заяви у повному обсязі у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог та порушенням норм процесуального права, оскільки: - довідка про вартість майна без дати та номеру, виданою Правобережною товарною біржею не є документом, відповідно до якого може бути визначена ціна позову; - розгляд позовної заяви без проведення оцінки майна суперечить вимогам чинного законодавства; - позивач подав позов поза межами строків позовної давності; - як у випадку пред'явлення позову самою особою, право якої порушене, так і в разі пред'явлення позову в інтересах зазначеної особи іншою уповноваженою на це особою відлік позовної давності обчислюється однаково - з моменту, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила; - наявні обставини, що достовірно підтверджують факт обізнаності Держави в особі РВ ФДМУ по Дніпропетровській області щодо вибуття витребуваних об'єктів нерухомого майна з права власності.

Розпорядженням Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2018р. №397 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи" відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду було призначено повторний автоматичний розподіл справи №904/2495/18 у зв'язку зі звільненням судді Рудовської І.А. з посади.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.07.2018 року справу передано на розгляд судді Загинайко Т.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2018р. справу прийнято до провадження, призначено до розгляду у підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 01.08.2018р. на 11:00 год.

Прокурор у відповіді (вх.№32567/18 від 25.07.2018р.) на відзив не погоджується з доводами відзиву відповідача-2, вважає, що обґрунтовано звернувся до суду із позовом із дотриманням вимог матеріального та процесуального права, посилаючись на те, що: - вказаний відзив не містить жодних обставин, які мб свідчили про допущення прокурором порушень норм матеріального чи процесуального права при зверненні до суду з позовом; - довідка про оцінку майна містить дату визначення вартості нерухомого майна, ціна майна визначена станом на 17.05.2018р., тобто безпосередньо до моменту подання прокурором позову до суду; - довідка про оцінку майна, видана генеральним директором Правобережної товарної біржі Поляковим І.Г. на підставі сертифікату суб'єкта оціночної діяльності від 21.03.2017р. №225/17 Фонду державного майна України зі строком дії до 21.03.2020 та свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності від 28.08.2013р. №10420; - прокуратурою області вжито заходів до надання до суду належного і допустимого доказу з визначення ціни позову, від розміру якого прокуратурою сплачено до Державного бюджету України 272 738 грн. 69 коп. - судового збору; - основною метою визначення ціни позову є саме сплата до бюджету належних сум судового збору; - нормами чинного законодавства передбачено право суду та право відповідача здійснити власний розрахунок розміру судових витрат; - протягом 2008-2013 років Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області вживало послідовні заходи цивільно-правового характеру щодо повернення спірного нерухомого майна у державну власність, про що свідчать відповідні рішення судів, якими обґрунтовані позовні вимоги прокуратури області та на які посилається у своєму відзиві відповідач-1; - внаслідок неправомірних дій відповідачів, вчинених після набуття законної сили преюдиційних рішень судів, відбулось подальше відчуження спірного нерухомого майна, а саме: виділення із будівлі гуртожитку нежитлового приміщення №8, яке розташоване на І поверсі гуртожитку, та його передача до статутного капіталу ТОВ "Інітум 1"; - перебіг строку позовної давності у даній справі необхідно відраховувати від дати, коли прокуратура та позивач дізнались про подальше відчуження спірного нерухомого майна; - з моменту ознайомлення 19.04.2018р. прокуратурою з реєстраційними справами №266056512101 та №267270312101 як позивачеві так і прокуророві стало достовірно відомо про порушення прав позивача на мирне володіння державним майном та, відповідно, про необхідність звернення до суду з метою його поновлення; - відповідно до вимог статей 330, 388, 658 Цивільного кодексу України право власності на майно, яке було передане за угодами щодо його відчуження поза межами волі власника, не набувається, у тому числі й добросовісним набувачем, оскільки це майно може бути у нього витребуване; - право власності дійсного власника в такому випадку презюмується і не припиняється із втратою ним цього майна, воно підлягає захисту протягом усього часу наявності у особи титулу власника, а тому положення про позовну давність до заявлених позовних вимог про витребування майна у порядку статті 388 Цивільного кодексу України не застосовуються.

Відповідач-1 у запереченнях (вх.№33527/18 від 01.08.2018р.) на відповідь від 24.07.2018р. просить застосувати пропуск строків позовної давності, відмовити у задоволенні позовної заяви прокурора у повному обсязі у зв'язку зі спливом позовної давності для заявлення позовних вимог позивачем та порушенням норм процесуального права, посилається на те, що: - довідка про вартість майна без дати та номеру, надана Прокуратурою Дніпропетровської області, містить лише інформативний характер, а не висновки щодо вартості майна, як цього вимагають нормативно-правові акти України та методики розрахунків вартості нерухомого майна; - довідка містить розрахунок "вартості аналогічного майна" на ринку нерухомого майна, а не конкретно даного об'єкту, який витребується позивачем; - згідно до правовстановлюючих документів загальна площа об'єкту складає 749,5 кв.м, жила площа 238,2 кв.м; - нежиле приміщення №8 за адресою м. Дніпро, вул. К.Ольги, 8А входить до складу будинку літ. А-2, а, отже, й входить до загальної площі 749,5 кв.м.; - довідка Правобережної товарної біржі містить недостовірні та дублюючі дані та невірну, завищену оцінку аналогічного майна; - вартість майна розрахована невірно; - прокуратурою області не було проведено незалежної оцінки майна, що є предметом спору, а надані лише довідка про середньоринкову вартість одного квадратного метру житлового будинку в центрі міста; - згідно з довідкою, що була надана прокуратурою області, вартість майна склала 18 182 579 грн. 40 коп., що є явно завищеною; - згідно Звіту про оцінку вартості нежитлового приміщення №8 загальною площею 126,6 кв.м. по вул. Горького, 8а у м. Дніпрі, виготовленого Товарною біржею "Дніпропетровська Універсальна" 09.07.2018р. та Звіту про оцінку вартості частини житлового будинку №8 загальною площею 622,9 кв.м по вул. Горького, 8а у м. Дніпрі, виготовленого Товарною біржею "Дніпропетровська Універсальна" 09.07.2018р. реальна вартість майна становить 576 100 грн. 00 коп. та 3 373 680 грн. 00 коп. = 3 949 780 грн. 00 коп.; - як у випадку пред'явлення позову самою особою, право якої порушено, так і в разі пред'явлення позову в інтересах зазначеної особи іншою уповноваженою на це особою, відлік позовної давності обчислюється однаково, а саме з моменту, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила; - оскільки вимоги прокурора є похідними від вимог органів державної влади, права та інтереси яких він захищає, то і перебіг строку позовної давності розпочинається з моменту, коли про порушення прав та інтересів держави дізнався саме відповідний орган державної влади, а не прокурор; - в позовній заяві про витребування майна прокуратурою Дніпропетровської області було зазначено про обізнаність РВ ФДМУ; - поділ спірного майна на частини, а також будь-які дії з ним не створюють нового моменту відліку позовної давності, оскільки про відчуження майна позивачу було відомо ще в 2008 році, а з того моменту вже сплинуло 10 років; - в статті 388 Цивільного кодексу України зазначено про право власника щодо витребування майна, яке вибуло з володіння власника, а спірний об'єкт вибув з володіння власника вже понад 10 років тому; - жодних належних доказів на підтвердження поважності причин пропуску позовної давності прокуратура та позивач не надали.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.08.2018р. було оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 12.09.2018р. на 12:30 год.

Відповідач-1 у клопотанні (вх.№36844/18 від 23.08.2018р.) просить приєднати до матеріалів справи докази направлення заперечення на відповідь від 24.07.2018р.

Прокурор у клопотанні (вх.№37755/18 від 30.08.2018р.) просить вважати правильним повним найменування відповідача ТОВ "Інітіум 1" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інітіум 1", ідентифікаційний код юридичної особи - 39621652, вул. Княгині Ольги, 8а, приміщення 8, м. Дніпро, 49038), оскільки у позовній заяві і у заяві про забезпечення позову прокуратурою області зроблено технічну опечатку щодо найменування відповідача, а саме вказано ТОВ "Інітіум 1".

Позивач у відповіді (вх.№38369/18 від 04.09.2018р.) на відзив вважає доводи відповідача безпідставними та наполягає на задоволенні позовних вимог у повному обсязі, посилаючись на те, що: - оцінка майна проводиться обов'язково у тому випадку, коли майно вже повернуто на підставі рішення суду, а в даному випадку майно перебуває у незаконному володінні відповідача у зв'язку з чим прокуратурою Дніпропетровської області подано позов, а рішення щодо витребування майна ще не прийнято; - лише суд може вирішити питання щодо необхідності призначення відповідної експертизи; - у довідці про оцінку майна вказано, що оцінка проводилась станом на 17.05.2018р.; - Регіональним відділенням протягом значного періоду вживалися вичерпні заходи щодо повернення спірного нерухомого майна у державну власність; - у зв'язку з неправомірними діями відповідача спірне нерухоме майно було вкотре відчужено незважаючи на рішення судів; - про подальше відчуження Регіональному відділенню стало достовірно відомо під час ознайомлення з реєстраційними справами №266056512101 та №267270312101, що свідчить про відсутність підстав для застосування строків позовної давності.

Відповідач-1 у запереченнях на відповідь (вх.№39585/18 від 12.09.2018р.) просить суд застосувати пропуск строків позовної давності та відмовити у задоволенні позовної заяви.

Також відповідач-1 надав заяву (вх.№39584/18 від 12.09.2018р.), якою просить суд враховувати судову практику при розгляді справи по суті та надає відповідні документи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2018р. у справі №904/2495/18 було відмовлено Першому заступнику прокурора Дніпропетровської області в задоволенні заяви про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.2018р. продовжено підготовче провадження до 17.10.2018р. та оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 25.09.2018р. о 12:00 год.

Прокурор у клопотанні (вх.№41019/18 від 24.09.2018р.) просить долучити до матеріалів справи: - рішення Дніпропетровської міської ради від 25.01.2012р. №28/20 "Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста гуртожитку за адресою: вул. Горького, 8а; - лист Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради від 01.12.2011р. №3/6109 ; - звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" від 14.11.2011р. №14/11 на адресу міського голови; - протокол від 11.11.2011р. № 4 засідання загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар".

Позивач у додаткових поясненнях (вх.№41398/18 від 25.09.2018р.) з урахуванням заперечень Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" від 11.09.2018р. вважає доводи відповідача безпідставними та наполягає на задоволенні позовних вимог у повному обсязі, з огляду на те, що: - в постанові ВСУ від 22.03.2017р. у справі № 5004/2115/11, на яку посилається відповідач, ВСУ виходив з того, що прокурор, представляючи інтереси держави в особі Фонду державного майна України, заявив клопотання про поновлення строків позовної давності, однак зі сторони Фонду таке клопотання не заявлялось; - в постанові ВСУ №911/2646/17 взагалі йдеться про повну обізнаність Сквирської РДА та прокуратури про порушення прав держави, однак будь-яких заходів щодо захисту прав держави в рамках даної справи прокурором та позивачем не надано, що й стало підставою застосування строків позовної давності; - в постанові ВСУ №911/3023/15 предмет спору та обставини викладені у ній взагалі не співпадають з вимогами позовної заяви, яка є предметом розгляду справи №904/2495/18; - посилання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар" на обізнаність Фонду про вибуття спірного майна з державної власності та відсутність будь-яких дій спрямованих на захист порушеного права державної власності не заслуговують на увагу та спростовуються матеріалами справи; - протягом тривалого часу, починаючи з 2008р., Регіональне відділення вживало послідовні заходи цивільно-правового характеру щодо повернення спірного майна у державну власність, про що свідчать рішення судів; - під час приватизації орендного підприємства Дніпропетровський комбінат хлібопродуктів, зі статутного фонду останнього, був вилучений державний фонд, а саме, житлові будинки по вул. Горького, б. 8а, Серова, б. 21а та Свєтлова, б. 20 м. Дніпропетровська; - рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.2018р. у справі № 904/2011/18 задоволено позовні вимоги першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення до ТОВ "Зерниця" про витребування на користь держави будівлі гуртожитку по вул. Андрія Фарба (Сєрова) б. 21, на виконання рішення видано наказ від 31.08.2018р., який перебуває на виконанні у Шевченківському відділі державної виконавчої служби м. Дніпра.

Відповідач-1 у клопотанні (вх.№41397/18 від 25.09.2018р.) просить суд зупинити провадження у справі № 904/2495/18 на підставі пункту 7 частини 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України до розгляду Великою Палатою Верховного суду справи №907/50/16 у подібних правовідносинах.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.09.2018р. зупинено провадження у справі №904/2495/18 за позовом Першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітіум" про витребування майна до перегляду Великою Палатою Верховного Суду судового рішення у подібних правовідносинах у справі № 907/50/16.

Відповідач-1 у клопотанні (вх.№2228/19 від 16.01.2019р.) просить поновити провадження у справі №904/2495/18, врахувати постанову Великої Палати Верховного Суду від 20.11.2018р. при розгляді справи по суті та відмовити у задоволенні позовної заяви, у зв'язку із пропуском позовної давності.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.01.2019р. було поновлено провадження у справі №904/2495/18, справу призначено до розгляду у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 07.02.2019р. о 11:00 год.

Прокурор у клопотанні (вх.5999/19 від 07.02.2019р.) просить суд визнати поважними причини пропуску позовної давності і захистити порушене право держави на спірне майно; задовольнити позовні вимоги першого заступника прокурора Дніпропетровської області в повному обсязі посилаючись, на те що - факт належності до державної власності будівлі гуртожитку, розташованої за адресою: вул. Княгині Ольги (Горького), 8А у м. Дніпро встановлено рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2013, яке залишено без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 20.05.2013 та постановою Вищого господарського суду від 11.07.2013 у справі 39/904/138/2013 за позовом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області до Дніпропетровської міської ради про визнання незаконним рішення про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста гуртожитку; - при реалізації спірного майна не було дотримано процедури його відчуження, останнє вибуло від власника поза волею останнього, а тому підлягає поверненню до державної власності.

Позивач у заяві про поновлення строків позовної давності (вх.№6000/19 від 07.02.2019р.) просить суд визнати причини пропущення строку для звернення до суду за захистом прав держави щодо витребування з незаконного володіння державного майна повноважними, поновити пропущений за поважних причин строк для звернення до суду з захистом прав держави щодо витребування з незаконного володіння державного майна оскільки: - відповідно до рішень, які додані до позовної заяви, Регіональним відділенням протягом значного періоду вживалися вичерпні заходи щодо повернення спірного нерухомого майна у державну власність; - у зв'язку з неправомірними діями відповідачів спірне нерухоме майно було відчужено незважаючи на рішення судів; - про відчуження та існування запису про право власності Регіональному відділенню стало достовірно відомо під час ознайомлення з реєстраційними справами №266056512101 та №267270312101 у лютому 2018р.; - отримавши в січні 2018 витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно Регіональному відділенню стало відомо про реєстрацію права власності на вказану будівлю за відповідачами; - Регіональне відділення зверталось до державного реєстратора з відповідною заявою про скасування запису про право власності з метою подальшої реєстрації права державної власності, однак рішенням державного реєстратора від 12.01.2018 у скасуванні запису відмовлено.

Відповідач-1 клопотанням (вх.5998/18 від 07.02.2019р.) приєднує до матеріалів справи постанову Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.01.2019р. у справі № 922/2055/17.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно пункту 10 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд вирішує заяви та клопотання учасників справи.

У зв'язку з поданням прокурором та позивачем клопотання про визнання причин пропущення строку для звернення до суду поважними та поновлення строку позовної давності, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання з метою надання можливості висловлення учасниками провадження у справі своїх правових позицій щодо поданих прокурором та позивачем клопотання та заяви.

Керуючись пунктом 10 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 183, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд-

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 20.02.2019 о 10:30 год.

2. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. До судового засідання надати:

Прокурору, позивачу - надіслати заяву та клопотання відповідачу-2, докази надсилання надати до суду.

Відповідачам - 1, -2 - письмові пояснення щодо поданих заяви та клопотання.

4. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Ухвала набирає законної сили 07.02.2019р. та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

7 . Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

8. Повний текст ухвали підписаний 11.02.2019р.

Суддя Т.В. Загинайко

Дата ухвалення рішення06.02.2019
Оприлюднено10.02.2019

Судовий реєстр по справі —904/2495/18

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 10.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 28.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 28.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 13.11.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 17.10.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Ухвала від 07.10.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Загинайко Тетяна Володимирівна

Постанова від 22.09.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 02.09.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вечірко Ігор Олександрович

Ухвала від 11.08.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Парусніков Юрій Борисович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні