НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3418/18

№ 1-кс/183/247/19

11 лютого 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Маркарянц А.О., погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Тихоновим М.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.05.2018 року за № 12018040350000980 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Маркарянц А.О., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Тихоновим М.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА спільно з службовими особами ТОВ Спецдоррембуд здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту по вул. Лісовій с. Новоселівка Новомосковського району Дніпропетровської області, шляхом завищення об'ємів виконаних робіт та внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року.

30.05.2017 року між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА, в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ СПЕЦДОРРЕМБУД , в особі директора ОСОБА_4 укладено договір на виконання робіт по об'єкту Капітальний ремонт вул. Лісова, с. Новоселівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області , на загальну суму 3.006.106,22 гривень.

19.08.2017 року та 22.08.2017 року між замовником директором Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА ОСОБА_3, генпідрядником директором ТОВ Спецдоррембуд ОСОБА_4, та інженером технічного нагляду ДП Інвестаційно-інноваційний центр ОСОБА_5, який представляв інтереси замовника, згідно договору № 72-17 на виконання технічного нагляду по об'єкту від 11.08.2017 року, підписано акти приймання виконаних будівельних робіт № 7/115 та № 7/118.

Однак, згідно висновку судової комісійної будівельно-технічної експертизи № 3063-18 від 26.12.2018 року встановлено, що фактична невідповідність виконаних будівельних робіт з виконання Капітальний ремонт вул. Лісова, с. Новоселівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області і актами приймання виконаних будівельних робіт складає 311.692,79 гривень.

В ході допиту директора ТОВ Спецдоррембуд ОСОБА_4 останній надав договір субпідряду № 96-СП від 03.07.2017 укладений з ТОВ КОМ+ТРАНС та показав, що 20% робіт від загального обсягу по об'єкту Капітальний ремонт вул. Лісова, с. Новоселівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області виконувало ТОВ КОМ+ТРАНС (код ЄДРПОУ 39583282), які саме роботи вказати він не може.

Таким чином, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів ТОВ СПЕЦДОРРЕМБУД код ЄДРПОУ 40196224 на розрахунковий рахунок ТОВ КОМ+ТРАНС код ЄДРПОУ 39583282, а також використання, як доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні їх виїмки): оригіналу юридичної справи по розрахунковому рахунку № 26001000266201, відкритому ТОВ КОМ+ТРАНС код ЄДРПОУ 39583282; інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів) за період з 03 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року, які знаходяться у володінні АТ АКБ КОНКОРД , розташованого за адресою: пл. Троїцька, 2, м. Дніпро.

Згідно п. 2 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ АКБ КОНКОРД в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

Відповідно до ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України Про банки і банківські діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Маркарянц Альоні Олександрівні, прокуророві Новомосковської місцевої прокуратури Тихонову Микиті Сергійовичу тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: юридичної справи по розрахунковому рахунку № 26001000266201, відкритому ТОВ КОМ+ТРАНС код ЄДРПОУ 39583282; інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному вище рахунку (в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів) за період з 03 липня 2017 року по 31 грудня 2017 року, які знаходяться у володінні АТ АКБ КОНКОРД , розташованого за адресою: пл. Троїцька, 2, м. Дніпро.

Строк дії ухвали до 28.02.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк

Зареєстровано 13.02.2019
Оприлюднено 13.02.2019
Дата набрання законної сили 11.02.2019

Судовий реєстр по справі 183/3418/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.04.2019 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 28.03.2019 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 11.02.2019 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 11.02.2019 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 07.08.2018 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 07.08.2018 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 14.06.2018 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне
Ухвала від 14.06.2018 Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону