ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

25.02.2019 Справа № 920/917/18 Господарський суд Сумської області у складі судді Спиридонової Н.О. при секретарі судового засідання Гребенюк С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/917/18 в порядку загального позовного провадження

за позовом: керівника Шосткинської місцевої прокуратури (41100, м. Шостка, Сумська область, вул. Свободи, буд. 65) в інтересах держави в особі позивача:

Державної служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845),

до відповідача: Приватного підприємства Завод Сател (41133, Сумська область, Шосткинський район, с. Собичеве, вул. Жовтнева, буд. 9, ідентифікаційний код 32064547),

про стягнення 64801,89 грн. плати за проїзд автомобільними дорогами транспортними засобами на підставі Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 879 від 27.06.2007,

представники сторін:

прокурор - Дубова О.В.,

позивача - ОСОБА_1,

відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор в інтересах позивача подав позовну заяву до відповідача, в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 64801,89 грн. плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування на підставі Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 879 від 27.06.2007; та стягнути з відповідача на користь прокуратури Сумської області кошти, витрачені на сплату судового збору у розмірі 1762,00 грн.

Ухвалою суду від 21.11.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання на 18.12.2018, а ухвалою від 18.12.2018 у справі № 920/917/18 відкладено підготовче засідання на 17.01.2019.

19.12.2018 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву б/н, б/д (вх. № 8931 від 19.12.2018), в якому відповідач не погоджується з позовними вимогами, вважає їх необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню та зазначає, що прокурором у позовній заяві зазначено про факт несвоєчасного неподання до суду органом Державної служби України з безпеки на транспорті позову про стягнення з відповідача плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю, свідчить про неналежне здійснення таким органом владних повноважень, у зв'язку з чим прокурор звертається до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством. При цьому, як зазначає відповідач, позивач не звертався з даним позовом, оскільки має переконання, що прокурор заявить позовні вимоги в інтересах позивача, що вбачається з листа Управління Укртрасбезпеки в Одеській області від 03.10.2018. тому на думку відповідача, прокурор не може вважатися альтернативним суб'єктом звернення до суду і замінювати належного суб'єкта владних повноважень, який може захищати інтереси держави. В обґрунтування наведеного відповідач посилається на позицію Верховного Суду, викладену в ухвалі від 19.07.2018 у справі № 822/1169/17.

Відповідач зазначає, що прокурор не навів належного та достатнього обґрунтування того, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, а також визначені законом підстави для звернення до суду прокурора із зазначеним позовом за можливості такого звернення Державною службою України з безпеки на транспорті.

Також відповідач у відзиві на позов зазначає, що надані прокурором письмові докази викликають у відповідача сумнів у їх достовірності, оскільки більшість документів є копіями з копій, походження яких відповідачу невідоме.

27.12.2018 від представника позивача до суду надійшла відповідь на відзив б/н від 22.12.2018 (вх. № 9095 від 27.12.2018), у якому останній зазначає, що відповідно до пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 103 від 11.02.2015, позивач відповідно до покладених на нього повноважень здійснює нарахування та вживає заходи щодо стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю. Відповідно до частини третьої статті 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Суб'єкт владних повноважень має діяти виключно в межах та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами, як це передбачено частиною другою статті 19 Конституції України, оскільки він виконує державні функції, і лише держава шляхом законодавчого регулювання визначає його завдання, межі його повноважень та спосіб, у який він здійснює ці повноваження. Розширене тлумачення суб'єктом владних повноважень способів здійснення своїх повноважень не допускається. У зв'язку з цим, визначений законом предмет позову, з яким суб'єкт владних повноважень може звернутись до суду при здійсненні ним владних управлінських функцій, не підлягає розширеному тлумаченню.

Таким чином, як зазначає представник позивача, Укртрансбезпека може звертатись до суду з позовом до фізичної або юридичної особи виключно у випадках, коли це прямо передбачено законом та з метою виконання покладених на неї завдань і функцій, Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті затверджено підзаконним нормативно-правовим актом, а саме постановою Кабінету Міністрів України; дане твердження підтверджується правовою позицією ОСОБА_2 Верховного Суду, викладеною у постанові від 06.06.2018 у справі № 820/1203/17, де зазначено, що ані Конституцією України, ані законами України Укртрансбезпеку не наділено правом звернення до суду щодо стягнення грошових коштів за проїзд транспортного засобу з перевищенням нормативних вагових параметрів.

02.01.2019 від Шосткинської місцевої прокуратури до суду надійшла відповідь на відзив № 104-7911вих18, де керівник Шосткинської місцевої прокуратури зазначає, що прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це у позовній заяві і в такому разі набуває статусу позивача.

В даному випадку, прокурором до суду скеровано позовну заяву в інтересах позивача через неналежне здійснення останнім повноважень щодо захисту інтересів держави, зокрема, пов'язаних із вжиттям заходів щодо стягнення плати за проїзд великогабаритним транспортом, які є передбаченими Положенням про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженим Постановою Уряду №103 від 11.02.2015. Встановивши бездіяльність вказаного органу через невжиття заходів щодо захисту інтересів держави, прокурором на адресу структурного підрозділу позивача спрямовано листа від 27.09.2018 про виявлені в ході реалізації функції представництва інтересів держави порушення законодавства та про надання інформації щодо самостійного вжиття ним відповідних заходів та зазначення причин про їх невжиття. Структурний підрозділ позивача листом від 03.10.2018 повідомив прокурора про неможливість самостійного вжиття заходів щодо стягнення з відповідача плати за проїзд з огляду на відсутність належного фінансування щодо сплати судового збору.

Стосовно наданих разом із позовом письмових доказів прокурор зазначає, що ним до суду спрямовано позовну заяву з доказами, а саме документами, які належним чином завірені позивачем, при цьому, у самому тексті позовної заяви прокурором зазначено, що оригінали письмових доказів перебувають у володінні позивача. Таким чином, місцева прокуратура вважає, що позовна заява керівника Шосткинської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті до Приватного підприємства Завод Сател про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами транспортними засобами є обґрунтованою, аргументованою та вмотивованою, у зв'язку із чим вона підлягає до задоволення.

Ухвалою від 17.01.2019 у справі № 920/917/18 продовжено строк проведення підготовчого засідання на тридцять днів з 21 січня 2019 року до 20 лютого 2019 року, відкладено підготовче засідання на 19.02.2019 та зобов'язано позивача надати суду для огляду та дослідження в наступне судове засідання оригінали документів (письмових доказів), копії яких додано до позовної заяви.

15.02.2019 до суду електронною поштою надійшов лист б/н, б/д (вх. № 1171 від 15.02.2019), відповідно до якого позивач повідомляє суду, що оригінали актів на порушення транспортного законодавства з боку відповідача та супутні до них документи за результатами обшуку (протокол обшуку від 14.11.2018) були вилучені слідчою групою на чолі з ст. слідчим в ОВС Головного слідчого управління НП України ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12017080020000708 від 07.03.2017.

19.02.2019 від представника позивача до суду надійшли письмові додаткові пояснення б/н від 18.02.2019 (вх. № 1247 від 19.02.2019), відповідно до яких представник позивача зазначає, що Державна служба України з безпеки на транспорті та її територіальні органи є належним позивачем у даній справі, проте внаслідок нестачі коштів на сплату судового збору, у зв'язку з чим позивач самостійно не в змозі звернутися за захистом своїх порушених прав до суду, ним направлено лист до органів прокуратури для представництва інтересів держави в особі позивача.

Разом із зазначеними додатковими поясненням представником позивача надано до суду для долучення до матеріалів даної справи копію ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/53824/18-к та копію протоколу обшуку від 14.11.2018.

19.02.2019 розгляд зазначеної справи не відбувся у зв'язку з відпусткою судді Спиридонової Н.О., що унеможливлювало розгляд справи, однак не було підставою для проведення повторного автоматизованого розподілу справи.

У зв'язку із виходом з відпустки 20.02.2019 судді Спиридонової Н.О., ухвалою від 20.02.2019 призначено підготовче засіданні з повідомленням учасників справи на 25.02.2019 об 12 год. 50 хв.

20.02.2019 до суду надійшов лист б/н, б/д (вх. № 1291 від 20.02.2019), відповідно до якого позивач повідомляє суду, що оригінали актів на порушення транспортного законодавства з боку відповідача та супутні до них документи за результатами обшуку (протокол обшуку від 14.11.2018) були вилучені слідчою групою на чолі з ст. слідчим в ОВС Головного слідчого управління НП України ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12017080020000708 від 07.03.2017.

Представник відповідача в підготовче засідання не з'явився.

До суду електронною поштою від представника відповідача надійшли письмові заперечення б/н від 25.02.2019 (вх. № 1416 від 25.02.2019) на відповідь на відзив, де представник відповідача зазначає, що прокурором та позивачем не доведено поважності причин не надання суду витребуваних доказів і є підстави для залишення позовної заяви без розгляду.

Крім наведеного від представника відповідача до суду електронною поштою надійшло клопотання б/н, б/д (вх. № 1415 від 25.02.2019), в якому представник відповідача просить суд провести підготовче засідання без його участі.

Суд, розглянувши лист представника позивача б/н, б/д (вх. № 1171 від 15.02.2019), який надійшов до суду 15.02.2019 електронною поштою, а також письмові заперечення представника відповідача б/н від 25.02.2019 (вх. № 1416 від 25.02.2019) на відповідь на відзив та клопотання б/н, б/д (вх. № 1415 від 25.02.2019), в якому представник відповідача просить суд провести підготовче засідання без його участі, які надійшли до суду електронною поштою 25.02.2019, зазначає наступне.

Відповідно до частини першої статті 96 Господарського процесуального кодексу України, електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить данні, що мають значення для справи, зокрема електронні документи, в тому числі текстові документи.

Частиною другою статті 96 Господарського процесуального кодексу України визначено, що електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України Про електронний цифровий підпис .

Положеннями статті 7 Закону України Про електронні документи та електронний документообіг передбачено, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України Про електронний цифровий підпис .

Відповідно до статей 1, 4 Закону України Про електронний цифровий підпис , електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, який накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі . Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі.

Отже, створення електронного документа завершується накладенням електронного цифрового підпису його автора та надає електронному документу статусу оригіналу.

Вищезгадані лист представника позивача б/н, б/д (вх. № 1171 від 15.02.2019), який надійшов до суду 15.02.2019 електронною поштою, а також письмові заперечення представника відповідача б/н від 25.02.2019 (вх. № 1416 від 25.02.2019) на відповідь на відзив та клопотання б/н, б/д (вх. № 1415 від 25.02.2019), які надійшли до суду електронною поштою 25.02.2019, не підписано електронним цифровим підписом, у відповідності до вимог частини другої статті 96 Господарського процесуального кодексу України, у зв'язку з чим повертаються без розгляду.

Відповідно до частини першої статті 113 Господарського процесуального кодексу України строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, - встановлюються судом.

Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства (частини перша, друга статті 114 Господарського процесуального кодексу України).

При здійсненні судочинства суд застосовує Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (стаття 17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини ).

У відповідності до частини першої статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 року, Смірнова проти України від 08 листопада 2005 року, Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 року, Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 року та інші).

Згідно статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

За приписами статті 185 Господарського процесуального кодексу України, у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Суд з'ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 25.02.2019 судом розглянуто питання, визначені частиною другою статті 182 Господарського процесуального кодексу України, а також прокурор у справі та представник позивача повідомили суду, що всі докази, необхідні для об'єктивного розгляду даної справи по суті зібрані, та зазначили, що вважають за можливе закрити підготовче провадження у даній справі та перейти до розгляду справи по суті.

Враховуючи, що судом було вчинено всі дії в межах підготовчого провадження з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, суд дійшов висновку щодо закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись статтями 96, 120, 182, 185, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Лист представника позивача - Державної служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845) б/н, б/д (вх. № 1171 від 15.02.2019), який надійшов до суду 15.02.2019 електронною поштою, повернути без розгляду.

2. Письмові заперечення представника відповідача - Приватного підприємства Завод Сател (41133, Сумська область, Шосткинський район, с. Собичеве, вул. Жовтнева, буд. 9, ідентифікаційний код 32064547) б/н від 25.02.2019 (вх. № 1416 від 25.02.2019) на відповідь на відзив та клопотання б/н, б/д (вх. № 1415 від 25.02.2019), які надійшли до суду електронною поштою 25.02.2019, повернути без розгляду.

3. Закрити підготовче провадження у справі № 920/917/18.

4. Призначити справу № 920/917/18 до судового розгляду по суті на 21.03.2019, 10:30 з повідомленнямучасників справи. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 4.

5. Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов'язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

6. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Повну ухвалу складено 26 лютого 2019 року.

Додаток на адресу позивача: лист представника позивача - Державної служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845) б/н, б/д (вх. № 1171 від 15.02.2019) на 1-му арк., додані до нього документи на 1-му арк., супровідний лист на 1-му арк.

Додаток на адресу відповідача: письмові заперечення представника відповідача - Приватного підприємства Завод Сател (41133, Сумська область, Шосткинський район, с. Собичеве, вул. Жовтнева, буд. 9, ідентифікаційний код 32064547) б/н від 25.02.2019 (вх. № 1416 від 25.02.2019) на відповідь на відзив на 4-х арк., супровідний лист на 1-му арк. та клопотання б/н, б/д (вх. № 1415 від 25.02.2019) на 1-му арк.

Суддя ОСОБА_4

Примітка. Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

2. Учасники справи зобов'язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою;

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.

3. У випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 42 Господарського процесуального кодексу України,учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.

Положення частини сьомої цієї статті застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.

Зареєстровано 27.02.2019
Оприлюднено 28.02.2019
Дата набрання законної сили 25.02.2019

Судовий реєстр по справі 920/917/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.11.2019 Касаційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Касаційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 24.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 10.05.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.02.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 20.02.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 17.01.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.12.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.11.2018 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону