ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019м. ДніпроСправа № 904/531/18

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко Д.Ю.

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1, представляє інтересі на підставі ордеру про надання правової допомоги серія ДП №1917/000017 від 26.02.2018;

від відповідача: повноважний представник не з'явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження господарську справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТГОЛД", м. Нікополь до Товариства з обмеженою відповідальністю "МММ-МЕТАЛ", м.Кривий Ріг про стягнення заборгованості за Договором закупівлі-продажу металобрухну №22/08-1 від 22.08.2017 року у розмірі 806 004, 80 грн.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТГОЛД", м. Нікополь звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МММ-МЕТАЛ", м. Кривий Ріг про стягнення заборгованості за Договором закупівлі-продажу металобрухту №22/08-1 від 22.08.2017 у розмірі 806 004, 80 грн. Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

Заявлені вимоги позивач обґрунтовує неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов'язань за Договором закупівлі - продажу металобрухту №22/08-1 від 22.08.2017 року, в частині несвоєчасної оплати за поставлену продукцію.

Ухвалою господарського суду від 12.02.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

06.03.2018 до канцелярії суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній повідомляє, що на момент подання відзиву позивачем не поставлено на користь відповідача товар згідно оплачених рахунків. Також, відповідач наголошує, що видаткові накладні, на які посилається позивач у справі, а саме №31 від 27.10.2017, №45 від 02.11.2017, №46 від 08.11.2017, №47 від 10.11.2017, №48 від 16.11.2017, №49 від 17.11.2017, №50 від 24.11.2017 та №51 від 27.11.2017 згідно яких позивач поставив товар на користь відповідача, відповідач не отримував та не підписував, у зв'язку з чим в подальшому відповідач буде подавати клопотання про призначення у справі судової експертизи.

06.03.2018 від відповідача надійшло клопотання з проханням відкласти підготовче засідання, у зв'язку з необхідністю підготовки клопотання щодо призначення судової експертизи.

Ухвалою господарського суду від 06.03.2018 підготовче засідання відкладено на 27.03.2018.

21.03.2018 на адресу суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив (вх. 12545/18), в яких останній зазначає, що наявність відтиску печатки відповідача на документах, підписання яких не визнається останнім, може свідчити або про те, що твердження відповідача про неотримання металобрухту від позивача не відповідає дійсності, або про те, що Відповідачем з самого початку планувались дії, направлені на отримання від позивача металобрухту з подальшою відмовою від оплати за нього з причини, що накладні на одержання продукції підписано невідомою особою (а.с. 73-77).

27.03.2018 відповідачем подано до суду клопотання про проведення судової експертизи з переліком питань для її проведення.

У підготовчому засіданні 27.03.2018 оголошувалась перерва до 04.04.2018.

03.04.2018 до суду від представника позивача надійшла заява щодо заявленого відповідачем клопотання про призначення експертизи з переліком питань для її проведення.

В судовому засіданні 04.04.2018 оголошувалась перерва до 06.04.2018.

Ухвалою господарського суду від 06.04.2018 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів. Цією ж ухвалою по справі призначено експертизу, підготовче засідання відкладено на 16.04.18.

В судовому засіданні 16.04.2018 судом відібрано експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 та експериментальні зразки відтиску печатки. Сторонами надані витребувані ухвалою господарського суду від 06.04.2018 документи. Провадження у справі № 904/531/18 - зупинено до отримання результатів експертного дослідження. Справу направлено для проведення експертного дослідження Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, оф. 361).

20.08.2018 від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи №904/4781/16 разом із повідомленням №2184/2185-18 про закриття комплексної судової почеркознавчої та технічної експертизи та технічної експертизи документів без виконання. Повідомлення обґрунтоване тим, що платником не здійснено оплату вартості проведення експертних досліджень.

Ухвалою Господарського суду від 22.08.2018 поновлено провадження у справі №904/531/18 та призначено до розгляду в засіданні на 04.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду від 04.09.2018р. відкладено підготовче засідання на 14.09.2018р. у зв'язку з неявкою представників сторін.

12.09.2018р. від позивача надійшла заява за змістом якого останній просить суд направити матеріали справи для проведення судової експертизи, у зв'язку з оплатою позивачем рахунку експертної установи № 432 від 15.05.2018.

Ухвалою Господарського суду від 14.09.2018 заяву товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТГОЛД" про направлення матеріалів справи для проведення судової експертизи на виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 06.04.2018р. - задоволено. Провадження у справі № 904/531/18 зупинено до отримання результатів експертного дослідження. На виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 06.04.2018р. справу направлено для проведення експертного дослідження Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

22.12.2018 до господарського суду надійшла справа №904/531/18 разом з висновком експерта.

Ухвалою Господарського суду від 27.12.2018 поновлено провадження у справі №904/531/18 та призначено підготовче засідання на 15.01.2019.

У підготовче засідання 15.01.2019 повноважний представник відповідача не з'явився. Надіслав до суду 14.01.2019 заяву про відкладення проведення розгляду підготовчого засіданні на іншу дату, у зв'язку з неможливістю участю керівника підприємства у даному засіданні.

У підготовчому засіданні судом, відповідно до вимог ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, були здійснені дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду від 15.01.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 07.02.2019.

У судове засідання 07.02.2019 представник відповідача не з'явився, причини своєї неявки суд не повідомив.

14.02.2019 до господарського суду від позивача надійшли пояснення по справі з урахуванням висновку експерта.

Ухвалою господарського суду від 07.02.2019 розгляд справи відкладено на 19.02.2019.

У судових засіданнях здійснювалось повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до статті 222 Господарського процесуального кодексу України.

В порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 19.02.2019 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2017 між ТОВ "МЕТГОЛД" (далі - Позивач) та ТОВ МММ-МЕТАЛ (далі - Відповідач) укладено договір закупівлі-продажу металобрухту №22/08-1 (далі-Договір).

Відповідно до п. 1.1. договору, Постачальник зобов'язується в порядку і терміни, встановлені цим договором, передати у власність Покупцеві продукцію, в певній кількості, відповідної якості і по цінах, що вказані в специфікаціях, а Покупець зобов'язується прийняти продукцію і сплатити її на умовах, визначених у цьому Договорі.

Відповідно до умов вказаного Договору, ціна продукції (п.п. 1.2., 2.2. Договору) порядок розрахунків (п. 3.1. Договору) та умови постачання (п. 4.2. Договору) встановлювалась сторонами в специфікаціях, що є невід'ємними частинами Договору.

Пунктом 3.2. Договору сторонами встановлений обов'язок Відповідача сплатити за отриману продукцію протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту поставки.

Відповідно до специфікації №1 від 22.08.2017, сторони Договору визначили вартість однієї тони металобрухту чорних металів в розмірі 5 730,00 грн. та встановили строк оплати за поставлену продукцію - протягом 15 календарних днів з моменту поставки. Базисною умовою постачання Сторони встановили ЕХW- склад Позивача, згідно Міжнародних правил Інкотермс-2010.

Відповідачу було виписано рахунок №5 від 21.08.2017, в якому попередньо визначено обсяг продукції, що мав постачатись Відповідачу, вартість однієї тони продукції та попередня загальна вартість продукції (а.с.18).

В період з 22 серпня по 01 вересня 2017, позивачем на адресу відповідача було відвантажено 371,895 тон брухту чорних металів на загальну вартість 2 131 474,05 грн., отримання відповідачем вказаного обсягу металобрухту підтверджується наступними видатковими накладними, оформленими Сторонами:

- №2 від 22.08.2017 на 21,466 тону металобрухту загальною вартістю 123000,00 грн;

- №3 від 22.08.2017 на 20,465 тон металобрухту загальною вартістю 117264,45 грн;

- №4 від 22.08.2017 на 20,282 тон металобрухту загальною вартістю 116215,86 грн;

- №5 від 23.08.2017 на 20,348 тон металобрухту загальною вартістю 116594,04 грн;

- №6 від 23.08.2017 на 21,012 тону металобрухту загальною вартістю 120398,76 грн;

- №7 від 23.08.2017 на 20,652 тон металобрухту загальною вартістю 118335,96 грн;

- №8 від 28.08.2017 на 20,952 тон металобрухту загальною вартістю 120054,96 грн;

- №9 від 29.08.2017 на 20,996 тон металобрухту загальною вартістю 120307,00 грн;

- №10 від 29.08.2017 на 20,22 тон металобрухту загальною вартістю 115860,60 грн;

- №11 від 30.08.2017 на 20,855 тон металобрухту загальною вартістю 119499,15 грн;

- №12 від 30.08.2017 на 20,43 тон металобрухту загальною вартістю 117063,90 грн;

- №13 вад 30.08.2017 на 20,76 тон металобрухту загальною вартістю 118954,00 грн;

- №14 від 31.08.2017 на 20,204 тон металобрухту загальною вартістю 115768,92 грн;

- №15 від 31.08.2017 на 21,98 тону металобрухту загальною вартістю 125945,40 грн;

- №16 від 31.08.2017 на 18,2 тон металобрухту загальною вартістю 104 286,00 грн;

- №17 від 01.09.2017 на 20.543 тон металобрухту загальною вартістю 117 659,82 грн;

- №18 від 01.09.2017 на 21.49 тону металобрухту загальною вартістю 123 137,70 грн;

- №19 від 01.09.2017 р. на 21,139 тону металобрухту загальною вартістю 121 126,47 грн.

За поставлений у серпні - вересні 2017 брухт чорних металів Відповідачем було здійснено оплату на загальну суму 2 131 474,05 грн. платіжними дорученнями:

- №197 від 22.08.2017 на суму 350 000,00 грн;

- №204 від 23.08.2017 на суму 360 000,00 грн;

- №205 від 28.08.2017 на суму 350 000,00 грн;

- №207 від 29.08.2017 на суму 350 000,00 грн;

- №209 від 30.08.2017 на суму 350 000,00 грн;

- №210 від 01.09.2017 на суму 350 000.00 грн;

- №211 від 05.09.2017 на суму 21 474,05 грн.

Підставою для здійснення зазначених платежів Відповідачем було зазначено: Оплата за брухт чорних металів згідно рахунку №5 від 21.08.2017 Без ПДВ .

У жовтні 2017 Відповідач звернувся до Позивача з метою придбання брухту чорних металів в межах Договору №22/08-1 від 22.08.2017. В свою чергу Позивачем було складено нову специфікацію від 18.10.2017, відповідно до якої було визначено ціну тони брухту чорних металів на рівні 6 200,00 грн.

Разом зі специфікацією Позивачем Відповідачу виписано рахунок №9 від 18.10.2017 на суму 3 720 000,00 грн., згідно з яким вартість тони брухту чорних металів визначена в розмірі 6 200,00 грн., та попередньо визначено обсяг металобрухту, що мав бути поставлений, в кількості 600 тон.

01.11.2017 Позивачем виписано новий рахунок №18 на суму 3 720 000,00 грн., згідно з яким вартість тони брухту чорних металів також була визначена в розмірі 6 200,00 грн., та попередньо визначено обсяг металобрухту, що мав бути поставлений, в кількості 600 тон.

В період з жовтня по грудень 2017 Позивачем відвантажено Відповідачу брухт чорних металів в обсязі 512,904 тон на загальну вартість 3 180 004,80 грн. Факт отримання Відповідачем вказаного обсягу металобрухту підтверджується наступними видатковими накладними, оформленими Сторонами:

- №31 від 27.10.2017 на 70 тон металобрухту загальною вартістю 434 000,00 грн;

- №45 від 02.1 1.2017 на 112.903 тон металобрухту загальною вартістю 699 998,60 грн;

- №46 від 08.11.2017 на 54,839 тони металобрухту загальною вартістю 340 001,80 грн;

- №47 від 10.11.2017 на 80,645 тон металобрухту загальною вартістю 499 999, 04 грн;

- №48 від 16.11.2017 на 60.242 тон металобрухту загальною вартістю 373 500, 40 грн;

- №49 від 17.11.2017 на 32,258 тони металобрухту загальною вартістю 199 999,60 грн;

- №50 від 24.11.2017 на 69,759 тон металобрухту загальною вартістю 432 505,80 грн;

- №51 від 27.11.2017 на 32,258 тони металобрухту загальною вартістю 199 999,00 грн.

19 жовтня 2017 Відповідач перерахував Позивачу грошові кошти в розмірі 200 000,00 грн. платіжним дорученням №269 від 19.10.2017.

20.10.2017 платіжним дорученням №274 від 20.10.2017 Відповідачем на рахунок Позивача перераховано 234 000,00 грн. з призначенням платежу Відповідачем вказано Оплата за брухт чорних металів згідно рахунка №9 від 18.10.2017 Без ПДВ .

У листопаді 2017 Відповідачем на рахунок Позивача перераховано грошові кошти в розмірі 1 940 000,00 грн. платіжними дорученнями:

- №314 від 02.11.2017 на суму 200 000,00 грн;

- №315 від 02.11.2017 на суму 500 000,00 грн;

- №328 від 08.11.2017 р. на суму 340 000,00 грн;

- №338 від 10.11.2017 р. на суму 500 000,00 грн;

- №346 від 17.11.2017 р. на суму 200 000,00 грн;

- №369 від 27.11.2017 р. на суму 200 000,00 грн.

Підставою для здійснення даних платежів Відповідачем було зазначено: Оплата за брухт чорних металів згідно рахунку №18 від 01.11.2017 Без ПДВ .

Відповідачем за договором №22/08-1 від 22.08.2017 отримано від Позивача брухт чорних металів в обсязі 884,799 тони на загальну суму 5 311 478,85 грн. При цьому, поставлена продукція була оплачена не в повному обсязі. Відповідачем були здійснені платежі на суму 4 505 474.05 грн., заборгованість за поставлену продукцію склала 806 004,80 грн.

Продукція, отримана Відповідачем за накладною №49 від 17.11.2017 на суму 199 999,60 грн., оплачена частково на суму 26 500,20 грн., а продукція, отримана Відповідачем за накладними №50 від 24.11.2017 на суму 432 505,80 грн. та №51 від 27.11.2017 на суму 199 999,60 грн., не оплачена.

Відповідач мав сплатити вартість отриманої за накладною №49 від 17.11.2017 продукції в строк до 03.12.2017, за накладною №50 від 24.11.2017 в строк до 10.12.2017, за накладною №51 від 27.11.2017 в строк до 13.12.2017.

Вартість поставленого брухту чорних металів за Договором №22/08-1 від 22.08.2017 в розмірі 806 004,80 грн., відповідачем не сплачена.

Доказів погашення заборгованості в повному розмірі сторонами не надано.

Відповідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку (ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України).

Згідно з ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно з ч. 2 ст. 218 Господарського кодексу України учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання.

У відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Виходячи з викладеного, оскільки господарським судом встановлено, що відповідачем допущено порушення строків оплати, позовні вимоги щодо стягнення заборгованості в сумі 806004,80 грн. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Щодо заперечень відповідача, господарський суд зазначає наступне.

За твердженнями Відповідача, видаткові накладні №31 від 27.10.2017, №45 від 02.11.2017, №46 від 08.11.2017, №47 від 10.11.2017, №48 від 16.11.2017, №49 від 17.11.2017, №50 від 24.11.2017 та №51 від 27.11.2017 директором ТОВ МММ-МЕТАЛ не підписувалась, а отже, товар, зазначений в них Відповідачем не отримувався.

Як вбачається з висновку експерта №5308/5309-18 від 05.12.2018, в результаті проведення судової експертизи встановлено, що підписи від імені ОСОБА_3 (директора ТОВ МММ-МЕТАЛ ), зокрема, в графі Отримав(ла) видаткових накладних №45 від 02.11.2017, №46 від 08.11.2017, №47 від 10.11.2017, №48 від 16.11.2017, №49 від 17.11.2017, №50 від 24.11.2017, №51 від 27.11.2017 виконані ОСОБА_3.

Отже, факт підписання вищевказаних видаткових накладних, а відповідно й обставини отримання зазначеного в них металобрухту, підтверджуються належними, допустимими доказами.

Щодо підписання та отримання металобрухту за видатковою накладною №31 від 27.10.2017, то заперечення з боку Відповідача щодо її підписання саме директором ОСОБА_4 спростовується наступним.

Відповідно до висновку судової експертизи №5308/5309-18 від 05.12.2018, неможливо зробити висновок про те, що видаткова накладна №31 підписана не директором ТОВ МММ-МЕТАЛ , а іншою особою, оскільки під час проведення дослідження були встановлені як збіги ознак підпису вказаної особи, так і розбіжності. В той же час, розбіжності можуть бути обумовлені варіантами ознак почерку ОСОБА_3 або дією на процес письма сторонніх факторів, зокрема, зміною почерку.

При цьому слід звернути увагу та врахувати аналогічний висновок про неможливість в категоричній або ймовірній формі стверджувати про приналежність підписів, що розташовані в графі Отримав(ла) видаткових накладних №2 від 22.08.2017, №3 від 22.08.2017, №4 від 22.08.2017, №5 від 23.08.2017, №6 від 23.08.2017, №7 від 23.08.2017, №8 від 28.08.2017, №9 від 29.08.2017, №10 від 29.08.2017, №11 від 30.08.2017, №12 від 30.08.2017, №13 від 30.08.2017, №14 від 31.08.2017, №15 від 31.08.2017, №16 від 31.08.2017, №17 від 01.09.2017, №18 від 01.09.2017 та №19 від 01.09.2017 ОСОБА_3, оскільки встановлені як збіжні, так і розбіжні загальні та окремі ознаки почерку, що також може бути обумовлено варіантами ознак почерку ОСОБА_3 або дією на процес письма сторонніх факторів, зокрема, зміною почерку.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про отримання Відповідачем металобрухту за видатковими накладними №31 від 27.10.2017, №45 від 02.11.2017, №46 від 08.11.2017, №47 від 10.11.2017, №48 від 16.11.2017, №49 від 17.11.2017, №50 від 24.11.2017, №51 від 27.11.2017, а відтак і правомірність заявлених позивачем вимог.

За таких обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню.

На підставі ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору та витрати пов'язані з проведенням судової експертизи покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТГОЛД" (код ЄДРПОУ 41412025, 53200, місто Нікополь, вулиця Шевченка, будинок 72, к. 3) до Товариства з обмеженою відповідальністю "МММ-МЕТАЛ", (код ЄДРПОУ 40765108, 50031, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Славна, будинок 39) про стягнення заборгованості за Договором закупівлі-продажу металобрухту №22/08-1 від 22.08.2017 у розмірі 806 004, 80 грн. - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МММ-МЕТАЛ" (код ЄДРПОУ 40765108, 50031, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Славна, будинок 39) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТГОЛД" (код ЄДРПОУ 41412025, 53200, місто Нікополь, вулиця Шевченка, будинок 72, к. 3) 806004, 80 грн. - основної заборгованості та 12090,72 грн. судового збору та 15000,80 гривень витрат на оплату судової експертизи.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення подається протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення. Апеляційна скарга подається до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Відповідно до п.17.5 Розділу ХІ Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення складено 26.02.2019

Суддя ОСОБА_5

Дата ухвалення рішення 19.02.2019
Оприлюднено 28.02.2019

Судовий реєстр по справі 904/531/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 20.03.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 19.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 15.01.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.08.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.04.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.04.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.03.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/531/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону