ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа №1.380.2019.000240

У Х В А Л А

про відмову в забезпеченні позову

07 березня 2019 року

Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Москаля Р.М. розглянув в порядку письмового провадження заяву товариства з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65 про забезпечення позову в адміністративній справі за позовом товариства з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65 до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області про визнання незаконною та скасування постанови, скасування акта, протоколу та припису,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65 (далі - ТДВ ШРБУ №65 , позивач) 16.01.2019 звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області з вимогами:

- визнати незаконною та скасувати постанову Департаменту державної архітектурно - будівельної інспекції у Львівській області № 27пз/15/1013-6/5898-18 від 26.12.2018 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

- скасувати акт № 836/18-ПЗ від 23.11.2018, протокол № 836/18-пз від 23.11.2018 про порушення у сфері містобудівної діяльності та припис № 836/18-пз 23.11.2018 про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Ухвалою від 05.02.2019 суддя відкрив провадження в адміністративній справі за цим позовом.

06.03.2019 позивач подав заяву про забезпечення позову, просить суд вжити заходи для забезпечення позову у справі № 1.380.2019.000240 шляхом зупинення дії припису № 836/18-пз від 23.11.2018 про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. Заяву обґрунтовує тим, що оскаржуваним приписом № 836/18-пз від 23.11.2018 вимагалось усунути виявлені при перевірці об'єкту будівництва Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області порушення вимог містобудівного законодавства, а саме: п. 7.2 ДБН А.1.-5-2016 Організація будівельного будівництва , абз. 1 статті 9, абз. 4 статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність п. 4.6.8 та п.12.3 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів , шляхом приведення зазначеного об'єкту будівництва до розробленої ТзОВ Львів Альянс Буд та затвердженої замовником проектної документації. Позивач не вважає себе винним у цьому порушенні, зазначає, що виконати вимоги цього припису можна не інакше, як шляхом руйнування вже виконаних позивачем робіт, стверджує, що у випадку виконання такого, це унеможливить ефективний захист прав позивача у випадку прийняття судом рішення про скасування цього припису. Оскільки оскарження припису не зупиняє його дію, позивач просить задовольнити заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії такого.

Суд, вирішуючи питання про обґрунтованість клопотання про вжиття заходів забезпечення позову, керується таким:

статтею 154 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) визначено, що заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Відповідно до положень статті 150 КАС України суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:

1) невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або

2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Згідно з приписами статті 151 КАС України позов може бути забезпечено: 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов'язку відповідача вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку. Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Отже, заходи забезпечення адміністративного позову мають вживатись виключно у двох випадках:

1) якщо є очевидні ознаки протиправності рішень, дій та бездіяльності суб'єктів владних повноважень, що призводить до порушення прав, свобод та інтересів позивача;

2) якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача (фізичної або юридичної особи, суб'єкта владних повноважень), яка в майбутньому зробить неможливим їх захист або ускладнить виконання рішення суду у разі невжиття заходів забезпечення позову.

При цьому, заходи забезпечення позову повинні визначатись з урахуванням дотримання балансу між правами та інтересами позивача, за захистом яких він звернувся, та наслідками впливу таких заходів на права та свободи заінтересованих осіб.

Суд з'ясував, що за результатами проведення Департаментом ДАБІ у Львівській області позапланової перевірки ТДВ ШРБУ №65 на предмет дотримання суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об'єкті: Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області контролюючий орган дійшов висновку про порушення підрядником (позивачем) п . 7.2 ДБН А.1.-5-2016 Організація будівельного будівництва , абз. 1 статті 9, абз. 4 статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність п. 4.6.8 та п.12.3 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів . Зазначено, що на не завершеному будівництвом об'єкті будівництва від пікету ПКО + 34,07 до ПКО+00 підрядником ТДВ ШРБУ №65 виконані будівельні роботи у невідповідності до проекту розробленого ТОВ Львів Альянс Буд та затвердженого замовником, а саме: покриття шаром асфальтобетоном дороги, який не відповідає проектним відміткам, ухилу, ширині, та забезпеченню водовідведенню до раніше змонтованих систем водовідведення. З метою усунення виявлених порушень та на підставі статті 41 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, посадові особи ДАБІ у Львівській області видали на ім'я керівника ТДВ ШРБУ №65 припис № 836/18-пз про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 23.11.2018 з вимогою в 60-денний термін з дати отримання цього припису усунути виявлені при перевірці об'єкту будівництва Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області порушення вимог містобудівного законодавства, а саме: п. 7.2 ДБН А.1.-5-2016 Організація будівельного будівництва , абз. 1 статті 9, абз. 4 статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність п. 4.6.8 та п.12.3 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів , шляхом приведення зазначеного об'єкту будівництва до розробленої ТзОВ Львів Альянс Буд та затвердженої замовником проектної документації.

Припис містить вимогу повідомити до 25.01.2019 Департамент ДАБІ у Львівській області про його виконання.

Оцінюючи доводи заявника суд керується такими міркуваннями:

- ця судова справа перебуває на стадії підготовчого провадження. При відкритті провадження у справі, а також розглядаючи заяву про забезпечення позову суд вивчив доводи позовної заяви та не встановив ознак очевидної протиправності оскаржуваних рішень суб'єкта владних повноважень - відповідача. Для правової оцінки цих рішень слід провести розгляд справи по суті та встановити фактичні обставини справи. Тому суд не встановив підстав для забезпечення позову з мотивів очевидної протиправності рішень суб'єкта владних повноважень, що призводить до порушення прав, свобод та інтересів позивача;

- на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди своїм правам позивач не надав жодних доказів. Доводи позивача зводяться виключно до того, що позивач не вважає себе винним у зафіксованому в акті порушенні, зазначає, що у випадку виконання припису, це унеможливить ефективний захист прав позивача у випадку прийняття рішення про його скасування. Поряд з тим суд встановив, що строк виконання припису (25.01.2019) вже давно сплинув, а тому рішення про зупинення його дії є беззмістовним та не виконуватиме забезпечувальної функції.

За таких обставин суд дійшов висновку про необґрунтованість заяви про забезпечення позову, тому суд відмовляє у задоволенні заяви позивача від 06.03.2019 про вжиття заходів забезпечення.

З огляду на висновок суду по суті розглянутої заяви від 06.03.2019 витрати позивача по сплаті судового збору слід покласти на нього.

Керуючись ст.ст. 132, 143, 150, 151, 154, 248, 256, 294, 295, пп. 15.5 п.15 розділу VII Перехідні положення КАС України, суд -

У Х В А Л И В:

відмовити у задоволенні заяви товариства з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65 від 06.03.2019 про забезпечення позову.

Судовий збір у сумі 576,30 грн., сплачений 05.03.2019 за подання заяви про забезпечення позову, покласти на позивача.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд у п'ятнадцятиденний строк з дати складання ухвали.

Суддя Москаль Р.М.

Дата ухвалення рішення 07.03.2019
Зареєстровано 08.03.2019
Оприлюднено 08.03.2019

Судовий реєстр по справі 1.380.2019.000240

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.09.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.06.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.06.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.03.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.02.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.01.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону