ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

справа № 1.380.2019.000240

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року

Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Москаля Р.М., за участі секретаря судового засідання Михалюк М.Ю., представників позивача Мудрак Л.Б, третьої особи Лосина О.Б., відповідача Рихвицького Р.А., розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Львові адміністративну справу за позовом товариства з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління №65 до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, за участі Малехівської сільської ради Жовківського району Львівської області в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача, про визнання незаконною та скасування постанови, скасування припису,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65 (далі - ТДВ ШРБУ №65 , позивач) 16.01.2019 звернулося до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області з вимогами:

- визнати незаконною та скасувати постанову Департаменту державної архітектурно - будівельної інспекції у Львівській області № 27пз/15/1013-6/5898-18 від 26.12.2018 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;

- скасувати акт № 836/18-ПЗ від 23.11.2018, протокол № 836/18-пз від 23.11.2018 про порушення у сфері містобудівної діяльності та припис № 836/18-пз 23.11.2018 про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Ухвалою від 05.02.2019 суддя відкрив провадження в адміністративній справі за цим позовом. 06.03.2019 позивач подав заяву, з посиланням на статтею 47 КАС України зменшив позовні вимоги щодо скасування акта № 836/18-ПЗ від 23.11.2018 та протоколу № 836/18-пз від 23.11.2018 про порушення у сфері містобудівної діяльності (а.с. 76). Ухвалою від 26.03.2019 суд замінив первісного відповідача належним відповідачем - Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (далі - ДАБІ, відповідач). Цією ж ухвалою суд залучив до участі у справі Малехівську сільську раду Жовківського району Львівської області в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача (а.с.90-91).

Представник позивача пояснив, що підприємство не погоджується висновками позапланової перевірки та прийнятими на підставі цих висновків постановою, приписом. В 2018 році на підставі укладеного з Малехівською сільською радою договору №1309/18 від 25.10.2018 підприємство виконувало роботи з поточного ремонту дороги по вулиці Дорошенка в селі Малехів Львівської області. Щодо згаданого в акті перевірки капітального ремонту, то позивач пояснив, що в 2016 році на замовлення Мелехівської сільської ради здійснював капітальний ремонт дороги комунальної власності по вулиці Дорошенка в селі Малехів від будинку №1 до будинку №9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області (договір №2502/16 від 04.04.2016, діяв до 31.12.2016). В цей договір в процесі його виконання з ініціативи замовника були внесені зміни (суттєво зменшено обсяг замовлення), внаслідок чого капітальний ремонт дороги проведено на відрізку від будинку №1 до №7. Щодо іншого відрізку дороги (від будинку №8 до №9), то після внесення змін в договір його капітальний ремонт не входив до зобов`язань підрядника. Оскільки ТДВ ШРБУ №65 виконало в 2016 році усі роботи, що входили у ціну договору, а замовник оплатив їх, то зобов`язання за цим договором є припиненим у зв`язку з належним виконанням. Позивач наполягає, що до його компетенції не відноситься з`ясування того, чи орган місцевого самоврядування завершив капітальний ремонт дороги згідно проекту та чи здав об`єкт будівництва в експлуатацію, адже підрядник не укладав угоди на завершення капітального ремонту дороги комунальної власності по вулиці Дорошенка в селі Малехів від будинку №8 до будинку №9. В 2018 році підрядник отримав замовлення на поточний ремонт дороги по вулиці Дорошенка, а не на капітальний ремонт згаданого відрізку дороги, тому не несе відповідальність за забезпечення відповідності виконаних ним робіт з поточного ремонту на відповідність проекту капітальної реконструкції дороги; таке завдання перед ним в 2018 році не ставилося.

Відповідач позов не визнає з підстав, викладених у відзив на позовну заяву (а.с. 59-61), просить суд відмовити в задоволенні позову ТДВ ШРБУ №65 в повному обсязі. Представник відповідача стверджує, що позаплановою перевіркою встановлено, що відповідач на незавершеному будівництвом об`єкті будівництва - капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку №1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області від пікету ПКО+34,07 до ПКО+ОО підрядником ТДВ ШРБУ № 65 виконав будівельні роботи, що не відповідають проекту капітального ремонту дороги, розробленого ТзОВ Львів Альянс Буд та затвердженого замовником: покриття шаром асфальтобетоном дороги не відповідало проектним відміткам, ухилу, ширині, та забезпеченню водовідведенню до раніше змонтованих систем водовідведення. У зв`язку з цим представник вважає, що відповідач при винесені оскаржуваних рішень діяв в межах повноважень та у спосіб визначений законодавством у сфері містобудівної діяльності.

Третя особа, Малехівської сільської ради Жовківського району Львівської області (далі - Малехівська сільська рада) подала суду письмове пояснення на позов від 18.04.2019 № 145/02-13 (а.с. 120-124), просить суд позовні вимоги ТДВ ШРБУ № 65 задовольнити в повному обсязі. Зокрема, третя особа звернула увагу суду, що 25-26.10.2018 позивач виконував роботи з поточного ремонту дороги по вулиці Дорошенка в селі Малехів Львівської області на підставі договору №1309/18 від 25.10.2018, на які дія вимог п. 7.2 ДБНА. 1.-5-2016 Організація будівельного виробництва абз.1 статті 9 абз. 4 статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність п.4.6.8 п. 12.3 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів . Щодо обставин проведення капітального ремонту частини згаданої вулиці в 2016 році надав пояснення, аналогічні до викладених вище. Пояснив, що капітальний ремонт відрізку дороги між будинками №8-№9 по вулиці Дорошенка був зупинений за зверненням мешканців цих будинків, а також у зв`язку із відсутністю коштів на переробляння проекту капітального ремонту відповідно до їх побажань, тому в договір №2502/16 від 04.04.2016 з підрядником були внесені зміни щодо обсягу робіт, профінансовано роботи на відрізку між будинками №№1-7. Наполягає на відсутності події та складу правопорушення, яке ставиться у вину позивачу, оскільки в 2018 році не замовляв завершення капітального ремонту дороги відповідно до проекту 2016 року.

Суд заслухав пояснення учасників справи, дослідив долучені до матеріалів справи письмові докази, та встановив такі фактичні обставини справи і відповідні їм правовідносини:

мешканці вулиці Дорошенка села Малехів Жовківського району Львівської області звернулись із колективною заявою до сільського голови с. Малехів, просили здійснити капітальний ремонт дороги комунальної власності по вулиці Дорошенка від будинку № 1 до № 9, в повному обсязі здійснити покриття вулиці асфальтом (а.с. 133). Малехівська сільська рада замовила в ТзОВ ЛьвівАльянсБуд виготовлення проектної документації на капітальний ремонт дороги комунальної власності по вулиці Дорошенка в селі Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області. Ця документація після виготовлення пройшла перевірку в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва та кошторисної вартості, про що філією ДП Укрдержбудекспертиза у Львівській області складено експертний звіт (а.с126,127).

04.04.2016 Малехівська сільська рада (Замовник) та ТДВ ШРБУ №65 (Підрядник) уклали договір № 2502/16, відповідно до якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати роботи по капітальному ремонту дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в селі Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області (а.с. 24-25). Відповідно до умов цього Договору, Підрядник повинен виконати роботи, передбачені цим договором, якість яких має відповідати відповідним стандартам та вимогам (п. 2.1 Договору). Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2016 (п. 11.3 Договору). Відповідно до п. 3.1, 3.2 Договору вартість робіт визначена погодженою Сторонами договірною ціною і становить 1198029,19 грн.

У зв`язку із зверненням мешканців будинків № 8 та № 9 вулиці Дорошенка щодо зупинення ремонту дороги біля їх домогосподарств (мешканці не погоджувалися із запроектованою висотою дороги відносно рівня їх подвір`я, а.с. 131,132) та відсутністю коштів на подальший капітальний ремонт дороги 22.11.2016 Малехівська сільська рада уклала з ТДВ ШРБУ №65 Додаткову угоду №1 до договору № 2502/16 від 04.04.2016, відповідно до якої внесені зміни в п. 3.1 Договору № 2502/16 - суму договору зменшили на 443998,84 грн., зазначивши, що загальна сума договору становить 754030,35 грн. (а.с. 28). Малехівська сільська рада оплатила за виконані роботи з капітального ремонту дороги 08.04.2016 та 09.06.2016 на загальну суму 754030,35 грн. (а.с 128,129).

17.10.2016 головні інспектори будівельного нагляду Департаменту ДАБІ у Львівській області провели позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил Мелехівської сільської ради, ТОВ ЛьвівАльянсБуд , головного інженера проекту Микули О.Т., ТДВ ШРБУ №65 , інженера технічного нагляду Гапон В.І. на об`єкті будівництва Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області . За наслідками перевірки складено акт № 1626/16 перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил (а.с. 134-135). Як зазначено в акті перевірки, на час проведення перевірки встановлено, що виконані роботи з укладення дорожнього покриття по вул. Дорошенка в селі Малехів від будинку № 1 до будинку № 8 (навпроти будинку №8, №9 дорожнє покриття не встановлене) також виконані роботи з влаштування дощової каналізації, дані роботи виконані у відповідності до розробленої проектної документації ТОВ ЛьвівАльянсБуд . Роботи з капітального ремонту дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області на час перевірки не завершені.

Представник Малехівської сільської ради повідомив суд, що у зв`язку із наведеними обставинами капітальний ремонт дороги на відрізку біля будинків №№8-9 по вул. Дорошенка в с. Малехів не завершено, об`єкт в експлуатацію не здано, підрядники для завершення капітального ремонту не залучалися.

23.10.2018 Малехівська сільська рада прийняла рішення № 2, відповідно до якого вирішила внести зміни у програму соціально-економічного розвитку Мелехівської сільської ради згідно додатку № 1. Ці зміни передбачали проведення протягом 2018 року поточного ремонту дороги по вул. Дорошенка в селі Малехів з обсягом витрат 133,50 тис. грн. (а.с. 142-148). Для виконання цього поточного ремонту обрано ТДВ ШРБУ №65 .

Товариство з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65 зареєстроване як юридична особа 09.04.1997 з присвоєнням ідентифікаційного коду 03448630, серед основних видів господарської діяльності є будівництво доріг і автострад (а.с. 41-44).

25.10.2018 Малехівська сільська рада (Замовник) уклала з ТДВ ШРБУ №65 (Виконавець) договір № 1309/18 на виконання робіт. Предметом договору було виконання робіт з поточного ремонту дороги по вул. Дорошенка в селі Малехів Львівської області (а.с. 29-30). Згідно з п. 3.1 Договору вартість робіт за даним договором склала 133445,69 грн. Строк виконання робіт відповідно до календарного графіку визначено 25.10.2018- початок робіт, 26.10.2018 - закінчення робіт (а.с. 32). Малехівська сільська рада здійснила оплату за виконані ТДВ ШРБУ №65 роботи з поточного ремонту дороги по вул. Дорошенка в селі Малехів відповідно до цього Договору, що підтверджується платіжним дорученням № 6 від 26.10.2018 (а.с. 130).

Мешканці будинків № 8 та № 9 вулиці Дорошенка села Мелехів Жовківського району Львівської області звернулись до Департаменту ДАБІ щодо проведення перевірки капітального ремонту дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області. Звернення обґрунтовано тим, що у вересні 2018 Малехівською сільською радою завершено ремонт дороги по вулиці Дорошенка №№ 8, 9 без виправлення проекту капітального ремонту, дорога навпроти будинків №№8,9 по вул. Дорошенка є вищою за подвір`я домогосподарств, що призводить до підтоплення підвальних приміщень будинків (а.с. 62).

На підставі направлень від 07.11.2018 № 836/18-пз та від 22.11.2018 № 882/18-пз (а.с. 62,63,65) посадові особи Департаменту ДАБІ у Львівській області провели позапланову перевірку дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об`єкті: Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області . За наслідками перевірки складено акт за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт № 836/18-ПЗ від 23.11.2018 (а.с. 13-21). В розділі VІ акта від 23.11.2018 інспектори виклали опис виявлених порушень, зокрема, під час перевірки встановлено, що замовник будівництва Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області - Малехівська сільська рада Жовківського району Львівської області зареєструвала декларацію про початок виконання будівельних робіт щодо об`єкту будівництва Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області в ДАБІ у Львівській області від 11.02.2015 № ЛВ 083150470653. На час перевірки будівельні роботи на об`єкті не проводяться. Відповідно до проекту в 2016 році виконані будівельні роботи з капітального ремонту дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області до будинків № 8-9 пікет ПКО +34,07. Виконання будівельних робіт було припинено, об`єкт будівництва не був завершений та не зданий в експлуатацію. В жовтні 2018 року на ділянці дороги, яка підлягала капітальному ремонту від пікету ПКО+34,07 до ПКО+00 орієнтовною довжиною 30-40 м. підрядником ТДВ ШРБУ №65 відповідно до угоди з Малехівською сільською радою від 25.10.2018 № 1309/18 виконані будівельні роботи з поточного ремонту зазначеного відрізка дороги-роботи з улаштування покриття асфальтобетоном проїжджої частини дороги при виконанні поточного ремонту не відповідає проектній документації розробленій на капітальний ремонт (ширина, ухили, тощо). У зв`язку з цим інспектори дійшли висновку про порушення підрядником (позивачем) п. 7.2 ДБНА.1.-5-2016 Організація будівельного будівництва , абз. 1 статті 9, абз. 4 статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність п. 4.6.8 та п.12.3 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів . Зазначено, що на не завершеному будівництвом об`єкті будівництва від пікету ПКО + 34,07 до ПКО+00 підрядником ТДВ ШРБУ №65 виконані будівельні роботи у невідповідності до проекту розробленого ТОВ Львів Альянс Буд та затвердженого замовником, а саме: покриття шаром асфальтобетоном дороги, який не відповідає проектним відміткам, ухилу, ширині, та забезпеченню водовідведенню до раніше змонтованих систем водовідведення (а.с. 18-19).

На підставі статті 41 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, головні інспектори будівельного нагляду департаменту ДАБІ у Львівській області видали на ім`я керівника ТДВ ШРБУ №65 припис № 836/18-пз про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 23.11.2018 з вимогою в 60-денний термін з дати отримання цього припису усунути виявлені при перевірці об`єкту будівництва Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області порушення вимог містобудівного законодавства, а саме: п. 7.2 ДБН А.1.-5-2016 Організація будівельного будівництва , абз. 1 статті 9, абз. 4 статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність п. 4.6.8 та п.12.3 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів , шляхом приведення зазначеного об`єкту будівництва до розробленої ТзОВ Львів Альянс Буд та затвердженої замовником проектної документації на об`єкт будівництва Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області (а.с. 22-23).

На підставі статті 41 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності та Закону України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності інспектори Департаменту ДАБІ у Львівській області 23.11.2018 склали протокол № 836/18-пз про правопорушення у сфері містобудівної діяльності за фактом виконання будівельних робіт з ремонту відрізка дороги (на ділянці дороги від пікету ПКО+34,07 до ПКО+00 орієнтовною довжиною 30-40 м) з улаштування покриття асфальтобетоном проїжджої частини дороги при виконання поточного ремонту не відповідає проектній документації на капітальний ремонт, чим порушено п. 7.2 ДБН А.1.-5-2016 Організація будівельного будівництва , абз. 1 статті 9, абз. 4 статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність п. 4.6.8 та п.12.3 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів (а.с. 10-12).

Інспектор в цих документах здійснив запис, що підрядник ТДВ ШРБУ №65 від підписання акта та отримання припису та протоколу від 23.11.2018 відмовився.

На підставі висновків акта перевірки від 23.11.2018 та протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 23.11.2018 № 836/18-пз посадова особа Департаменту ДАБІ у Львівській області 26.12.2018 прийняла постанову № 27пз/15/1013-6/5898-18 від 26.12.2018 про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, відповідно до якої за порушення п. 7.2 ДБНА.1.-5-2016 Організація будівельного будівництва , абз. 1 статті 9, абз. 4 статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність п. 4.6.8 та п.12.3 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів ТДВ ШРБУ №65 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого пунктом 8 частини третьої статті 2 Закону України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності та накладено штраф в сумі 86445 грн. (а.с. 9).

При прийнятті рішення суд керується такими правовими нормами:

Правові та організаційні основи містобудівної діяльності і забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів визначає Закон України Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02.2011 № 3038-VI (далі - Закон № 3038-VI).

Частиною першою статті 41 Закону № 3038-VI визначено, що державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється на об`єктах будівництва у порядку проведення планових та позапланових перевірок за територіальним принципом.

Відповідно до статті 41 Закону № 3038-VI постановою Кабінету Міністрів України 23.05.2011 № 553 затверджено Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю (далі - Порядок № 553). Цей Порядок визначає процедуру здійснення заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями (далі - суб`єкти містобудування) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Пунктом 5 Порядку № 553 визначено, що державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється у порядку проведення планових та позапланових перевірок за територіальним принципом.

Згідно з пунктом 7 Порядку № 553 позаплановою перевіркою вважається перевірка, що не передбачена планом роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю. Підставами для проведення позапланової перевірки є, зокрема, звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб`єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а у разі потреби може бути одноразово продовжений за письмовим рішенням керівника відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю чи його заступника не більше ніж на два робочих дні. Під час проведення позапланової перевірки посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю зобов`язана пред`явити службове посвідчення та надати копію направлення для проведення позапланової перевірки.

Порядок № 553 містить такі норми щодо оформлення результатів державного архітектурно-будівельного контролю:

- за результатами державного архітектурно-будівельного контролю посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю складається акт перевірки відповідно до вимог, установлених цим Порядком (п.16);

- у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, крім акта перевірки, складається протокол, видається припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил або припис про зупинення підготовчих та/або будівельних робіт (далі - припис). У приписі обов`язково встановлюється строк для усунення виявлених порушень згідно з додатком (п.17);

- припис складається у двох примірниках. Один примірник припису залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю, а інший надається суб`єкту містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль (п.19);

- якщо суб`єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід`ємною частиною такого акта. У разі відмови суб`єкта містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, підписати акт перевірки та припису, посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю робить у акті відповідний запис. У разі відмови суб`єкта містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, від отримання акта та припису, вони надсилаються йому рекомендованим листом з повідомленням (п.21);

- постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку суб`єкту містобудування (керівнику або уповноваженому представнику суб`єкта містобудування) або надсилається рекомендованим листом з повідомленням, про що робиться запис у справі. Два примірники залишаються в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який наклав штраф (п. 22).

Механізм набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт визначає Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466, в редакції постанови КМ України від 26.08.2015 № 747 (далі - Порядок № 466). Порядок № 466 дає визначення терміну будівельні роботи - це роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Листом від 30.04.03 р. N 7/7-401 на адресу центральних та місцевих органів виконавчої влади Держбуд України роз`яснив відмінність між капітальним та поточним ремонтом:

- капітальний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв`язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об`єкту. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності)

- поточний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який

передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

Відповідно до статті 25 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР (далі - Закон № 280/97-ВР) сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 31 Закону Закон № 280/97-ВР до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження щодо організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об`єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

Пунктом 22 частини першої статті 26 Закону № 280/97-ВР виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються відповідно до закону затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 27 Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-ХІV на замовника та підрядника під час створення об`єкта архітектури покладено обов`язок забезпечувати будівництво об`єктів архітектури згідно з робочою документацією, застосовувати будівельні матеріали, вироби і конструкції, які відповідають державним стандартам, нормам і правилам і такі, що пройшли сертифікацію, якщо вона є обов`язковою.

Державні будівельні норми - ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів встановлюють вимоги на проектування та будівництво вулиць і доріг населених пунктів та містять такі вимоги:

п.4.6.8. на вулицях і дорогах населених пунктів слід передбачати організований збір води з поверхні проїзної частини із наступним її відведенням у зливну каналізацію з організацією локальної і у місця, які виключають забруднення водних об`єктів;

п. 12 підготовка будівельного виробництва повинна з необхідним випередженням передувати кожному етапу безпосереднього виконання будівельно-монтажних робіт і охоплювати заходи з загальної організаційно-технічної підготовки, підготовки до будівництва об`єкта, підготовки будівельної організації до виконання будівельних робіт, склад і порядок упровадження яких визначається ДБН А.3.1-5.

Державні будівельні норми - ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту , технічного переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або частин, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - об`єкти будівництва).

Згідно п 7.2 ДБН А.3.1-5-2016 будівельні роботи на об`єкті будівництва мають здійснюватись на підставі декларативно-дозвільних документів на їх виконання у відповідності з вимогами законодавства.

Відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (суб`єктів містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності встановлює Закон України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 14.10.1994 N 208/94-ВР (далі - Закон № 208/94-ВР).

Відповідно до пункту 8 частини третьої статті 2 Закону № 208/94-ВР суб`єкти містобудування, які виконують будівельні роботи, несуть відповідальність у вигляді штрафу за виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил або затверджених проектних рішень - у розмірі сорока п`яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Процедуру накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - штрафи), що передбачені Законом України Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності визначає Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 735) (далі - Порядок № 244).

Згідно з пунктом 3 цього Порядку у разі відмови суб`єкта містобудування в отриманні документів (протокол, постанова та документи, які підтверджують факт правопорушення), які є підставою для притягнення його до відповідальності, документи надсилаються суб`єкту містобудування рекомендованим листом з повідомленням.

Відповідно до пункту 16 Порядок № 244 справа про правопорушення у сфері містобудівної діяльності розглядається посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд таких справ, протягом 15 днів з дня одержання зазначеною особою протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та інших матеріалів справи.

Як зазначено в пункті 17 Порядку № 244 справа може розглядатися за участю суб`єкта містобудування, який притягається до відповідальності, або його уповноваженого представника, експертів, інших осіб. Відомості про час і місце розгляду справи повідомляються суб`єкту містобудування, який притягається до відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи, не пізніше як за три доби до дня розгляду справи. Неприбуття суб`єкта містобудування у визначений час і місце не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до пункту 22 Порядку № 244 за результатами розгляду справи посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд справ, приймає одну з таких постанов:

1) постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - постанова про накладення штрафу);

2) постанову про закриття справи щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - постанова про закриття справи).

Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку керівникові або уповноваженому представникові суб`єкта містобудування чи надсилається йому поштою, про що робиться відмітка у постанові. Другий примірник у разі несплати штрафу в установлений строк пред`являється органом державного архітектурно-будівельного контролю до примусового виконання у порядку та строки, визначені Законом України Про виконавче провадження , а третій - залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який виніс постанову (пункт 25 Порядку № 244).

Згідно з пунктом 30, 31 Порядку № 244 постанова про накладення штрафу є виконавчим документом і підлягає виконанню в установленому законом порядку з дня набрання нею законної сили. У разі несплати штрафу в установлений строк уповноважена посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю надсилає другий примірник постанови про накладення штрафу до органу державної виконавчої служби для примусового виконання за адресою місцезнаходження (місця проживання, місця реєстрації), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у встановленому законом порядку. У разі оскарження постанови про накладення штрафу та належного повідомлення відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю про її оскарження така постанова направляється до органу державної виконавчої служби для примусового виконання після набрання законної сили відповідним рішенням суду, крім випадків скасування її судом.

Оцінюючи доводи та аргументи сторін суд керується такими міркуваннями:

суть правопорушення у сфері містобудівної діяльності, що ставиться контролюючим органом у вину ТДВ ШРБУ №65 , полягає в такому:

- підприємство в жовтні 2018 виконало будівельні роботи на незавершеному об`єкті будівництва Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с. Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області , - на ділянці дороги, яка підлягала капітальному ремонту;

- ці будівельні роботи не відповідають розробленій ТзОВ Львів Альянс Буд проектній документації Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Дорошенка в с.Малехів від будинку № 1 до будинку № 9 (бічна вул. Дорошенка) Жовківського району Львівської області , що затверджена замовником Малехівською сільською радою в 2016 році.

Суд враховує, що зобов`язання виконавця ТДВ ШРБУ №65 за договором №1309/18 від 25.10.2018 полягали у здійсненні поточного ремонту вулиці Дорошенка; цей правочин не передбачає передачу Малехівською сільською радою (замовником) ТДВ ШРБУ №65 (підряднику) проектної документації на здійснення капітального ремонту частини цієї вулиці (на відрізку №№1-9), а також зобов`язань виконавця при здійсненні поточного ремонту виконувати будівельні роботи відповідно до згаданої проектної документації.

Той факт, що мешканці будинків №№ 8, 9 по вулиці Дорошенка в 2016 році зверталися до органу місцевого самоврядування щодо зупинення будівельних робіт з капітального ремонту вулиці навпроти їх обійсть та необхідність доопрацювання проекту капітального ремонту цього відрізку дороги свідчить лише про те, що Малехівська сільська рада повинна була вивчити їх аргументи (за потреби - із залученням відповідних спеціалістів) та прийняти одне із можливих рішень - про продовження капітального ремонту за затвердженим проектом, доопрацювання проекту капітального ремонту вулиці тощо. Оскільки в предмет доказування у цій справі такі обставини не входять, суд їх не досліджує. Водночас надані суду докази свідчать про те, що підрядник ТДВ ШРБУ № 65 в 2016 році належно (відповідно до проекту) виконав частину робіт з капітального ремонту вулиці Дорошенка на відрізку коло будинків №№1-7 (відповідно до додаткової угоди №1 до договору №2502/16 від 04.04.2016 та отриманого фінансування в сумі 754тис.грн.), що підтверджується як наданими суду первинними документами, так і актом перевірки контролюючого органу від 17.10.2016. При цьому суд вважає очевидним те, що питання завершення капітального ремонту вулиці входить до компетенції замовника, а не підрядника, котрий виконав взяті на себе зобов`язання.

Отже, контролюючий орган в 2018 році виніс припис про усунення порушень та застосував фінансові санкції до виконавця, котрий виконував роботи щодо поточного ремонту вулиці Дорошенка в селі Малехів на підставі договору №1309/18, укладеного з органом місцевого самоврядування 25.10.2018, за те, що виконані ним в жовтні 2018 будівельні роботи з поточного ремонту вулиці не відповідають проектній документації на капітальний ремонт певного відрізка згаданої вулиці, що була затверджена органом місцевого самоврядування.

Суд вважає такий підхід очевидно помилковим та таким, що призвів до прийняття протиправних рішень. Суд припускає, що помилку допущено з причини співпадіння особи підрядника, який виконував роботи з капітального ремонту дороги по вул. Дорошенка в селі Малехів в 2016 та виконавця, який в 2018 році виконував роботи з поточного ремонту цієї ж дороги. Водночас це співпадіння жодним чином не виправдовує контролюючий орган, який помилково поклав відповідальність за ситуацію, що склалася із завершенням капітального ремонту частини вулиці Дорошенка в селі Малехів на особу, що здійснювала поточний ремонт дороги та не мала зобов`язань дотримуватися вимог проекту, не наданого їй замовником. З огляду на це суд переконаний, що ТДВ ШРБУ №65 не здійснювало порушення приписів статті 27 Закону України Про архітектурну діяльність , пункту 7.2 ДБН А.3.1-5-2016, п.4.6.8., п. 12 ДБН В.2.3-5:2018, оскільки такі не поширюють свою дію на виконані в жовтні 2018 року роботи з поточного ремонту вулиці.

З огляду на викладені обставини суд констатує, що відповідач не з`ясував цих обставин та необґрунтовано прийняв рішення про притягнення ТДВ ШРБУ №65 до відповідальності за порушення в сфері містобудівної діяльності. За цих обставин суд дійшов висновку, що позовні вимоги ТДВ ШРБУ №65 про скасування постанови № 27пз/15/1013-6/5898-18 від 26.12.2018 та припису № 836/18-пз 23.11.2018 є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

Відповідно до приписів частини першої статті 139 КАС України та враховуючи задоволення позовних вимог ТДВ ШРБУ №65 , суд стягує на користь позивача суму сплаченого ним судового збору за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Керуючись ст.ст. 19-20, 22, 25-26, 90, 229, 241-246, 250, 251, 255, 295, пп. 15.5 п.15 розділу VII Перехідні положення КАС України, суд -

ВИРІШИВ:

адміністративний позов задовольнити повністю.

Визнати протиправними та скасувати постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності № 27пз/15/1013-6/5898-18 від 26.12.2018 та припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил № 836/18-пз 23.11.2018.

Стягнути з Державної архітектурно-будівельної інспекції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26; ідентифікаційний код 37471912) на користь товариства з додатковою відповідальністю Шляхове ремонтно-будівельне управління №65 (79058, місто Львів, пр.В.Чорновола, буд. 63; ідентифікаційний код 03448630) судові витрати у формі судового збору у сумі 3842 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом тридцяти днів з дня складення його повного тексту. Апеляційна скарга подається до суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який постановив рішення.

Повний текст рішення складено 04.07.2019.

Суддя Москаль Р.М.

Дата ухвалення рішення 26.06.2019
Зареєстровано 05.07.2019
Оприлюднено 05.07.2019

Судовий реєстр по справі 1.380.2019.000240

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.09.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.08.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.06.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 26.06.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 29.05.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.03.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.02.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.01.2019 Львівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону