ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

18.03.2019 Справа № 920/200/19 м.Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Коваленко О.В., перевіривши матеріали позовної заяви б/н від 07.02.2019 (з урахуванням заяви про усунення недоліків вх. №1906 від 13.03.2019)

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне управління № 3" (40031, м. Суми, пр. Курський, 147/4, код ЄДРПОУ 31547912),

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Матюхи Тетяни Миколаївни (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1)

про стягнення 32 400 грн. 00 коп.,

ВСТАНОВИВ :

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача Фізичної особи-підприємця Матюхи Тетяни Миколаївни про стягнення грошових коштів в сумі 32 400 грн. 00 коп., відповідно до рахунка № 33 від 19.07.2016, а також просить стягнути з відповідача судовий збір.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 28.02.2019 у справі №920/200/19 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне управління № 3" було залишено без руху та позивачу надано строк для усунення недоліків.

Від позивача надійшла заява (вх. №1906 від 13.03.2019), відповідно до якої повідомляє, що оригінали письмових доказів, копії яких додані до позовної заяви знаходяться у позивача, також надав докази надсилання відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів, а саме: оригінал фіскального чеку, оригінал накладної разом з описом вкладення.

Судом встановлено, що недоліки позовної заяви усунуто у строк, визначений в ухвалі про залишення позову без руху, підстав для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті відповідно до ст. 174, 175 ГПК України судом не встановлено.

За приписами ч.1 ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно ч. 5 ст. 12 ГПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:

1) ціну позову;

2) значення справи для сторін;

3) обраний позивачем спосіб захисту;

4) категорію та складність справи;

5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;

6) кількість сторін та інших учасників справи;

7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;

8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зі змісту ч. 4 ст. 247 ГПК України вбачається, що у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи:

1) про банкрутство;

2) за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

3) у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій);

4) у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5) у спорах, що виникають з відносин, пов'язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції;

6) у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою особою юридичній особі її діями (бездіяльністю);

7) у спорах щодо приватизації державного чи комунального майна;

8) в яких ціна позову перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

9) інші вимоги, об'єднані з вимогами у спорах, вказаних у

пунктах 38 цієї частини.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Частина 7 статті 252 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву.

Судом встановлено, що ціна позову в даній справі не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, даний спір не входить до переліку справ, що не можуть бути розглянуті у порядку спрощеного позовного провадження, наведеному у ч. 4 ст. 247 ГПК України. Крім того, судом враховано обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; кількість сторін та інших учасників справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі попередньо не вбачається необхідності призначення експертизи у справі, виклику свідків тощо, а також не виявлено значного суспільного інтересу до розгляду вказаної справи.

На підставі викладеного вище суд приходить до висновку про те, що відповідно до ст. 12, ч. 1 ст. 247, ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Керуючись ст. ст. 12 , 120, 176 , ч.1ст. 247 , 250- 252 Господарського процесуального кодексу України ,

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №920/200/19 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін .

2. Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 17.04.2019, 11:00год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 6

3 .Відповідачу - подати клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін (в разі наявності такого клопотання), відзив на позовну заяву з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі . (ч. 1 ст. 251 ГПК України).

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

До відзиву додаються:1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

4 . У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ст. 165 ГПК України).

5 . Позивачу - у строк до 15.04.2019 подати відповідь на відзив з дотриманням правил, що встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, всі докази, які підтверджують викладені у позовній заяві обставини, крім доданих до позовної заяви. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін позивач має право подати не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву. (ч. 7 ст. 252 ГПК України).

6 . Повідомити сторін про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов'язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

7 . Копію ухвали направити сторонам у справі.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/

Ухвала про відкриття провадження у справі набирає законної сили в день її винесення та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Коваленко

Дата ухвалення рішення 18.03.2019
Оприлюднено 19.03.2019

Судовий реєстр по справі 920/200/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 17.05.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 17.04.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 28.02.2019 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/200/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону