ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.04.2019 Справа № 920/200/19 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Коваленко О.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників за наявними матеріалами справу № 920/200/19

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-монтажне управління № 3 (40031, м. Суми, пр. Курський, 147/4, код ЄДРПОУ 31547912),

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Матюхи Тетяни Миколаївни (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1)

про стягнення 32 400 грн. 00 коп.,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з відповідача на свою користь 32 400 грн. 00 коп. грошових коштів, перерахованих в якості попередньої оплати на виконання усної домовленості на поставку товару, на підставі рахунка №33 від 19.07.2016 р. згідно платіжного доручення №1123 від 19.07.2016 р., а також судові витрати по справі.

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що під час передачі товару ним було з'ясовано, що якість товару не відповідає обумовленій в попередній домовленості між сторонами, можливості замінити товар відповідач не мав, грошові кошти не повернув.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 18.03.2019 відкрито провадження у справі № 920/200/19 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін; судове засідання для розгляду справи по суті було призначене на 17.04.2019, відповідачу надано термін 15 днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву.

Ухвала про відкриття провадження отримана відповідачем 22.03.2019, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке міститься в матеріалах справи, відповідачем у встановлений термін письмового відзиву на позов не подано.

Відповідно до ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подачі доказів в обґрунтування своїх позиції по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для реалізації учасниками процесу своїх прав.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд приходить до наступних висновків.

ТОВ Будівельно-монтажне управління №3 мотивує свої вимоги тим, що 19 липня 2016 року на підставі усного договору між Фізичною особою - підприємцем Матюхою Тетяною Миколаївною та Товариством з обмеженою відповідальністю Будівельно-монтажне управління №3 про поставку плит дорожніх в кількості 180 кв.м., перерахувало на рахунок ФОП Матюхи Тетяни Миколаївни грошові кошти в сумі 32 400 грн. 00 коп. на підставі рахунка №33 від 19 липня 2016 року, що підтверджується платіжним дорученням № 1123 від 19.07.2016 року.

Проте, під час приймання товару представниками ТОВ БМУ №3 було виявлено, що плити дорожні не відповідають умовам домовленості (товщина плит не відповідає заявленій) та є неналежної якості.

Відповідачем грошові кошти не повернуто, товар належної якості позивачу не поставлено.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Зі змісту ст. 712 Цивільного кодексу України, яка кореспондується з ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України, вбачається, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч. 2 ст. 693 ЦК України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Частина 1 статті 193 Господарського кодексу України встановлює, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться і до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 193 Господарського кодексу України визначено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статей 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту та інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Умовою виконання зобов'язання - є строк (термін) його виконання. Дотримання строку виконання є одним із критеріїв належного виконання зобов'язання, оскільки прострочення є одним із проявів порушення зобов'язання. Строк (термін) виконання зобов'язання за загальним правилом, узгоджується сторонами в договорі.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Позивачем на адресу відповідача було надіслано претензію від 04.01.2019 з вимогою про сплату заборгованості в розмірі 32 400 грн. 00 коп.

Зазначена претензія отримана відповідачем 12.01.2019, про що свідчить поштове повідомлення про вручення поштового відправлення /а.с.25/, проте вимога залишена відповідачем без відповідного реагування.

Письмовими матеріалами справи підтверджується факт перерахування позивачем відповідачу грошових коштів в розмірі 32 400 грн. 00 коп. на виконання домовленості між сторонами, а саме: платіжне доручення №1123 від 19.07.2016, рахунок №33 від 19.07.2016.

Беручи до уваги те, що відповідачем не подано доказів поставки товару на виконання домовленості між сторонами, доказів сплати боргу або обґрунтованих заперечень, суд дійшов до висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Згідно Закону України Про судовий збір та відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи те, що суд дійшов до висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі, судові витрати підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Матюхи Тетяни Миколаївни (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-монтажне управління № 3 (40031, м. Суми, пр. Курський, 147/4, код ЄДРПОУ 31547912) 32 400 грн. 00 коп. заборгованості, 1 921 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Згідно зі ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення в порядку, встановленому статтями 256-258 ГПК України.

Повний текст рішення підписаний 22.04.2019 р.

Суддя О.В. Коваленко

Дата ухвалення рішення 17.04.2019
Оприлюднено 22.04.2019

Судовий реєстр по справі 920/200/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 17.05.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Рішення від 17.04.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.03.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 28.02.2019 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/200/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону