ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

У Х В А Л А

29.03.2019 року м. Дніпро Справа № 904/2495/18

Центральний апеляційний господарський суд у складі:

головуючий суддя Вечірко І.О. (доповідач)

перевіривши матеріали апеляційної скарги Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області

на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019 року (повний текст складено 05.03.2019 року)

у справі № 904/2495/18 (суддя - Загинайко Т.В., м. Дніпро)

за позовом Першого заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лепар", м. Київ

Товариства з обмеженою відповідальністю "Інітіум", м. Дніпро

про витребування майна

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019 року у задоволенні позовних вимог першого заступника прокурора Дніпропетровської області відмовлено.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області задовольнити.

Перевіривши матеріали апеляційної скарги та додані до неї документи, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга не відповідає вимогам Глави 1 Розділу ІV Господарського процесуального кодексу України, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

Законом України "Про судовий збір" визначено правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Згідно із підпунктом 4 пункту 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання апеляційної скарги у справі становить 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

Таким чином, ставка судового збору, яка підлягає сплаті при поданні апеляційної скарги на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019 року у даній справі становить 409 108, 04 грн. (272 738,69 грн. х 150%).

Скаржником не додано до апеляційної скарги доказів на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку і розмірі.

До апеляційної скарги скаржником додано клопотання про відстрочення сплати судового збору, в якому він просить враховуючи його майновий стан відповідно до статті 8 Закону України "Про судовий збір" відстрочити або розстрочити сплату судового збору до ухвалення судового рішення у справі.

Клопотання мотивовано тим, що згідно статті 14 Закону України "Про Фонд державного майна України" фінансування та матеріальне-технічне забезпечення Фонду державного майна України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Відповідно до пункту 15 Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, яке затверджене Головою Фонду державного майна України 16.07.2012 року, Регіональне відділення утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до частини 2 статті 123 Господарського процесуального кодексу України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюється законом.

Підстави для вчинення господарським судом дій щодо відстрочення та розстрочення судового збору, зменшення його розміру або звільнення від сплати викладені в статті 8 Закону України "Про судовий збір".

За приписами частини 1 статті 8 Закону України "Про судовий збір" враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або позивачами є: військовослужбовці; батьки, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї; особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

Норми вказаної статті не містять посилання на інші підстави, за наявності яких суд може задовольнити клопотання про відстрочення або розстрочення сплати судового збору.

Скаржником не надано доказів, які підтверджують неможливість сплати судового збору за подання апеляційної скарги на оскаржуване рішення у даній справі, скрутний майновий стан, відсутність коштів та ін. До того ж у разі заявлення вимог про відстрочку або розстрочку сплати судового збору скаржник має підтвердити, що судовий збір буде сплачений до ухвалення відповідного судового рішення.

В свою чергу, особа, яка заявляє відповідне клопотання про відстрочення або розстрочення сплати судового збору повинна навести доводи того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі, а також надати докази, які б свідчили про вжиття ним всіх необхідних заходів для своєчасної сплати судового збору та підтверджували можливість сплати судового збору до прийняття рішення у справі.

Скаржником не здійснено всіх необхідних заходів для своєчасної сплати судового збору. Обставини, наведені скаржником, як підстава для відстрочення (розстрочення) йому сплати судового збору є необґрунтованими, не підтверджені документально та не є, з урахуванням положень Закону України "Про судовий збір", підставою для відстрочення (розстрочення) сплати судового збору в даному випадку. За таких обставин, апеляційний господарський суд відмовляє у задоволенні клопотання про відстрочення (розстрочення) сплати судового збору.

Відповідно до частини 2 статті 260 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 258 цього Кодексу, застосовуються положення статті 174 цього Кодексу.

Згідно із пунктом 3 частини 3 статті 258 Господарського процесуального кодексу України до апеляційної скарги, зокрема, додаються докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Відповідно до статті 259 Господарського процесуального кодексу України особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.

Отже, надіслання копії апеляційної скарги з доданими до неї документами іншим учасникам справи листом з описом вкладення є обов'язком заявника апеляційної скарги.

Відповідно до приписів статей 73, 76, 77 Господарського процесуального кодексу України належним та допустимим доказом надсилання іншим учасникам справи копії апеляційної скарги з додатками може вважатися розрахунковий документ встановленої форми, що підтверджує надання послуг поштового зв'язку (касовий чек, розрахункова квитанція тощо) з надіслання адресату листа з описом вкладення, поданий в оригіналі або в належним чином засвідченій копії.

Однак, скаржником не надано суду доказів надсилання копії апеляційної скарги іншим учасникам справи листами з описами вкладень, та не узгоджується з вимогами статті 259 Господарського процесуального кодексу України.

В зв'язку з чим, подана апеляційна скарга оформлена з порушенням вимог статті 258 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з частиною 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Враховуючи вищевикладене, апеляційну скаргу слід залишити без руху для надання скаржнику можливості усунути недоліки.

Слід звернути увагу, що якщо скаржник не усуне недоліки апеляційної скарги у строк, встановлений судом, скарга вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із апеляційною скаргою (частина 4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням статті 260 цього Кодексу).

Керуючись статтями 174, 234, 235, 258, 259, 260 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області про відстрочення (розстрочення) сплати судового збору за подання апеляційної скарги на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.02.2019 року у справі № 904/2495/18.

Залишити апеляційну скаргу без руху.

Встановити Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області строк для усунення недоліків апеляційної скарги шляхом надання суду доказів, що підтверджують: сплату судового збору за подання апеляційної скарги у встановленому порядку та розмірі; надсилання учасникам провадження у справі копії скарги і доданих до неї документів, які у учасників провадження у справі відсутні, листом з описом вкладення - протягом десяти днів з дня вручення копії даної ухвали.

ОСОБА_1 Вечірко

Дата ухвалення рішення 29.03.2019
Оприлюднено 29.03.2019

Судовий реєстр по справі 904/2495/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.12.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.12.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 28.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 14.11.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.10.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 19.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.09.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.08.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 21.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.02.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 21.01.2019 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Постанова від 11.12.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.11.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 25.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.09.2018 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/2495/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону