ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про витребування доказів та

про відкладення судового засідання

м. Київ

29.03.2019Справа № 910/16199/18

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" до Державного підприємства "ЗАВОД 410 ЦА" про стягнення 1 119 901, 03 грн Суддя Підченко Ю.О. Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін: від позивача:Севрук В.О. - представник за довіреністю; від відповідача:Клименко А.Р. - представник за довіреністю.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Державного підприємства "Завод 410 ЦА" про стягнення грошових коштів в розмірі 1 119 901, 03 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач безпідставно не виконує зобов'язання з оплати поставленого товару за договором купівлі-продажу № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016 та не повертає на адресу позивача підписані видаткові накладні.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 відкрито провадження в справі № 910/16199/18, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 18.01.2019.

Разом із позовною заявою ТОВ "Промелектроніка" звернулося до суду із клопотанням про витребування доказів у Державного підприємства "ЗАВОД 410 ЦА". Також, до позовної заяви долучено заяви свідка ОСОБА_3.

29.12.2018 через загальний відділ діловодства суду надійшли пояснення позивача на виконання вимог ухвали від 10.12.2018.

01.02.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем подано клопотання, відповідно до якого він просить суд:

- продовжити на 30 днів строк проведення підготовчого провадження;

- оголосити перерву в підготовчому судовому засіданні до 25.02.2019;

- продовжити відповідачу строк подання відзиву на позовну заяву, а позивачу строк для подання заперечень на відзив.

Судом задоволено клопотання відповідача та продовжено строк для подання відзиву, про що зазначено у відповідній ухвалі суду.

У той же час, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання відповідача про оголошення перерви та відкласти судове засідання.

З метою усунення порушення прав та інтересів сторін, правильного застосування законодавства та надання можливості учасникам справи подати докази на підтвердження своїх правових позицій, суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України відклав підготовче судове засідання на 13.02.2019. Крім того, суд продовжив строк підготовчого провадження у даній справі на тридцять днів.

13.02.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем подано заяву, з якої вбачається, що надані позивачем копії доказів викликають сумніви з приводу їх достовірності та відповідності оригіналам, тому, відповідач просить суд задовольнити клопотання позивача в частині витребування документів від Генеральної прокуратури України, а також витребувати докази в слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області (відповідно до клопотання від 13.02.2019).

Крім того, відповідач заявляє вимогу про витребування в позивача оригіналу листа ДП "ЗАВОД 410 ЦА" № 919 від 21.10.2016 при цьому не посилаючись на зміст вказаного листа та на його значення для вирішення спору в справі.

19.02.2019 відповідачем заявлено клопотання про відкладення підготовчого судового засідання, яке мотивоване тим, що представнику не було відомо про призначення судового засідання на 20.02.2019 у справі, а тому неявка представника відповідача відбудеться з поважних причин.

Крім того, 20.02.2019 відповідачем долучено до матеріалів справи відповідь на відзив а позивачем подано ще одне клопотання про витребування у відповідача доказів.

Під час дослідження наявних у матеріалах справи фактичних даних судом встановлено, що 05.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді, під час проведення тимчасового доступу 23.12.2016 слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, були вилучені речі та документи, зокрема, договір № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016 з додатками на 12 арк. та накладні до вказаного договору.

Також, як вбачається з відповіді Генеральної прокуратури України від 11.09.2018 № 17/7/1-35742-17, документи, вилучені в ході обшуку на підставі прямого дозволу слідчого судді мають значення для кримінального провадження № 42017081020000040, та не можуть бути повернені.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2019, сторін зобов'язано, зокрема, прибути до слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42017081020000040.

01.03.2019 позивачем долучено до матеріалів справи акт звірки з посиланням на договір та накладні, а також докази надіслання акту на адресу відповідача.

05.03.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем було подано заперечення на відповідь на відзив, заяву про тимчасове вилучення у Генеральної прокуратури України для дослідження судом доказів, а також заяву про зупинення провадження у справі № 910/16199/18 до набрання законної сили вироком, ухваленим за результатами кримінального провадження № 42017081020000040.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження № 42017081020000040 не перебуває в СУ ГУ СБУ у м. Києві, а вилучені під час розслідування матеріали мають значення для вирішення справи № 910/16199/18 по суті, суд зобов'язав сторін прибути до СУ ФР ДФС у Запорізькій області з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 05.03.2019 підготовче судове засідання відкладено на 29.03.2019 та зобов'язано сторін вчинити певні дії.

20.03.2019 через загальний відділ діловодства суду позивачем на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 05.02.2019 направлено акт звірки розрахунків по спірній сумі основного боргу з посиланням на договір № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016.

Крім того, 27.03.2019 позивач звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів у ГУ ДФС у Запорізькій області та зобов'язання вчинити дії ГУ ДФС у Запорізькій області.

Відповідач, у свою чергу, 28.03.2019 звернувся до суду із клопотанням про приєднання до матеріалів справи додаткових доказів та із заявою про зупинення провадження в справі до набрання законної сили вироком, ухваленим за результатами кримінального провадження № 22017080000000051.

Безпосередньо в судовому засіданні 29.03.2019 представник позивача наполягав на задоволенні поданих ним заяв про витребування доказів та надав усні пояснення.

Представник відповідача, у свою чергу, наполягав на необхідності зупинити провадження в справі № 910/16199/18.

З огляду на наявні в матеріалах справи фактичні дані, враховуючи не надання сторонами доказів за результатами ознайомлення з матеріалами кримінального провадження суд вважає за необхідне повторно зобов'язати позивача та відповідача прибути до до ГУ ДФС у Запорізькій області з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22017080000000051.

Крім того, позивач зазначає у своїх письмових поясненнях, що директору ТОВ "Промелектроніка" було усно повідомлено під час спроби ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, що у разі надання відповідної ухвали суду, в якій буде міститися зобов'язання ГУ ДФС у Запорізькій області вчинити певні дії , то останні таку ухвалу суду виконають.

Таким чином, суд дійшов висновку про необхідність задовольнити заяву позивача від 27.03.2019 та зобов'язати ГУ ДФС у Запорізькій області надати можливість представникам Товариства з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" та Державного підприємства "ЗАВОД 410 ЦА" ознайомитися з матеріалами кримінального провадження № 22017080000000051 в частині документів, які стосуються правовідносин ТОВ "Промелектроніка" та ДП "Завод 410ЦА".

Відповідно до "Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях " затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181 (із змінами), тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України . У разі вилучення (виїмки) оригіналів документів в установі обов'язково залишаються копії цих документів, засвідчені відповідно до пунктів 8, 9 глави 10 розділу II цих Правил, та опис вилучених документів. Вилучені документи надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Таким чином, належним чином завірені копії договору купівлі-продажу № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016, специфікацій до нього, додаткових угод та накладних повинні знаходитися на підприємстві відповідача, а тому клопотання позивача про витребування доказів у ДП "ЗАВОД 410ЦА" від 03.12.2018 підлягає задоволенню.

Суд також враховує положення частини 1 статті 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" 04.11.1950 року про право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Відповідно до ст. 114 Господарського процесуального кодексу України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.

Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальних дій, та відповідає завданню господарського судочинства.

Клопотання відповідача про зупинення провадження по справі буде розглянуте під час судового процесу.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 81, 114, 135, 165, 166, 177, 181, 183, 216, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче судове засідання на 19.04.19 о 13:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" про витребування доказів від 03.12.2018 та від 27.03.2019 задовольнити.

3. Зобов'язати ГУ ДФС у Запорізькій області надати можливість представникам Товариства з обмеженою відповідальністю "Промелектроніка" та Державного підприємства "ЗАВОД 410 ЦА" ознайомитися з матеріалами кримінального провадження № 22017080000000051 в частині документів, які стосуються правовідносин ТОВ "Промелектроніка" та ДП "Завод 410ЦА".

4. Зобов'язати позивача та відповідача:

- прибути до ГУ ДФС у Запорізькій області з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22017080000000051;

- за наслідками ознайомлення зробити належним чином завірені копії документів, а саме:

· договору купівлі-продажу № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 1 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 2 від 01.11.2016 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 3 від 01.11.2016 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 4 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 5 договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 1 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 2 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 3 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· видаткової накладної № РН-004167 від 08.12.2016;

· видаткової накладної № РН-003862 від 11.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003864 від 11.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003806 від 07.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003805 від 07.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003698 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003777 від 04.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003124 від 23.09.2016;

· видаткової накладної № РН-003137 від 10.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003444 від 13.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003276 від 05.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003548 від 20.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003673 від 29.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003674 від 29.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003699 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003697 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003696 від 31.10.2016.

- докази ознайомлення та належним чином завірені копії надати суду.

5. Витребувати в ГУ ДФС у Запорізькій області оригінали або належним чином завірені копії матеріалів кримінального провадження № 22017080000000051, а саме:

· договору купівлі-продажу № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 1 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 2 від 01.11.2016 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 3 від 01.11.2016 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 4 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 5 договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 1 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 2 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 3 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· видаткової накладної № РН-004167 від 08.12.2016;

· видаткової накладної № РН-003862 від 11.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003864 від 11.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003806 від 07.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003805 від 07.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003698 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003777 від 04.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003124 від 23.09.2016;

· видаткової накладної № РН-003137 від 10.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003444 від 13.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003276 від 05.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003548 від 20.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003673 від 29.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003674 від 29.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003699 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003697 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003696 від 31.10.2016.

6. Витребувати у Державного підприємства "ЗАВОД 410 ЦА" належним чином завірені копії наступних документів:

· договору купівлі-продажу № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 1 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 2 від 01.11.2016 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 3 від 01.11.2016 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 4 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· специфікації № 5 договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 1 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 2 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· додаткової угоди № 3 до договору № УЗ-2016-478/2 від 23.09.2016;

· видаткової накладної № РН-004167 від 08.12.2016;

· видаткової накладної № РН-003862 від 11.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003864 від 11.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003806 від 07.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003805 від 07.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003698 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003777 від 04.11.2016;

· видаткової накладної № РН-003124 від 23.09.2016;

· видаткової накладної № РН-003137 від 10.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003444 від 13.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003276 від 05.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003548 від 20.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003673 від 29.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003674 від 29.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003699 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003697 від 31.10.2016;

· видаткової накладної № РН-003696 від 31.10.2016.

7. Зобов'язати Державне підприємство "ЗАВОД 410 ЦА" надати суду витребувані відомості в строк до 15.04.2019.

8 . Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

9. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

10. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.О.Підченко

Зареєстровано 04.04.2019
Оприлюднено 04.04.2019
Дата набрання законної сили 29.03.2019

Судовий реєстр по справі 910/16199/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 17.12.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.11.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 29.10.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 21.10.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 26.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 18.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 01.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.03.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону