ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua

___________________________________________________________________________

УХВАЛА

"15" квітня 2019 р. Cправа № 902/282/19

Господарський суд Вінницької області у складі судді Банаська О.О., розглянувши матеріали

за позовом: Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", м. Київ в особі Подільської філії Українського державного центру радіочастот, м. Вінниця

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер", м. Київ

про стягнення 8 022,00 грн

В С Т А Н О В И В :

04.04.2019 до суду надійшов позов Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Українського державного центру радіочастот до Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер" про стягнення 8 022,00 грн заборгованості за виконані роботи пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Ухвалою суду від 05.04.2019 позовну заяву б/н від 06.03.2019 залишено без руху.

11.04.2019 від представника Подільської філії Українського державного центру радіочастот надійшов лист № Ф05/34-1-10/2/10334 від 10.04.2019 щодо усунення недоліків до позовної заяви.

В якості підстави заявлених позовних вимог позивач посилається на укладення 05.08.2014 між Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" в особі Вінницької філії Українського державного центру радіочастот (Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Етер" (Замовник) договору на роботи пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектричних засобів № 14-01-369.

17.09.2014 на підставі наказу Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" № 419 Вінницька філія Українського державного центру радіочастот перейменована в Подільську філію Українського державного центру радіочастот.

В зв'язку з неналежним виконанням зобов'язань за договором на роботи пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектричних засобів № 14-01-369 від 05.08.2014 у відповідача утворилась заборгованість в сумі 8 022,00 грн.

З огляду на вказане, позивач звернувся з позовом до суду про заявлено до стягнення з відповідача 8 022,00 грн заборгованості за вище вказаним договором.

В якості правової підстави позову позивач зазначає положення п.п. 1, 5 ч. 2, ст.6, ч.ч. 3, 4 ст. 16, ч.ч. 2, 4, ст. 19, ч. 1 ст. 41 Закону України "Про радіочастотний ресурс", ст.ст. 1, 2, 12, 13, 54, 55, 57 ГПК України, ст. 193 ГК України, ст.ст. 525, 526, 527, 530, 549, 625 ЦК України, п. 1.8 Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 16.07.2009 № 1599.

Відповідно до частини першої статті 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи . У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Відповідно до ч.5 ст.12 ГПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частиною 3 ст. 247 ГПК України встановлено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

За змістом ч.2 ст.148, ч.2 ст.171, ч.4 ст.176, ст.249, ч.ч.1-4 ст.250 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження допускається лише на підставі відповідного клопотання позивача у разі малозначності справи , а також будь-якої іншої справи, віднесеної до юрисдикції господарського суду , за винятком справ, зазначених у частині четвертій статті 247 ГПК України і вказане клопотання вирішується тільки при відкритті провадження у справі .

Клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній (ч. 1 ст. 249 ГПК України).

Із змісту позовної заяви слідує, що позивачем заявлено клопотання про визнання даної справи малозначною та розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Розглянувши матеріали позовної заяви судом встановлено, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.162 ГПК України, підстави для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені ГПК України, відсутні, а тому господарський суд на підставі викладеного визнав їх достатніми для відкриття провадження у справі, а також приходить до висновку про те, що заявлений в межах даної справи враховуючи клопотання позивача та те, що вказана справа є малозначною, позов підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження відповідно до глави 3 розділу ІІІ ГПК України.

Згідно із ч.ч. 1-4 ст. 252 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання. Підготовче засідання при розгляді справи у порядку спрощеного провадження не проводиться. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

На виконання наведених приписів ГПК України, суд вважає за необхідне призначити судове засідання для розгляду справи по суті і викликати в судове засідання сторін та встановити сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 24, 42, 43, 45, 56, 60, 120, 121, 162, 176, 234, 235, 240, 242, 247, 251, 252, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження у справі № 902/282/19 .

2. Здійснювати розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження .

3. Призначити справу до розгляду по суті на 10.05.19 о 11:00 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул.Пирогова, 29, м.Вінниця, 21018, 4-й поверх).

4. Викликати в судове засідання Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Українського державного центру радіочастот, як позивача та Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер" як відповідача , явку яких визнати обов'язковою .

5. Зобов'язати сторони забезпечити явку в засідання повноважних представників сторін з доказами про повноваження, визначеними ст.60 ГПК України з документами, що посвідчують особу.

6. Зобов'язати відповідача у 15-денний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; а позивачу - копію відзиву та доданих до нього документів, у порядку, передбаченому статтями 165, 251 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення відзиву надати суду до початку судового засідання.

7. Зобов'язати позивача надіслати суду та відповідачу відповідь на відзив до 04.05.2019 у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.251 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення відповіді на відзив надати суду до початку судового засідання.

8. Зобов'язати відповідача надіслати суду та позивачам заперечення щодо відповіді на відзив до 08.05.2019 у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.167, ст. 251 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення заперечення щодо відповіді на відзив надати суду до початку підготовчого засідання.

9. Сторонам подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

10. Попередити сторони , що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст.91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

11. Учасникам процесу подавати заяви і клопотання відповідно до ст.ст.169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

12. Звернути увагу сторін на можливість укладення мирової угоди на будь-якій стадії судового процесу.

13. Звернути увагу сторін, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору , сплаченого при поданні позову.

14. Попередити сторони про обов'язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання та про те, що відповідно до ч.1 ст.202, п.4 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті , крім випадків, визначених цією статтею, а якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з'явився у судове засідання та не повідомив про причини неявки суд може залишити позов без розгляду .

15. Попередити відповідача , що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами відповідно до ч.9 ст.165 ГПК України.

16. Звернути увагу на те, що учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається . Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання (ч.ч.1, 3 ст.43 ГПК України).

17. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ч.3 ст.42, ст. 135 ГПК України суд у випадку невиконання учасником справи його обов'язків застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадках:

1) невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу ;

2) зловживання процесуальними правами , вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин ;

4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов , апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк тощо.

18. Звернути увагу сторін на строки реалізації процесуальних прав при розгляді справи у порядку спрощеного позовного провадження, зокрема:

- позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу ;

- позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до початку першого судового засідання ;

- позивач вправі змінити предмет або підстави позову - не пізніше ніж за п'ять днів до початку першого судового засідання у справі ;

- до початку першого судового засідання за клопотанням позивача допускається залучення до участі у справі співвідповідача та заміна первісного відповідача належним відповідачем;

- до початку першого судового засідання за заявою учасників справи допускається залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору;

- відповідач має право подати зустрічний позов у строк для подання відзиву (ст.ст.46, 48, 180 ГПК України).

19. У разі подання заяви про збільшення або зменшення розміру позовних вимог, заяви про зміну предмету або підстав позову до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву , про що зазначає в ухвалі.

20. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

21. Згідно з приписами ст. 235 ГПК України ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

22. За приписами ч. 1 ст. 255 ГПК України ухвала про відкриття провадження у справі оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції не підлягає.

23. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/ .

24. Звернути увагу учасників справи на те, що згідно з підпункту 11 пункту 161 Розділу XV Перехідні положення Конституції України представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 1311 та статті 1312 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.

Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (до 30.09.2016), здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, - до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню

25. Копію ухвали надіслати учасникам справи та керівнику відповідача ОСОБА_1 рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також засобами електронного зв'язку за наступними адресами: centre@ucrf.gov.ua , po@ucrf.gov.ua ; trk_eter@ukr.net .

Дата складання повного тексту ухвали 15.04.2019

Суддя О.О. Банасько

віддрук. 6 прим.:

1 - до справи.

2 - позивачу - проспект Перемоги, 151, м. Київ, 03179.

3 - Подільській філії Українського державного центру радіочастот - вул. Соборна, 59, оф. 900, м. Вінниця, 21050.

4, 5 - відповідачу - вул. Трьохсвятительська, буд. 5/1, літ. А, м. Київ, 01001; вул. Б. Хмельницького, буд.55, м. Київ-МСП, Київська обл., Україна, 01601.

6 - ОСОБА_1 - АДРЕСА_1.

Дата ухвалення рішення 15.04.2019
Оприлюднено 15.04.2019

Судовий реєстр по справі 902/282/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 25.06.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Рішення від 03.06.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 13.05.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 10.05.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 15.04.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське
Ухвала від 05.04.2019 Господарський суд Вінницької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 902/282/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону