Рішення
від 02.06.2019 по справі 902/282/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 ел.пошта : inbox@vn.arbitr.gov.ua


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"03" червня 2019 р. м. Вінниця Cправа № 902/282/19

Господарський суд Вінницької області у складі:

головуючий суддя Міліціанов Р.В.

при секретарі Незамай Д.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у справі № 902/282/19

за позовом: Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", м. Київ в особі Подільської філії Українського державного центру радіочастот, м. Вінниця

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер", м. Київ

про стягнення 8 022,00 грн

В С Т А Н О В И В :

04.04.2019 до суду надійшов позов Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Українського державного центру радіочастот до Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер" про стягнення 8 022,00 грн заборгованості за виконані роботи пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Ухвалою суду від 05.04.2019 позовну заяву б/н від 06.03.2019 залишено без руху.

11.04.2019 від представника Подільської філії Українського державного центру радіочастот надійшов лист № Ф05/34-1-10/2/10334 від 10.04.2019 щодо усунення недоліків до позовної заяви.

Ухвалою суду від 15.04.2019 відкрито провадження у справі № 902/282/19 та призначено до розгляду в судовому засіданні по суті на 10.05.2019. Також даною ухвалою вирішено здійснювати розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

На підставі розпорядження керівника апарату суду від 08.05.2019 в зв`язку з призначенням судді Банаська О.О. на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, здійснено повторний автоматизований розподіл справи № 902/282/19 за результатами якого справу передано на розгляд судді Міліціанову Р.В.

Ухвалою суду від 10.05.2019 справу № 902/282/19 прийнято до свого провадження суддею Міліціановим Р.В. та призначено до розгляду по суті в судовому засіданні з урахуванням раніше визначеної дати та місця судового засідання.

В судовому засіданні 10.05.2019 судом постановлено ухвалу про оголошення перерви у розгляді справи до 03.06.2019, на підставі ч. 2 ст. 216 ГПК України, яка занесена до протоколу судового засідання від 10.05.2019.

Ухвалою суду від 10.05.2019 повідомлено сторін про наступну дату судового засідання.

03.06.2019 до суду від представника позивача надійшла заява, в якій останній підтримує заявлені позовні вимоги повністю та просить суд проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідач своїм правом участі в судовому засіданні не скористався про причини неявки суду не повідомив, відзиву на позовну заяву не надав.

Згідно із п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справі "Шульга проти України" та справі "Красношапка проти України" зазначено, що роль національних суддів полягає у швидкому та ефективному розгляді справ та організовувати судові провадження таким чином, щоб вони були без затримок та ефективними .

Згідно із ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті , крім випадків, визначених цією статтею.

З огляду на вищевказане, враховуючи наявні в справі докази стосовно повідомлення позивача про розгляд справи в суді, а також той факт, що у відповідності до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, суд дійшов висновку про можливість здійснення розгляду даної справи за відсутності представників сторін.

Розглянувши подані документи і матеріали даної справи, заслухавши пояснення представників відповідача, з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті судом встановлено наступне.

Як вбачається із позовної заяви позивач в якості підстави позовних вимог посилається на укладення 05.08.2014 між Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" в особі Вінницької філії Українського державного центру радіочастот (Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Етер" (Замовник) договору на роботи пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектричних засобів № 14-01-369.

17.09.2014 на підставі наказу Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" № 419 Вінницька філія Українського державного центру радіочастот перейменована в Подільську філію Українського державного центру радіочастот.

В зв`язку з неналежним виконанням зобов`язань за договором на роботи пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектричних засобів № 14-01-369 від 05.08.2014 у відповідача утворилась заборгованість в сумі 8 022,00 грн.

З огляду на вказане, позивач звернувся з позовом до суду про заявлено до стягнення з відповідача 8 022,00 грн заборгованості за вище вказаним договором.

Матеріали справи не містять відзиву чи письмових пояснень з долученням відповідних доказів, в яких відповідач висловлює власну процесуальну позицію щодо поданого позову.

Із наявних у справі та досліджених судом доказів слідує, що 05.08.2014 між Державним підприємством "Український державний центр радіочастот" в особі Вінницької філії Українського державного центру радіочастот (Виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Етер" (Замовник) укладено Договір на роботи пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектричних засобів № 14-01-369 (а.с. 16, т. 1).

Відповідно п. 2.1 Договору Виконавець зобов"язується протягом дії усього строку дії проводити заходи щодо забезпечення ЕМС РЕЗ, які використовує Замовник, згідно з дозволами на експлуатацію РЕЗ.

Згідно п. 3.1 Договору ціна виконаних робіт, пов`язаних з радіочастотним моніторингом та забезпечення ЕМС РЕЗ, визначається на підставі затверджених у встановленому порядку "Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов`язаних з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділення номерного ресурсу за один календарний місяць, залежить від кількості РЕЗ щодо яких проводилися роботи і не включає податок на додану вартість. Податок на додану вартість нараховується згідно із законодавством України. Розрахунок ціни робіт наводиться додатку до договору.

Виконання робіт підтверджується відповідними актами виконаних робіт підписаними обома сторонами (п. 3.2 Договору).

Виконавець після закінчення проведення робіт оформлює рахунки за проведені роботи та разом з актами виконаних робіт надсилає на адресу Замовника до кінця місяця, протягом якого виконувались роботи (п. 3.3 Договору).

Розрахунки між Виконавцем та Замовником за роботи, пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ проводиться шляхом перерахуванням суми, що вказана в платіжному документі, на розрахунковий рахунок Виконавця, не пізніше 25 числа місяця наступного за місяцем, у якому був виставлений (оформлений) рахунок (3.4 Договору).

За змістом п. 6.1 договір укладений на строк в 1 (один) календарний рік, набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін. Дата набрання чинності та строку дії додаткових угод та додатків до договору визначається сторонами у тексті самих додаткових угод та додатків.

Відповідно до п. 6.2 договір вважається продовженим на кожний наступний строк тривалістю в 1 (один) календарний рік, якщо жодна із сторін за 30 (тридцять) днів до закінчення строку його дії не надішле іншій стороні письмове повідомлення про свій намір припинити його дію надалі.

Оплата робіт пов`язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ, здійснюється Замовником до моменту набрання чинності додаткової угоди про припинення зобов`язань за договором (п. 6.5 Договору).

Згідно п. 6.5 Договору закінчення дії договору не звільняє Замовника від сплати заборгованості за цим договором.

05.08.2014 між сторонами підписано Додаток № 1 до договору № 14-01-369 від 05.08.2014, відповідно до якого визначено перелік РЕЗ, що підлягають радіочастотному моніторингу, його періодичність та оплату наданих послуг за місяць (а.с. 17, т. 1).

17.09.2014 на підставі наказу Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" № 419 Вінницька філія Українського державного центру радіочастот перейменована в Подільську філію Українського державного центру радіочастот.

01.11.2014 між сторонами підписано додаткову угоду до договору № 14-01-369 від 05.08.2014, відповідно до умов якої змінено назву та банківські реквізити Виконавця з Вінницької філії Українського державного центру радіочастот на Подільську філію Українського державного центру радіочастот (а.с.17, т. 1).

Крім того, 01.04.2016 між сторонами підписано Додаток № 1 до договору № 14-01-369 від 05.08.2014, відповідно до якого визначено перелік РЕЗ, що підлягають радіочастотному моніторингу, його періодичність та оплату наданих послуг за місяць (а.с. 18, т. 1).

За твердженнями позивача у відповідача за період з січня 2018 по жовтень 2018 утворилась заборгованість по оплаті за роботи пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів в сумі 8 022 грн 00 коп.

В підтвердження чого до матеріалів справи додано рахунки за виконані роботи, а саме: № НОМЕР_1 від 30.01.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_2 від 28.02.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_3 від 27.03.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_4 від 26.04.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_5 від 30.05.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_6 від 25.06.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_7 від 30.07.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_8 від 29.08.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_9 від 27.09.2018 на суму 802,20 грн; № НОМЕР_10 від 29.10.2018 на суму 802,20 грн (а.с. 22-27, т. 1), а також докази їх направлення відповідачу.

31.05.2018 на адресу відповідача надіслано претензію (№ 2749 від 31.05.2018), з вимогою сплати заборгованості та нарахованих штрафних санкцій. (а.с. 20, т. 1).

30.11.2018 на адресу відповідача надіслано претензію (№ 2997 від 30.11.2018), з вимогою сплати заборгованості та пені за договором № 14-01-369 від 05.08.2014. (а.с. 21, т. 1).

Відповідачем підтверджено визначену позивачем суму заборгованості шляхом підписання актів виконаних робіт, належним чином засвідчені копії яких долучено до матеріалів справи.

Натомість відповідач відповіді на претензії не надав та заборгованість за роботи пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів в сумі 8 022 грн 00 коп. не погасив.

При цьому суд констатує, що відповідачем всупереч приписів ст. ст. 13, 74 ГПК України не надано суду жодних доказів в спростування обставин наведених позивачем та наданих на їх підтвердження доказів, в зв`язку з чим суд при розгляді спору виходить зі змісту та обсягу доказів, що містяться в матеріалах справи.

Непроведення відповідачем розрахунків за роботи пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності радіоелектричних засобів слугувало підставою звернення позивача з даним позовом до суду.

На підставі встановлених обставин суд дійшов наступних висновків.

Відповідно ст. 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також з дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

З моменту укладення сторонами Договору № 14-01-369 від 05.08.2014 між ними виникли зобов`язання, які мають правову природу договору надання послуг.

Згідно зі ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 903 ЦК України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов`язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Умовами п. 3.4. Договору сторонами погоджено, що розрахунки між Виконавцем та Замовником за роботи, пов`язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ проводиться шляхом перерахуванням суми, що вказана в платіжному документі, на розрахунковий рахунок Виконавця, не пізніше 25 числа місяця наступного за місяцем , у якому був виставлений (оформлений) рахунок.

Згідно зі ст.526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України, ч.7 ст.193 Господарського кодексу України)

Відповідно до ст.527 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна зі сторін у зобов`язанні має право вимагати доказів того, що обов`язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред`явлення такої вимоги.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Згідно ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

З урахуванням встановлених обставин суд приходить до переконливого висновку про наявність факту порушення відповідачем прав позивача за захистом яких останній звернувся, позаяк матеріалами справи підтверджено факт надання позивачем послуг з охорони та часткову плату зі сторони останнього за надані послуги.

Виходячи з викладеного, суд вважає вимогу позивача про стягнення з відповідача 8 022 грн 00 коп. заборгованості за виконані роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектричних засобів правомірною та обґрунтованою, з огляду на що задовольняє її в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання.

Як визначає ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ст. ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Всупереч наведеним вище нормам та вимогам ухвали суду відповідач не подав до суду належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів в спростування позовних вимог позивача щодо стягнення боргу в тому рахунку доказів проведення розрахунків (платіжні доручення, виписки банківських установ щодо руху коштів, квитанції до прибуткових касових ордерів).

Враховуючи викладене заявлений Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Українського державного центру радіочастот позов підлягає задоволенню судом в повному обсязі.

Витрати зі сплати судового збору підлягають віднесенню на відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42 45, 46, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Етер", (вул. Трьохсвятительська, буд. 5/1, літера А, м. Київ, 01001, ІПН 22969500) на користь Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" в особі Подільської філії Український державний центр радіочастот (вул. Соборна, 59, офіс 900, м. Вінниця, 21050, ІПН 21726250) - 8 022 грн 00 коп. - заборгованості за Договором №14-01-369 від 05.08.2014 року за період з січня по жовтень 2018 року, та 1 921 грн 00 коп. - відшкодування витрат по сплаті судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Примірник повного судового рішення надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити рішення суду протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення шляхом подачі апеляційної скарги до Північно - західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Вінницької області.

Повний текст судового рішення складено 03 червня 2019 р.

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. 6 прим.:

1 - до справи.

2 - позивачу - проспект Перемоги, 151, м. Київ, 03179.

3 - Подільській філії Українського державного центру радіочастот - вул. Соборна, 59, оф. 900, м. Вінниця, 21050.

4, 5 - відповідачу - вул. Трьохсвятительська, буд. 5/1, літ. А, м. Київ, 01001; вул. Б. Хмельницького, буд.55, м. Київ-МСП, Київська обл., Україна, 01601.

6 - ОСОБА_1 - АДРЕСА_1.

Дата ухвалення рішення02.06.2019
Оприлюднено03.06.2019

Судовий реєстр по справі —902/282/19

Судовий наказ від 25.06.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Матвійчук В.В.

Рішення від 02.06.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Міліціанов Р.В.

Ухвала від 13.05.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Міліціанов Р.В.

Ухвала від 09.05.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Міліціанов Р.В.

Ухвала від 14.04.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Банасько О.О.

Ухвала від 04.04.2019

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Банасько О.О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні