ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

11.04.2019 Справа № 920/917/18 Господарський суд Сумської області, у складі судді Спиридонової Н.О. при секретарі судового засідання Гребенюк С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/917/18 в порядку загального позовного провадження

за позовом: керівника Шосткинської місцевої прокуратури (41100, м. Шостка, Сумська область, вул. Свободи, буд. 65) в інтересах держави в особі позивача:

Державної служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845),

до відповідача: Приватного підприємства Завод Сател (41133, Сумська область, Шосткинський район, с. Собичеве, вул. Жовтнева, буд. 9, ідентифікаційний код 32064547),

про стягнення 64801,89 грн. плати за проїзд автомобільними дорогами транспортними засобами на підставі Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 879 від 27.06.2007.

представники сторін:

прокурор - Вортоломей М.Ф. згідно посвідчення № 035621 від 07.09.2015,

позивача - ОСОБА_1 за довіреністю № 2872/05/14-18 від 28.12.2018,

відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор в інтересах позивача подав позовну заяву до відповідача, в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача 64801,89 грн. плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування на підставі Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 879 від 27.06.2007; та стягнути з відповідача на користь прокуратури Сумської області кошти, витрачені на сплату судового збору у розмірі 1762,00 грн.

Ухвалою суду від 21.11.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 18.12.2018, а ухвалою від 18.12.2018 у справі № 920/917/18 відкладено підготовче засідання на 17.01.2019.

19.12.2018 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву б/н, б/д (вх. № 8931 від 19.12.2018), в якому відповідач не погоджується з позовними вимогами, вважає їх необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню та зазначає, що прокурором у позовній заяві зазначено про факт несвоєчасного неподання до суду органом Державної служби України з безпеки на транспорті позову про стягнення з відповідача плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю, свідчить про неналежне здійснення таким органом владних повноважень, у зв'язку з чим прокурор звертається до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством. При цьому, як зазначає відповідач, позивач не звертався з даним позовом, оскільки має переконання, що прокурор заявить позовні вимоги в інтересах позивача, що вбачається з листа Управління Укртрасбезпеки в Одеській області від 03.10.2018. тому на думку відповідача, прокурор не може вважатися альтернативним суб'єктом звернення до суду і замінювати належного суб'єкта владних повноважень, який може захищати інтереси держави. В обґрунтування наведеного відповідач посилається на позицію Верховного Суду, викладену в ухвалі від 19.07.2018 у справі № 822/1169/17.

Відповідач зазначає, що прокурор не навів належного та достатнього обґрунтування того, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, а також визначені законом підстави для звернення до суду прокурора із зазначеним позовом за можливості такого звернення Державною службою України з безпеки на транспорті.

Також відповідач у відзиві на позов зазначає, що надані прокурором письмові докази викликають у відповідача сумнів у їх достовірності, оскільки більшість документів є копіями з копій, походження яких відповідачу невідоме.

27.12.2018 від представника позивача до суду надійшла відповідь на відзив б/н від 22.12.2018 (вх. № 9095 від 27.12.2018), у якому останній зазначає, що відповідно до пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 103 від 11.02.2015, позивач відповідно до покладених на нього повноважень здійснює нарахування та вживає заходи щодо стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, під час здійснення габаритно-вагового контролю. Відповідно до частини третьої статті 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Суб'єкт владних повноважень має діяти виключно в межах та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами, як це передбачено частиною другою статті 19 Конституції України, оскільки він виконує державні функції, і лише держава шляхом законодавчого регулювання визначає його завдання, межі його повноважень та спосіб, у який він здійснює ці повноваження. Розширене тлумачення суб'єктом владних повноважень способів здійснення своїх повноважень не допускається. У зв'язку з цим, визначений законом предмет позову, з яким суб'єкт владних повноважень може звернутись до суду при здійсненні ним владних управлінських функцій, не підлягає розширеному тлумаченню.

Таким чином, як зазначає представник позивача, Укртрансбезпека може звертатись до суду з позовом до фізичної або юридичної особи виключно у випадках, коли це прямо передбачено законом та з метою виконання покладених на неї завдань і функцій, Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті затверджено підзаконним нормативно-правовим актом, а саме постановою Кабінету Міністрів України; дане твердження підтверджується правовою позицією ОСОБА_2 Верховного Суду, викладеною у постанові від 06.06.2018 у справі № 820/1203/17, де зазначено, що ані Конституцією України, ані законами України Укртрансбезпеку не наділено правом звернення до суду щодо стягнення грошових коштів за проїзд транспортного засобу з перевищенням нормативних вагових параметрів.

02.01.2019 від Шосткинської місцевої прокуратури до суду надійшла відповідь на відзив № 104-7911вих18, де керівник Шосткинської місцевої прокуратури зазначає, що прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. У разі відсутності такого органу або відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає про це у позовній заяві і в такому разі набуває статусу позивача.

В даному випадку, прокурором до суду скеровано позовну заяву в інтересах позивача через неналежне здійснення останнім повноважень щодо захисту інтересів держави, зокрема, пов'язаних із вжиттям заходів щодо стягнення плати за проїзд великогабаритним транспортом, які є передбаченими Положенням про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженим Постановою Уряду №103 від 11.02.2015. Встановивши бездіяльність вказаного органу через невжиття заходів щодо захисту інтересів держави, прокурором на адресу структурного підрозділу позивача спрямовано листа від 27.09.2018 про виявлені в ході реалізації функції представництва інтересів держави порушення законодавства та про надання інформації щодо самостійного вжиття ним відповідних заходів та зазначення причин про їх невжиття. Структурний підрозділ позивача листом від 03.10.2018 повідомив прокурора про неможливість самостійного вжиття заходів щодо стягнення з відповідача плати за проїзд з огляду на відсутність належного фінансування щодо сплати судового збору.

Стосовно наданих разом із позовом письмових доказів прокурор зазначає, що ним до суду спрямовано позовну заяву з доказами, а саме документами, які належним чином завірені позивачем, при цьому, у самому тексті позовної заяви прокурором зазначено, що оригінали письмових доказів перебувають у володінні позивача. Таким чином, місцева прокуратура вважає, що позовна заява керівника Шосткинської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державної служби України з безпеки на транспорті до Приватного підприємства Завод Сател про стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами транспортними засобами є обґрунтованою, аргументованою та вмотивованою, у зв'язку із чим вона підлягає до задоволення.

Ухвалою від 17.01.2019 у справі № 920/917/18 продовжено строк проведення підготовчого засідання на тридцять днів з 21 січня 2019 року до 20 лютого 2019 року, відкладено підготовче засідання на 19.02.2019 та зобов'язано позивача надати суду для огляду та дослідження в наступне судове засідання оригінали документів (письмових доказів), копії яких додано до позовної заяви.

15.02.2019 до суду електронною поштою надійшов лист б/н, б/д (вх. № 1171 від 15.02.2019), відповідно до якого позивач повідомляє суду, що оригінали актів на порушення транспортного законодавства з боку відповідача та супутні до них документи за результатами обшуку (протокол обшуку від 14.11.2018) були вилучені слідчою групою на чолі з ст. слідчим в ОВС Головного слідчого управління НП України ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12017080020000708 від 07.03.2017.

19.02.2019 від представника позивача до суду надійшли письмові додаткові пояснення б/н від 18.02.2019 (вх. № 1247 від 19.02.2019), відповідно до яких представник позивача зазначає, що Державна служба України з безпеки на транспорті та її територіальні органи є належним позивачем у даній справі, проте внаслідок нестачі коштів на сплату судового збору, у зв'язку з чим позивач самостійно не в змозі звернутися за захистом своїх порушених прав до суду, ним направлено лист до органів прокуратури для представництва інтересів держави в особі позивача.

Разом із зазначеними додатковими поясненням представником позивача надано до суду для долучення до матеріалів даної справи копію ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/53824/18-к та копію протоколу обшуку від 14.11.2018.

19.02.2019 розгляд зазначеної справи не відбувся у зв'язку з відпусткою судді Спиридонової Н.О., що унеможливлювало розгляд справи, однак не було підставою для проведення повторного автоматизованого розподілу справи.

У зв'язку із виходом з відпустки 20.02.2019 судді Спиридонової Н.О., ухвалою від 20.02.2019 призначено підготовче засіданні з повідомленням учасників справи на 25.02.2019 об 12 год. 50 хв.

20.02.2019 до суду надійшов лист б/н, б/д (вх. № 1291 від 20.02.2019), відповідно до якого позивач повідомляє суду, що оригінали актів на порушення транспортного законодавства з боку відповідача та супутні до них документи за результатами обшуку (протокол обшуку від 14.11.2018) були вилучені слідчою групою на чолі з ст. слідчим в ОВС Головного слідчого управління НП України ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12017080020000708 від 07.03.2017.

Ухвалою суду від 25.02.2019 у справі № 920/917/18 закрито підготовче провадження та призначено зазначену справу до судового розгляду по суті на 21 березня 2019 року о 10 год. 30 хв.

21.03.2019 розгляд зазначеної справи не відбувся у зв'язку з лікарняним судді Спиридонової Н.О., що унеможливлювало розгляд справи, однак не було підставою для проведення повторного автоматизованого розподілу справи.

У зв'язку з усуненням обставин, які унеможливлювали розгляд справи, судом ухвалою від 25.03.2019 призначено справу № 920/917/18 до судового розгляду по суті з повідомленням учасників справи.

До суду від представника відповідача надійшли письмові заперечення б/н від 11.04.2019 (вх. № 2858 від 11.04.2019) на відповідь на відзив, де представник відповідача зазначає, що прокурором та позивачем не доведено поважності причин не надання суду витребуваних доказів і є підстави для залишення позовної заяви без розгляду.

Крім наведеного представник відповідача зазначає, що прокурором не наведено належного та достатнього обґрунтування в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, а також визначені законом підстави для звернення до суду прокурора із даним позовом за можливості такого звернення Державною службою України з безпеки на транспорті.

11.04.2019 від представника відповідача до суду надійшло клопотання б/н від 11.04.2019 (вх. № 2856 від 11.04.2019) про відкладення розгляду даної справи по суті на інший день у зв'язку з його перебуванням на стаціонарному лікуванні з 10.04.2019. в зазначеному клопотанні представник відповідача зазначає, що документи на підтвердження перебування представника відповідача на стаціонарному лікуванні будуть надані суду пізніше.

Представник Державної служби України з безпеки на транспорті повідомив суду, що додані до позову документи, а саме: акти перевірок транспортних засобів, акти перевірок під час виконання перевезень, адміністративні протоколи з додатками, постанови про застосування адміністративно-господарських санкцій та сплати за проїзд з перевищенням габритно-вагових норм, платіжні документи за період з 01.01.2017 по 25.10.2018 відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2018 та протоколу обшуку від 14.10.2018 вилучені головним слідчим управлінням Національної поліції України ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12017080020000708 від 07.03.2017.

У зв'язку з наведеним, Господарським судом Сумської області листом № 920/917/18/1699 від 28.02.2019, з метою всебічного та об'єктивного розгляду господарської справи № 920/917/18, повного з'ясування обставин зазначеної справи, витребувано від Управління Національної поліції України (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601) оригінали або належним чином засвідчені копії актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом № ВН 0155041 від 29.06.2017, № 0156070 від 21.07.2017, № 0156219 від 23.07.2017, № 0156137 від 03.08.2017; актів про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів серії ВН № 0151294 від 29.06.2017, № 0151760 від 21.07.2017, № 0151825 від 23.07.2017, № 0151663 від 03.08.2017; довідок про результати здійснення габаритно-вагового контролю від 29.06.2017, від 21.07.2017, від 23.07.2017, від 03.08.2017; рахунків плати за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування від 29.06.2017, від 21.07.2017, від 23.07.2017, від 03.08.2017; товарно-транспортних накладних № 48 від 28.05.2017, № 118/ від 20.07.2017, № 121 від 23.07.2017, № 127 від 02.08.2017, які вилучені у Державної служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845) в рамках кримінального провадження № 12017080020000708 від 07.03.2017 у строк до 20.03.2019.

Станом на 11.04.2019 вищезазначені вимоги суду Управлінням Національної поліції України (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601) не виконані, витребувані письмові докази до суду не надані, а тому суд вважає за необхідне повторно зобов'язати Управління Національної поліції України (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601) надати суду оригінали або належним чином засвідчені копії актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом № ВН 0155041 від 29.06.2017, № 0156070 від 21.07.2017, № 0156219 від 23.07.2017, № 0156137 від 03.08.2017; актів про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів серії ВН № 0151294 від 29.06.2017, № 0151760 від 21.07.2017, № 0151825 від 23.07.2017, № 0151663 від 03.08.2017; довідок про результати здійснення габаритно-вагового контролю від 29.06.2017, від 21.07.2017, від 23.07.2017, від 03.08.2017; рахунків плати за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування від 29.06.2017, від 21.07.2017, від 23.07.2017, від 03.08.2017; товарно-транспортних накладних № 48 від 28.05.2017, № 118/ від 20.07.2017, № 121 від 23.07.2017, № 127 від 02.08.2017, які вилучені у Державної служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845) в рамках кримінального провадження № 12017080020000708 від 07.03.2017.

За приписами статті 194 Господарського процесуального кодексу України, завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

Частиною другою статті 195 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

Згідно частини першої статті 216 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 Господарського процесуального кодексу України.

Частина друга статті 202 Господарського процесуального кодексу України визначає, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до Господарського процесуального кодексу України судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

З огляду на вище наведене, приймаючи до уваги клопотання представника відповідача щодо відкладення розгляду справи по суті на інший день, у зв'язку з не поданням Управлінням Національної поліції України витребуваних судом письмових доказів, а також з метою справедливого, неупередженого, повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи для її правильного вирішення по суті суд відкладає розгляд справи в межах визначеного частиною другою статті 195 Господарського процесуального кодексу України строку розгляду справи по суті.

Керуючись статтями 120, 194, 195, 196, 202, 207, 216, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника відповідача - Приватного підприємства Завод Сател (41133, Сумська область, Шосткинський район, с. Собичеве, вул. Жовтнева, буд. 9, ідентифікаційний код 32064547) б/н від 11.04.2019 (вх. № 2856 від 11.04.2019) про відкладення розгляду даної справи по суті на інший день задовольнити.

2. Відкласти розгляд справи по суті на 07.05.2019, 15:00. з повідомленням учасників справи. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 4.

3. Повторно зобов'язати Управління Національної поліції України (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601) надати суду оригінали або належним чином засвідчені копії актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом № ВН 0155041 від 29.06.2017, № 0156070 від 21.07.2017, № 0156219 від 23.07.2017, № 0156137 від 03.08.2017; актів про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів серії ВН № 0151294 від 29.06.2017, № 0151760 від 21.07.2017, № 0151825 від 23.07.2017, № 0151663 від 03.08.2017; довідок про результати здійснення габаритно-вагового контролю від 29.06.2017, від 21.07.2017, від 23.07.2017, від 03.08.2017; рахунків плати за проїзд великовагових та (або) великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування від 29.06.2017, від 21.07.2017, від 23.07.2017, від 03.08.2017; товарно-транспортних накладних № 48 від 28.05.2017, № 118/ від 20.07.2017, № 121 від 23.07.2017, № 127 від 02.08.2017, які вилучені у Державної служби України з безпеки на транспорті (01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд 14, ідентифікаційний код 39816845) в рамках кримінального провадження № 12017080020000708 від 07.03.2017.

4. Витребувані судом письмові докази надати до Господарського суду Сумської області у строк до 06.05.2019 . У разі неможливості подати зазначені письмові докази у встановлений строк, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали (частина сьома статі 81 Господарського процесуального кодексу України).

5. Попередити Управління Національної поліції України (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601) про те, що відповідно до частини другої статті 135 Господарського процесуального кодексу України, у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п'яти до п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім того, відповідно до положень статті 246 Господарського процесуального кодексу України, має право винести окрему ухвалу, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, незалежно від того чи є вони учасниками судового процесу.

6. Повідомити учасників справи про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов'язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

7. Ухвалу надіслати учасникам справи та Управлінню Національної поліції України (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601), в тому числі електронною поштою.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Повну ухвалу складено 17 квітня 2019 року.

Суддя ОСОБА_4

Примітка. Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

2. Учасники справи зобов'язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою;

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.

3. У випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до частин сьомої, восьмої статті 42 Господарського процесуального кодексу України,учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Якщо учасник судового процесу повідомляє суду номери телефонів і факсів, адресу електронної пошти або іншу аналогічну інформацію, він повинен поінформувати суд про їх зміну під час розгляду справи.

Положення частини сьомої цієї статті застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.

Зареєстровано 17.04.2019
Оприлюднено 17.04.2019
Дата набрання законної сили 11.04.2019

Судовий реєстр по справі 920/917/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.11.2019 Касаційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Судовий наказ від 18.09.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Касаційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 24.07.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 10.05.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.04.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.03.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 25.02.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 20.02.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 17.01.2019 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 18.12.2018 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 21.11.2018 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону