ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року ЛуцькСправа № 140/196/19

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Димарчук Т.М.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області про визнання неправомірними дій та зобов'язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся з позовом до Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області (далі - Комісія, відповідач) про визнання неправомірними дій в зарахуванні стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за період роботи з 07.06.1985 по 02.02.2004 та зобов'язання зарахувати до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Списку 2 період роботи в колгоспі "Іскра" з 07.06.1985 по 02.02.2004.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач ОСОБА_1, 04.08.1963 р. н., маючи право на призначення пенсії на пільгових умовах за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах, звернувся до Нововолинсько -Іваничівського ОУПФ України Волинської області із заявою про призначення пенсії відповідно до підпункту 2 пункту 2 статті 114 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (далі - Закон № 1058-IV) та пункту «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ (далі - Закон № 1788-ХІІ).

Проте, Нововолинсько-Іваничівське ОУПФ України Волинської області відмовило позивачу у призначенні пенсії на пільгових умовах.

Рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 12.10.2018 у справі №0340/1837/18 зобов'язано Нововолинсько-Іваничівське ОУПФ України Волинської області повторно, у встановленому законодавством порядку розглянути заяву ОСОБА_1 від 21.08.2018 про призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ.

Нововолинсько-Іваничівським ОУПФ України Волинської області порекомендовано позивачу написати заяву на розгляд Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при ГУ ПФУ у Волинській області для підтвердження пільгового стажу.

Однак, рішенням Комісії від 15.11.2018 №85/103 позивачу відмовлено в зарахуванні до пільгового стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Списку №2, періоду роботи в колгоспі "Іскра" з 07.06.1985 по 02.02.2004, оскільки первинними документами не підтверджено зайнятість працівника на пільговій роботі. В рішенні зазначено, що з наданих документів посада позивача електрогазозварник прослідковується лише в книгах обліку трудового стажу і заробітку колгоспника. Дані про проведення атестації робочих місць по господарству відсутні. Відомості про зайнятість позивача на роботах, передбачених Списком №2 протягом повного робочого дня та види виконуваних робіт відсутні.

Позивач не погоджується з рішенням відповідача, вважає його неправомірним та таким, що не відповідає чинному законодавству і порушує його право на пенсійне забезпечення.

Вважає, що надав усі необхідні документи для зарахування періоду роботи в колгоспі «Іскра» до пільгового стажу, зокрема, трудову книжку, довідки з трудового архіву про ліквідацію підприємства без правонаступників, довідку про облік трудового стажу і заробітку, паспорт громадянина України, військовий квиток, ідентифікаційний код. Надати документи про атестацію робочого місця немає можливості, оскільки підприємство ліквідоване, а в архівних установах така інформація відсутня.

Відсутність правонаступників та неможливість отримання довідки про атестацію робочого місця за місцем здійснення безпосередньо шкідливих робіт не може бути підставою для відмови у призначенні позивачу пенсії на пільгових умовах.

Враховуючи вищевикладене, позивач просить визнати неправомірними дій Комісії у відмові в зарахуванні стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за період роботи з 07.06.1985 по 02.02.2004 та зобов'язати зарахувати до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Списку 2 період роботи в колгоспі "Іскра" з 07.06.1985 по 02.02.2004.

Ухвалою Волинського окружного адміністративного суду від 14.02.2019 прийнято дану позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі та ухвалено судовий розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (а.с.1).

В поданому до суду відзиві від 25.02.2019 №1613/06-39 (а.с.46-50) представник відповідача позов не визнала та просить відмовити в його задоволенні з тих підстав, що відповідач правомірно не зарахував позивачу до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до «б» статті 13 Закону № 1788-ХІІ період роботи на посаді електрогазозварника в колгоспі «Іскра» з 07.06.1985 по 02.02.2004, оскільки позивач за не надав всіх належних документів, зокрема, підтвердження проведення атестації робочого місця.

Відповідач вказує, що позивач працював на посаді, яка передбачена Списками, однак для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення необхідно підтвердження атестацією робочих місць. Зазначає, що необхідними умовами для виникнення в особи права на пенсійне забезпечення на пільгових умовах відповідно до пункту 2 статті 114 Закону 1058 є встановлення факту перебування особи на посаді або виконання нею робіт, що містяться у списку №2, а також документальне підтвердження зайнятості працівника за відповідною професією за результатами атестації умов праці, яке полягає у наявності результатів атестації відповідного робочого місця за умовами праці. Документами, які підтверджують результати атестації робочого місця за умовами праці можуть бути: картка умов праці, наказ по підприємству про затвердження переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; трудова книжка із записом про витяг із зазначеного наказу або з додатком такого витягу.

Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, який затверджений постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 №10, у розділі ХХХІІІ Загальні професії позицією 23200000-19756 зазначено електрогазозварників , зайнятих на різанні та ручному зварюванні на напівавтоматичних машинах або на автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки .

В жодному з досліджених документів, наданих ОСОБА_1, не вказано, що позивач був зайнятий повний робочий день на різанні та ручному зварюванні на напівавтоматичних машинах або на автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки.

Оскільки, вимоги встановлені пунктом 2 статті 114 Закону №1058 не дотримані, Комісія не мала підстав для зарахування спірного періоду до пільгового стажу роботи позивача. Враховуючи вищевикладене, просить суд в задоволенні позову відмовити.

Дослідивши письмові докази та пояснення, викладені у заявах по суті справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає до часткового задоволення з таких мотивів та підстав.

Судом встановлено, що 21.08.2018 позивач ОСОБА_1, 04.08.1963 р. н., звернувся до Нововолинсько-Іваничівського ОУПФУ із заявою про призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «б» статті 13 Закону № 1788-ХІІ, подавши пакет документів, зокрема, копію трудової книжки серії БТ-І № 6773866, трудової книжки колгоспника УКР № 1941042, архівні довідки. Проте, Нововолинсько-Іваничівським ОУПФ України Волинської області позивачу відмовлено у призначенні пенсії на пільгових умовах.

Рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 12.10.2018 у справі №0340/1837/18 зобов'язано Нововолинсько-Іваничівське ОУПФ України Волинської області повторно, у встановленому законодавством порядку розглянути заяву ОСОБА_1 від 21.08.2018 про призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «б» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ.

Рішенням Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області від 15.11.2018 №85/1073 про результати розгляду заяви ОСОБА_1 про підтвердження періоду роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах за вислугу років позивачу відмовлено у зарахуванні до пільгового стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Списку №2, періоду роботи з 07.06.1985 по 02.02.2004, оскільки, первинними документами не підтверджено зайнятість заявника на пільговій роботі.

Комісією встановлено, що відповідно до записів трудової книжки колгоспника, довідки від 27.06.2018 №1345/01.20, виданої Державним архівом Волинської області, довідок від територіальних громад, сіл, селищ Іваничівського району, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 07.06.1985 по 02.02.2004 працював в колгоспі Іскра на базі якого створено селянську спілку Дружба (протокол №1 від 23.01.1993). Відповідно до протоколу №1 від 11.02.2000 селянську спілку Дружба реорганізовано на приватну агрофірму Дружба .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, №1004644193 від 23.12.2008 проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи за судовим рішенням в зв'язку з визнанням банкрутом.

В ході розгляду наданих документів встановлено, що посада позивача електрогазозварник прослідковується лише в книгах обліку трудового стажу і заробітку колгоспника. Протоколами засідання правління колгоспу підтверджується робота заявника в складі ремонтної ланки (посада не вказується). Дані про проведення атестації робочих місць по господарству відсутні. Відомості про зайнятість позивача на роботах, передбачених Списком №2 протягом повного робочого дня та види виконуваних робіт відсутні.

Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, який затверджений постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 №10, у розділі ХХХІІІ Загальні професії позицією 23200000-19756 передбачено електрогазозварювальників, зайнятих на різанні та ручному зварюванні на напівавтоматичних машинах або на автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки (а.с.9).

Не погоджуючись з рішенням Комісії від 15.11.2018 №85/1073 позивач звернувся до суду з даним позовом.

Таким чином, спірним у даній справі є не зарахування Комісією періоду роботи позивача з 07.06.1985 по 02.02.2004 до пільгового страхового стажу.

При вирішенні даного спору суд застосовує такі нормативно-правові акти.

Згідно з частиною першою статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Призначення, виплата та перерахунок призначеної пенсії регулюється Законами України Про пенсійне забезпечення від 5 листопада 1991 року №1788-XII (далі - Закон №1788-XII), Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 9 липня 2003 року№1058-IV (далі - Закон 1058-IV).

Згідно пункту 2 Прикінцевих положень Закону № 1058-IV особам, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення".

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 114 Закону №1058-IV на пільгових умовах пенсія за віком призначається: працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, - після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Згідно із пунктом «б» статті 13 Закону № 1788-ХІІ на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи: працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Згідно із статтею 62 Закону №1788-ХІІ основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання зазначеної норми Закону № 1788-XII, постановою Кабінету міністрів України №637 від 12.08.1993 затверджено Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки чи відповідних записів в ній (далі - Порядок №637).

Відповідно до п. 3 Порядку №637 за відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Відповідно до пункту 20 Порядку №637 у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, до якого включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка. У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій працівників, здійснюється у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики та Мінфіном.

Пунктами 3, 4 Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 за №1231/13105 (з наступними змінами та доповненнями, далі - Порядок № 18-1) визначено, що підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі - підтвердження стажу роботи), здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі - Комісії). Комісії створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких обов'язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної служби України з питань праці. До складу Комісії за згодою включаються представники членських організацій Федерації професійних спілок України та регіональних організацій роботодавців та їх об'єднань.

Аналіз наведених норм свідчить про те, що необхідними умовами для виникнення в особи права на пенсійне забезпечення на пільгових умовах відповідно до п. б ст. 13 Закону № 1788-XIIє встановлення факту перебування особи на посаді або виконання нею робіт, що містяться у Списку № 2, а також документальне підтвердження зайнятості працівника за відповідною професією.

Надаючи правову оцінку оскаржуваному рішенні комісії, суд погоджується з ним частково з огляду на наступне.

З наданої до матеріалів справи копії трудової книжки позивача УКР №1941042, вбачається, що ОСОБА_1 наказом №3 від 06.06.1985 прийнятий електрогазозварником в колгосп «Іскра» з 07.06.1985 (а.с.12-14).

Як вбачається з архівної довідки Об'єднаного трудового архіву територіальних громад сіл, селища Іваничівського району Волинської області №57/01-24 від 19.12.2018 в книгах обліку розрахунків по оплаті праці за 1985-2004 роки колгоспу Іскра с. Переславичі Іваничівського району, значиться графа - фах або посада , в якій зазначено, що ОСОБА_1 працював на посаді електрогазозварника. Акт перевірки по даних довідках пенсійного фонду не складався (а.с.16).

Крім того, архівною довідкою Об'єднаного трудового архіву територіальних громад сіл, селища Іваничівського району Волинської області №238/01-15 від 19.06.2018 також підтверджується стаж роботи ОСОБА_1 в колгоспі Іскра протягом 1985-2004 років на посаді електрогазозварника (а.с.18).

В архівних довідках Об'єднаного трудового архіву територіальних громад сіл, селища Іваничівського району Волинської області №237/01-15 від 19.06.2018 зазначено, що в документах з особового складу колгоспу Іскра с. Переславичі Іваничівського району є дані про заробітну плату позивача за 1985-2000 роки (а.с.19-21).

З довідки Іваничівської районної інспекції держтехнагляду, виданої ОСОБА_1Т, вбачається, що згідно рішення кваліфікаційної комісії, протокол №7а від 01.08.1988, позивачу присвоєно кваліфікацію електрогазозварника п'ятого розряду (а.с.22).

Отже, записами в трудовій книжці та архівними довідками, наявними у матеріалах справи, підтверджується, що позивач у період з 07.06.1985 по 02.02.2004 працював на посаді електрогазозварника.

Пунктами 3, 10 Порядку застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 №383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за №1451/11731 передбачено, що при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992. Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 №637.

Суд звертає увагу, що розділом XXXII Загальні професії Списку № 2 виробництв, цехів, професій і посад з важкими умовами праці, роботи в яких надає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах (чинною на період роботи позивача), затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 №1173, передбачалися професії газозварювальник , електрозварювальник .

Відповідно до пункту 4.5 Порядку застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 №383, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2005 за №1451/11731, якщо атестація з 21 серпня 1992 року не проводилася чи за результатами атестації, вперше проведеної після 21 серпня 1997 року, право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи із шкідливими умовами праці на даному підприємстві, в установі чи організації до 21 серпня 1992 року включно, тобто до набуття чинності Порядком проведення атестації робочих місць. У такому ж порядку зараховується пільговий стаж, якщо за результатами атестації, вперше проведеної до 21 серпня 1997 року, право на пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилось.

Факт роботи позивача на посаді електрогазозварника в колгоспі Іскра є доведеним записами у трудовій книжці позивача та архівними довідками, які містяться у матеріалах справи та підтверджують займання позивачем посади електрогазозварника. Водночас, займана позивачем посада передбачалась серед професій, вказаних у розділі XXXII Загальні професії Списку № 2 виробництв, цехів, професій і посад з важкими умовами праці, роботи в яких надає право на пенсію на пільгових умовах і у пільгових розмірах, затвердженою постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 №1173.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позивач має право на зарахування періоду роботи з 07.06.1985 по 21.08.1992 до пільгового стажу для призначення пенсії за Списком №2 без надання доказів щодо проведення атестації.

Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом в постановах від 20.12.2018 у справі №673/765/16-а та від 27.02.2019 у справі №607/936/17.

Відповідно до частини п'ятої статті 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Разом з тим, не підлягає до задоволення позовна вимога позивача в частині зарахування до пільгового стажу для призначення пенсії за Списком №2 періоду роботи з 22.08.1992 по 02.02.2004 з огляду на наступне.

Розділом ХХХІІІ Загальні професії Списку №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 №10, передбачалась професія електрогазозварник , зайнятий на різанні та ручному зварюванні на напівавтоматичних машинах або на автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки .

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» (з наступними змінами та доповненнями) установлено, що відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсії за віком на пільгових умовах за списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (Офіційний вісник України, 2016 р., №60, ст. 2044), а також пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» зобов'язано керівників підприємств та організацій незалежно від форм власності й господарювання провести атестацію робочих місць, визначити за її результатами перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та ознайомити з ним трудящих, та проводити таку атестацію не рідше одного разу на 5 років.

Атестація робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці передбачає: утановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах; складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки

праці.

Необхідними умовами для виникнення у особи права на пенсійне забезпечення на пільгових умовах відповідно до пункту «б» статті 13 Закону № 1788-ХІІ є встановлення факту перебування особи на посаді або виконання нею робіт, що містяться у списку № 2, а також документальне підтвердження зайнятості працівника за відповідною професією за результатами атестації умов праці, яке полягає у наявності результатів атестації відповідного робочого місця за умовами праці. Документами, які підтверджують результати атестації робочого місця за умовами праці, можуть бути: карта умов праці, наказ по підприємству про затвердження переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; трудова книжка із записом про витяг із зазначеного наказу або з додатком такого витягу. Відсутність підтвердження вищезгаданих обставин не породжує виникнення права на зарахування пільгового стажу.

Відсутність підтвердження вищезгаданих обставин не породжує виникнення права на зарахування пільгового стажу.

У період роботи позивача з 22.08.1992 по 02.02.2004 на посаді лектрогазозварника атестація робочих місць не проводилась.

Оскільки, вимоги встановлені пунктом 2 статті 114 Закону України №1058 не дотримані, Комісія не мала підстав для зарахування періоду з 22.08.1992 по 02.02.2004 до пільгового стажу роботи.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що відповідач правомірно не зарахував до пільгового стажу для призначення пенсії за Списком №2 періоду роботи позивача з 22.08.1992 по 02.02.2004, оскільки, з 22.08.1992 до пільгового стажу зараховується період роботи на відповідних посадах або за професіями за результатами проведення атестації робочих місць.

Суд звертає увагу, що сама по собі наявність записів у трудовій книжці про трудову діяльність на посаді електрогазозварника в колгоспі «Іскра» за період роботи позивача з 22.08.1992 по 02.02.2004 не породжує права на зарахування періоду такої діяльності до пільгового стажу роботи, а документів які б підтверджували проведення атестації робочого місця, позивачем надано не було.

Відповідно до частин першої, другої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

На переконання суду, відповідач не довів, що відмовляючи позивачу у зарахуванні періоду роботи в колгоспі Іскра з 07.06.1985 по 21.08.1992 до пільгового стажу для призначення пенсії за Списком №2 без надання доказів щодо проведення атестації діяв відповідно до закону, обґрунтовано, добросовісно та розсудливо, пропорційно (зокрема, з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія), а тому такі його дії є неправомірними, а позовні вимоги підлягають до задоволення частково.

Керуючись статтями 243-246, 263 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області про визнання неправомірними дій та зобов'язання вчинити дії задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області щодо не зарахування ОСОБА_1 до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №2 період роботи в колгоспі Іскра з 07.06.1985 по 21.08.1992.

Зобов'язати Комісію з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області зарахувати ОСОБА_1 до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком №2 період роботи в колгоспі Іскра з 07.06.1985 по 21.08.1992.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, встановленого статтею 295 КАС України, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення судового рішення.

ОСОБА_2 Димарчук

Зареєстровано 17.04.2019
Оприлюднено 17.04.2019
Дата набрання законної сили 15.04.2019

Судовий реєстр по справі 140/196/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.04.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.02.2019 Немирівський районний суд Вінницької області Кримінальне
Ухвала від 14.02.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.02.2019 Волинський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.01.2019 Немирівський районний суд Вінницької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону