ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 27/183/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.04.2019 Справа № 908/3483/16

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Дроздової С.С., при секретарі судового засідання Шолоховій С.В., розглянувши матеріали справи

За позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Валендюка В.С. (АДРЕСА_1)

до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Токмацький ковальсько-штампувальний завод" (71700 Запорізька область, м. Токмак, вул. Куйбишева, 59)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача : Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Національний банк України (01601 м. Київ, вул. Інститутська, 9)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача : Приватне акціонерне товариства "РОСАВА" (09108 Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91)

про звернення стягнення на предмет іпотеки

за участю

представника позивача: Неудачін Р.В., дов. № 420 від 29.03.2019 р.

представник відповідача: Ткач Д.М., ордер ЗП № 018469 від 12.03.2019 р.

представник 3-ї особи-1 на стороні позивача: не з'явився

представник 3-ї особи-2 на стороні позивача: не з'явився

представник 3-ї особи на стороні відповідача: не з'явився

вільний слухач: ОСОБА_5, паспорт НОМЕР_3 від 30.11.1999 р.

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.12.2016 р. суддею Дроздовою С.С. прийнято до розгляду позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Валендюка В.С. до відповідача: Публічного акціонерного товариства "Токмацький ковальсько-штампувальний завод", треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача : 1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 2. Національний банк України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача : Приватне акціонерне товариства "РОСАВА", про звернення стягнення на предмет іпотеки; порушено провадження у справі № 908/3483/16, присвоєно справі номер провадження 27/183/16 та призначено судове засідання на 02.02.2017 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 02.02.2017 р., відповідно до ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 23.02.2017 р, у зв'язку з необхідністю надання додаткових доказів та документів, які необхідні для всебічного та об'єктивного розгляду спору.

Ухвалою суду від 23.02.2017 р. строк вирішення спору було продовжено відповідно до ч. 3 ст.69 ГПК України на п'ятнадцять днів - до 14.03.2017 р., розгляд справи відкладався на 10.03.2017 р., на підставі ст. 77 ГПК України, з метою з'ясування фактичних обставин справи, вивчення наданих до справи документів, дотримання прав сторін.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 10.03.2017 р. на підставі ст. 41 ГПК України призначено в справі № 908/3483/16 судову економічну (бухгалтерську) експертизу, проведення якої доручено судовому експерту Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз; на підставі ст. 79 ГПК України провадження в справі № 908/3483/16 зупинено до отримання результатів судової економічної (бухгалтерської) експертизи та надходження матеріалів справи № 908/3483/16 до господарського суду Запорізької області.

26.04.2017 р. на адресу господарського суду надійшло клопотання директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 18.04.2017 р. № 09/1343/44/1515), щодо погодження строку проведення експертизи.

Ухвалою суду від 27.04.2017 р. було задоволено клопотання директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз від 18.04.2017 р. № 09/1343/44/1515), щодо погодження строку проведення експертизи. Крім того, зазначеною ухвалою було забезпечено виконання попередньої оплати експертизи в порядку, передбаченому чинним законодавством, яка покладена на Приватне акціонерне товариства "Росава", відповідно до рахунку, який експертною установою направлено на адресу платника.

27.02.2019 р. на адресу господарського суду Запорізької області повернуто матеріали справи № 908/3483/16 та надано висновок експерта № 1343/1344-17 за результатами проведення судово-економічної експертизи у справі № 908/3483/16.

Згідно із Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017 "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" який набрав чинності 15.12.2017 р., внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України та викладено його в новій редакції.

За приписами п. 9 ч. 1 розділу ХІ "Перехідних положень" Господарського процесуального кодексу України (у редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017) справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Статтею 229 ГПК України встановлені строки, на які зупиняється провадження у справі, п. 6 ч.1 зазначеної статті провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої ст. 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Відповідно до ст. 230 ГПК України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Ухвалою суду від 27.02.2019 р. провадження у справі № 908/3483/16 поновлено з 19 березня 2019 р., підготовче засідання призначено на 19 березня 2019 р.

Ухвалою суду від 19.03.2009 р., відповідно до ст. 183 ГПК України підготовче засідання відкладено на 16.04.2019 р.

16.04.2019 р. судом продовжено підготовче засідання у справі № 908/3483/16.

Відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, за наявності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу проти здійснення повного фіксування судового засідання за допомогою відеозаписувального технічного засобу - таке фіксування здійснюється лише за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Фіксування судового процесу у справі здійснюється за допомогою технічних звукозаписувальних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

Судом з'ясовано у представників сторін про наявність заяв чи клопотань.

Представник позивача підтримав заяву б/н від 29.03.2019 р. (вх. № 08-08/7782/19 від 15.04.2019 р.), в порядку в порядку ч. 3 ст. 46 ГПК України, надіслану на адресу господарського суду 15.04.2019 р. щодо зміни предмету позову, просить суд в рахунок часткового погашення заборгованості Приватного акціонерного товариства Росава (09108. Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського. будинок

91. код СДРПОУ 30253385) перед Публічним акціонерним товариством Банк Фінанси та

Кредит (м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856) за договором про

мультивалютну кредитну лінію № 1255м-08 від 29.07.2008 року в розмірі 1 036 078 204,92

(Один мільярд тридцять шість мільйонів сімдесят вісім тисяч двісті чотири гривні)

гривні 92 копійки, яка складається з:

- сума простроченої заборгованості по основному боргу кредиту (євро) становить 6 955 264 (Шість мільйонів дев'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч двісті шістдесят чотири) Євро 99 євроцентів , еквівалент по курсу НБУ станом на 26.09.2016 року складає 202 717 374 (Двісті два мільйони сімсот сімнадцять тисяч триста сімдесят чотири гривні) 41 копійка;

- сума простроченої заборгованості по основному боргу кредиту (гри) становить 360 592 820 (Триста шістдесят мільйонів п'ятсот дев'яносто дві тисячі вісімсот двадцять

гривень) 64 копійки;

- сума простроченої заборгованості по відсоткам (євро) становить 1 772 664 (Один

мільйон сімсот сімдесят дві тисячі шістсот шістдесят чотири) ЄВРО 62 євроценти, еквівалент по курсу НБУ станом на 26.09.2016 року складає 51 665 884 (п'ятдесят один мільйон шістсої шістдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні) 48 копійок,

- сума простроченої заборгованості по відсоткам (дол США) становить 1 179 033

(Один мільйон сто сімдесят три тисячі тридцять три) долари США 54 центи, еквівалент по

курсу НБУ станом на 26.09.2016 року складає 30 643 819 (тридцять мільйонів шістсот

сорок три тисячі вісімсот дев'ятнадцять гривень) 78 копійок;

- сума простроченої заборгованості по відсоткам (грн.) становить 224 330 356 (двісті

двадцять чотири мільйони триста тридцять тисяч триста п'ятдесят шість гривень) 81 копійок;

- сума простроченої заборгованості по щомісячній комісії становить 20 700 000 (двадцять мільйонів сімсот тисяч гривень);

- пеня за прострочення заборгованості по основному боргу кредиту, відсоткам, щомісячній комісіїскладає 145 427 948 (сто сорок п'ять мільйонів чотириста двадцять сім

тисяч дев'ятсот сорок вісім гривень) 80 копійок;

звернути стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки єдиного майнового комплексу № 2051 ЦИК/0407, посвідченим 23.04.2007 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу_Рвач Ж.В., зареєстрованим в реєстрі за № 1896 , на предмет іпотеки, який належить Приватному акціонерному товариству Токмацькнй ковальсько-штампувальний завод (код ЄДРПОУ 00231584, вул. Куйбишева, 59, м. Токмак, Запорізька область, 71700), а саме: нерухоме маймо Єдиного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Куйбишева, 59, складається з наступних будівель та споруд:

№ п/пЛітера № за планом земельної ділянкиІнвентарний №НайменуванняЗагальна площа, кв.м. 1И-3 12121110002Інструментально-електромеханічний цех 7053,2 2Г-3 12121110014Заводоуправління 2090,8 3Ж 12121110127 Бетонний вузол 162,6 4Я 12121110185Склад матеріально-технічного постачання 1 106,5 5Ш-1 12121110005Майстерня ТРЦ 693,8 6В 12121110021Лабораторія ІДЗЛ 193,2 7 X 12121110018Транспортний цех 421,4 8Ц-1 Гаражі ТрЦ 182,0 9Ц-2 Лабораторія КвП 163,6 10К-2 12121110001Ковальсько-термічний цех 27104,5 11Ю 12121110008Водонасосна 284,8 12Т 12121110015Склад ОМТС та Грі \ 494,5 вТ 12121110047Склад фарб та шин ТрЦ 64,3 14Д 12121110038Їдальня 943,5 15 3-2 12121110206Цех товарів народ, споживання 1844,3 16Щ 12121110006Електро-силовий цех 1236,2 17Ч 12121110157Вагова 18,6 18Н 12121110013Ремонтно-будівельний цех 718,7 19Кп 12121110303Контрольні пункти (З-Кп) 9,7 20М 12121110162Млин зі складом 648,1 21Ф-2, Яф 12121110065,12121110186Фекальні 113,3 22С 12121125239Металевий склад ЦТНЛ та Л від. Гол. Механіка - 23Р 12121110023Склад кисневих балонів 14,6 24Л 12121110132Склад паливо-мастильних матеріалів 16,0 25 12121110184Підстанція 1162,3 26 12121110081Ворота 27 Огорожа - 28У 12121110300Металевий склад - та устаткування, інвентар, інше майно та права Єдиного майновою комплексу підприємства - Іпотекодавця зазначені в переліку, згідно Додатку № 4 до Договору іпотеки єдиного майнового комплексу № 2051 ЦИК/0407, посвідченого 23.04.2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріальної округу Рвач Ж.В., зареєстрованим в реєстрі за. № 1896, шляхом його продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною предмету іпотеки згідно з п. 3. Договору іпотеки для його подальшої реалізації в розмірі 318 905 000 (Триста вісімнадцять мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч гривень 00 копійок.

Представник відповідача повідомив суд що до теперішнього часу не отримав клопотання позивача , тому просить суд на підставі ст. 177 ГПК України продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів для надання часу підготувати обґрунтовану відповідь на зміну позивачем предмету позову.

Відповідно до ч. З статті 46 ГПК України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Заява позивача про зміну предмету спору, прийнята судом, розглянута буде в порядку статті 46 ГПК України, з урахуванням думки відповідача у наступному судовому засіданні .

Представники третіх осіб -1, -2, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, у підготовче засідання 16.04.2019 р. не з'явились, про час та місце розгляду справи були попереджені належним чином. Поважні причини своєї неявки суду не повідомили. Клопотань про розгляд справи без представників або про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.

Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача у підготовче засідання 16.04.2019 р. не з'явився, про час та місце розгляду справи був попереджений належним чином. 09.04.2019 р. надіслав на адресу суду клопотання № 1089 від 04.04.2019 р. (вх. № 08-08/7256/19 від 09.04.2019 р.) про зупинення провадження у справі № 908/9483/16 до набрання законної сили ухвалою господарського суду Київської області про розгляд кредиторських вимог ПУАТ Банк Фінансі та Кредит у справі № 911/2498/18 про банкрутство ПРАТ РОСАВА , мотивуючи тим, що власниками ПРАТ РОСАВА , прийнято рішення що до припинення ПРАТ РОСАВА шляхом ліквідації, у зв'язку з чим подано до господарського суду Київської області заяву про банкрутство.

27.11.2018 року суддею Наріжним СЮ. було винесено ухвалу № 911/2498/18 про відкриття провадження у справі про банкрутство та призначено засідання в приміщені господарської о суду Київської області на 04.12.2018 року о 15 год. 45 хв. та введено мораторій па задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 19 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом .

Постановою господарського суду Київської області № 911/2498/18 від 04.12.2018 року було визнано банкрутом Приватне акціонерне товариство РОСАВА , відкрито ліквідаційну процедуру.

Згідно з ч. ч. 1. 2 ст. 17 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у разі якщо до боржника , щодо якого порушена справа про банкрутство, пред'явлений позов, який ґрунтується на грошових зобов'язань боржника, що виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, суди мають у встановленому процесуальним законом порядку приймати такі заяви і вирішувати спір за цією вимогою по суті за правилом позовного провадження до офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство. Про офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство розпорядник повідомляє суд, який розглядає позовні вимоги конкурсних кредиторів боржника. Цей суд після офіційного оприлюднення відповідного оголошення має зупинити позовне провадження та роз'яснити позивачу зміст частини четвертої ст.. 23 цього закону, зазначивши це в ухвалі.

За приписами ч, 3 ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційному веб-сейті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Позовна заява подана до боржника, є позовом майнового характеру і підлягає розгляду в межах справи про банкрутство ГІРАТ РОСАВА , отже представник вважає що провадження у справі 908/3483/16 підлягає зупиненню до набрання законної сили ухвали про розгляд кредиторський вимог ПУАТ Банк Фінанси та Кредит .

Також зауважив що, позивач є кредитором ПРАТ РОСАВА в справі № 911/2498/18.

Враховуючи вище викладене та те, що відносно ПРАТ РОСАВА порушено справу про банкрутство, а також те, що заборгованість за позовом ПАТ Банк Фінанси та Кредит у справі № 908/3483/16 виникла до порушення справи № 911/2498/188 про банкрутство, вважає, що провадження у справі слід зупинити.

Клопотання третьої особи, щодо необхідності зупинення провадження у справі судом буде розглянуто у наступному підготовчому засіданні з урахуванням думки інших учасників справи.

Пунктом 3 ст. 185 ГПК України передбачено, що результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.

Частиною 3 ст. 177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду .

Відповідно до п. 1 ст. 184 ГПК України, у строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення.

Згідно зі ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою ст. 202 цього кодексу.

Згідно п. 2 ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання;

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;

4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 120 ГПК України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

За змістом ч. 2 ст. 232 ГПК України процедурні питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

З метою з'ясування фактичних обставин справи, вивчення наданих до справи документів, дотримання прав сторін, виникла необхідність відкладення розгляду підготовчого засідання, у зв'язку з чим суд вважає за необхідне, враховуючи клопотання позивача, в порядку ч. 3 ст. 177 ГПК України продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Керуючись ст. ст. 42, 46, 120, ч. 3 ст. 177, ст. ст. 182, 183, 202, 232, 234 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Продовжити строк підготовчого засідання на тридцять днів.

2. Відкласти підготовче засідання на 28 травня 2019 р. об 11 год. 00 хв.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, буд. 4, корпус 2, кабінет № 116.

Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua, телефон гарячої лінії господарського суду Запорізької області: (061) 764-89-30

3. Явку учасників судового процесу визнати обов'язковою (у разі направлення у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі документи, що підтверджують повноваження представника відповідно до вимог ст. 60 ГПК України).

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

В господарському суді Запорізької області впроваджено роботу підсистеми "Електронний суд" модуля "Автоматизований розподіл" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, функціонування якої передбачено з ст. 6 ГПК України, що забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу.

Відповідно до змісту ч.ч. 6, 8 ст. 6 ГПК України реєстрація офіційної електронної адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі є обов'язковою для адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в системі в добровільному порядку. Реєстрація в системі не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі.

Із відеоінструкцією щодо реєстрації в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі можна ознайомитися на сайті судової влади України за посиланням: https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/pres-centr/news/548658/.

Повний текст ухвали буде розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою у мережі Інтернет за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua.

Суддя С.С. Дроздова

Зареєстровано 19.04.2019
Оприлюднено 19.04.2019
Дата набрання законної сили 16.04.2019

Судовий реєстр по справі 908/3483/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.09.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 28.08.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 20.08.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 20.08.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.06.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.05.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.05.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.04.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 19.03.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.02.2019 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 27.04.2017 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 10.03.2017 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 23.02.2017 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 02.02.2017 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону