ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

"19" квітня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2980/17

Господарський суд Одеської області, у складі судді Волкова Р.В. розглядаючи справу №916/2980/17,

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "РИВЕР ТРЕЙД",

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІЗТ",

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП"

про стягнення 105599864,40 грн.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд” звернувся до господарського суду Одеської області 04.12.2017р. (вх. № ГСОО 3196/17) з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ” та за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КВС ГРУП" про стягнення 105599894,40 грн.

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Ривер Трейд” обґрунтовано неналежним виконанням з боку Товариства з обмеженою відповідальністю „ІЗТ” прийнятих на себе зобов'язань за умовами укладеного між сторонами Договору №DR-7/15 від 06.07.2015р. про надання послуг з приймання, сушіння, очищення і зберігання зернових, олійних, зернобобових і технічний культур, та направлено на стягнення з відповідача збитків у розмірі 105599894,40 грн.

Постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 18 лютого 2018 року постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 13.11.2018 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 31.08.2018 у справі № 916/2980/17 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду Одеської області.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.03.2019р. було визначено суддю Волкова Р.В. для розгляду справи № 916/2980/17.

29.03.2019 р. ухвалою Господарського суду Одеської області справу № 916/2980/17 було прийнято суддею Волковим Р.В. до свого провадження та вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі.

17.04.2019 р. до Господарського суду Одеської області від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗТ» надійшла заява (за вх. № ГСОО №2-1812/19) про витребування доказів.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання відповідач зазначає, що податкова інформація, яку необхідно витребувати у Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області,може підтвердити або спростувати факт реальності господарських операцій між ТОВ «КВС ГРУП» та позивачем, а також відсутності у позивача будь-яких речових прав на 8 006 731,00 кг. насіння ріпаку І-го класу, 2015 року врожаю, стягнення збитків від втрати якого є предметом розгляду по цій справі. Також заявник зазначає, що у випадку якщо договір поставки, укладений між позивачем та ТОВ “КВС ГРУП” мав реальний характер та дійсно виконувався, то відомості про здійснення поставки між позивачем та ТОВ «КВС ГРУП» повинні були в силу положень ст.ст. 46, 201 ПК України відображатися у податковій та фінансовій звітності вказаних підприємств, що знаходяться в розпорядженні контролюючого фіскального органу.

Крім того, відповідач у своїй заяві зазначає, що він не може самостійно отримати потрібну для розгляду справи інформацію в силу обмежень вимог п. 17.1.9 ст. 17 ПК України у зв'язку з тим, що відомості про платника податків є конфіденційною інформацію.

Відповідно до ч.1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Дослідивши матеріали справи та обґрунтування заяви відповідача суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви відповідача про витребування доказів з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що позивач ТОВ “РИВЕР ТРЕЙД”, обґрунтовуючи свої позовні вимоги, зазначає, що ріпак, який був переданий до зерносховищ ТОВ “ІЗТ”, був придбаний позивачем за договором поставки №03/07/15-1 та договором поставки №03/07/15-3 від 03.07.2015 р., що були укладені між позивачем та ТОВ “КВС ГРУП”.

Судом встановлено, що згідно матеріалів справи та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань позивач ТОВ “РИВЕР ТРЕЙД” та третя особа ТОВ “КВС ГРУП” перебувають на обліку у Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Згідно доданого до заяви відповідачем роздруку інформації з Реєстру платників ПДВ, ТОВ «КВС ГРУП» було зареєстроване як платник ПДВ.

Пунктом 201.10 статті 201 ПК України встановлено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Відповідно до п. 46.1, 46.2 ст. 46 ПК України платник податків зобов'язаний подати до контролюючого органу податкову декларацію, в якій відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків) платника податків.

          Тобто, докази, які відповідач просить суд витребувати стосуються предмету розгляду по справі, адже можуть підтвердити або спростувати вчинення господарської операції та рух товарно-матеріальних цінностей, внаслідок яких у позивача могло виникнути право власності на спірне майно - 8 006 731,00 кг. насіння ріпаку І-го класу, 2015 року врожаю, втратою якого позивач обґрунтовує свої позовні вимоги.

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про інформацію» № 2657-XII від 02.10.1992 р. податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Частинами 1-2 статті 21 Закону України «Про інформацію» передбачено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація - інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з підпунктом 17.1.9. пункту 17.1. статті 17 ПК України платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. Таким чином, відповідач не має можливості самостійно отримати відомості, витребувати які він просить у заяві. З огляду на це суд погоджується з твердженням заявника про неможливість самостійного отримання ним доказів, що підлягають витребуванню за ухвалою суду.

Згідно з положеннями ч.ч.3,5-9 ст. 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

З урахуванням вказаного, приймаючи до уваги, що заява ТОВ «ІЗТ» про витребування доказів заснована на законі, суд приходить до висновку, що вона підлягає задоволенню, оскільки запитані відповідачем відомості входять до предмету доведення у цій справі, а заявником обґрунтована неможливість їх самостійного отримання у позасудовому порядку.

На виконання положень ч. 5 ст. 81 ГПК України, суд вважає за необхідне уповноважити представників відповідача на подання ухвали до відповідного органу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЗТ» про витребування доказів у справі № 916/2980/17 (за вх. № ГСОО №2-1812/19) – задовольнити.

2. Витребувати у Броварської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області (код ЄДРПОУ 39463945; 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286) наступні докази:

-          Відомості про складання та реєстрацію ТОВ «КВС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39015611) податкових накладних за період з 03.07.2015 р. по 31.12.2015 р. за господарськими операціями з продажу (поставки) на користь контрагента ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872852) товару (насіння ріпаку І-го класу, 2015 р. врожаю, код УКТ ЗЕД 1205) за договорами поставки №03/07/15-1 та №03/07/15-3 від 03.07.2015р. У випадку складання та реєстрації таких податкових накладних надати їх завірені копії.

-          Відомості про складання та реєстрацію ТОВ «КВС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39015611) будь-яких податкових накладних за період з 03.07.2015 р. по 31.12.2015 р. за господарськими операціями з продажу (поставки) насіння ріпаку 2015 р. на користь контрагента ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872852). У випадку складання та реєстрації таких податкових накладних надати їх завірені копії.

-          Відомості про причину анулювання контролюючим органом реєстрації ТОВ «КВС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39015611) як платника ПДВ та надати завірену копію відповідного рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації ТОВ “КВС-ГРУП” як платника ПДВ.

-          Завірені копії податкової та фінансової звітності – баланс, звіт про фінансовий результат, декларацію з податку на прибуток підприємств ТОВ «РИВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872852) за 2015 рік.

-          Завірені копії податкової та фінансової звітності - баланс, звіт про фінансовий результат, декларацію з податку на прибуток підприємств, декларації з податку на додану вартість ТОВ «КВС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 39015611) за 2015 рік.

3. Зобов'язати Броварську об'єднану Державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Київській області (код ЄДРПОУ 39463945; 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286) направити витребувану інформацію та документи до суду не пізніше, ніж протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання цієї ухвали.

4. Уповноважити представників ТОВ «ІЗТ» на подання ухвали про витребування доказів до Броварської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає чинності 19.04.2019р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.В. Волков

          

Зареєстровано 19.04.2019
Оприлюднено 22.04.2019
Дата набрання законної сили 19.04.2019

Судовий реєстр по справі 916/2980/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 23.09.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.07.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 13.06.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 19.04.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 29.03.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Постанова від 18.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 05.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 18.01.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 13.11.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.11.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.10.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону